Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

GELOVEN MAAKT ANDERS, NET ALS MARIA.

Tijdens de zomermaanden lijkt het wel of niet alleen ons land maar ook ons geloof vakantie houdt want we vieren er weinig in dan alleen het feest van Maria Ten Hemel Opneming.

Eén groot feest in een lange tijd die anders wat groen kijkt in de liturgie omdat er verder niets gevierd wordt wat ons verteld over Gods grote plan met mensen.

Misschien dat daarom het feest van Maria op 15 augustus er nog wel harder uit mag springen want in dat feest komt juist Gods grote plan met ieder van ons extra naar voren.

Als we de voltooiing van het leven van Maria vieren dan vieren we ook onze eigen toekomst vanuit ons eigen geloof want wat voor haar is weggelegd is ook voor ons bedoeld.

In Maria zien we hoe geloven anders maakt en hoe geloven toekomst geeft over de grenzen van deze wereld en dit leven heen.

We zijn in onze tijd zo geobsedeerd geraakt door het redden van onze planeet dat we haast vergeten dat we als individuele mens hier niet blijven en dat er ook een persoonlijke toekomst voor ieder van ons is weggelegd.

En natuurlijk hebben we de plicht om deze aarde te bewaren en netjes door te geven aan de volgende generaties maar laten we daarbij onze eigen persoonlijke weg niet vergeten.

We zijn zo gaan leven of dit alles is dat we vergeten dat wij ooit vergeten zullen worden en waar blijven we dan?

Iedereen wil onsterfelijk worden in dit leven en door mensen niet vergeten worden en daarom doen we mee aan de meest belachelijke talentenshows maar hoe zit het met ons talent om echt te leven?

Leven we pas als iedereen het over je heeft of leven we pas als God het over je heeft?

Het antwoord is voor de meeste mensen snel gegeven maar doen we onszelf niet tekort als we leven alsof het hier en nu alles is?

Geloven maakt anders en dat geldt voor Maria en voor ons en we mogen ons spiegelen aan haar leven en de afloop ervan die we vieren op 15 augustus maar die daarna ook bij ons blijft.

Als we durven zijn als Maria in haar geloof dan gaat er meer dan één wereld voor ons open want dan gaan we een leven lang met God op weg en zullen op die weg er echt kunnen zijn voor anderen en onszelf.

God met ons leven verbinden en leven vanuit die verbondenheid geeft extra kracht en inzichten waar we van te voren nooit aan gedacht zouden hebben.

Laten we Maria’s leven blijven overwegen en zien hoe daarin alles zit wat wij nodig kunnen hebben om echt mens te zijn omdat geloven ons verandert.

Een dag om mee verder te kunnen als je jezelf afvraagt waarom we ook alweer op deze wereld zijn en of dit nou alles is wat er is!

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 01 SEPTEMBER 2018 T/M VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018

 

Vrijdag 31 augustus

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toon van Lokven.

 

WEEKEND 01 – 02 SEPTEMBER 2018

Zaterdag 01 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Jo van Lokven-Hulsen (mdg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (mdg), Adriaan de Wit (p), Theo Heijmans (p).

 

Zondag 02 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Karel Donkers (p/verj), Lambert Rovers (p/verj/jrg), Annie Roovers-vd Biezen (jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p/trouwdag).

 

Maandag 03 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 04 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 06 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 07 september

09.30 uur Vergadering bestuur Kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 08 – 09 SEPTEMBER 2018

Zaterdag 08 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Verzorgd door de Ziekenaktie ’t Open Venster.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/verj), Jan en Truus van Nistelrooij-Coppens en dochter Ria van der Linden-van Nistelrooij, Drieka Heijmans-Korsten (p), Jos van Niftrik (mdg), Willie Kappen en zijn ouders Piet en Door Kappen, Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Koos en Toon van Griensven, Has vd Berg (verj), Overleden fam.leden Van Herpen.

 

Zondag 09 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Verzorgd door de Ziekenaktie ’t Open Venster.

MISINTENTIES:

Zus van Nuland-van Nistelrooij (jrg) en overl.fam.leden, Piet en Tonnie van den Boogaard, Peter van den Boogaard en Erna Hamers-van den Boogaard, Theo en Anneke van der Biezen (jrg), Piet Leeijen (jrg).

 

Maandag 10 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 11 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 13 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 14 september

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 15 – 16 SEPTEMBER 2018

Zaterdag 15 september

18.00 uur!! LET OP, DIT IS EEN UUR EERDER!! Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Annie van der Zanden-Phlipse (mdg), Martha en Cor van Venrooij-van Creij (mdg/verj), Jos Korsten (p/verj), Piet Swanenberg (mdg), Toke van den Akker-Donkers (mdg), Toos Dirks (mdg), John Wolfs (1e jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (p), Cor Vos en Tien Vos-van Gaalen (p/trouwdag), Overleden ouders de Cort-van Erp en Jan de Cort.

 

Zondag 16 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

 

Maandag 17 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 18 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 19 september

20.00 uur Open kerkvergadering, alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom!

 

Donderdag 20 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Vrijdag 21 september

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 22 – 23 SEPTEMBER 2018

Zaterdag 22 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne v. Ieperen.

MISINTENTIES:

Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Cor Smits (p/verj), Ad Haerkens (p), Annie van Nistelrooij-van Helvoort (mdg), Annet van der Doelen-van der Weerden (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p).

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Zondag 23 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (mdg) en overleden fam. van Helvoirt-van Bergen, Annie van Hoek-van Zoggel (mdg).

 

12.00 uur Doop.

 

Maandag 24 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 25 september

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 27 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 28 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 29  – 30 SEPTEMBER 2018

KERKFEEST!

Zaterdag 29 september

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/trouwdag), Jo van der Biezen (mdg), Gerrit Langens (p/verj), Piet van der Steen (p), Antonius vd Heuvel en Catharina van Druenen (gef), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p).

 

Zondag 30 september

KERKFEEST!

11.00 uur!! LET OP, DIT IS EEN UUR LATER!! Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Dieny Kosterman-Platenburg (p/trouwdag), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 01 oktober

DAG VOOR DE OUDEREN

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

17-08-2018 Mevrouw Jo van Beek-van de Ven, 84 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord, afdeling Laanzicht.

 

Dat zij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

12-08-2018 Pim, zoon van Harm en Daisy van der Schoot-Bosch, Boekweitstraat 18 te Nuland;

18-08-2018 Marilena-Rose, dochter van Kaylee Kreté, Tamboerijn 13 te ’s-Hertogenbosch.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

HUWELIJK

10-08-2018 is het huwelijk geweest van René Meijs en Linda van Krieken. In de Sint Jans Onthoofdingskerk in Gemert. Pastoor Verbakel is hierbij voorgegaan.

 

Hartelijk gefeliciteerd!

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 17 september 2018.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 03 september om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 01 september 2018.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

TAPTOE, ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2018

Omdat de harmonie bij de 5-jaarlijkse taptoe ook van de kerk gebruikt met name om vanuit het hoofdportaal het kerkplein op te trekken zal de Heilige Mis om 18.00 uur zijn ipv 19.00 uur.

 

OPEN KERKVERGADERING

19 augustus 2018

Alle belangstellenden zijn hierbij welkom. Op deze avond zal het Pastoraal Plan voor het komende jaar behandeld worden. Iedere inbreng is welkom!

 

KERKFEEST, ZONDAG  30 SEPTEMBER 2018

Op de laatste zondag van september geven we altijd speciale aandacht aan de vrijwilligers. Het is de zondag dat onze kerk in 1951 is ingewijd. In oktober houden we altijd onze vrijwilligers-avond. We willen deze twee feesten combineren tot een groot vrijwilligersfeest. De aanvangstijd van H. Mis wordt 11.00 uur. De gezamenlijke kerkkoren zullen zingen. Daarna houden we ons vrijwilligersfeest bij Kerkzicht. Alle vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging.

 

NAAR SANTIAGO DOOR GODS SCHEPPING

Na veertig jaar werken in het onderwijs kan de van oorsprong Heesche Antoon van Tuijl in 2001 een lang gekoesterde wens waarmaken: een voettocht naar Santiago de Compostela, de plaats in Noord-Spanje met het graf van de apostel Jacobus. Het worden uiteindelijk twee pelgrimstochten. Als oud biologieleraar gaat zijn verwondering en bewondering onderweg uit naar de vele verschillende landschappen met de erbij horende natuur. De beleving ervan is intens omdat hij ook de spirituele aspecten ervan weet te herkennen en benoemen. Dit dagelijks vertoeven in Gods schepping is dan ook het thema van zijn lezing op dinsdag 4 september om 20.00 uur in de Petrus’ Banden Kerk, de kerk van de parochie De Goede Herder in Heesch.

 

De lezing is een vervolg op de Wereldgebedsdag voor de Schepping op zaterdag 1 september. Deze mondiale dag biedt individuele gelovigen en gemeenschappen een passende gelegenheid tot herbevestiging van hun persoonlijke roeping om rentmeester van de schepping te zijn, om God te danken voor het wonderlijke werk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd, en om zijn hulp in te roepen bij de bescherming ervan. Op deze gebedsdag is er in bovengenoemde de kerk om 19.00 uur een themaviering waarin de zorg voor de schepping centraal staat. Iedereen is van harte welkom, zowel in de viering op 1 september als bij de lezing op 4 september. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

COLLECTEREN IN DE KERK

Tijdens de H. Mis sluiten we ons bij de Offerande aan met onze geldelijke gaven: de collecte. Niet altijd is er een collectant. We zien graag dat iemand spontaan mee collecteert. Dus sta op en doe het als er geen collectant is.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

 

 

 

 

EVENTUEEL TER OPVULLING:

 

Aanbidding is

God de plaats geven

die Hem toekomt.

 

Doe het als Maria.

Zij stelde zich ten volle

beschikbaar voor Hem.

Ze gaf haar Zoon Jezus

de juiste plaats in haar leven.

 

Een monstrans toont ons

het eucharistisch Brood, waarin

Christus onder ons aanwezig is.

Maria is de ideale monstrans.

Ze toont ons haar zoon, in wie

God onder ons aanwezig is.

 

(P.J. Eymard, † 1 augustus 1868.

Kerkelijke feestdag: 2 augustus)