Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

DE REFORMATIE EN DE EUCHARISTIE

De reformatie – later protestantisme genoemd – van de zestiende eeuw met Luther, Zwingli en Calvijn erkende slechts twee sacramenten: het doopsel en de eucharistie. Omdat de reformatoren dichter bij de bijbelse traditie wilden komen, noemden ze de eucharistie ‘Avondmaal’. Ook de betekenis verandert t.o.v. de katholieke opvatting. Luther blijft vrij dicht bij de traditionele opvatting van reële aanwezigheid, zijn collega’s reformatoren zien dat anders. Calvijn houdt weliswaar vast aan een reële tegenwoordigheid van Christus in het Avondmaal, maar als een door de Geest bemiddelde tegenwoordigheid. Christus is naar zijn mensheid opgenomen in de hemel en kan dus als mens niet meer op aarde tegenwoordig zijn. In het Avondmaal worden we dan ook opgeroepen onze harten omhoog te heffen naar de Heer. Zwingli vat de instellingswoorden dan weer symbolisch, in de zwakke betekenis, op: ‘is’(dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed) wordt dan ‘betekent’.

 

De reformatoren verzetten zich niet tegen het herdenken van het offer van Christus in het Avondmaal, maar ze veroordelen de idee dat in het sacrament dit offer tegenwoordig gesteld wordt – wat de katholieken wel geloven.

 

Ook het verloop van de viering van het Avondmaal verschilt van de katholieke eucharistie. Opvallend is dat het Avondmaal bij protestanten veel minder wordt gevierd dan de eucharistie in de katholieke Kerk. Er zijn nogal wat verschillende tradities binnen het protestantisme, maar het Avondmaal wordt slechts vier maal per jaar gevierd, soms ook maandelijks. De overige zondagen zijn er wel andersoortige vieringen.

 

Uit: ‘Leven – wat er echt toe doet’

 “Verbonden, de kunst van goed samenleven”

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 28 OKTOBER T/M VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017

 

WEEKEND 28 – 29 OKTOBER 2017

Zaterdag 28 oktober

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Overleden ouders Boeijen-Zwarts, Jan en Truus van Nistelrooij-Coppens en dochter Ria van der Linden-van Nistelrooij, Overleden ouders van Erp-Verstegen, Jo van Lokven (p), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Ciska vd Meulenreek-Korsten (p), Piet van der Steen (p), Riek Kerkhof-Korsten (p), Arnoldus (verj) Droomers en Maria van Nuland (de echtgenote) (gef), Overleden ouders Hein en Sjaan Maas-van Nistelrooij en William de zoon, Geert van de Meulenreek (mdg), Jo van den Bosch (jrg), Theo (verj) en Anneke vd Biezen-vd Heijden, Marco en Jan Mulders (jrg).

 

Zondag 29 oktober

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen (p/verj), Ties Heijmans en zijn echtgenote Pietje van Hoek, Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Marie van den Bosch-van Bergen (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Dini Maas-Hanegraaf (p/Allerheiligen).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

14.00 uur Doop van Thijn, zoon van Henri en Marieke van der Biezen-de Werd.

 

Maandag 30 oktober

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 31 oktober

09.30 uur Vergadering ouderadviseurs.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Vrijwilligersavond in de Meent.

 

Woensdag 01 november

ALLERHEILIGEN

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

 

Donderdag 02 november

ALLERZIELEN

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Gerard van Lokven.

Met medewerking van acolieten.

MISINTENTIES:

Rudi Litjens (p)

 

Wij herdenken allen die ons het laatste jaar zijn ontvallen

 

02-11-2016                 Riet van Schaik-IJsseling                                          80 jaar

03-11-2016                 Gerard Knipping                                                        78 jaar

11-11-2016                 Gerarda van der Biezen-van de Ven                         85 jaar

23-11-2016                 Herman Heijmans                                                      70 jaar

08-12-2016                 Jan van Santvoort                                                      62 jaar

15-12-2016                 Betsie Braspenning-van de Wassenberg                  61 jaar

 

28-01-2017                 Sina de Wit-Verstegen                                               83 jaar

07-02-2017                 Bets Westerlaken-Verputten                                      90 jaar

10-02-2017                 Drieka Heijmans-Korsten                                           97 jaar

16-02-2017                 Leo Dieden                                                                76 jaar

24-02-2017                 Tien van Venrooij-van Rooij                                      83 jaar

01-03-2017                 Karel Donkers                                                            79 jaar

02-03-2017                 Theo Heijmans                                                          81 jaar

15-03-2017                 Francien Leeijen-van der Doelen                              55 jaar

16-03-2017                 Ali Smolders-van Eeden                                            99 jaar

23-03-2017                 Truus van Nistelrooij-Hubers                                     88 jaar

28-03-2017                 Jans van Veghel-van der Biezen                               93 jaar

04-04-2017                 Bert van Gogh                                                89 jaar

06-04-2017                 Grad van Nistelrooij                                                   89 jaar

13-04-2017                 Riek Maas-Maas                                                        84 jaar

20-04-2017                 Jo Donkers-Verhoeven                                              91 jaar

24-04-2017                 Riet van Klompenburg-van Maastrigt            91 jaar

02-05-2017                 Huub Theunissen                                                      69 jaar

17-05-2017                 Ad Haerkens                                                              74 jaar

22-05-2017                 Harry Mensink                                                90 jaar

02-08-2017                 Adriaan de Wit                                                           86 jaar

11-08-2017                 Doortje van Dinther-van Tuijl                                     85 jaar

15-08-2017                 Mien Hanegraaf-van Nuland                                      74 jaar

16-08-2017                 Dennie van Vugt                                                        61 jaar

22-08-2017                 Anna van Nistelrooij-de Weerd                                  92 jaar

30-08-2017                 Geert van de Meulenreek                                          82 jaar

 

Vrijdag 03 november

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 04 – 05 NOVEMBER 2017

Zaterdag 04 november

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Ad van den Nieuwendijk (p), Antonius vd Heuvel en Catharina van Druenen (gef/Allerzielen), Doortje en Jan van Dinther en overleden fam.leden van Tuijl, Adriaan de Wit (mdg), Huub Theunissen (mdg), Theo Heijmans (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg), Gerard Knipping (1e jrg).

 

Zondag 05 november

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen, Anna van Doorn en overleden fam.leden, Riet van Schaik-IJsseling (1e jrg), Ouders Maas-de Wit en ouders Piet van Nistelrooij-vd Ven, Martien van Santvoort.

 

Maandag 06 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 07 november

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

14.00 uur Eucharistieviering in verband met 50-jarig jubileum van de KBO.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

H. mis uit dankbaarheid.

 

19.30 uur Informatieavond Eerste Communie.

 

Donderdag 09 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 10 november

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 11 – 12 NOVEMBER 2017

Zaterdag 11 november

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Grad van Nistelrooij (mdg), Bert van Gogh (mdg) en Jo van Gogh-van Haaren, Ad Verhoeven (p/jrg), Frans (verj) en Gonny Schepens-Langens (gef), Mien Hanegraaf-van Nuland (mdg/verj), Doortje van Dinther-van Tuijl (mdg), Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Jan van Santvoort (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p).

 

Zondag 12 november

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gerarda van der Biezen-van de Ven (1e jrg), Piet van Krieken.

 

Maandag 13 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 14 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 16 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 17 november

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 18 – 19 NOVEMBER 2017

Zaterdag 18 november

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p), Ad Haerkens (mdg), Johanna van der Doelen, Overleden fam. Westerlaken-Heijmans, Jo van der Doelen (p), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), John Wolfs (mdg), Anne-Marie Clement-Venrooij en haar vader Toon Venrooij (p/verj), Herman Heijmans (1e jrg).

 

Zondag 19 november

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Riek Maas-Maas (mdg).

 

Maandag 20 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 21 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 22 november

16.00 uur SCHOK-overleg

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

20.00 uur Vergadering Bestuur DGH.

 

Donderdag 23 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 24 november

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 25 – 26 NOVEMBER 2017

Zaterdag 25 november

CECILIAFEEST KERKKOOR

Tijdens de viering worden er 3 jubilarissen gehuldigd:

Grad Kerkhof (40 jaar lid), Annie Roovers en Joke Vossebeld (25 jaar lid)

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een Acoliet.

MISINTENTIES:

Overleden leden van het Kerkkoor, Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Jan en Mien vd Camp, Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Antoon Langens (p), Christien Vorstenbosch (gef/verj), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Adriaan van Bennekom en overleden fam., Piet van der Steen (p), Riek Kerkhof-Korsten (p).

 

Zondag 26 november

CHRISTUS KONING

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Christ van Bergen en Dorien de dochter (trouwdag), Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Geert vd Meulenreek (mdg/verj), Bets van Zoggel-Gloudemans (p/verj), Annie Roovers-vd Biezen (trouwdag).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

15-09-2017 De heer John Wolfs, 86 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP ZIJN OPGENOMEN:

15-10-2017 Rens en Daan, zoontjes van Roy van Schijndel en Saskia Maas, Heijcamp 14 te Nuland.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 november 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 06 november 2017, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 04 december 2017.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

UIT EEN BRIEF AAN DE OUDERS VAN DE EERSTE COMMUNICANTEN

“Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat de kinderen minstens weet hebben van wat een geloofsgemeenschap is. Ze zitten op een katholieke school, die daar dan ook voor uitkomt. Niet zo intensief als vroeger, maar bij de tijd. Ook al ben je andersdenkend of zelfs niet gelovend, is het goed dat uw kind op de hoogte is van wat het geloof inhoudt. Als je zoontje of dochtertje al een jaar of acht terug gedoopt is, ligt het voor de hand dat uw kind al doende wat kennis maakt met het geloof. Indertijd heeft u ook uitdrukkelijk beloofd dat te zullen doen. Ik vertrouw er op dat u die belofte ook waarmaakt. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan kan dat alsnog gebeuren. U moet dan wel mij daarover informeren. Dan kunnen we dat beslist nog regelen.

 

Geloven doe je niet op commando, en ook niet ik je eentje. Daarom ook een gezamenlijke voorbereiding. Dan kunnen we straks ook samen echt feest vieren met de kinderen, omdat ze de kans hebben gekregen mee te doen met de activiteiten in de geloofsgemeenschap van Nuland.”

 

HOUTEN ALTAAR

Het houten altaar, gemaakt door Piet van Beek, gaat naar Heesch als onderbouw voor het Maria altaar. Het altaar is gebruikt vanaf het 2de Vaticaans Concilie, de H. Mis mocht vanaf toen gelezen worden met het gezicht naar het kerkvolk toe, tot de tijd dat we van de paters het huidige marmeneren altaar kregen. Een mooie bestemming.

 

VRIJWILLIGERSAVOND DINSDAG 31 OKTOBER 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 is weer de jaarlijkse vrijwilligersavond van onze kerk als dank voor de inzet voor onze kerk en onze Geloofsgemeenschap. Dit jaar is het een gezellige avond. Mevrouw Ger Coppens uit Boerdonk zal de avond opluisteren met liedjes, verhaaltjes en rijmpjes in het Brabantse dialect. Ger Coppens is bekend en beroemd als “troubadeuse mi heur apostelen”. Alle vrijwilligers worden met partner om 20.00 uur in de Meent verwacht. Het is niet altijd gemakkelijk om de adressenlijst van onze vrijwilligers compleet te hebben. Dus als je als vrijwilliger geen uitnodiging hebt ontvangen kom gewoon of laat het even weten: er komt dan een uitnodiging. Ook als je hoort dat een vrijwilliger geen uitnodiging heeft ontvangen laat het even weten; dan komt het goed.

Er is ook een hapje en een drankje en volop gelegenheid om bij te praten. Tot dinsdagavond 31 oktober om 20.00 uur in de Meent.

 

Zorg voor een volle Meent!!!!!!!!!

 

OPEN KERKEN DAG 26 NOVEMBER 2017

Steeds bekender wordt de provinciale manifestatie die om aandacht vraagt voor de toekomst van de Brabantse kerkgebouwen. De organisatie is in handen van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda, de PKN kerken- dus Katholiek en Protestant -, de provincie en erfgoed Brabant en de Brabantse Hoeders. Het streven is dat alle 600 kerken open zijn. Zie ook de Kleine Kernen Krant nr. 2 2017/2018. Wij doen mee. Niet dat wij onze kerk willen herbestemmen, maar laten we zien dat onze kerk nog levend is naar de toekomst. Programma  en openingstijd op 26 november zijn te vinden in de volgende Scheephoorn.

 

BANKEN EN VITRINES

We willen onze kerkgebouw toekomstbestendig maken. Waren al aan de zijbeuk de banken weg. Nu gaan ook aan de andere zijbeuken de banken weg met pijn in ons hart. De gotische banken gaan naar een kapel in Zuid-Frankrijk met pastoor van Osch uit Uden, die gaat daar wonen als monnik. De gotische banken zijn uit de oude kerk , welke op 26 september 1859 werd geconsacreerd. De banken zijn dus ongeveer 160 jaar oud. Om toch een herinnering aan de oude kerk te behouden hebben we 4 banken behouden als erfgoed.

We hebben 7 vitrines kunnen kopen deze komen in de kerk te staan om kunstschatten van onze kerk te tonen en/of expositie te houden. Niet om onze kerk tot museum om te bouwen.

 

NACHT VAN DE NACHT: DOOR LICHT GERAAKT.

Op zaterdag 28 oktober is het Nacht van de Nacht, een jaarlijks terugkerend moment van onder andere natuur- en milieuorganisaties, bedoeld om te ontdekken hoe mooi de nacht is. Als aftrap hierop organiseert parochie De Goede Herder in de avond van vrijdag 27 oktober een stiltewandeling, een tocht om in de natuur van de nacht de grootsheid van Gods schepping te (h)erkennen, te waarderen en te eren.

 

De tocht start om 19:00 uur en voert ons vanaf de Halleyweg 1 te Vinkel/Heesch naar de Mariakapel aan de Schrikkelvenstraat in Heesch (circa 3 km enkel). Na een moment van bezinning en het opsteken van een kaarsje volgt de wandeling terug naar de sterrenwacht. Vanaf hier neemt Sterrenwacht Halley de avond over met eerst een welverdiende koffiepauze en daarna een inspirerende lezing over klimatologie en lichtverontreiniging. Iets waar we niet dagelijks bij stilstaan. De avond eindigt om ongeveer 22:00 uur.

 

Het dragen van een reflecterend hesje tijdens de wandeling in het buitengebied is verplicht. Een zaklamp is aan te bevelen. Deelname geschiedt via aanmelding tot uiterlijk 20 oktober. Dit kan via het parochiecentrum in Nuland.

 

Wellicht tot dan!

 

WERELDJONGERENDAGEN: DISCOVER YOUR IDENTITY

Voor wie het nog niet weet: De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen dan samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan naar de Wereldjongerendagen staat garant voor veel ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. In januari 2019 worden de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama gehouden. Dit lijkt nog heel erg ver weg, maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt om een reis voor jongeren van 18 tot 30 jaar hier naar toe te organiseren. Het reisthema is 'Discover your identity'. Wil je meer weten over de Wereldjongerendagen, over deze reis naar Panama en/of kijken hoe je het bedrag voor deze reis bij elkaar kunnen krijgen? Dan moet je zeker naar 'Discover WJD’ komen op vrijdagavond 3 november. Deze informatieavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het kantoor van Bisdom ´s-Hertogenbosch aan de Parade 11 in Den Bosch. Je kun je tot 1 november aanmelden via het facebookevenement Discover WJD of door een mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl . Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

KENNISMAKEN MET TAIZÉ

De broeders van Taizé komen van 14 t/m 23 november naar Nederland. Taizé is een dorpje in Frankrijk waar jongeren van over de hele wereld elkaar ontmoeten, samen geloven en samen leven. Een oecumenische kloostergemeenschap probeert daar jongeren te helpen antwoorden te vinden op vragen naar de zin van hun leven. Hier komen jaarlijks duizenden en duizenden jongeren op af vanuit de hele wereld. Nu komen deze broeders dus naar ons land. Op woensdag 22 en donderdag 23 november zullen zij het zuiden bezoeken en te gast zijn in Tilburg en Den Bosch. Wie vanuit de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) hierbij aanwezig wil zijn kan zich hiervoor aanmelden bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma.

 

De woensdagavond in Tilburg is er speciaal voor jongeren. Iedereen van 15 t/m 35 jaar is van harte uitgenodigd om ’s avonds gezamenlijk te eten met de broeders en mee te doen aan workshops in de stijl van Taizé. De avond wordt afgesloten met een Taizéviering. Voor degenen die met tieners en jongeren werken, bijvoorbeeld in de kerk, het onderwijs of het jeugdwerk, is de donderdagochtend in Den Bosch bedoeld. Gezamenlijk wordt stil gestaan bij het werken voor deze doelgroep en wordt onder andere gekeken naar wat de broeders van Taizé hierin kunnen betekenen. Voor beide bijeenkomsten dien je je voor 1 november op te geven. Voor meer informatie en opgave kan worden gebeld naar 0412-451215 of een mail worden gestuurd naar a.bergsma@parochiedgh.nl.