terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

EEN HEMEL DIE OP ONS WACHT.

 

Wanneer er iemand overlijd dan komen de verhalen als vanzelf los en gaan we het leven van iemand overwegen en er anders naar kijken en worden de herinneringen tot in detail gedeeld.

Het komt dan ook nogal eens voor dat we bij het afscheid meerdere keren hetzelfde over een persoon te horen krijgen en dan zijn sommige dingen blijkbaar ook nog zo belangrijk dat we ze niet vaak genoeg kunnen horen.

Voor belangstellenden die er wat verder van af staan maar toch oprecht mee willen leven is dit vaak een beetje veel van het goede en zo schiet een zorgvuldig voorbereid afscheid ook heel regelmatig het doel voorbij.

Maar we willen natuurlijk zo goed mogelijk afscheid van iemand nemen en zijn bang ook maar iets te vergeten dat van belang kan zijn voor hen die achter blijven en verder moeten met de herinneringen alleen.

Wat opvalt is dat hoe vaak ook zelfgemaakte soep en volle koektrommels voorbij komen we vaak wat minder horen over het geloof van de overledene en hoe dat een rol heeft gespeeld in het mens zijn en wat daarom ook de hoop bij het afscheid is.

En juist een afscheid dat genomen wordt met en vanuit de geloofsgemeenschap zou een plaats moeten geven aan dat geloof en de hoop die daarin wordt gegeven.

Bij God gaat het om wat je deed en wie je was en Hij kent ons beter dan wie ook en dat hoeven we Hem bij het afscheid echt niet uit te leggen.

Als we dat bij iemand heel concreet ook vieren dan is het wel bij de Ten Hemel Opneming van Maria die we samen op 15 augustus beleven en die ons vooral iets wil zeggen over onze eigen toekomst na een gelovig leven hier.

Dit geloofspunt werd pas in 1950 aan onze officiële geloofsleer toegevoegd maar was al eeuwenlang een vaste overtuiging van mensen wereldwijd die in Maria het beeld van de kerk en iedere gelovige hebben herkend en wisten dat daar ook een bepaalde eindbestemming bij hoort.

We hebben onze ogen nou niet bepaald altijd naar de hemel gericht en leven vaak in de veronderstelling dat het mooi meegenomen is als het er is maar dat we het wel zullen zien en ondertussen maar gewoon verder leven zoals we zelf willen en God wel genoegen neemt met onze goede wil en plaats heeft voor iedereen ook al geloof je eigenlijk helemaal niet in hem.

En eigenlijk is dat een hele vreemde gedachte want waarom zou God zich iets aan ons gelegen moeten laten liggen als wij dat tijdens ons leven niet aan Hem hebben gedaan?

In Maria zien we de balans tussen eigen vrijheid en keuzemogelijkheid en toch de overgave in geloof en het vertrouwen dat God een plan heeft en dat dit plan niets afdoet aan onze vrijheid maar die juist compleet maakt en boven alles ook gelukkig.

God beknot ons niet maar wijst de beste weg om te gaan en geeft de kracht om dat ook te doen en de kansen om het opnieuw te proberen.

In Maria zien wij die hele weg terug en ook wat het brengt als je durft te blijven geloven en vertrouwen wanneer je haast niet meer kunt geloven dat het Gods bedoeling zou kunnen zijn wat jou overkomt zoals Maria toen ze onder het kruis stond.

Toch gaat de weg naar de hemel door het hele leven heen en heeft alles daarin een plaats en bedoeling en is het thuis komen bij God ook een keuze die wij zelf hebben door ons leven met vertrouwen in Zijn handen te leggen.

Maria deed het ons voor en we mogen haar leven blijven overwegen en langs het onze leggen en zien waar het voor ons nog een beetje beter en anders kan.

Zij ging haar weg en gaat die vanuit die hemel samen ook met ons, gaan we onze weg met haar en ervaren we hoe God in alles is wat ons overkomt en dat we door zo’n geloof thuis mogen komen in een hemel zonder grenzen, tijd of verdriet en dat we daar alles zullen zien en echt verstaan wat ons onderweg overkwam!

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020

 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2020

Miva-collecte:

 

Ambulance maakt het verschil:

Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000.000 Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. De meest vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. Daar stonden ze, in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en voedsel. Er kwam een uitbraak van mazelen en andere ziekten. Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren niet eens basisvoorzieningen.

 

Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld 50.000 mensen. Pionier Anwar heeft er, met hulp van internationale organisaties, kleine klinieken gebouwd. Als deze niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. MIVA heeft voor kamp 19 een ambulance kunnen financieren. Maar er zijn er nog meer nodig. Kunnen zij op uw hulp rekenen?

 

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Knil van Erp-van den Broek en Wim van Erp (mdg), Hennie Korsten en overleden fam. (mdg), Marietje van Venrooij-Korsten (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Johanna van Nistelrooij-van der Doelen (verj).

 

Woensdag 02 september

Jaarvergadering oudervereniging De Hoogakker.

 

Donderdag 03 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

 

Vrijdag 04 september

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 05 SEPTEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/verj), Riet Roos-van Hoek (mdg) en Ties van Hoek, Frans van Dinther (mdg), Miet Swanenberg-Langens (mdg), Wim Schippers (mdg), Jos en Bets Westerlaken-Verputten (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p).

 

Maandag 07 september

19.30 uur Kerkvergadering.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Donderdag 10 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

 

Vrijdag 11 september

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Cor Smits (p/verj), Piet van der Linden (mdg), Martha van Venrooij-van Creij en Cor van Venrooij (p/verj), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Overleden ouders Sleutjes-Hanegraaf en schoonzus José, Hendrik Langens (p/jrg).

 

Maandag 14 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

 

Woensdag 16 september

20.00 uur Bestuursvergadering De Goede Herder.

 

Donderdag 17 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020

Dit weekend een extra collecte achter in de kerk, tijdens de Vredesweek, voor vrouwen in Irak die slachtoffer zijn van geweld en prostitutie en voor vluchtelingen in N.O. Syrië om vredig samen te kunnen leven met de lokale bewoners.

 

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Harry van der Wielen (mdg), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Anneke van Nistelrooij-van de Ven (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Gerard van Dreumel (p).

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

12.00 uur Vormselviering.

MISINTENTIES:

Hendrik Langens, Jan en Marietje Eltink (opa’s en oma van Jorg Langens).

 

Donderdag 24 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

 

Vrijdag 25 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Jos en Bets Westerlaken-Verputten (mdg/verj), Hennie Korsten (mdg) en overleden fam., Jaantje en Gijs van Helvoirt (p/verj) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen, Adriaan van Santvoort (mdg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Knil van Erp-van den Broek (mdg) en Wim van Erp, Marietje van Venrooij-Korsten (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

20-07-2020 Mevrouw Rina van Heeswijk, 88 jaar, wonende te Nuland, Dorpstraat 6-a; en

11-08-2020 Mevrouw Marie Ruijs, 90 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 3.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 14 september 2020.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 07 september 2020, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 05 oktober 2020.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

ANTENNE KERK

 Afgelopen week is er gewerkt  aan de antenne van KPN op de kerktoren.

 

MOOILAND EN 20 APPARTEMENTEN

De overdacht is een feit.

Bij de feestelijke overdracht op het terrein van de oude Hazenkamp en het bespreken van het proces tot de verkoop heeft Mooiland de kerk van Nuland een cheque “Licht en geluid “decemberconcert” van € 750 overhandigd met de tekst: ”De organisatie van dit gratis concert draagt bij aan de leefbaarheid van Nuland in de donkere decemberdagen”. Een zeer mooi gebaar en het zal dan ook voor dat doel besteed worden.

Het kerkbestuur had als “zegengeld “gezorgd voor gebak. Alle leden van het Nulandse Kerkbestuur zijn blij dat nu de definitieve procedure tot het realiseren van 20 appartementen voor ouderen vanaf 55 jaar met een huur beneden de liberalisatiegrens gerealiseerd gaat worden.

 

PROGRAMMA 60 JAAR PRIESTER ZIE PAROCHIE MAGAZINE EIND AUGUSTUS

Zaterdag 27 september willen we tijdens de H. Mis van 19.00 uur vieren dat de pastoor 60 jaar priester is geweest. Het nieuwe glas-in-lood raam in het hoofdportaal zal worden ingezegend. Het raam geeft de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan weer. In de zijvlakken is de Wonderbaarlijke Broodvermenigvuldiging; de wijnranken verwijzen naar het sacrament van het Priesterschap.

Als het kan, i.v.m. de Corona, is er na de viering een samenzijn.

 

GA OP MARIA SAFARI

De parochie Rosmalen heeft een boekje uitgegeven: Op zoek naar Maria rond Rosmalen. Er staan 2 routes in.

-Rondje Nuland: 19 kilometer.

-Rondje Bossche Broek: 20 kilometer.

Het boekje is te vinden bij Maria in de Lambertuskerk te Rosmalen.

 

CORONA EN KOREN.

We zijn zeer dankbaar dat de kerkkoren zingen tijdens de zaterdagavondvieringen en uitvaarten.

 

VORMSEL

Op zondag 20 september, tijdens de Vormselviering om 12.00 uur, zal onze geliefde bisschop in Nuland aan 11 vormelingen het H. Vormsel toe toedienen.

 

EERSTE H. COMMUNIE

Op zondag 4 oktober, tijdens de Eerste Communieviering om 12.00, uur zullen 17 kinderen hun Eerste heilige Communie doen.

 

 

 

KERK OPEN

De kerk zal vanaf 1 september open zijn op zaterdag en zondag, van 09.00 tot 17.00 uur.

 

CORONA EN UITVAARTEN.

Omdat bij een uitvaart en een avondwake vaak meer dan 100 mensen naar de kerk kunnen komen zal volgens de huidige coronaregels gereserveerd moeten worden. In overleg met de uitvaartonderneming zal bekeken moeten worden hoe e.e.a. aan te pakken. Gelukkig is onze kerk groot en kunnen veel mensen een plaats krijgen.

 

HERDENKINGSDIENST EINDE CORONA

Ofschoon al gedacht wordt aan een herdenkingsdienst einde Corona kan dat nog niet. Corona is er nog. Zeker is een herdenkingsdienst op zijn plaats met geheel Nuland om te bidden en te rouwen.

Aansluiten bij de landelijke dag van Troost lijkt voor de hand te liggen.

 

Laten we wel goed op elkaar en onszelf blijven letten.

 

MEDITATIEVE WANDELING ROND HET SCHRIKKELBOS

Op dinsdag 1 september, de Wereldgebedsdag voor de Schepping, is er vanuit de parochie De Goede Herder een meditatieve groepswandeling te maken. Aan de hand van het Zonnelied van Franciscus van Assisi wordt er gewandeld naar de Mariakapel aan de Schrikkelvenstraat in Heesch en door het Schrikkelbos, een eetbare bostuin, als oefening in de bewustwording van onze verbondenheid met en afhankelijkheid van de aarde. De wandeling voert langs de vier elementen waaruit alle leven is opgebouwd: water, aarde, lucht en vuur. Op iedere halteplaats wordt stilgestaan voor een korte meditatie en voor een uitleg van wat er te zien, horen, voelen en proeven is, zoals een natuurvijver en eetbare, medicinale en bloeiende vaste planten.

 

Deze Laudato Si' wandeling is een samenwerking tussen de parochie De Goede Herder en Schrikkelbos. Er wordt om 13.30 uur gestart met maximaal 15 deelnemers aan de Schrikkelvenstraat 5 in Heesch. De wandeling is 1,5 km en duurt ongeveer 2,5 uur. Na afloop is er een mogelijkheid om nog wat met elkaar na te praten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dit kun je doen bij Marian Langens, ontwerper en beheerder van Schrikkelbos: 06-18802508 / marian@schrikkelbos.nl. Uitgebreide informatie over het voedselbos vind je op schrikkelbos.nl. Meer weten over onze verantwoordelijkheid voor Gods schepping, kijk dan op YouTube naar "Wat je over de encycliek Laudato Si moet weten in 2 minuten".

 

MEER DAN HULP ALLEEN

De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden nu onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders roepen nu in een internationale verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Want het is inmiddels duidelijk dat bedrijven deze stappen niet vrijwillig zullen zetten: economische belangen gaan maar al te vaak voor het belang van mensen en milieu.

 

Omdat de parochie De Goede Herder een gemeenschap wil zijn van gelovigen die met twee benen in de wereld staat, zijn wij blij met dit initiatief van onze internationale katholieke gemeenschap. De wereld die goed en mooi is, wordt op veel plaatsen geschonden, niet alleen door oorlogen, maar ook door sociaal onrecht. Anderen verder helpen doe je niet alleen materieel of emotioneel. Omzien is ook oorzaken aan de kaak durven stellen. Bij gerechtigheid gaat het erom dat er ook iets aan de oorzaak van de ellende wordt gedaan, zodat mensen tot hun recht komen. Dat betekent onrechtvaardige situaties aankaarten en opkomen voor mensen die hiermee te maken krijgen.

 

Wilt u als Nulander vanuit uw eigen deskundigheid anderen in uw naaste omgeving helpen door oorzaken van hun problemen aan te kaarten, bijvoorbeeld bij de burgerlijke gemeente, neem dan contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.

 

 

ULTREÏA: HOU VOL!

25 Juli was het de naamdag van Sint Jacobus. Ultreïa komt uit het bekendste pelgrimslied van de Santiago traditie, het lopen naar het graf van deze heilige. Maar wat is pelgrimeren eigenlijk? Pelgrimeren is niet zomaar wandelen. Pelgrimeren heeft altijd een spiritueel element. Pelgrims zijn op zoek naar een ervaring die een verschil maakt in hun leven, die hun leven heilzaam verandert. Dat maakt een pelgrimage anders dan een lange afstandswandeling: de fysieke reis heeft een parallel in wat de pelgrim innerlijk doormaakt. Pelgrims hopen tijdens hun tocht antwoorden te vinden op levensvragen zoals: 'Wie ben ik? Wat betekent mijn leven? Hoe voel ik mij verbonden met de rest van de wereld?'

 

Het beroemde refrein van het pelgrimslied op de Camino de Santiago luidt in zijn geheel: Ultreïa! Ultreïa! Et suseia Deus adjuva nos! Vertaald is dit: Vooruit! En verder! Rechtdoor! Moge God ons helpen! Het is dus een aanmoedigingskreet. Deze aanmoediging kan betrekking hebben op het fysieke uithoudingsvermogen, maar is ook bedoeld ter ondersteuning van de spirituele weg die menig pelgrim gaat. Het is tevens een aanmoediging om 'het leven vol te houden'. De Camino als metafoor dus voor het leven! Maar misschien kunnen we het elkaar in deze tijd met het corona-virus ook wel eens toeroepen om die anderhalve meter vol te houden opdat er geen tweede golf van besmettingen komt.

 

Meer weten over wat mensen bezielt om te pelgrimeren naar het graf van de apostel Jakobus? Bekijk dan eens de spirituele film Compostella van Freddy Mouchard. Hebt u zelf ook een dergelijke mooie film ontdekt en wilt u dat met anderen in de parochie De Goede Herder delen, laat het ons weten. Dan vertonen wij uw film in een van vier sterkte tijden komend werkjaar: in de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd of in de Paastijd. Neem hiervoor contact op met onze pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.

 

SPECIALE VIERING IN DE VREDESWEEK

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al! In deze coronatijd voelen we meer onderlinge verbondenheid en is er veel solidariteit. Mensen verlangen weer naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen zijn die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

 

Tijdens de nationale Vredesweek van 19 t/m 27 september, dé actieweek voor vrede van PAX, laat deze organisatie al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Graag zet de parochie De Goede Herder vrede dit jaar ook weer op de kaart en wel op zaterdag 26 september met een themaviering om 19.00 uur in de Petrus’ Banden kerk in Heesch. Om onze in corona-tijd nieuw gevonden solidariteit te vieren en te bidden dat het een duurzame solidariteit betreft die niet verdwijnt wanneer het `normale leven´ weer kan worden hervat. U bent vanuit Nuland van harte welkom!