terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:    

Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

TITUS BRANDSMA

WIE IS TITUS BRANDSMA?

De zalige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd.

Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster, een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, de naam van zijn vader, koos hij later als kloosternaam.

De sociaal-economische achterstandspositie van de Friese katholieken heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn oorsprong.

 

Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor intrede in de Karmelorde. Al in de eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Op het gebied van de studie van mystiek en spiritualiteit zouden later zijn grootste verdiensten liggen.

 

In 1923 werk Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de dan opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diesrede (toespraak) van 1932.

In de jaren ’30 heeft Titus Bransma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Titus zich verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotage-activiteiten. Er volgden enige weken ondervraging op het bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in Den Haag. In deze periode schreef hij o.a. het geschrift Mijn Cel – Dagboek van een gevangene. Niet lang daarna begon zijn laatste reis, via verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp Dachau. Hier stierf hij op 26 juli 1942.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 30 APRIL T/M ZATERDAG 28 MEI 2022

 

ZATERDAG 30 APRIL 2022

3e Z. van Pasen.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Mien van Bergen-de Vries (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Overleden ouders van Venrooij-Heesakkers, Rudi Litjens (p/verj).

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 01 MEI 2022

13.00 uur Doop Jan, zoon van Gert-Jan en Marianne Savelkouls-de Wit.

 

Maandag 02 mei

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 03 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 04 mei

DODENHERDENKING.

 

Donderdag 05 mei

BEVRIJDINGSDAG.

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 06 mei

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering demissionair Kerkbestuur.

10.30 uur Viering ZLTO. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

ZATERDAG 07 MEI 2022

4e Z. van Pasen.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Miet Swanenberg-Langens en Wim Swanenberg, Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Marco Meulendijk (mdg), Sjaan Halewijn-van de Wiel (mdg/moederdag), Wim van Bakel (mdg), Mari Verhoeven (mdg), Wim van der Linden (mdg), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Max van de Meulenreek (p/verj), Mien (moederdag) en Adriaan (verj) van Santvoort-van Gerwen, Piet Leeijen, Cor van Nistelrooij (mdg).

 

ZONDAG 08 MEI 2022

11.00 uur Presentatieviering Vormelingen. Verzorgd door de werkgroep Vormsel.

 

Maandag 09 mei

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 10 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 11 mei

Kerkverkennen Eerste Communie.

 

Donderdag 12 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 14 MEI 2022

5e Z. van Pasen.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Han Zwanenberg (p/verj), Pieter van Helvoirt (mdg), Zus en Gerrit Langens-Witlox (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Wim van der Leest (p/verj).

 

Maandag 16 mei

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 17 mei

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 18 mei

16.00 uur SCHOK-overleg.

 

Donderdag 19 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

18.00 uur Oefenen in de kerk, Eerste Communicanten.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 20 mei

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 21 MEI 2022

10.30 uur Kerk versieren Eerste Communie.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en John en Renske, Wim van Creij (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Paul Schoones (mdg).

 

ZONDAG 22 MEI 2022

EERSTE COMMUNIE

11.00 uur EERSTE COMMUNIE met medewerking van het gelegenheidskoor. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

MISINTENTIES:

Wim van Wanrooij, Harrie Kerkhof, Lien Kerkhof-Korsten (opa’s en oma van Haileij van Wanrooij), Tiny van den Hanenberg (opa van Carlijn).

 

Maandag 23 mei

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 24 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 26 mei

HEMELVAART

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

 

ZATERDAG 28 MEI 2022

Volgende week, met Pinksteren, is de gehele kerkcollecte voor de Nederlandse missionarissen of missionair werkers. Geïnspireerd door hun geloof zetten zij zich in om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bv als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië.

7e Z. van Pasen/Pinksternoveen.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 16 mei 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

18-03-2022 De heer Paul Schoones, 77 jaar, wonende te Nuland, Zandstraat 28;

01-04-2022 De heer Cor van Nistelrooij, 84 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 3;

12-04-2022 De heer Bert van der Dussen, 89 jaar, wonende te Nuland, Molenstraat 4B.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

03-04-2022 Devy en Milan, zoontjes van Tommie Heesakkers en Melissa de Bonte, Sint Janstraat 1 te Nuland.

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

TERREIN POLDERKERK

Het college van B&W van onze gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 29 maart besloten om het terrein van de Oude Kerk in Nuland, gehete de Polderkerk, op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en daarmee te beschermen als gemeentelijk archeologisch monument.

De gemeente heeft een 15-tal terreinen in de gemeente aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. Naast het terrein van de Polderkerk is in Nuland ook het terrein van kasteel Vladeracken aangewezen.

Een argument voor de aanwijzing is onder andere dat het wenselijk is om belangrijke archeologische resten in de bodem voor de toekomstige generaties te bewaren.

Door deze aanwijzing komen er beperkingen voor het gebruik van het terrein rond de Polderkerk. Namelijk: voor alle ingrepen waarbij de ondergrond dieper dan 30 cm onder het huidige maaiveld wordt geroerd of grond wordt opgebracht is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

VLUCHTELINGEN COA-NOODOPVANG 

Naast de taallessen voor de vluchtelingen op maandagochtend is nu de parochiezaal ook voor meerdere dagdelen ter beschikking gesteld aan de COA voor onder andere voorlichting en nog vaker taalles. Zij zijn nog aan het voorbereiden. We krijgen nog te horen over welke dagdelen het gaat. Zo kunnen we als kerk in Nuland iets doen voor de vluchtelingen in de noodopvang. Enkele parochianen hebben een kinderfiets ter beschikking gesteld.

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2022

De zware klok van de kerk zal luiden vanaf, zoals in geheel Nederland vanaf 19.45 uur tot 19.59 uur.


22STE NULANDSE BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op zondag 29 mei 2022 trek de kerkgangers van de Heilige Johannes’ Onthoofding samen met het Gilde Sint Antonius Abt te voet op bedevaart naar de Zoete Moeder Maria in den Bosch.

Vanwege de corona zijn we 2 jaar niet gezamenlijk op bedevaart geweest.

Het wordt de 22ste bedevaart.

De H. Mis met Gilde-eer van ons Nulandse Gilde begint om 10.00 uur. Om 07.15 verzamelen we ons op het kerkplein en om 07.30 uur vertrekken we richting de St. Jan, na het uitspreken van het reisgebed om 07.25 uur door onze pastoor G. Verbakel.

Halverwege is er koffie, thee of iets fris met een koek. Tegen 10.00 uur trekken we samen met het Gilde de Sint Jan in voor de H. Mis.

De terugtocht begint om 11.45 uur vanaf de hoofdingang van de Sint Jan. Halverwege is er frisdrank.

Rond 13.30 uur zijn we weer terug in Nuland.

 

Een goede bedevaart toegewenst.

 

BEZINNING.

Anderen niet veroordelen.

Het komt voor dat een mens in het openbaar valt of in de fout gaat of ergens in tekort schiet. Dat is niet zonder zin: zo iemand zal beschaamd zijn voor de anderen en zich meer vernederen. Hij zal leren medelijden te voelen en mensen die dwalen te hulp schieten. Door eigen ondervinding wijs geworden zal hij zeggen: “Dit is een mens, geen engel. Zoals het mij is gebeurd, zo overkomt het ook bij hem. Wij zijn broeders en zusters. Mijn bedoeling was slecht, die van hem misschien goed”. Waarom lach je om de val van een ander? Jij die staat kijk maar uit dat je niet valt. Niet vallen, nooit in de fout gaan, dat is alleen iets van God.

 

Thomas a Kempis uit: De Rozentuin

 

VOORAANKONDIGING:

GEHELE KERKCOLLECTE 4/5 JUNI

Met Pinksteren geven we de Nederlandse missionarissen en missionair werkers een steuntje in de rug; door een financiële bijdrage, zodat ze hun computer kunnen vervangen als die versleten is; door ze in staat te stellen een motor aan te schaffen, zodat ze een groter bereik hebben; door hen zakgeld te geven voor als ze even thuis een rustpauze nemen.

BISSCHOPPENSYNODE IN ROME 2023

Een synode om dromen te ontkiemen.

“Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie en zending”, zo luidt het thema van de volgende bisschoppensynode (dit is een vergadering van de bisschoppen over heel de wereld) in 2023.

Paus Franciscus droomt van een synodale kerk. Een kerk die het evangelie verkondigt en samen op weg gaat (dat is de letterlijke betekenis van het woord synode).

De paus wil iedereen meenemen en horen in deze droom. Daarom is de eerste fase van deze synode reeds gestart.

Elke gelovige over de hele wereld, wordt opgeroepen deze weg te bewandelen. De paus moedigt aan om elkaar te beluisteren zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog te gaan met de kerk en de samenleving.

Dit “samen op weg gaan“ is dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, niet gelovigen, en zeker met mensen in de marge van Kerk en samenleving, mensen die uit de boot vallen.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl