terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

TOEKOMST ZIEN IN DE KERK

10 Kansen voor de kerk.

Iedere geloofsgemeenschap heeft kansen in deze tijd, met of zonder kerkgebouw, met of zonder inspirerende voorganger, protestant of katholiek, zelfstandig of als deel van een grotere parochie of gemeente. Dit zijn de tien punten die kansen bieden voor de toekomst.

 

  1. Stop met klagen, want mopperen demotiveert en is niet wervend. Als kritiek nodig is, geef die dan vooral intern.
  2. Geloof in je eigen toekomst en besef dat je die zelf in handen hebt, want iedere gemeenschap kan samenkomen om te bidden, in huiselijke kring, in een buurtcentrum. Zorg ervoor dat de band tussen geloof en leven in je eigen buurt en dorp blijft bestaan.
  3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving. Te veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn naar binnen gekeerd.
  4. Zorg dat het in de liturgie over God en zijn verbond met mensen gaat. Laat ook het leven van iedere mens daarin meeklinken.
  5. Gebruik de scharniermomenten van het leven, want de meeste mensen komen nog maar af en toe in de kerk. Het gebeurt regelmatig dat bezoekers van uitvaarten zo geraakt worden dat ze terugkeren.
  6. Praat hardop over de binnenkant van je geloof en heb de moed om de sprakeloosheid te doorbreken. Anders zal het geloof verdampen.
  7. We leven in een tijd van hypes. Evenementen horen in die context thuis. Het is goed mogelijk om daar vrijwilligers voor te werven; zoek daarbij de samenwerking met andere christenen. Bijvoorbeeld met Pinksteren in een openluchtviering, of rond Kerstmis en Pasen. Denk ook eens aan een kloosterbezoek.
  8. Investeer in leiders, formeel en informeel. Nu in kerken priesters ver weg zijn en dominees vaak maar parttime beschikbaar, is de toekomst ter plekke in handen van vrijwilligers die groepen kunnen samenbinden.
  9. Communiceer zo intens met leden van je geloofsgemeenschap dat ze weten dat ze bij hun voornaam en achternaam gekend zijn, ze horen bij een gemeenschap. Mensen horen in deze tijd nergens bij, de geloofsgemeenschap kan sociale cohesie bieden.
  10. Wees blij met de mensen die er zijn. Als dat ouderen zijn, is dat de kleur van de gemeenschap. Als er geen jongeren zijn, doe er niet krampachtig over. Ouderen kunnen nooit jongeren werven. Vertrouw op de Geest die nieuwe kansen biedt voor jongeren die andere jongeren meenemen.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 25 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 30 OKTOBER 2021

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021

KERKWIJDINGSFEEST.

26e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Wim van Creij (mdg), Marinus Verstappen (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten en Timmy Barten-Thewissen (mdg), Jan vd Ven (verj).

 

Zondag 26 september 2021

KERKWIJDINGSFEEST.

11.00 uur Eucharistieviering speciaal voor onze vrijwilligers, met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor. Gerard van Lokven.

 

Maandag 27 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 28 september

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 30 september

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 01 oktober

19.00 uur Mis KBO.

Misintenties:

Overleden leden KBO.

 

ZATERDAG 02 OKTOBER 2021

27e Z. door het Jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Karel en Lena Tielemans-van Houtum (jrg), Rien Meulendijk (mdg), Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg).

 

Maandag 04 oktober

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 05 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 08 oktober

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 09 OKTOBER 2021

28e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne v Ieperen.

MISINTENTIES:

Jan Kappen (mdg), Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij (mdg), Jan van Rooij (1e jrg), Adriaan van Aggelen (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Francien Leeijen-van der Doelen (p/verj), Marie en Toon (verj) Langenhuijsen-van Creij (p), Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans (verj).

 

Maandag 11 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 12 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 14 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

15.30 uur Korenplanning.

 

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021

29e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Roosje de Wit-van Beekveld (p), Han Zwanenberg (1e jrg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Jan Roersch en zoon Carles, Harrie van Schijndel (p/verj), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Pieter van Helvoirt (mdg).

 

Maandag 18 oktober

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 19 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 oktober

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 23 OKTOBER 2021

30e Z. door het jaar

De gehele kerkcollecte is voor de Wereldmissiemaand. Missio wil in het bijzonder het pastorale werk van de Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder in Guinee. De zusters stellen zich in dienst van weeskinderen en achtergelaten kinderen en werken aan bewustwording en scholing van de meisjes en vrouwen van wie 90% analfabeet is. De zusters willen economisch zelfstandig worden en hun volle aandacht aan het pastorale werk ten dienste van kinderen, met name meisjes, en vrouwen geven.

 

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Joke van Bakel-van Aggelen en zonen Bertie en Marcel (p), Kees en Annie van Nistelrooij-Heijmans (p) Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Wim van Creij (mdg).

 

Herfstvakantie:

Van maandag 25 oktober tot en met zondag 31 oktober.

 

Maandag 25 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 26 oktober

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 28 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 30 OKTOBER 2021

31e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Lenie v Zutphen.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (p), Marie van den Bosch-van Bergen (p/verj), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

15-08-2021 De heer Pieter van Helvoirt, 67 jaar, wonende te Nuland, Molenstraat 2;

22-08-2021 Zuster Switberta Beerendonk, 87 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

02-09-2021 Mevrouw Nellie van Niftrik-Swanenberg, 81 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 oktober 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERK OPEN

De zomer/vakantietijd  is voorbij. We gaan met pijn in het hart weer terug van de gehele week open naar alleen het weekend.

 

GELUK BIJ EEN ONGELUK!

Vrijdag 27 augustus moest ik even gauw een brief posten. Haastige spoed, is zelden goed. In mijn geval zeker. Iemand schreef “Ze hebben u echt wel bij de neus genomen”. Ik durf er aan toe te voegen: Mijn neus heeft me van heel veel onheil gered. Die heeft de val opgevangen. Er waren verder geen inwendige bloedingen. Personeel van Albert Heijn heeft mij in eerste instantie opgevangen. Hartelijk dank hiervoor!

Na een onderzoek in het ziekenhuis voelde ik me gerust gesteld. Over een paar weken zullen de blauwe plekken wel verdwenen zijn en ik kan alweer mijn gewone werk doen.

 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hulp in de afgelopen weken. Voor de vele bemoedigende kaarten en mooie bloemen.

 

Veel dank dat zo snel, zoveel vrijwilligers bereid gevonden zijn om dit allemaal op te vangen.

Een levende Nulandse geloofsgemeenschap.

 

Pastor G. Verbakel.

NATIONALE OPEN MONUMENTENDAG.

In Nuland waren de kerk, de polderkerk, de pastorie, de kerkhofmuur, 3 pastoorsgraven en het oorlogsmonument op het kerkhof aangemeld. Er was aangegeven dat er een bijzonder accent lag op het glas in lood.

Er zijn slechts 15 bezoekers geweest. Jammer voor alle inspanningen.

PRIESTERFEEST PASTOOR/DEKEN FR. OUWENS

Op zondag 19 september viert pastoor Ouwens dat hij 25 jaar priester is, én 12,5 jaar werkzaam als pastoor in de gemeenschappen Nistelrode en Vorstenbosch, om 10.00 uur in de kerk in Nistelrode. Daarna is er een receptie, in het Tramstation te Nistelrode. Het feest was vorig jaar maar is vanwege de corona toen uitgesteld

 

KOFFIEDRINKEN LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

We gaan weer beginnen met koffiedrinken na de H. Mis, op de laatste zaterdag van de maand. Naast de kerkgangers zijn ook zij die zich eenzaam voelen, uitgenodigd om een kopje koffie/thee te komen drinken. Zaterdag 25 september zullen we hiermee starten.

 

VRIJWILLIGERSFEEST EN KERKWIJDING

ZONDAG 26 SEPTEMBER.

Sinds enkele jaren vieren we de laatste zondag van september het Kerkwijdingsfeest.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat onze kerk door bisschop Mutsaerts werd ingewijd.

Om 11.00 uur is de H. Mis. Daarna zijn de vrijwilligers welkom bij café Kerkzicht.

De vrijwilligers krijgen hiervoor nog een uitnodiging, met een opgavestrookje. Ook toekomstige vrijwilligers zijn van harte welkom. (Graag wel even opgeven bij het parochiecentrum!)

 

VISITATIE

Eind september bezoekt de staf van het bisdom onze parochie De Goede Herder om te horen hoe het allemaal gaat . De gesprekspunten zijn in de vorige Scheepshoorn opgenomen. Het Nulandse pastoraat is uitgenodigd.

 

HERDENKINGSCONCERT

Het bestuur van de Harmonie heeft contact opgenomen met het bestuur van de kerk en het bestuur van Het Nulands Gemengd Koor. Zij willen samen met het Nulands Gemengd Koor een concert geven op zaterdag 13 november 2021

Het concert zal aanvangen om 20.00 uur, na de Eucharistieviering.

Er wordt nog nagedacht over de invulling van deze avond en ideeën over hierover zien we graag tegemoet.

Er wordt bijvoorbeeld gedacht om een plaquette te onthullen onder de ingang bij de toren van de kerk. En het plaatsen van een herinneringsboom ergens binnen de parochiegrenzen. Dan kunnen er ook kokers, waarin persoonlijke verhalen van Nulanders zitten over hun ervaringen met de Coronatijd, worden begraven bij het planten van de boom.

Wij hopen dat er vanuit de gemeenschap meerdere initiatieven komen.

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN:

GOD VERLANGT GEEN GROOT VERNUFT, ALLEEN LIEFDE.

Ik vraag God om onze harten gereed te maken voor ontmoeting met onze broeders en zusters, om onze verschillen te overwinnen die verankerd zijn in politieke gezindte, in taal, in cultuur en religie. En laat ons bidden om de genade gezonden te worden op het pad van nederigheid en de veeleisende, maar verrijkende weg te gaan van het zoeken naar vrede.

 

Paus Franciscus, uit de Encycliek “Fratelli tutti” ( Allen Broeders)

 

BEZINNING

De kerk wordt steeds meer digitaal. Wij willen mee blijven doen. Om toch te zorgen voor Vorming en Toerusting zal, vanaf oktober, wekelijks een bezinnende tekst worden gezonden naar alle parochianen waar we een e-mailadres van hebben. Wilt u die bezinning ook ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. U ontvangt dan ook de maandelijkse brief van de bisschop.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl