terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie: Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave: Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo: NL51 RABO 0137 5012 93

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

OORLOGSGRAF KERKHOF NULAND

Het Oorlogsgraf van Petrus Voets en Petrus Ketelaars op de R.K. Kerkhof te Nuland is in ere hersteld.

Al jaren lang was er geen onderhoud meer aan het oorlogsgraf en inmiddels is het parochiebestuur van de Nulandse Kerk rechthebbende geworden.

In 2019 is het Oorlogsgraf een Gemeentelijke Monument geworden.

Met subsidie van de gemeente streefde het kerkbestuur ernaar om bij “75 jaar bevrijding” in 2020 het oorlogsgraf in ere hersteld te hebben.

Eindelijk is het Oorlogsmonument gerestaureerd.

Veel dank gaat uit naar de afdeling Erfgoed van de gemeente ,’s-Hertogenbosch, die Nulandse kerkbestuur hebben geleerd dat restaureren niet is vernieuwen maar conserveren.

Geert van Helvoirt van Natuursteen bedrijf uit Veghel heeft de restauratie uitgevoerd.

Mevrouw Femke Rinkel van Rinkel restauratie & decoratie heeft letters ingeschilderd.

Tekst op het bordje met QR code is van Peter van hoek , een neef van Petrus Voets.

Zondag 10 september 2023 , Open Monumentendag voor de buitengebieden van onze gemeente, komt door de wethouder Mevrouw M. van der Sloot een officieel tintje geven aan de voltooiing van de restauratie.

We lopen om 11.00 uur van de kerk naar het kerkhof . Na een korte toespraak van de wethouder gaan we voor een kopje koffie/thee terug naar de kerk.

De onze kerk doet jaarlijks mee met Open Monumentendag vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur.


WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2023

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023

21e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen (verj), Tonnie van Krieken (mdg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Toon van den Berg (mdg).

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Bij het uitgaan van de kerk is er een extra mandjes-collecte van MIVA.

MIVA ondersteunt missiewerkers met vervoersmiddelen. Zoals zuster Pauline uit het arme en uitgestrekte Isiolo in Kenia. Belangrijk, want veel kinderen kunnen daar niet naar school. Hun vaders zijn omgekomen bij conflicten om vee. De weduwen moeten op zoek naar eten en inkomen. Vaak is er geen geld of gelegenheid om kinderen naar school te laten gaan. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school. MIVA zamelt geld in voor vervoer voor Pauline en haar collega’s, zodat zij hun missie: armoede doorbreken door onderwijs bereikbaar te maken, kunnen volbrengen.

 

Maandag 28 augustus

Elk jaar denken we in het laatste weekend van augustus aan de H. Johannes de Doper, naar wie onze geloofsgemeenschap genoemd is. Dat valt samen met de kermis en de dag dat het Gilde actief is. Daarom is op maandag 28 augustus een speciale viering in de openlucht op het terrein van de Polderkerk, en wel om 10.00 uur. Het Gilde verzorgt het een en ander.

 

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Gilde, Polderkerk.

 

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 31 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering fam. pastoraat

 

Vrijdag 01 september

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

18.00 uur Eucharistieviering Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toon van Lokven.

 

ZATERDAG 02 SEPTEMBER 2023

22e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (p), Mari Verhoeven (p/verj), Riet Roos-van Hoek en Ties van Hoek, Sjaak van Uijtert (mdg).

 

Maandag 04 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 06 september

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 07 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor met aansluitend de korenplanning.

 

Vrijdag 08 september

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 09 september 2023

23e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (verj), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Tonny van Bennekom-de Groot (mdg), Marie van Bergen-van Zeeland (mdg).

 

Zondag 10 september 2023

Nationale Open Monumentendag zondag 10 september 2023.

 

Traditie getrouw doen we mee.

Onze kerk is open vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur.

 

Maandag 11 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 13 september

19.30 uur Generale repetitie Taptoe.

 

Donderdag 14 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 15 september

Opbouw tribunes op het kerkplein, Taptoe.

 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2023

Taptoe Nuland (Harmonie 150 jaar) op het Kerkplein

24e  Z. door het jaar

 

LET OP! VIERING IS OM 18.00 UUR!

18.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Toon Smits (p), Jan (verj) en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p), Tonnie van Krieken (mdg), Henk Smits (mdg), Antoon van den Broek (mdg), Theo van Roosmalen (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Paul Schoones (p), Cor en Martha van Venrooij-van Creij (p/verj), Hendrik Langens (jrg).

 

Maandag 18 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

Afbreken tribunes op het kerkplein.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 september

20.00 uur Vergadering bestuur D.G.H.

 

Donderdag 21 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2023

25e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Henk Wagemans (p) en Marietje Langens (verj).

 

Maandag 25 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 26 september

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

 

Donderdag 28 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering familiepastoraat.

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2023

26e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p), Overleden fam. van Helvoirt-van Bergen, Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Toon van den Berg (mdg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 september 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

22-07-2023 Mevrouw Pieta van der Doelen-van Bakel, 91 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat zij mag rusten in vrede.

 

HEER FR. OUWENS

De heer Fr. Ouwens heeft de parochie De Goede Herder verlaten, omdat hij -priester-zijn heeft gestopt. Wij zullen u op de hoogte houden hoe het verder moet gaan met het pastoraat van De Goede Herder.

 

DE WERELD JONGERENDAGEN.

Beste jongeren, het is mijn droom dat jullie bij de Wereldjongerendagen opnieuw de vreugde zullen ervaren van de ontmoeting met God en met jullie broeders en zusters. Na een langere periode van afstand en isolement zullen we in Lissabon - met Gods hulp - samen de vreugde herontdekken van de broederlijke omhelzing tussen volkeren en generaties, de omhelzing van de verzoening en de vrede, de omhelzing van een nieuwe missionaire broederschap! Moge de heilige Geest in jullie harten het verlangen aanwakkeren om op te staan en om samen – synodaal - op te trekken en valse grenzen te overwinnen. De tijd om op te staan is nu! Laten we snel opstaan!  En laten we, net als Maria, Jezus in ons hart dragen om hem met iedereen te delen!  Blijf in onze mooie tijd van leven vooruitgaan en verwerp niet wat de heilige Geest in je kan doen!  Van harte zegen ik je dromen en je stappen.

Zondag 6 augustus tijdens de H. Mis in Lissabon, met 1,5 miljoen jongeren uit de gehele wereld, gaf de paus de boodschap mee: Blijf stralen, heb vertrouwen en wees niet bang.

 

Paus Franciscus

 

VRIJWILLIGERSFEEST.

Zoals gebruikelijk is het vrijwilligersfeest met lunch de laatste zondag van september. Dit jaar is dat 24 september. Alle vrijwilligers krijgen uiteraard nog een uitnodiging.

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream.

U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl