terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie: Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave: Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo: NL51 RABO 0137 5012 93

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

Afbeelding met klok

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Kliederkerk “The Adventurers”

 

Uitnodiging en Welkom aan kinderen van de basisschool, hun ouders en grootouders, uit Nuland, Vinkel, Geffen, Vorstenbosch, Nistelrode en Heesch.

 

Waar:           Nuland, Kerkstraat 30.  In en rond de kerk Johannes’Onthoofding.

Wanneer:     zondag 4 juni 2023. 

Tijd:             15.00 uur tot 16.30 uur

Thema:   Ik ga op reis en neem mee

 

Allereerst luisteren we naar een verhaal, waarop de kinderen en ook grote mensen mogen reageren.

Er zijn veel leuke spelletjes te doen op je reis langs meerdere landen.

Het wordt een hele gezellige doe-middag als jij ook komt en mee op reis gaat. Opgeven mag, is fijn voor de organisatie.

 

De organisatie doet een oproep aan jongeren en belangstellenden om een handje te helpen bij het opzetten en begeleiden van de geplande activiteiten!

 

Een samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen behorend bij Parochie De Goede Herder.

 

Kliederkerk De Goede Herder (facebook)

Kliederkerkdegoedeherder (instagram)

kliederkerkdgh@gmail.com

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 APRIL T/M MAANDAG 29 MEI 2023

 

ZATERDAG 29 APRIL 2023

4e Z. VAN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Mien van Bergen-de Vries (p/verj), Bert van der Dussen (1e jrg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Overleden ouders van Venrooij-Heesakkers, Rudi Litjens (p/verj).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 01 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 04 mei

DODENHERDENKING

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

19.00 uur Dodenherdenking, met medewerking van het Nulands Gemengd Koor.

 

Vrijdag 05 mei

BEVRIJDINGSDAG

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 06 MEI 2023

5e Z. van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Miet Swanenberg-Langens en Wim Swanenberg, Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Max van de Meulenreek (p/verj), Sjaak van Uijtert (mdg), Nel Jansen (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Ria Arts-Verbeek, Truus Stofmeel-Vergoossen.

 

Maandag 08 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 09 mei

Kerkschoonmaak, groep 1.

 

Woensdag 10 mei

19.00 uur Repetitie gelegenheidskoor.

 

Donderdag 11 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

18.00 uur Oefenavond Eerste Communie.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

ZATERDAG 13 MEI 2023

6e Z. van Pasen

14.00 uur Kerkversieren in verband met de Eerste Communie.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Han Zwanenberg (p/verj), Martien van Nistelrooij (mdg), Plonie Scharloo-Nobel (mdg), Wim van der Leest (p/verj).

 

ZONDAG 14 MEI 2023

EERSTE COMMUNIE

11.00 uur Eerste communie-viering met medewerking van het gelegenheidskoor.

MISINTENTIES:

Jos Timmers (opa van Tijn Maas).

 

Maandag 15 mei

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 17 mei

HEMELVAART

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

 

Vrijdag 19 mei

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toos Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 20 MEI 2023

PINKSTERNOVEEN

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en John en Renske, Overleden fam.leden Westerlaken-Heijmans, Theo van Roosmalen (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Gerard Kerkhof (mdg), Paul Schoones (p).

 

Zondag 21 mei

9.00 uur Gildemis Gildedag.

 

Maandag 22 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Vergadering bestuur D.G.H.

 

Donderdag 25 mei

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering fam.pastoraat.

 

ZATERDAG 27 MEI 2023

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg/verj), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Henk Wagemans (p), Piet Leeijen, Wim van Erp en Knil van Erp-vd Broek.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 28 MEI 2023

PINKSTEREN

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

 

Maandag 29 mei

TWEEDE PINKSTERDAG

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Lenie van Zutphen.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 15 mei 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

05-04-2023 De heer Tonnie van Krieken, 62 jaar, wonende te Nuland, Nulandsestraat 13A; en

09-04-2023 De heer Marco van den Berg, 29 jaar, wonende te Nuland, Rijf 6.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

Al meer dan 50 jaar steunt de Week Nederlandse Missionaris, missionarissen en missionair werkers, met financiële steun voor verzekeringen, of bijzondere ziektekosten of de premie voor de AOW. Ze bieden missionarissen vakantiegeld voor hun verlof in Nederland. In noodgevallen is er een speciaal fonds, waarmee een gestolen computer of andere belangrijke zaken vervangen kunnen worden.

 

De gehele kerkcollecte van Pinksteren is voor deze missionarissen.

 

23STE NULANDSE BEDEVAART

NAAR DE ZOETE MOEDER IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op zondag, Eerste Pinksterdag, 28 mei 2023 gaan de kerkgangers van de Heilige Johannes’ Onthoofdingskerk, samen met  het Nulandse Gilde Sint Antonius Abt, te voet op bedevaart naar de Zoete Moeder Maria in Den Bosch.

Het is de 23ste bedevaart.

De H. Mis met Gilde-eer van ons Nulandse Gilde begint om 10.00 uur.

Om 07.15 verzamelen de bedevaartgangers zich op het kerkplein en om 07.30 vertrekken we naar de Sint Jan, na het uitspreken van het reisgebed om 07.25 uur door onze pastoor G. Verbakel.

Onderweg is er koffie, thee of iets fris met een koek. Om 10.00 uur trekken we samen met het Gilde de Sint Jan in voor de H. Mis. De terugtocht begint om 11.45 uur vanaf de hoofdingang van de Sint Jan. Halverwege is er frisdrank en rond 13.30 uur zijn weer terug in Nuland.

 

Een goede bedevaart toegewenst.

 

HARRY VAN DER BIEZEN

Harry van der Biezen is, na ruim 10 jaar, gestopt als koster van onze kerk. Gelukkig wil hij, zo nodig, nog wel een keer invallen.

Harry bedankt.

 

KERKORGEL

Het orgel is weer gemaakt. Blijkbaar komt er door de tijd zoveel stof in en op de elektronica dat enkele toetsen gaan haperen. Stofzuigen en blazen door een orgelmaker is dan aan de orde.

 

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Op woensdagavond 12 april 2023 is de Paaskaars 2021 aan huis uitgereikt door de pastoor en Yvonne van Ieperen aan Martha Mulder-van Nistelrooij.

In het volgende Parochie Magazine, van onze parochie De Goede Herder, komt een interview over het vrijwilligerswerk van Martha.

 

BEZINNING

Jongeren moeten zich als een grote familie beschouwen. Ieder die erin slaagt om boven de massa uit te steken en zijn/haar eigen weg te vinden, moet zich verantwoordelijk vinden om de boodschap te brengen en zo te vertellen hoe je goed kunt doen en goede dingen kunt doen. Wie voor ligt moet anderen die achter liggen helpen om sterk te worden.

 

Paus Franciscus

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl