terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

KLIEDERKERK ‘THE ADVENTURERS”.

Zondag 5 februari was de eerste bijenkomst van kliederkerk The Adventurers in de kerk van Heesch. Het thema was deze keer Valentijnsdag en de Liefde.

De kinderen en hun ouders en grootouders werden welkom geheten. Daarna werd een verhaal vertelt over Tom die zich zorgen maakt over de dieren en wie er voor hen zorgt. God zorgt voor de dieren zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Als er een schaap verloren is zoekt de herder tot hij het zijn schaap gevonden heeft. Omdat hij zoveel van zijn schapen houdt. Zo houdt God ook heel veel van de mensen en de dieren en zorgt hij voor iedereen.

Na het verhaal werden er allerlei spelletjes gedaan. Zoals koekjes versieren (en opeten natuurlijk), stenen verven, hindernisbaan lopen, stoepkrijten etc.. Ook was er een wensboom waar iedereen een hartje met een wens voor iemand anders op mocht hangen.  Daarna kreeg iedereen een groot hart op zijn of haar rug geplakt en daar mochten anderen complimenten op schrijven. Tot slot was er een hele grote parachute met daarin een gat. Alle kinderen, ouders en grootouders moesten samen proberen een aantal ballonnen door het gat te krijgen en omdat iedereen mee deed lukte dat heel goed.

Als iemand een steen vindt met de afbeelding van een schaap en achterop het mailadres van de kliederkerk, wil deze persoon dan contact met ons opnemen?

Het was een hele gezellige en geslaagde middag omdat alle kinderen, de ouders en grootouders zo enthousiast  meededen.

Als je er volgende keer ook bij wil, zijn noteer dan alvast de data in je agenda:

4 juni Nuland, 8 oktober Geffen, 10 december Nistelrode

Kliederkerk De Goede Herder

kliederkerkdgh@gmail.com

 

TOEGANG IS GRATIS, Aanmelden niet verplicht maar wel handig voor de organisatie!

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 25 FEBRUARI T/M ZATERDAG 25 MAART 2023

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023

1e Z. van de Vasten

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg), Bert van der Dussen (mdg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Cor en Martha van Venrooij-van Creij (p/verj), Rudi Litjens (p/jrg), overleden fam.leden Westerlaken-Heijmans, Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 27 februari

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 28 februari

08.30 uur Kerkschoonmaak, groep 2.

 

Donderdag 02 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering Familiepastoraat.

 

Vrijdag 03 maart

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 04 MAART 2023

2e Z. van de Vasten

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Nel Jansen (mdg), Cor van Nistelrooij (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Ria Arts-Verbeek, Truus Stofmeel-Vergoossen.

 

Maandag 06 maart

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 08 maart

14.15 uur Doe-middag Eerste Communie.

 

Donderdag 09 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

15.30 uur Korenplanning.

 

Vrijdag 10 maart

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

10.30 uur Gezinsviering ZLTO.

 

ZATERDAG 11 MAART 2023

3e Z. van de Vasten

19.00 uur  VORMSELVIERING IN VINKEL.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Wim Swanenberg en Miet Swanenberg-Langens, Martien van Nistelrooij (mdg), Ploni Scharloo-Nobel (mdg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p).

 

Maandag 13 maart

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 16 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Open kerkvergadering.

 

Vrijdag 17 maart

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toos Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 18 MAART 2023

4e Z. van de Vasten

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen (jrg), Theo van Roosmalen (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Gerard Kerkhof (mdg), Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (1e jrg), Francien Leeijen-van der Doelen (p/jrg), Herman Savelkouls (jrg).

 

Maandag 20 maart

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 23 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 24 maart

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 25 MAART 2023

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg), Riet Roos-van Hoek (jrg),  Bert van der Dussen (mdg), Toon en Marie Langenhuijsen-van Creij (p/verj), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 maart 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER

Dit jaar is de bedevaart samen met het Gilde Sint Antonius Abt op zondag 28 mei 2023, eerste Pinksterdag.

De H. Mis met Gilde-eer van ons Gilde begint om 10.00 uur. Het wordt de 23ste bedevaart.

 

Nadere informatie komt in een volgende Scheepshoorn.

 

KERKBALANS 2023

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

U kunt nog steeds uw bijdrage voor de Kerkbalans 2023 overmaken via de bank of afgeven op de genoemde adressen op de retourenvelop.

De opbrengst van de Kerkbalans is voor onze eigen Nulands kerk.

Op dit moment zijn er bijna 100 enveloppen retour gekomen. Het ziet ernaar uit dat gelukkig de Kerkbalans bijdrage op peil blijft.

 

DANK U WEL!

 

 

 

 

 

 

Bisdom Paramaribo - Gebed van de eerste week van de VeertigdagentijdEen jaar vol feesten - Thomas - Godsdienstonderwijs.beUitnodiging ‘Open Kerkvergadering’

 

 

Afgelopen 13 oktober hielden we in onze parochiezaal de eerste Open Kerkvergadering, die in het teken stond van het geloof en onze eigen parochiegemeenschap. Een mooie groep mensen was daar aanwezig, die open met elkaar spraken en met ’n positief gevoel naar huis gingen. Graag willen we hieraan een vervolg geven en wel op donderdag 2 maart om 19.30 uur in de parochiezaal bij onze kerk. Deze avond zal in het teken staan van de Vastentijd, met daarin gesprek en ’n praktische invulling. We willen u allen daarvoor van harte uitnodigen; het zou fijn zijn als u zich tevoren op de pastorie even aanmeldt i.v.m. onze voorbereiding. Van harte welkom !

 

AARDBEVING IN TURKIJE EN SYRIË

Op verzoek van de Bisschop hebben we op vrijdag 10 februari 2023 om 13.00 uur een kwartier lang de klokken van onze kerk geluid, om mee te leven met de enorme natuurramp met niet te bevatten gevolgen in Turkije en Syrië.

 

TARIEVEN GRAFDELVEN 2023

Voor het delven van een enkel-graf wordt het € 250,00 en voor het delven van een dubbelgraf €365,00.

 

BEZINNING

Voor wie gelooft, geeft het Evangelie een moeilijk maar zuiver antwoord op de vraag naar de diepste zin van het leven en van ons “mens” en “medemens” zijn. Een zuiver antwoord op de vraag: Hoe samenleven met zoveel mensen? Hoe de oorlogen, de ruzies, het geweld doen beëindigen? Dit Evangelie van de Liefde is nog altijd het Evangelie van de dwaasheid, omdat het gaat over Liefde die pijn doet, die door het kruis getekend is. Wie voor deze Liefde gekozen heeft, doet afstand van zijn machtpositie, neemt de laatste plaats en staat in dienst van anderen.

 

Phil Bosmans

 

TER INSPIRATIE

Vanwege zijn immense macht is de mens in potentie het boosaardigste van alle wezens. Vaak geeft hij blijk van een hartstocht voor wrede daden die alleen door godvrezendheid kan worden getemperd, van verstikkende vlagen van jaloezie waaraan alleen heiligheid lucht kan geven. Als de mens niet meer is dan menselijk, is hij minder dan menselijk. De mens is slechts een kort, kritiek stadium tussen het dierlijke en het geestelijke.

 

Zijn toestand is die van voortdurend wankelen, van hoge pieken en diepe dalen. Onwrikbare menselijkheid bestaat niet. De geëmancipeerde mens is nog niet opgestaan. (…)

 

Dat de mens een probleem vormt voor zichzelf, betekent dat hij een opdracht heeft. De enige uitweg uit zijn beproeving is het besef dat die beproeving een opdracht is in plaats van ellende omwille van de ellende. We worden zowel uitgedaagd als uitgenodigd om te antwoorden op datgene waarvoor we ons gesteld zien.

 

Abraham J. Henschel,

Wie de mens

 

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl