terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

VERSLAG OPEN KERKVERGADERING

13 OKTOBER 2022

Op deze avond kwamen in de parochiezaal zo’n 20 parochianen/vrijwilligers bijeen, die zich door de uitnodiging geroepen voelden om mee te praten over het wezen van een levende geloofsgemeenschap.

Na een woord van welkom door Gerard van Lokven, met ’n toelichting op het verloop van de avond, hield Pastoor Verbakel ’n korte overweging, geïnspireerd door Franciscus van Sales, die zei: ‘Doe alles uit liefde’. Een aantal van zijn idealen en gedachten zijn tijdloos, namelijk over de zin van het leven, waar wij als mensen vandaan komen en naar toe gaan en wat ’n goede manier is om te leven. Het antwoord op dat alles is God zelf en zijn liefde, bron van alles en belangeloos gegeven.

Vervolgens gingen we verder met de rest van het programma. Daartoe waren ’n aantal prikkelende stellingen geformuleerd (zoals bijvoorbeeld: ‘Je kunt als kind niet zelf kiezen als je niet geleerd hebt wat geloven is’ of ‘Joden, christenen en moslims aanbidden dezelfde God’ of ‘In de natuur ervaar je meer van God dan in een kerkdienst’).

Eenieder was vrij ’n keuze voor of tegen te maken en die toe te lichten, want natuurlijk is er geen goed of fout. Er werd door de aanwezigen wel volop gediscussieerd n.a.v. de stellingen en wat veelal naar voren kwam, was: goed voorbeeld doet goed volgen, het heeft te maken met de cultuur waar je uit komt, kinderen zijn vaak zelf nieuwsgierig naar het waarom, het maakt niet uit hoe je God noemt, geloven heeft niets met leeftijd te maken, je kunt groeien in geloof, geloven is niet alleen ’n woord maar vooral handelen, soms geeft geloof pijn, geloof, hoop en liefde versterken elkaar, in de natuur kun je God zeker ervaren, maar in ‘n kerkdienst krijg je ook nog iets mee, bidden of praten met God hoeft zeker niet met standaardgebeden, maar komt vanuit jezelf. In elk geval genoeg stof om ook later nog eens op terug te komen of te overdenken.

Na een korte pauze met koffie en thee gingen we nog aan de slag met ’n aantal praktische vragen van de pastoor, te weten ‘Wat houdt geloof voor jou in, hoe kunnen we dat vorm geven in ons eigen leven, maar vooral in de geloofsopvoeding aan kinderen en jongeren ?’ Het komt er op neer, dat we zoekende zijn naar een manier om onze geloofsgemeenschap minimaal in stand te houden en zelfs te laten groeien ! Samenvattend kwam daar uit, dat mensen vooral handelend bezig willen zijn: samen geloven geeft vertrouwen/binding en maakt, dat je samen iets voor de ander kunt betekenen, met als basiselementen naastenliefde en solidariteit, goed voorbeeld geven, vóórleven, in gesprek gaan met kinderen, aandacht op school, (kinder)activiteiten organiseren, mensen ontmoeten en betrokken houden, aandacht voor familiepastoraat in de breedste zin, samenwerking met andere groepen in onze geloofsgemeenschap, niet persé op kerkelijk gebied, om samen in gesprek te gaan etc.

Fijn, dat al deze mensen aangeschoven waren om met ruime blik en in alle openheid te getuigen van en te praten over hun/het geloof en alles wat daaromheen speelt. Iedereen gaf aan het ’n mooie en zinvolle avond te hebben gevonden, die zeker ’n vervolg moet krijgen.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 OKTOBER T/M ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022

 

ZATERDAG 29 OKTOBER 2022

31e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Sjaan Halewijn-vd Wiel (mdg/verj), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Timmy Barten-Thewissen (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (p) en overleden fam.leden, Marie van den Bosch-van Bergen (p/jrg), Marco en Jan Mulders (jrg), Toon Smits (mdg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 31 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 01 november

ALLERHEILIGEN

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Leny van Zutphen.

 

Woensdag 02 november

ALLERZIELEN

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van Dameskoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Wij herdenken allen die ons het laatste jaar zijn ontvallen:

Wim van der Linden, Mari Verhoeven, Wim van Bakel, Sjaan Halewijn-van de Wiel, Mien van Zuijlen-van Lith, Christien Slaats-van der Burgt, Klaas van der Biezen, Mien van Bergen-de Vries, Paul Schoones, Cor van Nistelrooij, Bert van der Dussen, Henk Wagemans, Ploni Scharloo-Nobel, Marietje Langens, Martien van Nistelrooij, Toos Rademakers-Klijn, Nel Jansen, Toon Smits, Gerard Kerkhof, Piet van der Dussen; en

 

Rudi Litjens (p/Allerzielen).

 

Donderdag 03 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering familiepastoraat.

 

Vrijdag 04 november

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering demissionair Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 05 november 2022

WEEK VAN HET LEVEN

32e Z. door het Jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Nel Jansen (mdg), Cor van Nistelrooij (mdg), Wim van Bakel (mdg), Wim van der Linden (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Harrie van Schijndel (p/jrg), Annet van der Doelen-van der Weerden en fam. (p/verj), Jo en Greet van Erp en dochter Ans, Piet van der Dussen (mdg).

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Maandag 07 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 08 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 10 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022

33e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Sjaan Halewijn-vd Wiel (mdg), Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p/jrg), Martien van Nistelrooij (mdg), Ploni Scharloo-Nobel (mdg), Bert van der Dussen (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (verj), Mari Verhoeven (mdg), Ad Verhoeven (p).

 

Maandag 14 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 15 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 16 november

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 17 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

 

Vrijdag 18 november

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toon Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022

14.30 uur Doop van Rif Reinders, zoon van Leendert en Dilianne Reinders-van Nistelrooij.

 

34e Z. door het jaar, CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Johanna van der Doelen (jrg), Overleden fam.leden Westerlaken-Heijmans, Gerard Kerkhof (mdg), Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (mdg), Toon Smits (mdg).

 

Maandag 21 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 22 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 23 november

RED WEDNESDAY.

 

Donderdag 24 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022

1e  Z. vd Advent.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Hennie Korsten en Guusje en overleden fam. (p/jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Riet Roos-van Hoek en Sjan van Hoek, Jan en Mien vd Camp, Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 14 november 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

05-10-2022 De heer Piet van der Dussen, 88 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 25 september 2022 hebben we het Kerkwijdingsfeest gevierd, met om 11.00 uur de Eucharistie; de gezamenlijke koren hebben gezongen. Alle vrijwilligers met partner waren hiervoor uitgenodigd. Onze kerk is in 1951 ingewijd door bisschop Mutsaerts.

Op deze zondag is dan ook het vrijwilligersfeest. Dit jaar zeer bijzonder. We hebben na de H. Mis met 80 personen aangesloten bij de lunch om 12.00 uur bij het Frühshoppen van de Waoterrijkers in de voortuin van de pastorie.

Een prachtig gemeenschapsfeest. Voor herhaling vatbaar.

Veel dank aan carnaval Nuland.

 

EERSTE COMMUNIE – VORMSEL

Op donderdag 20 oktober was er een ouderavond belegd voor de ouders van de groepen 4 en groepen 8 van onze basschool De Hoogakker. De kinderen van groepen 4 komen in aanmerking voor de Eerste Communie, de kinderen van de groepen 8 voor het Vormsel. In eerste instantie. Via de school zijn de uitnodigingen aan de ouders verstuurd. De pastor heeft de kinderen in de klassen daarover gesproken.

 

Mevrouw Ingrid van de Meer uit Uden heeft toen een inleiding gehouden over “Opvoeden in geloof”. Dat deed zij namens het familie-pastoraat. Na de inleiding kon men zijn kind opgeven om mee te doen met de voorbereidingsbijeenkomsten op de Eerste Communie of op het Vormsel. Het kan zijn dat bepaalde ouders op die avond niet aanwezig konden zijn, of dat hun kind niet op onze basisschool zit. Zouden dezen zich alsnog kunnen melden, graag vóór 1 november. En wel telefonisch op het parochiecentrum, of via de mail. Telefoonnummer: 073 – 532 12 15. E-mailadres: pastorie.nuland@hetnet.nl .

 

De data zijn nog niet exact bekend. De Eerste Communie waarschijnlijk, zoals voorgaande jaren, tussen Pasen en Hemelvaart en het Vormsel half maart.

 

KERKBALANS 2023.

Evenals vorig jaar worden de enveloppen bij u aan huis bezorgd met de vraag deze met u bijdrage af te geven bij de op de retourenveloppe aangegeven adressen.

Deze methode is goed bevallen zowel bij de collecten en uw bijdrage.

 

KLOK LUIDEN BIJ EEN OVERLIJDEN

Vaak komt de opmerking: “er is niet geluid voor die of die”.

Het zit zo: we luiden voor iedere overledene in Nuland en de Kruisstraat. Maar er moet wel om gevraagd worden.

Met het luiden wordt aangegeven dat er een overledene is binnen de voormalige parochiegrens.

 

RODE WOENSDAG/RED WEDNESDAY

Dit jaar is rode woensdag op 23 november 2022.

 

Sta op voor de vrijheid om te geloven

 

Met de kerk in het rood willen we aangeven en protesteren tegen het feit dat er wereldwijd nog steeds mensen om hun geloof vervolgd worden. Godsdienstvrijheid is een mensenrecht.

In een op de drie landen wereldwijd worden mensen - vaak minderheden - geconfronteerd met zeer ernstige schendingen van de Godsdienstvrijheid.

De kleur ROOD staat hier symbool voor het bloed van mensen, die vanwege hun geloof gedood zijn.

De Nulandse geloofsgemeenschap doet dit jaar voor de 4de keer mee

Dus op 23 november staat de Nulandse kerk in rood evenals honderden andere kerken in Nederland en wereldwijd.

 

GERARDUSKALENDER 2023

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2023 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 9,00.

 

BEZINNING

De Engelbewaarder.

 

Altijd waar ik ga of sta,

Volgt gij mij in liefde na,

Veilig reis ik aan uw hand,

Naar het verste, vreemde land.

Lieve engel in uw zorgen

Ben ik altijd uw zorgen

Ben ik altijd blij geborgen.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl