Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

TEKENS VAN HOOP

(Uit de paasbrief van onze Bisschop)

Het christendom in Nederland is kwetsbaar geworden. De koude wind van de secularisatie heeft de kerken en kerkelijke gemeenschappen niet onberoerd gelaten. Naast de dalende getallen vormt inhoudelijke vervlakking een bron van zorg. Het kerkelijk belijden wordt van binnenuit bedreigd door onzekerheid en twijfel. Toch zijn er binnen onze geloofsgemeenschappen tal van tekenen van hoop. De Geest van de opgestane Heer is werkzaam in onze wereld. Zorgen moeten ons niet demotiveren maar stimuleren. Het glas is niet half leeg maar half vol. In duizenden kerken wordt in ons land iedere zondag Gods lof gezongen en het evangelie van Christus verkondigd. Juist in onze dagen beseffen de kerken de grote betekenis van het geloofsgesprek. Op tal van plaatsen komen mensen bijeen rondom een geopende bijbel. Wij hebben behoefte aan dragers van het evangelie; aan mensen met een persoonlijk doorleefd christelijk geloof. Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk ook de diaconale betekenis van de Kerk is. Niet alleen binnen de kerkelijke verbanden maar ook daarbuiten. Menig vrijwilliger van Amnesty of een milieuorganisatie heeft een christelijke achtergrond.

Wie kijkt met de ogen van het geloof ziet Gods Geest overal werkzaam. Ouders zetten zich uit liefde in voor hun kinderen; verpleegkundigen voor hun patiënten en leraren voor hun leerlingen. Zoveel liefde wordt in stilte gegeven. Het bewijst de waarheid van het gezegde dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert.

 

Ons bisdom staat voor een missionaire opdracht. Wij kunnen ons laten inspireren door het geloofsenthousiasme van ontelbare christenen in de jonge Kerken. Juist in deze jaren van de waarheid moeten wij ons richten op de kernboodschap. Uiteindelijk gaat het op de God van Israël die zich laat vinden in het gelaat van Jezus Christus. Aan ons de taak om ook in het bisdom van ’s-Hertogenbosch nieuwe mensen te winnen voor de levende Christus en zijn evangelie.

 

Tot slot:

Ondanks alle onbehagen in onze cultuur en de kwetsbaarheid van de Kerk zijn en blijven christenen mensen van hoop. Met Pasen is in alles voorzien, al blijft veel daarvan nog verborgen. De heerschappij van God over de machten draagt ook na Pasen nog geen publiek karakter. Ons weten bestaat in een gekend zijn en wat wij zullen zijn, is nog niet openbaar. Dat is de situatie, ook na de Paasmorgen. Laten wij als vrienden van de verrezen Christus samen in vertrouwen onze weg gaan. Elkaar liefdevol dragend in geloof, hoop en liefde.

 

Mgr. Dr. Gerard De Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 APRIL T/M VRIJDAG 26 MEI 2017

 

WEEKEND 29 – 30 APRIL 2017

Zaterdag 29 april

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Fam. Gloudemans, Overleden ouders van Erp-Verstegen, Jo van Lokven (p), Marie Korsten-Voets (1e jrg), Til Heesakkers-van Hoek (p/jrg), Overleden ouders van Venrooij-Heesakkers, Rudi Litjens (p/verj), Antonius vd Heuvel en Catharina van Druenen (gef), Janus en Bertha van Nistelrooij, Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Overleden ouders van Druenen-van Kaathoven en overl. Fam.

 

Zondag 30 april

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen (p), Sina (mdg) en Cor de Wit-Verstegen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 01 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 02 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 04 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

19.00 uur DODENHERDENKING met medewerking van het Nulands Gemengd Koor.

 

Vrijdag 05 mei

BEVRIJDINGSDAG

PAROCHIECENTRUM IS GESLOTEN!

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 06 – 07 MEI 2017

Zaterdag 06 mei

19.00 uur VORMSELviering met medewerking van Just Between. Verzorgd door de werkgroep Vormsel.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Oma Ans van Stiphout en Opa Tinie vd Hanenberg (Opa en oma van Koen van Stiphout), Opa Mari van Bakel (opa van Wesley van Bakel).

 

Zondag 07 mei

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Nellie van Niftrik.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Josephus en Jacoba van den Bosch-Glaudemans en Sjaak, de zoon, Marinus van Aggelen en Anna van Doorn en overleden fam.leden, Rien Kusters (verj), Jos van Nistelrooij en fam., Theo Heijmans (mdg), Riet van Schaik-IJsseling (mdg), Zr. Paulina Aarts (jrg), Joke van Bakel-van Aggelen en Marcel de zoon.

 

Maandag 08 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 09 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 10 mei

Emeriti-dag.

 

Donderdag 11 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 12 mei

Bloemsiergroep 2.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 13 – 14 MEI  2017

Zaterdag 13 mei

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Betsie van den Berg-Strik (p/verj), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Adriaan van Bennekom, Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans (Moederdag), Grad van Nistelrooij (mdg), Bert van Gogh (mdg), Hans Gloudemans (verj) en overleden fam. Gloudemans-Ploegmakers, Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), Jan van Santvoort (mdg), Gerard Knipping (mdg), Jan van der Leest en Pieta van der Leest-van Deursen (mdg), Dieny Kosterman-Platenburg (mdg) Piet van der Steen (mdg), Ans Bettonviel-Geerts (1e jrg), Marie van Venrooij-de Veer (1e jrg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Antoon Langens (p), Piet van Venrooij (p), Peter van Rosmalen (p).

 

Zondag 14 mei

MOEDERDAG

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Max vd Meulenreek (p/verj), Theo Heijmans (mdg/Trouwdag), G. van Helvoirt, Wim van der Leest (mdg/verj), Jan en Tonia van der Biezen-Bijveld en overleden fam., Gerarda van der Biezen-vd Ven (mdg), Roosje de Wit-van Beekveld (p/Moederdag).

 

11.30 uur Doop van Fabijan, zoon van Serge Netten en Gabriela Funez Martinez.

 

Maandag 15 mei

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 16 mei

09.00 uur Vergadering Divers.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 17 mei

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

 

Donderdag 18 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

18.00 uur Oefenen in de kerk Eerste Communie.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 19 mei

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 20  – 21 MEI 2017

Zaterdag 20 mei

13.30 uur Kerkversieren, Eerste Communie.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p), Bert Swanenberg (mdg), Gerdina Gloudemans-Fransen (verj), Francisca vd Doelen-Verstegen, Henk vd Broek, Gerrit Langens (p), Overleden fam.leden Westerlaken-Heijmans, Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Herman Heijmans (mdg), Johan Hartogs (mdg), An van den Heuvel-van Boekel en Toon van den Heuvel (p/verj).

 

Zondag 21 mei

EERSTE COMMUNIE

09.30 uur Eerste Communieviering met medewerking van het Kinderkoor “de Klankjes”. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

MISINTENTIES:

Oma Janni van Geest en Oma Corrie Kerkhof (oma’s van Jochem en Stacey).

 

11.30 uur Eerste Communieviering met medewerking van het Kinderkoor “de Klankjes”. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

MISINTENTIES:

Jo Klein Overmeen en Martien Schuurmans (oma en opa van Job Langens), Ria Pennings (Oma van Demi), Opa en oma de Haas en oom André, Opa Frans en Oma Willy Verhoeven-Verhoof (van Silvy Slaats), Opa Jan van Hoek (opa van Tobias), Diny Maas-Hanegraaf (oma van Stef).

 

Maandag 22 mei

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 23 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 24 mei

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Nellie van Niftrik.

Met medewerking van een acoliet.

 

20.00 uur Vergadering Bestuur de Goede Herder, Heesch.

 

Donderdag 25 mei

HEMELVAART

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor.

Met medewerking van een acoliet.

 

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 26 mei

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN!

Bloemsiergroep 3.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 27– 28 mei 2017

Zaterdag 27 mei

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jo van der Doelen (p), Gerrie van Rooij (p/jrg), Koos en Toon van Griensven, Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (mdg), Riek Kerkhof-Korsten (p), Christien Vorstenbosch (gef/jrg).

 

Zondag 28 mei

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen (p), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p/verj), Sina (mdg) en Cor de Wit-Verstegen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Dini Maas-Hanegraaf (p/trouwdag).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

23-03-2017 Mevrouw Truus van Nistelrooij-Hubers, 88 jaar, wonende te Nuland, Boekweitstraat 21;

28-03-2017 Mevrouw Jans van Veghel-van der Biezen, 93 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 5E;

04-04-2017 De heer Bert van Gogh, 89 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

06-04-2017 De heer Grad van Nistelrooij, 89 jaar, wonende te Nuland, Hoolstraat 4;

11-04-2017 De heer de Hommel, 87 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

13-04-2017 Mevrouw Riek Maas-Maas, 84 jaar, wonende te Nuland, Duyn en Daelseweg 25.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

09-04-2017 Job,  zoon van Dennie van der Steen en Hilde van Lokven, Kruisherenborch 26 te Rosmalen.

 

Dat hij tot goede christen mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 15 mei 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 01 mei 2017, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 12 juni 2017.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

H.H.MISSEN DOOR DE WEEK

We waren gewend om op woensdagavond een H. Mis te doen. In de zomerperiode in de kerk, in de winterperiode in de parochiezaal. Als er een misintentie is, dan is dat beslist zinvol. Maar als dat niet het geval is, kun je niet meer spreken van een zinvolle bijeenkomst. Slechts 2 of 3 mensen nemen de moeite om die viering bij te wonen. Van maandag t/m vrijdag is er bovendien op St. Jozefoord een viering. Men kan daar gemakkelijk aansluiten, wil men een viering door de week bijwonen. Alleen als er uitdrukkelijk om gevraagd wordt, zullen we een Eucharistieviering ’s avonds om 19.00 uur door de week doen.

 

Het ligt in de bedoeling om op bepaalde tijden door de week het kerkgebouw open te stellen. Men kan daar dan een kaarsje opsteken, even in stilte te bidden of mediteren. Je kunt eventueel wat lezen in de bijbel of een ander religieus boek. Ons gebouw moet meer Multifunctioneel worden. Hoe dat kan? Wie doet er een suggestie?

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

 19e BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER 2017

Samen met het Gilde Sint Antonius Abt trek de kerk van de  Heilige Johannes’ Onthoofding uit Nuland  op zondag 7 mei 2017 te voet naar de St. Jan in ’s-Hertogenbosch om Maria in de meimaand te bezoeken. Dit is voor de 19de keer .

We verzamelen ons om 07.15 uur op het kerkplein. Om 07.30 uur vertrekken we, na het uitspreken van het reisgebed door pastoor G. Verbakel, te voet naar de Sint Jan. Halverwege is er koffie, thee of iets fris.

Om 09.45 uur gaan we in optocht, met het Gilde voorop, naar de St. Jan. De H.Mis begint om 10.00 uur.

We vertrekken om 11.45 uur te voet terug naar Nuland vanaf de hoofdingang van de St. Jan.

Halverwege is er frisdrank.

De thuiskomst in Nuland is rond 14.00 uur.

 

Een goede bedevaart toegewenst.

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

VERVANGING LEIENDAK GROTE ABSIS BOVEN HOOGALTAAR

Na het vervangen van de leien van de absis boven het Maria-altaar en Heilig Hart-altaar, door koper, zullen in deze maand de leien van de absis boven het Hoogaltaar vervangen worden door koper.

Gezien de toestand van het dak hard nodig.