terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 11.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

PASTOORSPRAATJE

TERUG VAN WEG GEWEEST.

Nu we allemaal zo’n beetje de draad weer op gaan pakken na een aantal vakantieweken en anderen juist binnenkort kunnen gaan omdat ze niet aan het ‘seizoen’ zijn gebonden zitten we vol verhalen over de ervaringen van de zomer.

We hebben verhalen over waar we geweest zijn en wat we beleefd hebben en wat daarbij mooi was en mee viel of wat anders liep dan we dachten.

Maar meestal zijn we vooral weer heel wat ervaringen rijker en hebben de ontmoetingen met mensen en hun leefwijze ons misschien ook weer anders doen kijken naar hoe we zelf in het leven staan.

We lopen in het buitenland vaak heel wat kerken binnen en genieten van de schoonheid van deze gebouwen die ons hetzelfde verhaal vertellen als thuis maar op de één of andere manier toch anders op ons over komt.

Thuis is het allemaal zo gewoon en we zien haast de schoonheid van onze eigen leefomgeving niet meer maar toch is die blijkbaar wel aanwezig want ons land kan de stroom toeristen nauwelijks aan die hier naar onze cultuur komen kijken en door de ervaring rijker naar huis gaan.

We hebben het op tijd nodig om uit onze eigen omgeving weg te gaan en de sleur te doorbreken maar dat is meer dan een modeverschijnsel alleen want het geeft echt de afstand om daarna het alledaagse weer aan te kunnen.

Met al onze mogelijkheden ontkomen we toch niet aan de diepe behoefte van mensen aan afwisseling en uitdagingen om het leven zinvol te blijven vinden.

We vervelen ons vlug en alle verslavingen waar veel mensen aan ten prooi vallen zijn daar ook een teken van want zo krijg je de kans om te leven van het ene hoogtepunt naar het andere en het gewone en grauwe te ontlopen.

Toch mogen we aan het begin van een nieuw school-werkjaar proberen om met nieuwe inspiratie ook weer te kijken naar wat zo gewoon lijkt en er met hernieuwd enthousiasme weer aan beginnen.

De parochie staat als geloofsgemeenschap nooit stil en ook dat kan enerzijds een sleur worden maar is altijd ook weer een vertrouwd gegeven in ons leven, Gods deur is altijd open!

Ik wens iedereen een hele mooie nieuwe start toe en hoop U weer te ontmoeten in de gemeenschap waar we samen ons geloof delen, vieren en beleven.

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 31 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019

 

LET OP!! DE VIERINGEN OP ZONDAG BEGINNEN VOORTAAN OM 11.00 UUR IN PLAATS VAN OM 10.00 UUR. DIT IN VERBAND MET HET VOORGAAN VAN PASTOOR VERBAKEL IN GEFFEN, OP ZONDAG, OM 09.30 UUR.

 

Vrijdag 30 augustus

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 31 AUGUSTUS – 01 SEPTEMBER 2019

Zaterdag 31 augustus

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Bets Schippers-van den Tillart (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (1e jrg).

 

Zondag 01 september

22e Z. door het jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

Maandag 02 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 03 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 05 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 06 september

09.30 uur Vergadering bestuur Kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toon van Lokven (verj).

 

WEEKEND 07 – 08 SEPTEMBER 2019

ZIEKENZONDAG

Zaterdag 07 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Verzorgd door de Ziekenaktie ’t Open Venster.

MISINTENTIES:

Koos (1e jrg) en Riet van Schaik-IJsseling, Gisela van Heertum-van den Bosch (mdg), Jos Korsten (verj),  Thera van Nistelrooij-de Weerd (mdg), Harrie van Schijndel (mdg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Adriaan de Wit (p/jrg), Theo Heijmans (p), Hendrik Langens (p/trouwdag).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Zondag 08 september

23e Z. door het Jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Verzorgd door de Ziekenaktie ’t Open Venster.

MISINTENTIES:

Zus van Nuland-van Nistelrooij (jrg), Annet van der Doelen-van der Weerden (p).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

12.30 uur Doop van Ilaysa, dochter van Mitchel Grunberg en Dayenne Smith.

           

Maandag 09 september

19.30 uur Kerkvergadering.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 10 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 12 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 13 september

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 14  – 15 SEPTEMBER 2019

KRUISVERHEFFING

Zaterdag 14 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Cor Smits (p/verj), Toke van den Akker-Donkers (p), Sjef Kerkhof (mdg), Hendrik Langens (1e jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Mari van Bakel (p/verj), Koos en Toon van Griensven, Cor Vos en Tien Vos-van Gaalen (p), Jo van Erp (verj), Greet van Erp-Korsten en dochter Ans.

 

Zondag 15 september

24e Z. door het jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Jos van Nistelrooij en Paul de zoon.

 

Maandag 16 september

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Vergadering Bestuur de Goede Herder.

 

Dinsdag 17 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 19 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 20 september

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 21 – 22 SEPTEMBER 2019

Zaterdag 21 september

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Bertie van Bakel (mdg), Gerard van Dreumel (mdg), Marietje van Grinsven-Hoezen (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p).

 

Zondag 22 september

25e Z. door het jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

Maandag 23 september

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 24 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 26 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 27 september

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 28  – 29 SEPTEMBER 2019

KERKWIJDINGSDAG

Zaterdag 28 september

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Gerrit Langens (p/verj), Bets Schippers-van den Tillart (mdg), Antonius van de Heuvel en Catharina van Druenen (gef).

 

Zondag 29 september

26e Z. door het jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van alle koren. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p/verj), Overleden fam. van Helvoirt-van Bergen, Dieny Kosterman-Platenburg (p/trouwdag), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

25-07-2019 Mevrouw Annie Roersch-Tijhuis, 94 jaar, wonende te Nuland, Duyn en Daelseweg 15 (St. Jozefoord).

 

Dat zij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

18-08-2019 Megan, dochter van Roy Verweij en Denise Janssen, Gerstakker 35 te Nuland.

 

Dat zij tot goede christen mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 16 september 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 02 september 2019, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 07 oktober 2019.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

 De kerk is open met een tentoonstelling in de vitrines.

Ook zal er een diapresentatie zijn met alle kunstschatten van de Nulandse kerk.

Op speciaal verzoek van de gemeente is ook de pastorie in de route opgenomen. De buitenkant is al bijzonder, maar ook de monumentale hal met de Goede Herder geslepen in het glas van de tochtdeur zal te bezichtigen zijn.

De pastorie in classicistische stijl is in 1862 gebouwd.

 

KERKWIJDINGSFEEST

In het weekend van 28 en 29 september (het laatste weekend) vieren we het Kerkwijdingsfeest. Dan denken we terug aan de consecratie van onze kerk door de bisschop Mutsaerts op 24 september 1951.

Alle aandacht voor het gebouw, dat voor de Nulandse geloofsgemeenschap van grote betekenis is. Het is de plek waar we ons geloof kunnen uiten.

Alle vrijwilligers met partners zijn hiervoor – bij het begin van het nieuwe pastoraal werkjaar – speciaal uitgenodigd om op zondag de Eucharistie om 11.00 uur bij te wonen. De gezamenlijke kerkkoren zullen zingen. Daarna zijn zij welkom bij zaal Kerkzicht voor een koffietafel.

 

BIJEENKOMST VOOR 85-JARIGEN

Toen Pastor Verbakel 80 jaar werd, heeft hij zijn leeftijdgenoten uitgenodigd. Dat is toen goed bevallen. Nu hij intussen 85 jaar is geworden, wil hij alle 85 jarigen opnieuw uitnodigen. Niet in de parochiezaal, maar in café Kerkzicht, en wel op dinsdag 17 september tussen 14.00 en 16.00 uur. We willen dan met elkaar herinneringen ophalen van onze bevrijding 75 jaar geleden.

 

COLLECTE NA AVONDWAKE ACHTER IN DE KERK VOOR EEN GOED DOEL

Na intensief overleg binnen het kerkbestuur en de kerkvergadering is besloten om toe te staan dat er een collecte wordt gehouden achter in de kerk na een avondwake voor een goed doel. Het goede doel moet wel een echt goed doel zijn, zoals Goede Doelen (ANBI-status) bekend staan, en in relatie staan tot de overledene. De ziekenactie het Open Venster is ook een goed doel.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

VERWONDERING OP WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA

Zondag 1 september is het de Wereldgebedsdag voor de Zorg om de Schepping. Deze mondiale dag biedt katholieken wereldwijd een passende gelegenheid tot herbevestiging van hun persoonlijke roeping om rentmeester van de schepping te zijn, om God te danken voor het wonderlijke werk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd, en om zijn hulp in te roepen bij de bescherming ervan.

 

Iedere dag is te zien hoe rijk en gevarieerd God de schepping op deze planeet, en tegelijkertijd in de hele kosmos, heeft gemaakt. Maar deze prachtige creatie van God is ook uitermate kwetsbaar. Het is onze verantwoordelijkheid om als goede rentmeesters met de schepping om te gaan. Als christenen moeten we ons beste beentje voorzetten om steeds meer te leven naar het groene Hart van God.

 

Vanuit de diaconie van de parochie De Goede Herder willen we daarom op dinsdag 3 september de bioloog Antoon van Tuijl op de Nistelrodese kerklocatie laten spreken over zijn twee pelgrimstochten naar Santiago de Compostella waarin hij elke dag werd geconfronteerd met zijn verwondering en bewondering voor Gods scheppingswerk. Zijn presentatie begint om 19.30 uur, ingang Lindestraat.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl

 

HET DOORGEVEN VAN GELOOF AAN DE VOLGENDE GENERATIES

We schrijven aan het begin van een nieuwe schoolkaar onze kinderen in voor voetbal, pianoles en tekenles, want het moet zich breed ontwikkelen. Maar hoe zit het dan met het geloof? Zetten wij als ouders ons daar ook zo voor in? Vragen als “Wat is geloof?” en “Kun je geloof daadwerkelijk doorgeven?”, dat zijn de vragen waar Tom Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit  samen met u op dinsdagavond 10 september dieper in wil gaan. Zijn stelling is: “Bepalend voor geloofsopvoeding en missionaire inzet is de staat van je eigen geloof. Je moet dus eerst ervoor zorgen dat je zelf groeit in de relatie met God, wil je het kunnen doorgeven.”

 

Merkbare persoonlijke doorleefdheid van het geloof, dát heeft zeggingskracht voor kinderen. Geloofsopvoeding is dan ook méér dan alleen ‘uit de Bijbel voorlezen’. Er liggen prachtige kansen in het gewoon voorleven van je eigen geloof in God. Als vader of moeder hoef je daar gelukkig niet alleen voor te staan. Je kunt samen met andere gelovigen om je heen het geloof doorgeven aan je kinderen: met andere ouders in je geloofsgemeenschap, op een plek dus waar mensen elkaar ontmoeten in openheid en betrokkenheid om zo samen onderweg te zijn naar Gods toekomst, hier en nu. Dat kan zijn met catechese (Grieks voor onderricht) en vieringen in de kerk.

 

Heeft u belangstelling voor deze avond over het doorgeven van geloof aan de volgende generaties en/of wilt u samen met andere ouders in de parochie De Goede Herder een eigen plek voor kinderen creëren, bijvoorbeeld in Nuland, meldt u dan bij pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Alles is mogelijk. Als we het maar samen doen.

 

75 JAAR BEVRIJDING: OP VREDESMISSIE MET GELOVEN NU

‘Op vredesmissie’ is het thema waarmee we in de parochie De Goede Herder in september een nieuwe Geloven NU-groep willen starten. Met dit thema sluiten wij als geloofsgemeenschap aan bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat Brabant werd bevrijd van de nazi’s en geven wij als christenen gehoor aan de Bijbelse oproep om de boodschap van vrede en gerechtigheid voor te leven en uit te dragen, elke dag, ook nu in 2019. Want we realiseren ons hoe kostbaar en kwetsbaar vrede is.

 

In de Bijbel gaat het vaak over vrede. Soms als daadwerkelijke toestand, vaak ook als ideaalbeeld.

Vrede is een breed begrip. Het betekent in de Bijbel niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar het gaat om ‘heelheid’. Als er ergens vrede heerst, ontbreekt er niets en gaat dus alles goed. Een vreedzaam leven is volgens de Bijbel een goed, gezond en veilig leven, onder de bescherming van God. Er heerst welvaart en mensen leven in harmonie met zichzelf, met anderen én met God.

 

In het kader van 75 jaar bevrijding willen met een speciaal themanummer van de methode Geloven Nu op een eigentijdse en inspirerende manier op basis van de Bijbel met elkaar spreken over ons geloof en de levensvragen die ons bezighouden als het om vrede gaat. Met deze methode proberen we verhalen uit de Bijbel te vertalen naar ons leven nú, wat kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons over vrede en wat kunnen we daar in ons dagelijks leven mee doen.

 

Deze bijeenkomsten Geloven Nu worden gehouden of in een pastorie/parochiecentrum of bij een deelnemer thuis, en dat kan zowel overdag als ’s avonds zijn, alles afhankelijk van waar de voorkeur van de groep naar uit gaat. Deze nieuw gespreksgroep rond vrede kan op elk gewenst moment gestart worden. Een ander gespreksthema is ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 / a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

ZORG VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS

Op 23 september worden alle wereldleiders verwacht in New York voor een extra klimaattop van de Verenigde Naties. Vanuit de Rooms Katholieke kerk wordt aangedrongen op moedige en verregaande klimaatplannen. Dat kán ook: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie hervormen, de natuur beschermen en met z’n allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet.

 

Deze kerkelijke betrokkenheid is geen wonder. Klimaatverandering is niet alleen een grote bedreiging van Gods prachtige schepping: het gaat ook over mensen. Als de aarde vier graden opwarmt - en dat doet ze bij ongewijzigd beleid - zal dit alle vooruitgang van de afgelopen decennia teniet doen:  armoedebestrijding, landbouwhulp, het tegengaan van kindersterfte, terugdringen van ziektes, en al die andere sociale projecten waarvoor zo dikwijls in kerken de collectezak rond gaat.

 

Op 21 en 22 september houdt de Wereldraad van Kerken daarom, samen met 'Religies voor Vrede',  in New York een Oecumenische Top over klimaatsverandering. Meer dan dertig religieuze leiders zullen een gezamenlijk standpunt innemen om internationale en politieke leiders te stimuleren om concreet de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Interreligieuze groepen zullen ook meelopen met 'People 's Climate Marches', waaronder die in Amsterdam.

 

De klimaattop valt precies in de periode waarin er binnen de kerken wereldwijd extra aandacht is voor ‘de zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Deze Scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot en met 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Er wordt dan ingaan op de oproep in de encycliek ‘Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) om een ecologisch burgerschap te creëren en ons te bekeren tot een ecologisch verantwoorde levensstijl.

 

WEEK VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS

30 september t/m 4 oktober 2019

In de Week van het Katholiek Onderwijs wordt gevierd dat er Katholiek onderwijs bestaat en dat zoveel mensen zich daar met hart en ziel voor inzetten. Ook in de dorpen waar de parochie De Goede Herder haar kerken heeft gebeurt dat. Helaas vertroebelen misvattingen echter steeds meer de discussie over het bijzonder confessioneel onderwijs. Zo zou dit type onderwijs segregatie bevorderen. Het is echter de vraag of deze opvatting hout snijdt. Een paar feiten op een rijtje.

 

Ten eerste, op katholieke en (de meeste) protestantse scholen zitten minstens zoveel kinderen met buitenlandse roots als op openbare scholen. Ten tweede zijn deze scholen zich van meet af aan bewust van hun eigen waardepatronen en leggen daar rekenschap over af. Dit werkt beter dan de vermeende neutraliteit van het openbaar onderwijs. Beweren dat je neutraal bent, puur omdat je openbaar bent, getuigt van weinig inzicht in de onderliggende processen binnen het onderwijs.

 

Ten derde, de christelijke achtergrond en de hoge mate waarin ouders betrokken zijn bij het onderwijs blijken een positieve uitwerking te hebben op de onderwijskwaliteit – ook inzake burgerschapsvorming.  Ten vierde, de levensbeschouwelijke visies vormen een voornaam tegenwicht tegen de verzakelijking van het onderwijs. Kortom, het bijzonder confessioneel onderwijs heeft bestaansrecht en heeft dus een maatschappelijke meerwaarde.

 

Wat ziet u als (groot)ouder hiervan concreet terug op de school van uw kind? Houdt de school haar katholieke identiteit liever ‘in de kast’ of laat zij hier ook iets van zien? Als parochie De Goede Herder zijn wij benieuwd naar uw bevindingen, want identiteit is een wezenlijk onderdeel van het vormen van onze kinderen. Daarom komt aan ouders in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

 

Voor uw reactie kunt u bellen of schrijven naar pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

CATECHESE IS EEN BELANGRIJKE UITDAGING EN OPDRACHT GEWORDEN

De tijd waarin je ouders achteloos naar Bijbelverhalen kon verwijzen is voorbij. Als pastor kun je niet altijd meer aanknopen bij vaste kaders die mensen in hun geloofsopvoeding hebben meegekregen. Omdat de kennis van de inhoud van het geloof, van Bijbelverhalen en van tradities afneemt breiden we als parochie in het nieuwe werkjaar weer ons catecheseprogramma uit. Dit keer met een avond over dopen. In afgelopen werkjaren waren we al gestart met de eerste communie en het vormsel.

 

In een seculiere cultuur, zoals in onze westerse wereld, is het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid meer. Tevens biedt onze tijd een steeds geringere culturele ondersteuning tot christelijke geloofsgroei. Dit brengt met zich mee dat de kerk in de toekomst steeds meer met volwassenen geconfronteerd zal worden voor wie het christelijke geloof nieuw of op zijn minst relatief onbekend is. Jonge mensen die ‘van huis uit’ katholiek zijn, zijn het geloof inhoudelijk veelal kwijt geraakt.

 

Bij de oudere generatie christenen zien we een andere beweging aan de gang. Zij stellen vandaag vaak de vraag naar wat nu eigenlijk de diepere betekenis is van centrale christelijke geloofsgegevens, zoals ze die als kind hebben meegekregen en in vele gevallen een leven lang spontaan participerend hebben beleefd. Zij willen het christelijke geloof van binnenuit herontdekken en in een nieuwe context herbeleven. Ook deze ontwikkeling onderstreept het belang van catechese in onze parochie.

 

Catechese is dus een belangrijke uitdaging en opdracht geworden. Het verlies van vanzelfsprekendheid kan ook een genade zijn: om opnieuw de vreemdheid en dus de nieuwheid van het geloof te ontdekken. Dat is wat we als pastoraal team op het oog hebben als we naast bovengenoemde catechese-avonden in ons aanbod ook een virtuele reis hebben zitten door het Land van Geloven en met de methode Geloven Nu gespreksgroepen oprichten rond de Schrift en geloofs- en levensvragen.

 

De catechese-avonden zullen worden aangekondigd in onze plaatselijke kerkbladen en in de vele wekelijkse huis-aan-huis-bladen die er in onze parochie zijn. De avond over dopen staat dit werkjaar vier keer ingepland: op 2 september, 2 december, 2 maart en 8 juni, telkens beginnend om 20.00 uur in het Heesche parochiecentrum. U bent dan van harte welkom evenals op alle andere momenten waarop we u wat meer willen vertellen over de inhoud van het geloof, Bijbelverhalen en tradities.

 

Annemie Bergsma

Pastoraal werkster

 

DOPEN, WAT IS DAT?

Dopen is iemand onderdompelen in of besprenkelen met water. Dat is wat de meesten van ons nog wel weten van dopen en dat zoiets in een kerk gebeurt. Dopen is niet iets van vroeger, maar een eeuwenoude christelijke traditie die nog altijd springlevend is en gelovigen wereldwijd met elkaar verbindt, zelfs over de grenzen van kerken heen. Maar wat is eigenlijk de betekenis ervan? Waarom laten ouders hun kinderen dopen? En waarom zijn er nog altijd volwassenen die zich laten dopen? Hoe verloopt de toediening van zo’n doopsel? En welke symbolen spelen daarin een rol?

 

Als dit jouw vragen zijn, kom dan eens naar de informatieavond over dopen van de parochie De Goede Herder. Wie (vrijblijvend) eens iets wil weten over dopen is van harte welkom op maandag 2 september om 20.00 uur in ons parochiecentrum aan de Kerkstraat 2 in Heesch. Wil je als gedoopte jouw kennis over dopen opfrissen, uitdiepen of verbreden, dan zien we je ook graag. De bijeenkomst is eveneens bedoeld voor ouders die binnenkort hun kind laten dopen of die hierover nadenken. Voor meer informatie bel je 0412-451215 of stuur je een e-mail naar a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

VANUIT DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MEE OP KERKENTOUR

Ervaar zelf de pareltjes van Maastricht en ga met uw parochie mee op Kerkentour! Loop op donderdag 10 oktober aan de hand van een overzichtelijk programmaboekje samen met dorpsgenoten een wandelroute door historisch Maastricht. Op de bijzondere locaties die u onderweg tegenkomt, staat een speciaal programma van de KRO/NCRV voor u te wachten zoals tentoonstellingen, rondleidingen en muziekvoorstellingen.

 

Is uw interesse gewekt? Geef u dan zo spoedig mogelijk rechtstreeks op bij de KRO-NCRV (035 6713911 of www.kro-ncrv.nl/kerkentour) en laat ons daarna weten of u dit evenement vanuit de parochie De Goede Herder wilt bezoeken. Wij zorgen er dan voor dat er met elkaar meegereden kan worden en de kosten hiervan worden gedeeld. U kunt zich tot 1 oktober hiervoor opgeven bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

GODSDIENSTVRIJHEID

In 1 op 4 landen wordt godsdienstvrijheid door de overheid in hoge of zeer hoge mate beperkt. In de hele wereld worden steeds meer wetten en regels opgelegd en initiatieven genomen om religieuze overtuigingen en praktijken te beperken. Ook de maatschappelijke vijandigheid, die vaak wordt vertaald in geweld en intimidatie, is toegenomen. In Nederland heeft een ieder het recht zijn godsdienst of levensovertuiging  vrij te belijden, alhoewel er toch ook mensen zijn die vinden dat je best mag geloven, maar dan wel graag achter de voordeur.

 

In 52 landen, waaronder China, Indonesië en Rusland, wordt de godsdienstvrijheid in hoge of zeer hoge mate beperkt. Concreet worden religieuze organisaties gedwongen om zich te registreren om te mogen opereren, religieuze groepen moeten trouw zweren aan de overheid of er wordt getracht om de financiering voor religieus onderwijs, kerkelijke eigendommen en de voorgangers van de geloofsgemeenschappen terug te schroeven. De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat wereldwijd bescherming verdient.

 

Daarom gaat de parochie De Goede Herder in november vanuit haar diaconie actie voeren om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Wilt aan de voorbereiding hiervan meewerken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een berichtje sturen naar a.bergsma@parochiedgh.nl. Bellen kan ook: 0412-451215.