terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

HOE OPVOEDEN IN GELOOF

Het is duidelijk geworden dat opvoeden voor ouders met jonge kinderen steeds moeilijker wordt. Jonge kinderen worden steeds meer aan anderen toevertrouwd. De school speelt een belangrijke rol. De rol van de ouders bij de opvoeding is danig veranderd. Vaak weten zij niet meer hoe te handelen. Dit geldt heel bijzonder voor het geloof. Was dit voorheen vanzelfsprekend, nu blijft het achterwege. Daarom willen we familie-pastoraat opstarten. Te beginnen met de voorbereiding op Kerstmis. Dan vieren we de geboorte van Christus. Tevens kunnen we dan aandacht vragen voor het dopen van kinderen. Zoals voorgaande jaren, geven we kinderen de kans om hun Eerste Communie te doen. Zij zullen zich met Pasen presenteren. Met Pinksteren schenken we aandacht aan de jongens en meisjes, die in het Vormsel geestkracht krijgen om geluk te vinden in het leven.

 

We willen dit duidelijk maken voor de ouders van onze geloofsgemeenschap op een avond in de kerk om 19.00 uur en wel op dinsdag 16 november. Mevrouw I. van Meer uit Uden zal ons duidelijk maken wat ons te doen staat. Deze avond is speciaal bedoeld voor de ouders van groepen 4 en 8 van onze Basisschool. Zij zullen speciaal een uitnodiging ontvangen.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 30 OKTOBER T/M ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021

ZATERDAG 30 OKTOBER 2021

31e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie v Zutphen.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (p), Marie van den Bosch-van Bergen (p/verj), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Jan van Santvoort, Bert en Anna van Santvoort (p), Jan Voets, Ouders Nellie en Jos van Niftrik (trouwdag).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 01 november

ALLERHEILIGEN

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

Dinsdag 02 november

ALLERZIELEN

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Alle overledenen van afgelopen jaar: Wil van Ewijk 81 jaar, Han Zwanenberg 76 jaar, Jan Voets 76 jaar, Jan Kappen 83 jaar, Rien Meulendijk 82 jaar, Adriaan van Aggelen 94 jaar, Jeroen van Rooij 47 jaar, Zus Langens 86 jaar, Wim van Creij 71 jaar, Riek Peijnenburg-van Hal 89 jaar, Timmy Barten-Thewissen 92 jaar, Pieter van Helvoirt 67 jaar, Nellie van Niftrik-Swanenberg 81 jaar, Marco Meulendijk 50 jaar.

Rudi Litjens (p/allerzielen), Harry vd Wielen en familie.

 

Donderdag 04 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 05 november

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 06 NOVEMBER 2021

H. WILLIBRORDUS

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg), Rien Meulendijk (mdg), Marco Meulendijk (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Harrie van Schijndel (p/jrg), Ad Verhoeven (p/jrg).

 

Maandag 08 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 09 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 10 november

19.00 uur Repetitie Harmonie en Nulands Gemengd Koor.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 11 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 12 november

19.00 uur Repetitie Harmonie en Nulands Gemengd Koor.

 

ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021

Op zaterdag 13 november herdenken we de slachtoffers van de Corona van Nuland en de Kruissstraat in de H. Mis van 19.00 uur.

Daarna is er een herdenkingsconcert in onze kerk.

 

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p/verj), Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p/jrg).

 

20.00 uur Herinneringsconcert ‘Circle of Live’ met medewerking van Harmonie Union en het Nulands Gemengd Koor samen met het Gilde Sint Antonius Abt en de Basisschool de Hoogakker.

 

Maandag 15 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 16 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 18 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 19 november

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021

CHRISTUS KONING

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Johanna van der Doelen, Wim van Creij (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Jan Kappen (mdg). Pieter van Helvoirt (mdg), Hendrik Langens (p).

 

Maandag 22 november

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 23 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 25 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Hennie Korsten en overl.fam. (p/jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Riet Roos-van Hoek en Sjan van Hoek, Jan en Mien vd Kamp, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

18-09-2021 De heer Marco Meulendijk, 50 jaar, wonende te Nuland, Heuvelstraat 26.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 15 november 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKWIJDINGSFEEST

In het weekend van zaterdag en zondag 25 en 26 september 2021 hebben we herdacht dat onze kerk 70 jaar geleden op 24 september door bisschop Mutsaerts is ingewijd. De toren was nog niet gebouwd, omdat vanwege de wederopbouw niet voldoende stenen voorradig waren. De stenen waren begrijpelijk harder nodig voor de woningbouw.

De H. Mis van19.00 uur op zaterdagavond stond in het teken van dat we weer voor de eerste keer gezamenlijk koffiedrinken na de H. Mis. De viering werd opgeluisterd door een cantor met orgelspel.

De H. Mis van 11.00 uur, op zondag, stond in het teken van de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is een Geloofsgemeenschap en kerkgebouw niet in stand te houden. De basis van samen-kerkzijn ligt namelijk in de lokale -Nulandse/Kruisstraatse - Geloofsgemeenschap. We moeten de geloofsbeleving lokaal vormgeven.

De gezamenlijke kerkkoren hebben de viering opgeluisterd.

Tijdens beide vieringen was het : “Locus Iste  Deo factus est” van Bruckner te horen: de Graduale van het Kerkwijdingsfeest;

 

“Door God is deze plaats gemaakt

tot een onschatbaar geheim.

Zij is heilig.

God, het koor van engelen brengt U hulde:

Maar luister ook naar het gebed van uw dienaren

alleluia. Alleluia.

Ik ga ter aanbidding naar uw heilige tempel

En zal Uw naam prijzen.

Alleluia.”

 

VRIJWILLIGERSFEEST

Na de  H. Mis van het Kerkwijdingsfeest, op zondag 25 september 2021, gingen ruim 80 vrijwilligers met partner voor een koffietafel naar café Kerkzicht, tegenover de kerk.

De voorzitter sprak de vrijwilligers toe en riep hen op niet af te laten en wees naar de overweging van de pastoor dat zonder vrijwilligers een lokale geloofsgemeenschap niet kan blijven bestaan; daar hoort een financiële gezonde geloofsgemeenschap bij.

Hij dankte iedereen voor zijn of haar inzet.

Tevens gaf hij aan dat vrijwilligerswerk ook een goed middel is tegen de steeds groeiende eenzaamheid.

Ook ging hij in op de voortgang van onze parochie De Goede Herder; daags erna, op maandag 27 september 2021, kwam bisschop G. de Korte met enkele stafmedewerkers op visitatie.

 

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Jaarlijks wordt, tijdens het vrijwilligersfeest, de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet.

 

Dit jaar kreeg Jan Heijmans de Paaskaars 2020 uit handen van de voorzitter.

Jan is al jarenlang een trouwe vrijwilliger op de dinsdagochtend op het kerkhof en rond kerk en pastorie. Hij is altijd blij en opgewekt. Een man van weinig woorden. Een harde werker. Een fijne man.

Hij maait ook al het gras op het kerkhof en bij de pastorie. Hij helpt altijd mee bij het ruimen van graven. Een sterke man. Ook is hij contactpersoon van het Gilde Sint Antonius Abt. De grasmaaier is gezamenlijk bezit.

De voorzitter feliciteerde Jan en noemde hem een voorbeeld voor ons allemaal.

 

HERDENKINGSVIERING CORONA 2020-2021

Zaterdag 13 november 2021 vindt de herdenkingsviering plaats.

- Om 19.00 uur herdenken we de coronaslachtoffers in de H. Mis.

- Om 20.00 uur begint het herinneringsconcert ‘Circle of Live’ met medewerking van Harmonie Union en het Nulands Gemengd Koor, samen met het Gilde Sint Antonius Abt en Basisschool de Hoogakker.

Het blijvend teken is een boom geworden.

De herdenkingsboom - een kastanje - met een plaquette is in de kerk. Deze boom zal later geplant worden bij de Polderkerk. De Polderkerk is een mooie plaats tussen Nuland en de Kruisstraat.

De gehele Herdenkingsviering wordt via livestream uitgezonden.

 

VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT.

Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt. Start nu met het versieren en vullen van jouw schoenendoos en ontdek het wonder van geven. Doe mee! Leuk voor in de herfstvakantie.

 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! Doe mee aan de schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

 

Zo vul je bijvoorbeeld een doos (een gewone schoenendoos GEEN laarzendoos)

 

Schriften, Pennen, Gum, Puntenslijper, Kleurpotloden, Potloden, Knuffel, Stuk zeep, tandpasta,

Tandenborstel,

 

Dit vul je aan met:

 

Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui, Speelgoed: pop, auto, jojo, kleurboek, springtouw knikkers, bal, muziekinstrument, bal, puzzel, domino, Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden, Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker.

Er liggen folders achter in de kerk.  Meer info op: schoenendoosactie.nl

 

Dozen kunnen worden ingeleverd op het parochiecentrum maandag t/m vrijdag

Tussen 9.00 en 11.30 uur.

Voor 14 november, want dan moeten ze ingeleverd worden voor verzending!

 

REDWEDNESDAY.

Op 24 november 2021 is het weer Rode Woensdag. Met rode woensdag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid en de vervolging van Christenen wereldwijd.  Godsdienstvrijheid is een belangrijk mensenrecht. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van godsdienstvrijheid voorkomen.

Met het rood aanlichten van kerken vragen we aandacht voor de schending van dit mensenrecht. De kleur rood staat hier symbool voor het bloed van mensen die om hun geloof gedood zijn.

De Nulandse geloofsgemeenschap doet dit jaar voor de 3de maal mee. Op 24 november 2021 staat de Nulandse kerk in het rood, evenals honderden andere kerken in Nederland.

 

KLIMAATPELGRIMSTOCHT.

Kom als kerk in actie voor het klimaat! Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods Schepping. Vanuit Polen waren een dertigtal pelgrims op weg naar de VN-klimaattop in Glasgow op 6 november 2021. Van 30 september tot 11 oktober trokken ze door Nederland van Enschede naar IJmuiden.

 

BISSCHOPPENSYNODE 2023

De synode draagt als titel: “Voor een synodale kerk: communio, participatie, missie”.

De opening was op 10 oktober 2021 door paus Franciscus in Rome en op 17 oktober is de synode geopend in de lokale bisdommen; in ons bisdom heeft mgr. De Korte tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur de synode geopend. Daarna zal de eerste stap van het proces plaatsvinden in de lokale kerken en dat zal duren tot april 2022. Enkele leden van het kerkbestuur, pastoraatsgroep en koor hebben deze viering bijgewoond. Tijdens deze viering is door de bisschop een synodekaars ontstoken. Tijdens de Evensong om 16.00 uur zijn synode kaarsen ontstoken voor iedere parochie. Voor deze Evensong zijn speciaal het Kapittel , de Priesterraad en alle priesters uitgenodigd. Pastoor Verbakel heeft deze Evensong bijgewoond en de synodekaars meegebracht.

 

BEZINNING

De weg naar vrede betekent niet de maatschappij kleurloos uniform maken, maar betekent mensen samen laten werken, schouder aan schouder, bij het nastreven van de doelen die ten gunste komen voor iedereen.

Paus Franciscus Encycliek Fratelli tutti ( Allen broeders )

 

God verlangt geen groot vernuft, maar liefde.

Christus is gekomen om de mensen hun ware roeping duidelijk te maken. Zij moeten zich openstellen om tot  God en over God te kunnen spreken in hun gebed en geloofsverkondiging. Ze moeten zich openstellen voor anderen om te kunnen geven en vooral om zichzelf te kunnen geven in liefde.

 

GRAFSTENEN RUIMEN

Binnenkort worden door sterke vrijwilligers 9 grafstenen verwijderd, met vervaldatum 2020. Zoals u weet worden, na het stopzetten van het betalen van de grafrechten en na het tekenen van afstand door de rechthebbende, de grafstenen verwijderd. Alleen de stenen gaan weg . Het graf zelf blijft ongeroerd; niet geschud, zoals het heet.

Op deze manier heeft eenieder op ons kerkhof een eeuwige rust zoals op een natuurbegraafplaats. Als er geen rechthebbende kan worden gevonden, wordt een jaar lang een oproep op de steen geplaatst om zich als rechthebbende te melden. Komt er geen reactie, dan gaat alsnog de grafsteen weg.

 

CORONA

De corona is nog niet voorbij. Dus houd rekening met elkaar. Houd afstand. Was je handen. In onze kerk houden we de looproutes aan en de Communie wordt niet aangereikt maar u mag zelf de Heilige Hostie nemen: ‘Neemt en eet”.

 

KERSTPAKKETTEN 2021

Samen met Rosmalen zijn we weer volop bezig met de voorbereiding van de kerstpakketten, voor hen die het nodig hebben. De privacy is steeds een moeilijk punt. Daarom kunt u ook uzelf aanmelden of iemand aanmelden waarvan u vindt dat die ervoor in aanmerking kan komen. Naast het rondbrengen van de pakketten, wordt het zelf ophalen op een bepaald tijdstip ingevoerd. Het komt nl. bij het rondbrengen te vaak voor dat er niemand thuis is. Wij in Nuland gaan weer inzamelen bij Albert Heijn op zaterdag 18 december 2021 vanaf 11.00 uur tor 16.00 uur.

 

NIEUW BOEK VAN ONZE BISSCHOP GERARD DE KORTE.

Titel: Geboeide vleugels, brieven ter bemoediging.

De bisschop gaat toch vliegen door het bisdom. Hij doet dat met de pen, met slechts een doel: om zijn gelovigen een hart onder de riem te steken, met woorden uit de Bijbel, uit de traditie, uit zijn eigen leven die inspireren, met voorbeelden uit het zijn bisdom die bemoedigen en verbinden. Zo is hij de parochies en kloosters nabij met 18 brieven ter bemoediging en een speciaal woord rond Kerstmis.

Het boekt telt 128 pagina’s en kost € 15,00 . Te koop  bij de boekhandel.

 

 

EEN KERSTSTAL OP DE KIOSK.

Al jaren pleit de kerk voor een buiten Kerststal. Het ziet ernaar uit dat er beweging in komt.

Stichting Nuland Promotie wil een kerstfair organiseren op het Prins Bernardplein op 27 november 2021  en samen met de Stichting Muziekkiosk in Kerstsfeer te brengen. De Dorpsraad heeft de medewerking toegezegd bij het opslaan van spullen en aangegeven hoe eventueel  bij de gemeente subsidie kan worden verkregen.

 

Hopelijk gaat het dit jaar lukken.

 

GERARDUSKALENDER 2022

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2022 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 8,50.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl