terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

NATUURLIJK AFSCHEID

Gelukkig dat daarvoor veel reclame wordt gemaakt. Maar wat is de reden? Is het louter zakelijk en is er een nieuwe ondernemer? Is het een middel om staatsbos te ondersteunen of om de Co2 uitstoot te beperken? Of is het een middel om bestaande kerkhoven op te heffen en de bestaande Geloofsgemeenschappen uit te schakelen?

 

Het is duidelijk dat het gemeenschapsgevoel sterk terugloopt. Buurtgenoten weten soms niet meer dat iemand bijna naast hen is gestorven. Het respect voor ouders van kinderen, die elders ver weg wonen, is tanende. Er wordt vaak afscheid genomen met zo weinig mogelijk inzet en kosten. Aan de wensen van de overledene wordt meestal niet voldaan, zeker niet in geval er een vorm van dementie is. Dit proces speelde zich voorheen in een stedelijk gebied, maar dringt nu ook door in een dorp. Hoe groter een dorpsgemeenschap hoe sneller.

 

Daarvandaan dat men op tijd ter sprake moeten brengen hoe men met de dood om wil gaan. Een natuurlijk gebeuren. Het overkomt ons allemaal. Dan speelt onze gelovige instelling een belangrijke rol. Speelt de Geest dan nog een rol? Rekenen we op een nieuw ander leven? Die wens kunnen we niet hard maken. Het is een belofte van Christus.

 

Jammer dat tradities zomaar verdwijnen. Men kent elkaar niet meer op straat of in een winkel. Men voelt elkaar niet meer aan. Leden van een vereniging komen van alle kanten. Buren vormen niet meer een hechte groep. Zelfs geloofsgemeenschappen worden steeds kleiner. Daarom houdt men met elkaar geen rekening. Geloof, hoop en liefde hebben alles met elkaar te maken. Als deze ontbreken komt het nooit goed.

 

Dan is er ook nog de keuze die gemaakt wordt tussen cremeren en begraven. Joden en moslims kiezen duidelijk voor begraven. Christenen zouden dat ook dienen te doen. Je toevertrouwen aan de aarde, aan de natuur. Officieel geeft Rome daar de voorkeur aan. Er ziijn dan echter praktische bezwaren zoals onderhoud en plaatsen in een dichtbevolkt land spelen blijkbaar een rol. Gelukkig dat na 78 jaar de begraafplaatsen van de oorlogsslachtoffers in Nuland er nog zo mooi bij liggen, dit is een compliment. De kosten van een begrafenis vallen mee. Een duur monument hoeft niet. Je kunt volstaan met een plek, die voor 20 jaar gekozen is en waar anderen niet begraven kunnen worden. Maar je blijft daar op die plek; opgenomen in de aarde.

 

Gelukkig hebben we hier in Nuland een vaste plek. Een natuurbegraafplaats. En wel direct naast de kerk. Als je daar rondwandelt, kun je de geschiedenis van Nuland aanraken en natrekken. Hier liggen de mensen begraven die in Nuland gewoond en gewerkt hebben.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 28 OKTOBER T/M ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023

 

ZATERDAG 28 OKTOBER 2023

30e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Mien van Bergen-de Vries (p), Sjaan Halewijn-vd Wiel, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (p/allerzielen), Marie van den Bosch-van Bergen (p), Pieta van der Doelen-van Bakel, Grad van der Doelen, Anja en Frank (mdg), Toon van den Berg (mdg), Timmy Barten-Thewissen en Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 30 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 31 oktober

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

20.00 uur Vergadering pastoraatsgroep Heesch.

 

Woensdag 01 november

ALLERHEILIGEN

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

 

Donderdag 02 november

ALLERZIELEN

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Rudy Litjens (p).

 

Wij herdenken allen die ons het laatste jaar zijn ontvallen:

 

Sjaak van Uijtert, 76 jaar; Tonnie van Krieken, 62 jaar; Marco van den Berg, 29 jaar; Antoon van den Broek, 88 jaar; Henk Smits, 87 jaar; Nelly van der Biezen-van Pinxteren, 93 jaar; Toon van den Berg, 89 jaar; Tonny van Bennekom-de Groot, 90 jaar; Marie van Bergen-van Zeeland, 94 jaar; Pieta van der Doelen-van Bakel, 91 jaar; Mien Kusters-Maas, 90 jaar.

 

Vrijdag 03 november

09.30 uur Vergadering Kerngroep.

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 04 NOVEMBER 2023

31e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Sjaak van Uijtert (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p).

 

Zondag 05 november

16.00 uur Doop van Joep, zoon van Stef Coulen en Suzanne Aarts.

 

Maandag 06 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 09 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023

32e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Henk Wagemans (p), Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p), Marie van Bergen-van Zeeland (mdg), Tonny van Bennekom-de Groot (mdg), Harrie van Schijndel (p/jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (verj).

 

Maandag 13 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Vergadering bestuur DGH.

 

Dinsdag 14 november

20.00 uur Informatieavond Eerste Communie en Vormsel, in Heesch.

 

Donderdag 16 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 17 november

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toos Rademakers-Klijn (p/verj).

 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023

33e  Z. door het jaar

CECILIAFEEST

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Johanna van der Doelen (jrg), Overleden fam.leden Westerlaken-Heijmans, Jan Kappen, Henk Smits (mdg), Antoon van den Broek (mdg), Paul Schoones (p).

 

Maandag 20 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 23 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023

34e Z. door het jaar/CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Riet Roos-van Hoek en Sjan van Hoek, Jan en Mien van der Camp, Pieta van der Doelen-van Bakel (mdg), Grad van der Doelen, Anja en Frank, Toon van den Berg (mdg), Timmy Barten-Thewissen en Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 november 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

30-09-2023 Mevrouw Mien Kusters-Maas, 90 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

Dat zij mag rusten in vrede.

 

VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 24 september is het Kerkwijdingsfeest gevierd samen met het vrijwilligersfeest.

Na de Heilige Mis is een lunch aangeboden aan alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Nuland. De ca. 70 vrijwilligers werden begroet door de interim-pastoor van parochie De Goede Herder, pastoor Grubben.

Nadat een woordje gedaan was, door pastoor Verbakel, Gerard van Lokven (namens het bestuur) en pastoor Grubben, hebben de aanwezigen genoten van een gezellige lunch. Deze lunch is een blijk van waardering voor het vele werk wat onze vrijwilligers gedurende het jaar uitvoeren voor de Nulandse geloofsgemeenschap.

Nogmaals hierbij dank aan onze vrijwilligers.

 

BERICHT VANUIT PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Bestuur en Pastoraatsgroep Parochie De Goede Herder (DGH)

De reguliere vergaderingen van het bestuur en de pastoraatsgroep hebben ook in de afgelopen periode plaatsgevonden onder leiding van pastoor Grubben.

Voor beide groepen geldt de basisregel “alleen centraal uitvoeren wat ondersteunend is en centraal uitgevoerd kan worden, echter er is altijd ruimte voor lokale inbreng”.

Als eerste wordt de gezamenlijke website en communicatie aangepakt; het bestuur gaat ervan uit dat de nieuwe website per eind 2023 beschikbaar is.

 

Red Wednesday

Op woensdag 22 november zal onze kerk rood aangelicht worden, zoals ook alle kerken binnen de parochie De Goede Herder.

Op deze dag vragen we aandacht voor de vele schendingen, die vooral minderheden lijdzaam ondergaan. Wij willen hier aandacht voor vragen en daarom lichten wij onze kerk rood aan.

Door de aktie staan we op voor de vrijheid van ALLE mensen om te geloven wat zij willen; in het bijzonder de meest vervolgde groep, de Christenen.

In 2022 wist men met #RedWednesday# ruim 335 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van de wereldwijd afnemende vrijheid van geloven. Wij doen mede daarom ook mee in 2023.

Zie voor meer informatie www.redwednesday.nl

 

Familiepastoraat;

Sinds kort kent onze parochie De Goede Herder de werkgroep Familiepastoraat.

Zij biedt op speelse wijze ouders en kinderen catechese aan.

 

Kliederkerk

In Nuland op 4 juni en in Geffen op 8 oktober hebben we ook al kennis gemaakt met de Kliederkerk, die beurtelings in de geloofsgemeenschappen van de Goede Herder wordt georganiseerd.

Gestart met een bijbelverhaal leverde het een leuke fijne en gezellige Kliederkerk op waarbij kinderen en ouders enthousiast meededen bij de kindvriendelijke speelse activiteiten.

Er waren 26 kinderen! Een zeer geslaagde middag.

 

Sacrementenvoorbereiding

Er is vanuit het familiepastoraat het initiatief genomen
om de sacramentenvoorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel
gezamenlijk aan te bieden binnen de parochie, voor ouders en kinderen,
eenzelfde doelgroep als bij de Kliederkerk. Datum 14 november, zie voor nadere informatie de gepubliceerde uitnodiging.
Dat zal onder begeleiding zijn van Ingrid van Meer, gedelegeerde vanuit het Bisdom,
in samenwerking met de werkgroepleden uit onze geloofsgemeenschappen.

 

Uitnodiging informatieavond Eerste Communie en Vormsel

Beste ouders en verzorgers van communicanten en vormelingen; wij nodigen jullie van harte uit voor de informatieavond op dinsdag 14 november, 2023.

Tijdens deze avond krijgen jullie uitleg over de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Sinds kort kent parochie De Goede Herder het Familiepastoraat; een vorm van catechese waarbinnen de voorbereiding van de sacramenten plaats zal vinden.

De avond is op 14 november en duurt van 20.00uur tot ca 21.00uur en vindt plaats in het parochiecentrum – Kerkstraat 2 in Heesch.

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie bellen met Ingrid van Meer 06-12867084 of mailen naar ivmeer@bisdomdenbosch.nl.

De koffie en thee staan klaar – jullie zijn allen van harte welkom.

 

Aanbod informatie Familiepastoraat vanuit het Bisdom

Bovendien werkt men in het Bisdom voor Familiepastoraat en zal er 3 november voor leden van werkgroepen en mensen die zich erbij betrokken voelen een vrijdagmiddagborrel zijn. Deze Vrijmibo vindt plaat in het St. Janscentrum, Papenhulst 4, Den Bosch.

Tijd: 16.00 – 19.00 uur. (Inloop 16.00 -16.30 u)

Informatie in de vorm van pitches, sprekers met onderwerpen als: ‘Bidden met kinderen” en “Leiding geven aan familiepastoraat én verbonden blijven met God”.

Gelegenheid tot ontmoeten en napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail: aanmelding@bisdomdenbosch.nl

 

VERHUIZING PASTOOR VERBAKEL EN TINY

Na meer dan 39 jaar op de pastorie in Nuland te hebben gewoond, hebben pastoor Verbakel en Tiny besloten om in een meer verzorgende omgeving te gaan wonen. Geen makkelijk besluit, maar gezien hun leeftijd en de daarbij gepaard gaande opkomende ongemakken, een zeer verstandig en te respecteren besluit.

Pastoor Verbakel en Tiny gaan wonen op St Jozefoord; zij hebben daar beiden een kamer gekregen.

Beiden zullen op St Jozefoord gaan wonen, echter pastoor Verbakel zal zijn werkplek blijven houden op de pastorie in Nuland.

 

VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT

Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt.

Start nu met het versieren en vullen van jouw schoenendoos en ontdek het wonder van geven. Doe mee!

Wat kan jij doen voor een kind in armoede?

Meer dan je denkt!

Doe mee aan de schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Zo vul bijvoorbeeld een doos (een gewone schoenendoos GEEN laarzendoos)

Schriften, Pennen, Gum, Puntenslijper, Kleurpotloden, Potloden, Knuffel, Stuk zeep, tandpasta, Tandenborstel.

Dit vul je aan met:

Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui, Speelgoed: pop, auto, jojo, kleurboek, springtouw, knikkers, bal, muziekinstrument, bal, puzzel, domino. Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden. Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker.

Er liggen folders achter in de kerk.  Meer info op: schoenendoosactie.nl

 

Dozen kunnen worden ingeleverd op het parochiecentrum maandag t/m vrijdag

Tussen 9.00 en 11.30 uur, of op Heijcamp 51.

 

Voor 10 december, want dan moeten ze ingeleverd worden voor verzending.

 

Bezinning

Jezus erkent dat we belasting moeten betaald moet worden-dat geldt ook voor ons, wij moeten onze belasting betalen- want de beeltenis op het geldstuk is van de keizer. Doch Hij herinnert er vooral aan dat elke mens een ander beeltenis in zich draagt-in zijn hart, ziel: het beeld van God, en het is dus aan Hem en Hem alleen dat iedereen zijn eigen bestaan, zijn leven schuldig is.

Paus Franciscus

 

Op zeker moment zal de dood voor de deus staan,

Maar dat moet ons niet treurig stemmen.

Het besef dat we geen heiligen zijn,

Zou de enige reden moeten zijn

Voor droefheid in ons hart.

Moeder Teresa

 

Graven ruimen

In november 2023 zullen weer door stoere en sterke mannen 12 grafstenen op ons kerkhof verwijderd worden met een vervaldatum in 2022 en waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. Alleen de steen gaat weg. Het graf zelf blijft ongeroerd.

Dit betekent dat ons kerkhof ook een natuurbegraafplaats is.

 

Verlengen grafrechten 2023

Begin november gaan de brieven uit van de graven waarvan de grafrechten in 2023 verlopen met verzoek om de grafrechte te verlengen. Indien de grafrechten niet verlengd worden wordt gevraagd om van het graf afstand te doen.

 

GERARDUSKALENDER 2024 (uit Wittem)

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2024 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 9,50.

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream.

U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl

 

GRATIS TAALLES

Voor alle volwassen bewoners van de COA-locatie Nuland en alle andere niet-Nederlanders in het Nulandse, die hulp nodig hebben bij de Nederlandse taal!

Vanaf 4 september, iedere maandagmorgen van 09.15 uur tot 10.30 uur, is er weer Nederlandse les. In het zaaltje achter de kerk, Kerkstraat 30, in Nuland. (Ingang rechts van de kerk bij het trapje)

 

U kunt zich op de leslocatie inschrijven.

Voor informatie: Willeke van Heumen/ willeke@abcleermee.nl / 073–6449889 / 06–13155945, én Marjohn van de Ven/ marjohn@abcleermee.nl / 073 – 614 71 62.

 

Let op! Tijdens de schoolvakanties is er meestal géén les!