terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

GELOOFSGEMEENSCHAP OF PAROCHIE

Binnenkort komt een afvaardiging van het Bisdom naar Heesch om te praten over de toekomst van de parochie de Goede Herder. Daarbij hebben zij vooraf een schrijven met vitaliteitscriteria toegestuurd. Het Bisdom stuurt aan op één geloofsgemeenschap, die zich dan parochie mag noemen.

VITALITEITSCRITERIA:

  1. Ontwikkeling kerkgangers.

Zijn er in verhouding tot de omvang van het kerkgebouw voldoende kerkgangers per viering?

  1. Er dient voldoende kader te zijn voor gevarieerde pastorale activiteiten.

Zijn er voldoende (vitale) vrijwilligers die het functioneren als gemeenschap mee mogelijk maken? (sacramentenvoorbereiding, ziekenbezoek, jeugd en jongeren, kerk en samenleving)

  1. Er dient voldoende kader te zijn voor de organisatie van de parochie.

Zijn er voldoende (vitale) vrijwilligers die het functioneren als gemeenschap mee mogelijk maken? (parochiesecretariaat, communicatie, koffiezetten, kerkbalanslopers)

  1. Er dient voldoende kader te zijn om liturgische vieringen mogelijk te maken.

a.Zijn er voldoende (vitale) vrijwilligers om het vieringenaanbod te ondersteunen? (koster, koor, organist, lector, collectant)

b.Zijn er voldoende (vitale) vrijwilligers om in samenwerking met de pastores bijzondere vieringen zoals uitvaarten, huwelijken en doop te verzorgen?

  1. Er dient een gezonde financiële situatie (sluitende exploitatie/sluitende meerjarenbegroting) te zijn voor de komende 5 á 10 jaren.

Heeft de parochie voldoende weerstandsvermogen om onverwachte tegenvallers op te vangen?

  1. Ontwikkeling aantal gezinnen dat bijdraagt aan Kerkbalans.

Stijgen de vrijwillige bijdragen mee met de inflatie?

 

We willen graag een eigen geloofsgemeenschap blijven. Dat kan ook, als we over voldoende vrijwillig(st)ers beschikken. Daarom doen we een beroep op u om u nu als vrijwillig(st)er te melden. Dan kunnen we straks zeker ook met het familiepastoraat starten.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 28 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021

Zaterdag: MIVA-collecte:

De Missie Verkeersmiddelen Aktie stelt Duncan centraal. Hij zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap, zodat zij betere kansen krijgen in de maatschappij en erbij kunnen horen. Hij wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat ze nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar.

 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

22e Z. door het jaar

KERMIS

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen, Marinus Verstappen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten en Timmy Barten-Thewissen (mdg), Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Annie Roovers-vd Biezen (jrg).

 

Maandag 30 augustus

10.00 uur GILDE-MIS, bij de Polderkerk (mits het weer het toelaat!).

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 31 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 01 september

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 02 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 04 SEPTEMBER 2021

23e Z. door het Jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Marie van Bakel (p/verj), Jan Kappen (mdg), Riet Roos-van Hoek en Ties van Hoek, Rien Meulendijk (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p).

 

Maandag 06 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 07 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 09 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 10 september

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021

24e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij en Jan van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg), Zus van Nuland-van Nistelrooij en overleden fam., Piet van den Boogaard, Tonnie van den Boogaard-Rovers, Peter van den Boogaard en Erna van den Boogaard-Hamers.

 

Maandag 13 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 14 september

08.30 uur Kerkschoonmaak, groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 16 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021

25e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Jan en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p/verj), Martha van Venrooij-van Creij en Cor van Venrooij (p/verj), Han Zwanenberg (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Gerard van Dreumel, Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Hendrik Langens (p/jrg).

 

Maandag 20 september

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 21 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 23 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 24 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021

KERKWIJDINGSFEEST.

26e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Wim van Creij (mdg), Marinus Verstappen (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten en Timmy Barten-Thewissen (mdg).

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

06-08-2021 Mevrouw Timmy Barten-Thewissen, 92 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

Dat zij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

31-07-2021 Kes, dochter van Koen van Nuland en Daisy van Nistelrooij, Hoolstraat 8a te Nuland

Dat zij tot goede christene mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

 

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 september 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

OPENLUCHT H. MIS

Bij goed weer is op de kermismaandag de traditionele openlucht Mis op/in de Polderkerk, samen met het Gilde Sint Antonius Abt. In de middag is het koningsschieten op het Gildeterrein

 

VLEERMUIZEN

Vorig jaar heeft de Zoogdierenvereniging en Vogelbescherming Nederland in onze kerk en toren gezocht naar vleermuizen. Er zijn sporen van vleermuizen gevonden, zoals mest. Een soort “de Paur” is levend aangetroffen. We hebben toegestemd dat er in het najaar vleermuizenkasten worden opgehangen in enkele donkere ruimtes van de toren.

 

VRIJWILLIGERSFEEST EN KERKWIJDING

ZONDAG 26 SEPTEMBER.

Sinds enkele jaren vieren we de laatste zondag van september het Kerkwijdingsfeest.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat onze kerk door bisschop Mutsaerts werd ingewijd.

Om 11.00 uur is de H. Mis. Daarna zijn de vrijwilligers welkom bij café Kerkzicht (mits dit kan in verband met de corona).

De vrijwilligers krijgen hiervoor nog een uitnodiging, met een opgavestrookje.

 

OPEN MONUMENTENDAG

Zondag 12 september 2021 is het nationale monumentendag. Het accent ligt in Nuland op de kerk, de pastorie, de polderkerk, de kerkhofmuur, 3 pastoorsgraven en het oorlogsmonument op het kerkhof. Ook zal er een doorlopende diavoorstelling worden getoond van de kerkschatten. Van de pastorie is naast de voorgevel ook de monumentale entree, de hal en de grote  zaal met prachtige haard te bewonderen.

 

BEZINNING

De kerk wordt steeds meer digitaal. Wij willen mee blijven doen. Om toch te zorgen voor Vorming en Toerusting zal, vanaf oktober, wekelijks een bezinnende tekst worden gezonden naar alle parochianen waar we een e-mailadres van hebben. Wilt u die bezinning ook ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. U ontvangt dan ook de maandelijkse brief van de bisschop.

 

KOFFIEDRINKEN LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

We gaan weer beginnen met koffiedrinken na de H. Mis, op de laatste zaterdag van de maand. Naast de kerkgangers zijn ook zij die zich eenzaam voelen, uitgenodigd om een kopje koffie/thee te komen drinken.

 

HERDENKINGSCONCERT

Het bestuur van de Harmonie heeft contact opgenomen met het bestuur van de kerk en het bestuur van Het Nulands Gemengd Koor. Zij willen samen met het Nulands Gemengd Koor een concert geven op zaterdag 13 november 2021

Het concert zal aanvangen om 20.00 uur, na de Eucharistieviering.

Er wordt nog nagedacht over de invulling van deze avond en ideeën over hierover zien we graag tegemoet.

Er wordt bijvoorbeeld gedacht om een plaquette te onthullen onder de ingang bij de toren van de kerk. En het plaatsen van een herinneringsboom ergens binnen de parochiegrenzen. Dan kunnen er ook kokers, waarin persoonlijke verhalen van Nulanders zitten over hun ervaringen met de Coronatijd, worden begraven bij het planten van de boom.

Wij hopen dat er vanuit de gemeenschap meerdere initiatieven komen.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl