terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

Beste parochianen,

 

Zoals al eerder is aangekondigd, heeft de Bisschop Pastoor Jacques Grubben, de huidige pastoor van onze buurparochie, als tijdelijke pastoor benoemd van de parochie De Goede Herder. Hij zal de bestuurlijke zaken van de parochie waarnemen, tot er een nieuwe pastoor wordt benoemd. Onderstaand een artikel met zijn levensloop; in dit artikel is Pastoor Grubben voorgesteld aan de parochianen bij zijn benoeming in Schaijk.

 

Voorstellen: Pastoor Jacques Grubben

 

Op 1 mei is Pastoor Jacques (63) gestart in onze Parochie Heilige Johannes de Doper. Sinds die tijd verblijft hij op de pastorie van Schaijk waar altijd de koffie klaar staat. Heel graag wil hij met iedereen kennismaken in onze dorpen en voor degene die er behoefte aan heeft komt hij graag een keertje op de koffie.

Jacques is geboren in Eindhoven waar hij woonde tot zijn 13e jaar. Zijn ouders hadden een drogisterij daar, maar kozen er toen voor om deze voort te zetten in Maarheeze. Hier heeft hij toen nog zo’n 25 jaar gewoond. Hij ging studeren in Tilburg en heeft lange tijd in de beleggings- en vermogenswereld gewerkt bij een privébedrijf. Ondertussen was hij fanatiek lid van de hockeyclub waar hij bijna alle functies binnen de club heeft bekleed zoals coach, scheidsrechter, bestuurslid en daarna ook nog bondsscheidsrechter. Een mooie tijd waarbij hij heeft genoten van alle feesten die daarbij gevierd werden.

In Eindhoven heeft hij 5 jaar misdienaar mogen zijn en daar was hij ook helemaal op zijn gemak. Achteraf denkt hij nu dat het er toen misschien al in zat. Hij bleef dan ook altijd wel naar de kerk gaan, maar als puber werd dat toch net even anders. In die tijd gingen zijn ouders scheiden en was hij bezig met andere dingen.

Tijdens het afstuderen was zijn moeder al ziek en die wilde graag nog een keer naar Lourdes. Samen gingen ze toen naar Lourdes en daar voelde Jacques zich toen helemaal thuis. Hij voelde zich getroost, gesteund en bemoedigd. Moeder overleed in 1987 en 5 jaar later overleed ook zijn vader. Allebei veel te jong. Dat was het moment waarop hij dacht. En nu dan: wat wil ik nu verder met mijn leven. Hij nam contact op met een bevriende pastoor die hij in Lourdes had leren kennen en vertelde zijn verhaal. Die gaf gelijk aan: “Dan denk ik dat je geroepen wordt”. In 1998 verkocht hij zijn huis, zegde zijn baan en zijn lidmaatschap van de hockeyclub op, om te starten met het seminarie in Den Bosch. Toch voelde dat niet helemaal goed. Er ging van alles mis daar en achteraf was de stap toen nog iets te groot. Hij ging terug naar zijn oude baas, kocht weer een huis en werkte nog 5 jaar in een uitdagende baan zowel nationaal als internationaal.

Wellicht had hij dit nodig om in 2003 dan toch de overstap te maken naar het seminarie in Den Bosch waar hij 7 jaar gewoond heeft. Hij liep stage in Helmond en kwam daarna in Boxtel terecht waar hij al snel de pastoorsrol overnam en de verantwoordelijkheid kreeg om het fusieproces te begeleiden in Boxtel. Helaas moest hij na 8 ½ jaar daar weg, maar kijkt terug op een hele mooie tijd. Van Boxtel ging hij naar Nijmegen. Dat was een verdubbeling van kerken \en zielen maar ook qua moeilijkheid. Hij was daar 50 % pastoor en voor 50 % had hij een managementfunctie. Nijmegen e.o. was een stevige maar leerzame tijd waarbij hij er achter kwam dat hij toch meer een dorpspastoor is dan een stadspastoor. Na ruim 4 jaar Nijmegen was het tijd om verder te kijken en toen Schaijk op zijn pad kwam, voelde dat meteen als een warm bad. Inmiddels is hij ingetrokken in de pastorie en heeft hij al met een aantal mensen kennis kunnen maken. Op verschillende plekken is hij al voorgegaan in de Mis en hij hoopt dan ook samen met de mensen om hem heen een mooie start te maken. Er zijn, voor de mensen die het nodig hebben en de jongeren weer terug zien te krijgen in de kerk, dat is zijn missie.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 30 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 28 OKTOBER 2023

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2023

26e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans van der Biezen.

MISINTENTIES:

Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p), Overleden fam. van Helvoirt-van Bergen, Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Toon van den Berg (mdg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 01 OKTOBER 2023

11.00 uur Eucharistieviering voor de overleden leden van de KBO, met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

 

Maandag 02 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 05 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 06 oktober

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 07 OKTOBER 2023

27e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Karel en Lena Tielemans-van Houtum en dochter Ine van den Heuvel-Tielemans, Francien Leeijen-van der Doelen (p/verj), Piet van der Dussen (1e jrg), Marie en Toon (verj) Langenhuijsen-van Creij (p), Jan en Bertha vd Hanenberg, Tini en Hans (verj), Tonny van Bennekom-de Groot (mdg), Sjaak van Uijtert (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Jan Kappen.

 

Zondag 08 oktober

15.00 – 16.30 uur Kliederkerk in Geffen.

 

Maandag 09 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 12 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering Fam. pastoraat.

 

ZATERDAG 14 OKTOBER 2023

28e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Tonnie van Krieken (mdg), Roosje de Wit-van Beekveld (p/verj/jrg), Henk Smits (mdg),  Harrie van Schijndel (p/verj), Marie van Bergen-van Zeeland (mdg).

 

Maandag 16 oktober

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 19 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 20 oktober

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 21 OKTOBER 2023

29e  Z. door het jaar/WERELDMISSIEDAG

WERELDMISSIEDAG 21 oktober

Op Wereldmissiedag vieren we dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van gelovige mensen. De wereldwijde collecte maakt het tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken.

Dit jaar is de collecte bestemd voor de christenen in Beiroet, Libanon. Het land is in een ongekende crisis belandt. De Libanese munteenheid heeft 98 % van haar waarde verloren. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Dagelijks verlaten mensen het land. Na de explosie in de haven van Beiroet, waarbij meer dan 200 mensen omkwamen, willen de parochianen iets doen voor de mensen in de buurt en voor de vele Syrische vluchtelingen, die veelal in opvangkampen leven. De kinderen mogen niet naar de Libanese staatsscholen. Nu geven de zusters van de Goede Herder les aan deze kinderen; de enige kans op onderwijs. Ook krijgen de kinderen psychologische hulp. De meisjes lopen gevaar al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden.

 

De gehele kerkcollecte is voor deze christenen in Beiroet, in Libanon.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Han Zwanenberg (p/jrg), Henk Wagemans (p), Kees en Annie van Nistelrooij-Heijmans (p), Theo van Roosmalen (1e jrg), Paul Schoones (p), Antoon van den Broek (mdg/verj), Jo Gloudemans (1e jrg).

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Maandag 23 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 26 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 28 OKTOBER 2023

30e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Mien van Bergen-de Vries (p), Sjaan Halewijn-vd Wiel, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (p/allerzielen), Marie van den Bosch-van Bergen (p), Pieta van der Doelen-van Bakel, Grad van der Doelen, Anja en Frank (mdg), Toon van den Berg (mdg), Timmy Barten-Thewissen en Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 16 oktober 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

GRATIS TAALLES

Voor alle volwassen bewoners van de COA-locatie Nuland die hulp nodig hebben bij de Nederlandse taal!

Vanaf 4 september, iedere maandagmorgen van 09.15 uur tot 10.30 uur, is er weer Nederlandse les. In het zaaltje achter de kerk, Kerkstraat 30, in Nuland. (Ingang rechts van de kerk bij het trapje)

 

U kunt zich op de leslocatie inschrijven.

 

Voor informatie: Willeke van Heumen/ willeke@abcleermee.nl / 073 – 644 98 89 / 06 – 13 15 59 45, én Marjohn van de Ven/ marjohn@abcleermee.nl / 073 – 614 71 62.

 

Let op! Tijdens de schoolvakanties is er meestal géén les!

 

PAROCHIE DE GOEDE HERDER (DGH);

Inmiddels hebben de eerste vergaderingen onder leiding van Pastoor Grubben plaatsgevonden met het bestuur van DGH en met de pastoraatsgroep van DGH.

Pastoor Grubben is pastoor van de parochie Heilige Johannes de Doper te Schaijk en is door Bisschop de Korte benoemd tot administrator/waarnemend pastoor van de parochie De Goede Herder.

Het is duidelijk dat de interim situatie enige tijd gaat duren (6-12 maanden) en dat beide groepen niet stil willen zitten in deze periode. Beide groepen willen meer gaan samenwerken binnen de parochie - met de 6 leefgemeenschappen, waarbij de basis is: “wat gezamenlijk gedaan kan worden, wordt gezamenlijk opgezet, maar er blijft ruimte voor inbreng per geloofsgemeenschap”.

Pastoor Grubben heeft de wens uitgesproken om kennis te komen maken met de geloofsgemeenschap Nuland.

Wij houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen binnen de parochie DGH, zowel op bestuurlijk vlak als op het gebied van het pastoraat.

 

OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

We hebben in Nuland meegedaan met de Open Monumentendag middels het openstellen van het kerkgebouw. 

We hebben slecht 12 bezoekers mogen verwelkomen.

 

OORLOGSGRAF

Zondag 10 september is wethouder Marianne van der Sloot naar Nuland gekomen om stil te staan bij de voltooiing van de restauratie van het Oorlogsgraf van Petrus Voets en Petrus Ketelaars.

De restauratie is bijzonder geslaagd. Het graf is schoongemaakt en opnieuw gesteld; restaureren is niet vernieuwen maar conserveren van het oude.

Het Oorlogsgraf was al enkele jaren een Gemeentelijk monument. Het kerkbestuur heeft subsidie aangevraagd en verkregen. De medewerkers van de afdeling Erfgoed van de gemeente hebben zowel de subsidie aanvraag als de restauratie in goede banen geleid. Het bedrijf van Geert van Helvoirt heeft de restauratie uitgevoerd.

Het tekst op het bord met de QR code is gemaakt door Peter van Hoek uit Rosmalen; een neef van Petrus Voets.

De wethouder heeft na een betrokken toespraak het tekstplaatje met QR code onthuld.

Ruim 70 personen waren aanwezig waaronder veel familieleden van Petrus Voet.

Daarna was er nog een samenzijn met koffie thee en cake in de kerk, waar herinneringen opgehaald werden en door velen waardering uitgesproken is voor de restauratie van het Oorlogsgraf.

 

BEZINNING

 

Wees geneigd om goed te doen,

Sta gereed voor al degene die u nodig hebben.

En stel iedereen tevreden

Voor zover ge dat kunt doen

Zonder u te verlagen.

Wees blij met de blijden,

Ween me de wenenden,

Verdaag hen die u nodig hebben.

Wees toegewijd voor de zieken

En mild voor de behoeftigen

En wees een in geest,

Buiten al de schepselen

 

Hadewijch

 

Ook al handelt ge in alle dingen

Naar uw beste vermogen,

Een mens moet dikwijls falen.

Verlaat u dan ook op Gods goedheid,

Wetend dat zijn goedheid groter is dan uw falen.

En beoefen steeds, u op Hem verlatend,

De waarachtige deugd.

 

Hadewijch

 

Heer, het is de ander

Met wie ik niet kan opschieten.

Hij is van U,

U hebt hem geschapen,

U heeft, als dit niet zo gewild is,

Hem zo gelaten, zoals hij nu is.

Als U hem draagt, mijn God,

Wil ik hem ook dragen en verdragen,

Zoals U mij draagt en verdraagt.

Amen.

 

Karl Rahner

 

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream.

U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl