Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

                                               GOD BESTAAT NIET, ZEGT ONS PAP.

Met deze stelling kwam van de week een kind van de basisschool mij tegemoet toen ik hem tegen kwam en hij in mij die meneer van de kerk herkende.

Jij bent toch van de kerk, maar dat is toch allemaal onzin want God bestaat niet zegt ons pap.

Keurig nagepraat wat je thuis gehoord hebt maar misschien is het goed om daar even zelf over na te denken en dan zelf tot een conclusie te komen.

Toch praten we elkaar veel na en onderbouwen stellingen van onszelf of iets waar we moeite mee hebben met de uitspraken van een ander om ons gelijk te bewijzen en ons geweten gerust te stellen.

De ontkenning van God is natuurlijk niet nieuw en ook zo’n vijfentwintig jaar geleden in Veldhoven zei een leerling tijdens de les op school tegen me, geloof dat is allemaal zwets daar klopt niks van zegt ons pap; waar hebben we het meer gehoord?

Toch nemen kinderen veel dingen over van de volwassenen om hen heen en ik vind het zelfs vaak mooi om te zien hoe Communicanten en Vormelingen kleinere uitgaven van hun ouders zijn en je in hen ook uiterlijk terug ziet wat ouders mooi en mode vinden.

Er vallen ook geen peren onder appelbomen zeggen we vaak en dat klopt zeker want er gaat altijd iets van de ouders in de kinderen mee en zij zullen voor een deel doen wat ze thuis gezien en geleerd hebben.

Toch weten we dat je van horen zeggen veel kunt liegen want wat een ander als waarheid heeft hoeft niet altijd te kloppen en het blijft een vereiste om ook zelf na te blijven denken over het leven en de keuzes die je daarin maakt.

God ontkennen omdat ons pap het zegt is dan wel gauw gedaan en lijkt iets  overnemen van wat je van je ouders kunt leren maar is het wel zo zwart wit?

Weet ons pap dat dan wel zo zeker want net zoals hij gelooft dat God niet bestaat zo zijn er ook veel mensen die geloven dat Hij wel bestaat en kan een ander het dan niet bij het rechte eind hebben?

Iemand dacht het eens zo goed mogelijk opgelost te hebben toen hij heel begripvol tegen me zei dat hij maar agnost was, iemand die gelooft dat we eenvoudigweg niet kunnen weten of God wel bestaat, en dat die aanname het hoogst haalbare was voor een mens.

Maar is het geen geruststellende gedachte dat God wel zou kunnen bestaan en dat Hij een oogje in het zeil houdt en positief op ons past en net als ons pap het beste met ons voor heeft?

God ontkennen is net zo min een oplossing dan aannemen dat het allemaal wel vanzelf gaat en wij dus niet meer na hoeven te denken.

Je kunt botsen met God en twijfelen maar Zijn bestaan ontkennen geeft net zo min een uitweg en antwoord op onze levensvragen dan zonder nadenken Zijn bestaan aannemen.

Een gelovig mens denkt juist na en laat het geweten vooral vormen door het geloof om van daaruit instinctief moreel te kunnen handelen en gerust te durven leven.

Misschien moeten we toch meer zelf nadenken in plaats van anderen maar napraten zodat we er maar iets over kunnen zeggen want God is toch een beetje te bijzonder om Hem zonder meer aan de kant te schuiven.

En als we dan goed hebben nagedacht en open staan voor wat God echt is en Wie God echt is misschien dat we dan toch kunnen zeggen; dat vindt jij misschien pap maar ik denk er toch anders over!

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 23 FEBRUARI T/M VRIJDAG 29 MAART 2019

 

Vrijdag 22 februari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23  – 24 FEBRUARI 2019

Zaterdag 23 februari

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Martha van Venrooij-van Creij (1e jrg) en Cor van Venrooij, Annie van der Zanden-Phlipse (1e jrg), Johannes Gloudemans (verj), Bertie van Bakel (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p/jrg), Piet van der Steen (p), Rudi Litjens (p/jrg).

 

Zondag 24 februari

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg), Mis uit dankbaarheid vanwege 65-jarig huwelijk en voor overleden fam. vd Biezen-van Pinxteren, Dieny Kosterman-Platenburg (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Ouders Smits-Heijmans.

                                              

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

11.30 uur Doop van Mees, zoon van Marcel en Norine van der Doelen-Steenbruggen.

           

Maandag 25 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 26 februari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 28 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 01 maart

Bloemsiergroep 2.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 02  – 03 MAART 2019

Zaterdag 02 maart

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Adriaan de Wit (p/verj), Theo Heijmans (p/verj/jrg).

 

Zondag 03 maart

10.00 uur Carnavalsviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Koos en Riet van Schaik-IJsseling (mdg), Karel Donkers (p/jrg), Annet van der Doelen-van der Weerden (p).

           

Maandag 04 maart

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 05 maart

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 06 maart

ASWOENSDAG

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

 

Donderdag 07 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 08 maart

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 09  – 10 MAART 2019

Zaterdag 09 maart

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Gisela van Heertum-van den Bosch (mdg), Antoon Langens (p), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Sjef Kerkhof (mdg), Harrie van Schijndel (mdg), Jos van Niftrik (mdg), Petronella vd Berg-van Lokven (verj).

 

Zondag 10 maart

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

Maandag 11 maart

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 12 maart

08.30 uur Kerkschoonmaak, groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 13 maart

09.00 uur Werkgroep gezinsviering.

14.15 uur Doe middag, Eerste Communicanten.

 

Donderdag 14 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 15 maart

Bloemsiergroep 3.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 16  – 17 MAART 2019

Zaterdag 16 maart

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Wim Swanenberg en overleden fam.leden, Ouders Boeijen-Zwarts, Hendrik Langens (mdg), Jo van Beek-van de Ven (mdg), Piet Swanenberg (1e jrg), Gerrit Langens en Gerdy (de schoondochter) (p/jrg), Cor van der Weerden (jrg) en George van Koert (verj).

 

Zondag 17 maart

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Francien Leeijen-van der Doelen (p/jrg), Johanna van Nistelrooij-van der Doelen.

 

Maandag 18 maart

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 maart

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 maart

14.10 uur Oefenen met lezen in de Kerk, Eerste Communicanten

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23  – 24 MAART 2019

Zaterdag 23 maart

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Bertie van Bakel (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Annie van Nistelrooij-van Helvoort (mdg), Herman Savelkouls (jrg), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p), Jan Glaudemans (p/jrg).

 

Zondag 24 maart

10.00 uur Kennismakingsviering Eerste Communie met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg).

 

Maandag 25 maart

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 26 maart

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 28 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 29 maart

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

10.00 uur Evaluatie Vrijwilligers.

10.30 uur H. mis, gezinsdag ZLTO.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 30  – 31 MAART 2019

Zaterdag 30 maart

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Piet van der Steen (p), Marie (verj) en Toon Langenhuijsen-van Creij (p), Frans en Gonny Schepens-Langens (gef/jrg).

 

Zondag 31 maart

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

28-01-2019 De heer Jan Geleijn, 93 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 5D;

28-01-2019 De heer Huub van Nistelrooij, 72 jaar, wonende te Nuland, Heeseind 42.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 maart 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 01 april 2019.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKBALANS 2019

De actie Kerkbalans 2019 met het motto “Geef voor je kerk “ is weer geslaagd te noemen. Misschien mede door toe doen van de mooie tekst over de kerk in balans in Nuland door Klepelmans in de Klepel van januari jongstleden.

Het bedrag in contanten bedroeg bijna € 4000,-. We kregen er 8 automatische overschrijvingen bij. Deze vormen de basis van de Actie kerkbalans. De totale opbrengst blijft daarmee boven de € 30.000,- Om onze kerk in Nuland een gezonde financiële basis te laten behouden, blijven we streven naar een zo groot mogelijke deelname van alle parochianen, om samen solidair te zijn. De kerkbalans is de voornaamste inkomstenbron voor onze kerk; zeker nu de rente op het eigen vermogen – de buffer- zo laag is.

Naast dank voor uw bijdrage gaat onze dank ook uit naar de “lopers “ die de brieven rondbrachten en ook weer ophaalden. Een heel karwei maar gezien het resultaat zeker de moeite waard.

 

 

TAALCURSUS

Dinsdag 5 februari 2019 is de taalcursus voor  allochtonen, maar ook voor autochtonen die hulp nodig hebben bij de Nederlandse taal, in de parochiezaal gestart.

ABC leer mee uit Den Bosch geeft de cursus.

Voor veel mensen uit Nuland en Vinkel is Rosmalen of Den Bosch moeilijk bereikbaar.

Wij zijn blij en trots dat we de parochiezaal hiervoor beschikbaar hebben mogen/kunnen beschikbaar stellen.

De kerk dicht bij de mensen!

 

BOMEN KAPPEN

Op basis van een inspectie van Pius Floris van het bos van de pastoor zijn door het Gilde, de gebruikers van het bos, zaterdag 16 februari 2019 enkele bomen geveld, welke al dood waren of een zodanige slechte staat waren dat ze gevaarlijk waren.

Nu kan met Koningsdag weer zonder risico door iedereen, jong en oud, van het Gilde terrein gebruik worden gemaakt.

 

ARMEENSE KERK

We hebben onze kerk tijdelijk beschikbaar gesteld aan de Armeense Apostolische Kerk in Zuid Nederland om iedere eerste zondag van de maand om 14.00 uur een Heilige Dienst te houden.

Ook voor Dopen en Huwelijken is onze kerk beschikbaar. Er zijn ook kerken in Almelo en Amsterdam.

 

BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER 2019

De 21ste bedevaart naar ’s-Hertogenbosch samen met het Gilde Sint Antonius Abt is op zondag 12 mei 2019. Het is dan ook Moederdag; mooier kan het niet.

Echter het Gilde is dit jaar niet ingeloot voor een viering, in de maand mei om deze op te luisteren. Jammer.

We gaan naar de H. Mis van 08.30 uur.

Verder info over vertrek enz. komt nog in een volgende Scheepshoorn.

 

HERBESTRATING KERKPLEIN

De herbestrating van het kerkplein is begonnen, door aannemingsbedrijf Roy Verstegen.

De boomspiegels zijn vergroot en de te hooggelegen wortels zijn verwijderd.

Bij de zijdeur is het gat opgehoogd evenals bij de Mariakapel.

Daarna zal de toegangsweg naar de pastorie, aan de zijde van het oude klooster worden aangepast zodat deze niet meer afgesloten kan worden bij het parkeren. Er komt een parkeerplaats bij. Met trottoirbanden zal een schuine toegang worden gemaakt.

Als laatste zal voor de hoofdportaal van de kerk een schuine opgang worden gemaakt ongeveer ter breedte van de deuren. Het kerkgebouw wordt zo nog toegankelijker voor rolstoelen en bij uitvaart.

De gemeente heeft een financiële bijdrage gegeven omdat de kerk het plein nog steeds ter beschikking stelt voor evenementen en parkeren.

 

PAROCHIEDAG VOOR ONZE VORMELINGEN

Op 19 januari was er voor het vierde achtereenvolgende jaar in D’n Hazenkamp een dag voor alle vormelingen uit de parochie De Goede Herder. Geïnspireerd worden door het christelijk geloof, is opgroeien tot stabiele en sociale mensen, die Gods nabijheid in onze wereld ervaren en daaraan gestalte willen geven. Het Vormsel is het sacrament waarmee je de gave van de heilige Geest wordt geschonken. Als vormeling ontvang je de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde. Eenendertig jongeren hebben zich hiervoor opgegeven en zich op deze zaterdag laten inspireren.

 

Voor de eerste keer werd de dag, na een korte viering in onze kerk, afgesloten met een Wereldmaaltijd (ook in onze kerk). Dit is een lekkere en voedzame maaltijd waarin per persoon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan beschikbaar is bij een eerlijke voedselverdeling wereldwijd. Deze wereldmaaltijd werd verzorgd door het PEP (Petrus Emmaus project) Heesch. De vormelingen hebben gesmuld van vegetarische Wereldburgers die Stefan van den Hanenberg (Dalco Foods) ons gratis hiervoor beschikbaar had gesteld. Daaraan vooraf had iedereen zijn Mondiale Voetafdruk gemeten. Het confronteerde de vormelingen met een reële uitdaging: een eerlijker gebruik en verdeling van de vruchtbare grond op onze aarde, God schepping.

 

Op deze gezamenlijke dag konden deze jongens en meisjes bovenal God ervaren als persoonlijke en liefdevolle God. Dit werd hun op een eigentijdse, creatieve, interactieve en afwisselende manier duidelijk gemaakt. Het leverde een rijk gevuld programma op waaraan enthousiast en betrokken werd meegedaan en plezier beleefd. De dag was een mooie gelegenheid om gezamenlijk als tieners het geloof te beleven, om begeesterd in het leven te staan, klaar om, bezield door de Goede Geest, vrede en liefde in het leven te gaan waar maken. We wensen hun een mooie vormselviering toe.

 

Wie als tiener ook zo’n dag, maar dan van het bisdom ‘s-Hertogenbosch wil meemaken, kan een e-mailtje sturen aan Annemie Bergsma, pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder. Haar adres is a.bergsma@parochiedgh.nl. Bellen kan ook: (0412) 451215.

 

KLEUREN EN SYMBOLEN IN DE LITURGIE

 Roze pudding op de derde zondag in de advent, palmtakjes verbranden tot as, een rood kazuifel met Pinksteren, chrysanten met Allerzielen, wierook branden... We zijn er allemaal mee vertrouwd. Maar weten we ook wat het betekent? We staan in de parochie De Goede Herder, waartoe sinds 2015 ook de geloofsgemeenschap van Nuland behoort, een avond stil bij de rijkdom aan kleuren en symbolen in de liturgie en wellicht kunnen we er ook samen actief mee aan de slaggaan.

 

De liturgie van de kerk is vol van symbolen - te veel om in één avond te noemen, laat staan om te verklaren. Wie die symbolen kent en doorgrondt, begrijpt niet alleen de liturgie beter maar zal de liturgie beter beleven, dat wil zeggen in zichzelf ervaren waar de symbolen naar verwijzen. En wie thuis aan de slag wil kan ideeën opdoen voor een eigen Kijktafel, een opstelling van eenvoudige symbolen vol betekenis waarmee je in eigen omgeving ook een plek creëert van rust en bezinning.

 

U bent vanuit Nuland op donderdag 7 maart van harte welkom in het parochiecentrum van Heesch aan de Kerkstraat 2. We beginnen om 20.00 uur. Vooraf aanmelden is gewenst in verband met de organisatie. U kunt dit te doen via de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Er zijn aan de avond geen kosten verboden.

 

 

INZAMELINGSACTIE VAN OUD HANDGEREEDSCHAP

Wie op vakantie of tijdens een dagje uit in een kerk rondkijkt, ziet zo af en toe ook de heilige Jozef als timmerman afgebeeld, met een zaag in de hand en aan een werkbank. Jezus leert van hem het beroep van timmerman en deelt met Jozef de dagelijkse inspanning en voldoening van het werk. In 1479 krijgt Jozef als werkman een plaats op de heiligenkalender. Zijn hoogfeestdag is op 19 maart. In 1955 voerde paus Pius XII op 1 mei de feestdag Sint Jozef Werkman in als katholieke tegenhanger van de Dag van de Arbeid. Paus Johannes XXIII maakte hem tot beschermheer van het 2e Vaticaans Concilie vanwege zijn gevoel voor rechtvaardigheid.

 

In ontwikkelingslanden hangt het hebben van inkomen af van het hebben van bijvoorbeeld het juiste gereedschap. Het verhaal van de vis en de hengel zal een ieder bekend zijn: geef iemand een vis en hij eet één dag, geef hem een hengel en hij eet elke dag. Daarom wordt er vanaf 19 maart t/m 1 mei in de parochie De Goede Herder handgereedschap ingezameld. U kunt dit gereedschap inleveren bij de verschillende kerken die onze parochie rijk is. Dus ook in Nuland. Vervolgens wordt het opgeknapt door de Solidariteitswerkplaats in Uden en daar vanuit verstuurd naar de Derde Wereld om opnieuw te worden gebruikt. Voor meer informatie: (073) 5321215.

 

 

OSCAR ROMERO, ZIJN INZET VOOR EN MET DE ARMEN

Thema-vieringen en -bijeenkomsten rond deze nieuwe heilige

 Aartsbisschop Oscar Romero was een boegbeeld van de Latijns-Amerikaanse kerk en een pleitbezorger van de armen. Toen de junta in El Salvador zich tegen het volk en de kerk keerde, kwam hij in verzet. Zijn door het geloof ingegeven keuze voor de onderdrukten was een doorn in het oog van de regering. Op 24 maart 1980 werd Romero doodgeschoten, terwijl hij in de kapel van een ziekenhuis de mis opdroeg. Hij was erop voorbereid omdat al duidelijk was dat de regering zijn kritiek op de schending van de mensenrechten niet zou accepteren. Toch hield Romero niet zijn mond, niet omdat hij door politieke of ideologische motieven was bezield, maar omdat hij wilde opkomen voor het evangelie. Tijdens de burgeroorlog in El Salvador, die pas in 1992 eindigde, werden naar schatting 75.000 burgers gedood.

 

Voor veel katholieken was Oscar Romero meteen na zijn dood al een heilige. Uiteindelijk werd hij vorig jaar op 14 oktober door paus Franciscus heilig verklaard. Wie was deze aartsbisschop en wat kunnen wij van hem leren als het gaat over het aanklagen van onrecht in onze tijd? In één van zijn preken heeft Romero gezegd: “Als ze mij doden, zal ik opstaan in het Salvadoriaanse volk. Een bisschop sterft, maar Gods kerk, die het volk is, zal nooit ten onder gaan”. Nu bijna 40 jaar later is zijn naam nog steeds een symbool voor het opkomen voor zwakkeren in de samenleving en het strijden voor de rechten van de mens. Daarom zal er in de parochie De Goede Herder dit jaar op en rond zijn sterfdag allerlei activiteiten met betrekking tot Oscar Romero worden georganiseerd, zowel vanuit de liturgie, de diaconie als de catechese:

 

•  Zaterdag 23 maart om 19.00 uur    een woord- en communiedienst in de kerk van Heesch

•  Zondag 24 maart om 10.00 uur     een eucharistieviering in de kerk van Nuland

•  Maandag 25 maart om 19.30 uur  een filmvertoning in de pastorie van Nuland

•  In april en mei                                twee gespreksbijeenkomst Geloven Nu

 

Over het leven van Romero is een aangrijpende film gemaakt. Deze wordt op maandag 25 maart vertoond en gecombineerd met een informatieavond over het waterproject van Vastenaktie in Nicaraqua. Theoloog Guus Prevoo, werkzaam bij deze missie- en ontwikkelingsorganisatie van de Katholieke Kerk in Nederland, zal de presentatie verzorgen en de film inleiden. U bent van harte welkom. Mocht u belangstelling hebben voor de twee gespreksbijeenkomsten over Oscar Romero aan de hand van de methode Geloven Nu, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal werkster Annemie Bergsma. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over diaconale en catechese activiteiten in de parochie De Goede Herder: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Vastenactie kunt u steunen via NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 

 

NETWERKBIJEENKOMST: WETEN HOE ANDEREN HET AANPAKKEN

 Na de geslaagde en druk bezochte bijeenkomsten van de afgelopen jaren, organiseert Bisdom ’s-Hertogenbosch weer een netwerkbijeenkomst. Deze is gepland op dinsdag 26 maart van 17.45 tot 22.00 uur in bezinningscentrum Emmaus aan de Udenhoutseweg 15 in Helvoirt. Voor pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van ons bisdom biedt de netwerkbijeenkomst een mogelijkheid om ideeën op te doen over zaken waarvan zij altijd al hadden willen weten “hoe anderen dat nou aanpakken”. Het is een platform om contacten te leggen en uitwisselen over ontwikkelingen in en de mogelijkheden van de nieuwe parochies op diverse terreinen, zowel bestuurlijk als pastoraal.

 

Wilt u als Nulandse parochiaan van de parochie De Goede Herder aan deze bijeenkomst deelnemen, neem dan contact op met de pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh of (0412) 451215. U kunt deze bijeenkomst gebruiken om zelf te kijken of vrijwilligerswerk in een kerkelijke setting u aanspreekt. Mocht u al als parochiaan actief zijn binnen de geloofsgemeenschap van Nuland, dan is deze bijeenkomst uitermate geschikt om samen met andere dorpsgenoten te bezoeken om eens vanuit buurparochies te horen hoe zij werken aan de toekomst van hun plaatselijke kerken. Als kerk van nu hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de kerk van de toekomst! Denkt en doet u mee?

  

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.