terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

SYNODE 2021 – 2023

 

Paus Franciscus nodigt de wereldkerk uit om zich te bezinnen over een thema dat beslissend is voor haar leven en haar zending. Vanaf oktober 2021 stappen we mee in een synodaal proces als voorbereiding op de bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt in Rome met als thema: Voor een synodale Kerk: communio, participatie en zending.

 

Synode betekent letterlijk: samen op weg gaan. Het drukt het best de aard van de Kerk uit als pelgrimerend en missionair volk van God. Het stelt ons als Kerk in staat het Evangelie te verkondigen – de zending die ons is toevertrouwd – en het stelt ons in staat samen te ontdekken waartoe de Geest ons roept om te groeien als synodale Kerk.

 

Het gaat hier om meer dan een methode. Synodaliteit is een levenshouding waarbij Gods verlangen centraal staat. Als we echt werk willen maken van een synodale Kerk, dan moet die benadering doordringen in alle lagen van de Kerk.

 

Het doel van een synode is niet om documenten te produceren, maar wel om dromen te doen ontkiemen, visioenen op te wekken, hoop te geven, vertrouwen te stimuleren, wonden te helen, contacten te leggen, van elkaar te leren en een positieve houding te creëren die de geesten verlicht, de harten verwarmt en de handen uit de mouwen steekt.

 

Een samenvatting van suggesties vanuit ons eigen bisdom zijn gepubliceerd. We wachten op de uitkomsten van de andere bisdommen. Daar zullen we later aandacht aan schenken.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 01 OKTOBER 2022

 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2022

22e  Z. door het jaar.

Collecte Miva.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen (verj), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 29 augustus

Elk jaar denken we in het laatste weekend van augustus aan de H. Johannes de Doper, naar wie onze geloofsgemeenschap genoemd is. Dat valt samen met de kermis en de dag dat het Gilde actief is. Daarom is op maandag 29 augustus een speciale viering in de openlucht op het terrein van de Polderkerk, en wel om 10.00 uur. Het Gilde verzorgt het een en ander.

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Gilde, Polderkerk.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 30 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 01 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 02 september

09.30 uur Vergadering demissionair Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 03 september 2022

23e Z. door het Jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en Ties van Hoek, Ria Arts-Verbeek (mdg), Nel Jansen (mdg), Cor van Nistelrooij (mdg), Mari Verhoeven (mdg), Wim van der Linden (mdg), Nellie van Niftrik-Swanenberg (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p).

 

Maandag 05 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 06 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 07 september

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 08 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 09 september

Bloemsiergroep 3

 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022

24e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/verj), Sjaan Halewijn-vd Wiel (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (p/jrg), Martien van Nistelrooij (mdg), Ploni Scharloo-Nobel (mdg), Bert van der Dussen (mdg), Wim van Bakel (mdg).

 

ZONDAG 11 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG, de kerk is open!

 

Maandag 12 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 13 september

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 15 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

 

Vrijdag 16 september

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toos Rademakers-Klijn (mdg)

 

ZATERDAG 17 september 2022

25e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Marco Meulendijk (1e jrg), Jan en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen, Hendrik Langens (jrg), Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (mdg), Martha en Cor van Venrooij-van Creij (p/verj).

 

VREDESWEEK 17 t/m 25 september

Vrede en alle goeds: deze zegewens geeft veel christenen wereldwijd kracht en inspiratie. Maar toch lukt het nog niet om vreedzaam samen te leven: wereldwijd, maar vaak ook in je eigen omgeving. Ruzie, jaloezie, pesten… Elk mens heeft er eigen nare ervaringen mee. Vaak voelen mensen zich machteloos als de vrede ver te zoeken is. Zijn er ‘gereedschappen” die helpen om vredelievend samen te leven? Welke karaktereigenschappen helpen daarbij?

Kijken wij naar het werk van Pax: zij vraagt aandacht voor het bijzondere vredeswerk van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

Ná de viering, van zaterdag 17 september, is er een extra mandjescollecte.

Maandag 19 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 20 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 21 september

20.00 uur Bestuursvergadering DGH.

 

Donderdag 22 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 23 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022

26e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Leny van Zutphen.

MISINTENTIES:

Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen en overleden fam. van Helvoirt-van Bergen (p), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

KERKWIJDINGSFEEST

11.00 uur Eucharistieviering, speciaal voor alle vrijwilligers, met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Hans vd Biezen.

 

Maandag 26 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 27 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 29 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 01 OKTOBER 2022

27e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Karel en Lena Tielemans-van Houtum (jrg).

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 19 september 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

19-06-2022 Mevrouw Toos Rademakers-Klijn, 85 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 3E (Martinushuis);

06-08-2022 Mevrouw Nel Jansen, 97 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

10-08-2022 De heer Toon Smits, 80 jaar, wonende te Nuland, St. Janstraat 31.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

DIEFSTAL EN BEVEILIGING

Onlangs zijn de beide camera’s van de livestream gestolen. Er is aangifte gedaan bij de politie. De nieuwe camera’s zijn meteen beveiligingscamera’s en nemen dag en nacht op. Deze zijn inmiddels geplaatst.

 

BEELTENIS VAN DE HEILIGE TITUS BRANDSMA

Er is een foto met relikwie van de Heilige Titus Brandsma, achter in de kerk, opgehangen. Er hangen nu twee Brabantse Heiligen achter in de kerk bij het uurwerk.

 

VRIJWILLIGERSFEEST VAN ONZE KERK

Zoals gebruikelijk is het vrijwilligersfeest met lunch op de laatste zondag van september. Dit jaar 25 september. Alle vrijwilligers krijgen uiteraard een uitnodiging.

 

BEZINNING

Opdat wij ze niet vergeten.

Op 9 juli was het 450 jaar geleden dat in Gorcum (Gorinchem), 17 religieuze en seculiere priesters en 2 lekenbroeders werden gevangengenomen en in Den Briel werden opgehangen. Dit enkel en alleen omdat zij trouw bleven aan hun katholiek geloof en aanhankelijk bleven aan de paus van Rome. Het is een zwarte bladzijde in onze vaderlandse geschiedenis.

Volgens de huidige opvattingen een oorlogsmisdaad: een daad van zinloos geweld. De Geuzen - vrijheidsstrijders of terroristen -  waren verantwoordelijk voor deze moordpartij.

In de krant is daar geen aandacht aan besteed.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl