terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

LEVEN IN GEMEENSCHAP

De corona-epidemie heeft heel wat zaken aan het licht gebracht. Er is een grote behoefte aan contacten en ontspanning. In groot verband, maar gelukkig ook in klein verband. Nu blijkt dat we op de proef gesteld worden. Daarom zoveel onvrede. Eenzaamheid alom.

We leven in een maatschappij waarin we kijken naar wat het ons oplevert, misschien niet onmiddellijk, maar wel op langere termijn. Voor wat, hoort wat. We leven tevens in een maatschappij waarin we het vooral “leuk” willen hebben en ons daarop richten. Dat niet alles “leuk” kan zijn, is dan de fout van anderen en uiteindelijk van de overheid, van de regering. Maar het leven is niet altijd “leuk”. Er is van alles dat ons zwaar valt en wij weten dat. Anders draai je je zelf een rad voor de ogen. Zeker op dit moment.

We maken ons vooral zorgen over de band met ouders, met de ouderen in het algemeen. Onlangs las ik een verhaal van een notaris die letterlijk schreef: dankbaarheid voor ouders is ver te zoeken. Hij verwees daarbij naar het feit dat bij een overlijden niet voldaan wordt aan de wensen van de overledenen. Helemaal niet, zo schreef hij, aan gelovige praktijken. Wie neemt afscheid van het leven. Niet de kinderen of familie, maar degene die overlijdt.

Ouderen dienen dat respect te krijgen dat ze verdienen. Mensen die zich ingezet hebben voor een gezin, voor een vereniging of voor vrijwilligerswerk, moeten we blijven waarderen. Niet aan hun lot overlaten, ook al kunnen zij hun zaakjes niet meer aan. Gelukkig dat maatschappelijk veel ondernomen wordt. Zakelijk klopt het vaak. Maar persoonlijke betrekkingen blijven achterwege. Teveel groeit hierdoor de eenzaamheid onder ouderen. Dat blijkt nu heel bijzonder in de leefsituatie van u.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 01 MEI T/M ZATERDAG 29 MEI 2021

 

IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN WORDT U VERZOCHT OM UZELF OP TE GEVEN BIJ HET PAROCHIECENTRUM, WANNEER U NAAR EEN EUCHARISTIEVIERING WIL KOMEN. (op maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 uur) 073 – 532 12 15, of mailen naar pastorie.nuland@hetnet.nl

ZATERDAG 01 MEI 2021

5e Z. van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Jan Kappen (mdg), Overleden ouders van Venrooij-Heesakkers, Rien Meulendijk, Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Max van de Meulenreek (p/verj).

 

Maandag 03 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 06 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 07 mei

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 08 MEI 2021

6e Z. van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p), Miet Swanenberg-Langens (p), Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p/moederdag), Jeroen van Rooij (mdg) en Jan van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Jan en Bertha van de Hanenberg, Tini en Hans (moederdag).

 

Maandag 10 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 11 mei

08.30 uur Kerkschoonmaak, groep 1.

 

Donderdag 13 mei

HEMELVAART

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Yvonne van Ieperen.

 

ZATERDAG 15 MEI 2021

7e Z. van Pasen.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Annie Roersch-Tijhuis (p), Han Zwanenberg (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Wim van der Leest (p/verj), Hendrik Langens (p).

 

Maandag 17 mei

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Donderdag 20 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering en afsluiting jaar.

 

Vrijdag 21 mei

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

19.00 – 20.30 uur Bijeenkomst Vormelingen.

 

ZATERDAG 22 MEI 2021

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en John en Renske, Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Gerard van Dreumel (p/jrg), Joke van Bakel-van Aggelen en zonen Bertie en Marcel (p) Harry van der Wielen (1e jrg).

 

Zondag 23 mei

PINKSTEREN

11.00 uur Gezinsviering speciaal voor de vormelingen. Lektor: Riet Zwanenberg.

 

Maandag 24 mei

TWEEDE PINKSTERDAG

11.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Gerard van Lokven.

 

Woensdag 26 mei

15.00 – 16.30 uur Oefenen Vormelingen.

 

Donderdag 27 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 29 MEI 2021

ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Knil en Wim van Erp-van de Broek (p), Christien Vorstenbosch (jrg), Marinus Verstappen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 17 mei 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zondag 25 april deden 16 kinderen in een extra bijzondere viering hun Eerste Heilige Communie.

Vanwege de corona waren alleen de eerste Communicanten en hun ouders aanwezig.

Zondag 25 april is de kerkelijke feestdag van de Goede Herder: de patroonheilige van onze nieuwe parochie.

JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER

IN DEN BOSCH

Vanwege de corona kan de jaarlijkse Nulandse bedevaart in de meimaand, samen met ons Gilde Sint Antonius Abt, niet doorgaan.

Toch kunt u in de mei maand een gebed en een extra kaarsje opsteken in onze Mariakapel of in het weekend in de kerk. Onze Mariakapel is 20 jaar geleden gebouwd en in september 2001 ingewijd ter gelegenheid van het feest uit dankbaarheid “50 jaar kerkgebouw”

U kunt ook lekker weg fietsen en ergens een Mariakapelletje bezoeken in ons mooie Brabant.
 

OORLOGSMONUMENT OP HET KERKHOF .

Op ons kerkhof bevindt zich het grafmonument van Petrus Voets en Petrus Ketelaars welke door de Duitsers standrechtelijk zijn geëxecuteerd op 9 september 1944.

Het grafmonument is eigendom van de kerk.

Vorig jaar is het grafmonument als oorlogsmonument op de gemeentelijke lijst van monumenten geplaatst.

Het kerkbestuur is bezig om het grafmonument op te laten knappen, zeker na 75 jaar bevrijding vorig jaar, in samenspraak met de afdeling erfgoed van de gemeente. We hebben bij 2 bedrijven offertes aangevraagd.  Afhankelijk van de kosten en de bijdrage/subsidie van de gemeente zal bekeken worden of het haalbaar is.

Als het allemaal helder en duidelijk is zullen we een beroep gaan doen op onze Nulandse gemeenschap en met name belanghebbende verenigingen voor een financiële bijdrage.

 

GEREEDSCHAP OVER?

GEEF HET EEN 2E LEVEN IN DE 3E WERELD!

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst. Wie in de parochie De Goede Herder woont kan ook in Nuland dit jaar weer voor de deur van de pastorie overbodig of verouderd gereedschap inleveren. Wanneer materialen te groot zijn om mee te nemen kan het bij u thuis worden opgehaald.

Alle soorten in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, rollators, fietsen, allerlei soorten gereedschap en kleine machines zoals lasapparaten, zaag- en frase, schuur- en boormachines alsmede oud tuingereedschap. Alles wordt opgeknapt.

De actie is op 15 april gestart, en duurt tot en met 6 mei 2021.

Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

PINKSTEREN

Bij het uitgaan van de viering is er een extra collecte voor de Week Nederlandse Missionaris.

Missionarissen en missionair werkers staan altijd klaar voor de ander.

Dit jaar steunen we het werk van missionaris Peter Daalhuizen in Brazilië waar hij zich al bijna 40 jaar inzet voor bejaarden en kwetsbare groepen.

En voor missionair werker Susanne Beentjes ; zij werkt als coördinator van het Luluproject in Tanzania, waar veel meisjes op jonge leeftijd zwanger raken en hun school niet kunnen afmaken.

Zij ondersteunt ze en stimuleert ze om hun talenten te ontdekken.

Zijn wij er nu voor hen?

HET JAAR VAN LAUDATO SI’….

OM U TE BEZINNEN IN DE TIJD VAN DE CORONA

De catastrofale voorspellingen kunnen niet meer met verachting en ironie bekeken worden. Wij zouden voor de komende generaties te veel puinhopen, woestijnen en vuil achterlaten. Het ritme van de consumptie, de verspilling en aantasting van het milieu is de mogelijkheid van de planeet te boven gegaan, en wel zodanig dat de huidige levensstijl, daar hij onhoudbaar is, alleen maar kan uitlopen op catastrofen, zoals feitelijk al periodiek gebeurt in verschillende gebieden. Het afnemen van de effecten van het huidige gebrek aan evenwicht hangt af van wat wij nu doen, vooral als we denken aan de verantwoordelijkheid die degenen die onder de ergste gevolgen zullen lijden, aan ons zullen toeschrijven.

Paus Franciscus

VADER IN DE HEMEL

Vol vertrouwen bidden we u en vragen dat het coronavirus geen slachtoffers meer maakt.

Dat de epidemie snel onder controle is en Gij de getroffenen hun gezondheid weergeeft, zodat de rust terugkeert.

Neem in Uw liefde op, zij die aan deze ziekte overleden, en biedt troost aan de getroffen families.

Sta dokters en verpleegkundigen bij in hun strijd tegen deze ziekte, zegen met inspiratie hen die zoeken naar een remedie.

Heer Jezus, Gij die lichaam en ziel genezen kunt, ondanks onze machteloosheid in deze wereldwijde gezondheidscrisis, stellen wij al ons vertrouwen in U.

Schenk ons vrede en gezondheid.

Moeder Maria, wees onze bescherming, draag blijvend zorg voor ons, en leid ons door uw liefde tot Jezus, uw Zoon.

Amen.

OP BEDEVAART NAAR

ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING VAN HANDEL

Individuele pelgrims kunnen de hele dag door terecht in de Mariakapel. De kerk en het processiepark zijn dagelijks geopend van 08.30 uur tot 19.00 uur. Ook is er iedere dag van de week een H. Mis om 09.00 uur en zondags om 09.30 uur.

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl

DIGITALISEREN VRIJWILLIGERS BESTAND

Wij zouden graag van al onze vrijwilligers en parochianen het e-mailadres kunnen toevoegen aan ons bestand. Daarom verzoeken wij u om deze door te geven aan pastorie.nuland@hetnet.nl zodat wij deze kunnen verwerken.

Graag ook onder vermelding van uw huisadres.