Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

WERELDGEBEDSDAG VOOR DE SCHEPPING

Op vrijdag 01 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt.

 

De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.

 

Verbonden met miljoenen.

De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 01 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt.

 

Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 01 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die al sinds 1989 op 01 september een ‘Dag van gebed voor de bescherming van de schepping’ houdt, die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi.

 

Gebed en inzet.

“De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan.”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als Christenen geloven we dat het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.”

 

Het programma begint op 01 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noorbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en Bisschop Gerard de Korte.

 

Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de processie op vrijdag 01 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Embregt Wever. Hij is te bereiken via telefoonnummer 073 – 5322035 of e-mail: ewever@bisdomdenbosch.nl

 

BisdomNieuwsbrief

jaargang 5 nummer 7

2017

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017

 

WEEKEND 26 – 27 AUGUSTUS 2017

Dit weekend is er, ná de vieringen, een MIVA-collecte. Het geld gaat naar Burkina Faso,  een van de armste landen van de wereld, om de veldwerkers van een brommer te voorzien om nog meer kwetsbare en kansarme mensen en kinderen te bereiken.

 

NAAMFEEST  H. JOHANNES’ ONTHOOFDING

Zaterdag 26 augustus

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Herman Heijmans (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Piet van der Steen (p).

 

Zondag 27 augustus

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen, Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 28 augustus

10.00 uur Gildeviering bij de Polderkerk. (Bij slecht weer in de kerk!!)

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 29 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 30 augustus

09.00 uur Werkgroep gezinsvieringen.

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

 

Donderdag 31 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 01 september

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 02 – 03 SEPTEMBER 2017

Zaterdag 02 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Grad van Nistelrooij (mdg/verj), Piet Leeijen (jrg), Toon van Lokven en overleden fam., Willy Kappen en ouders Piet Kappen en Door Westerlaken (p/trouwdag), Overleden fam. Westerlaken, Huub Theunissen (mdg), Theo Heijmans (mdg), Karel Donkers (p/verj), Gerard Knipping (mdg), Riek Kerkhof-Korsten (p/verj), Overleden fam. van Herpen.

 

Zondag 03 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Bert van Gogh (mdg) en Jo van Gogh-van Haaren (mdg), Riet van Schaik-IJsseling (mdg).

 

Maandag 04 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 05 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 08 september

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 09 – 10 SEPTEMBER 2017

ZIEKENZONDAG

Zaterdag 09 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Verzorgd door Ziekenaktie Het Open Venster.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/verj), Jan en Truus van Nistelrooij-Coppens en dochter Mia van der Linden-van Nistelrooij, Jos Korsten (p/verj), Koos en Toon van Griensven (jrg), Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg), Jan van Santvoort (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p).

 

Zondag 10 september

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Verzorgd door Ziekenaktie Het Open Venster.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Riek Maas-Maas (mdg), Gerarda van der Biezen-vd Ven (mdg).

 

Maandag 11 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Vergadering Bestuur De Goede Herder.

 

Dinsdag 12 september

09.30 uur Vergadering Divers.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 14 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 15 september

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 16 – 17 SEPTEMBER 2017

VREDESZONDAG

Zaterdag 16 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van een koor. Lektor: Mia van Rooij.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Cor Smits (p/verj), Jo van der Doelen (p), Overleden ouders de Cort-van Erp, Antoon Langens (p), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), Johan Hartogs (mdg), Peter van Rosmalen (p), Cor Vos en Tien Vos-van Gaalen (p/trouwdag).

 

Zondag 17 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

 

Maandag 18 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 september

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23 – 24 SEPTEMBER 2017

KERKWIJDINGSFEEST.

Zaterdag 23 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), An van den Heuvel-van Boekel en Toon van den Heuvel (p/jrg), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Herman Heijmans (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), George van Koert (jrg).

 

Zondag 24 september

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 25 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 26 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 27 september

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 28 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 29 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 30 SEPTEMBER – 01 OKTOBER 2017

DIT WEEKEND IS ER EXTRA AANDACHT VOOR OUDEREN.

Zaterdag 30 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/trouwdag), Gerrit Langens (p/verj), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p), Grad van Nistelrooij (mdg), Ad Haerkens (mdg) en Willie en Theo, Piet van der Steen (p), Antonius van de Heuvel en Catharina van Druenen (gef).

 

Zondag 01 oktober

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Dieny Kosterman-Platenburg (p), Gijs van Helvoirt (verj).

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

02-08-2017 De heer Adriaan de Wit, 86 jaar, wonende te Nuland, Dorpstraat 11, en

11-08-2017 Mevrouw Doortje van Dinther-van Tuijl, 85 jaar, wonende te Nuland, Rijksweg 15.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 september 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 04 september 2017, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 02 oktober 2017.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

SAMEN GROOTS! NAAR LOURDES MET KINDEREN, TIENERS EN JONGEREN

INFORMATIEAVOND

We gaan op bedevaart naar Lourdes van 14 t/m 21 oktober, om daar te ontdekken hoe groots geloof kan zijn, welke grote dingen God voor ons doet en hoe we zelf groots, betekenisvol, voor anderen kunnen zijn.

 

Om ervoor te zorgen dat het reisprogramma bij iedereen aansluit, werken we met drie groepen: kinderen & gezinnen, tieners en jongeren.

 

De bedevaart is in de herfstvakantie, dus mooier kan het niet. We reizen vanuit Noord-Frankrijk per TGV naar Lourdes. De kosten voor deze reis zijn € 399,- (voor kinderen) of € 499,- (12-30 jaar, deelnemend aan het tiener- of jongerenprogramma). Meer weten? Op dinsdag 5 september start er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in het Sint Janscentrum aan de Papenhulst 4 in Den Bosch. Heb je nog vragen? Laat het ons dan weten: het bisdom via jongeren@bisdomdenbosch.nl en 073-5232069 en/of de parochie De Goede Herder via a.bergsma@parochiedgh.nl en 0412-451215.

 

1 SEPTEMBER 2017:

WERELDGEBEDSDAG VOOR DE ZORG VOOR DE SCHEPPING

Paus Franciscus besloot in 2015 elke eerste dag van de maand september voortaan voor de gehele Rooms-Katholieke Kerk te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu.

 

De afgelopen twee jaar was er in de parochie De Goede Herder op deze dag een gebedsviering in Heesch; nu sluiten we ons aan bij de oecumenische processie in ’s-Hertogenbosch die wordt gehouden langs plaatsen waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt, zoals in het natuurgebied Het Bossche Broek, de tuin van de Sint-Janskathedraal en op de biologische markt. Bij iedere ‘statie’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding.

 

Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere processie. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte. Wie deze vrijdag niet kan of slecht ter been is, kan rondom het thema Milieu ook een online-audioretraite volgen op www.biddenonderweg.org. Voor meer informatie over deze Wereldgebedsdag en over de genoemde podcasts: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.