terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                 NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:   zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

WAT VALT ER TE VIEREN

MET PINKSTEREN?

Mensen zijn steeds meer visueel ingesteld. Kinderen lezen minder boeken, maar kijken stripverhalen of zitten voor een computerscherm. Er wordt veel meer naar de televisie gekeken dan naar de radio geluisterd. Bij de christelijke feesten speelt zichtbaarheid ook een belangrijke rol. Met Kerst is er van alles te zien en zeker de geboorte van een kind spreekt tot onze verbeelding. Verder zijn er herders en wijzen, zodat je het tafereel zo voor je ziet. Met Pasen is er ook genoeg te zien: allereerst een maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, dan de gevangenneming, de kruisiging met allerlei figuren daar omheen. Zelfs het lege graf kun je je ook goed voorstellen en er zijn veel getuigen die Jezus daarna nog hebben gezien.

 

Maar dan Pinksteren. Wat moet je je voorstellen bij vlammen die verschijnen op de hoofden van de volgelingen van Jezus? In het Bijbelverhaal reageren de omstanders dan ook meteen met ‘ze hebben te veel zoete wijn gedronken’. Toch is er sprake van ‘zien’ in het pinksterverhaal en wel van ‘vergezichten zien’. Dat zou je ‘hoopvol zien’ kunnen noemen: je ziet het nog niet, maar je kunt er wel over dromen en er met anderen over spreken hoe het eruit zou kunnen zien. Petrus, de leerling die niet op zijn mondje is gevallen, citeert in zijn eerste openbare speech (preek) de profeet Joël, die de volgende woorden als belofte sprak tot het volk Israël, om hen een hart onder de riem te steken:  ‘God zegt: Ik zal over iedereen mijn Geest uitstorten en uw zonen en dochters zullen spreken namens mij en de jongeren zullen vergezichten zien en de ouderen zullen dromen dromen.”(Handelingen 2:17)

 

Geestdriftig

Vergezichten zien is het tegenovergestelde van navelstaren, pas op de plaats maken en egoïsme. De toekomst moet je aan het hart gaan, niet alleen je eigen toekomst maar van de hele wereld. Het is hartverwarmend dat heel veel mensen zich met de toekomst bezig houden – milieuactivisten, natuurbeschermers, ontwikkelingswerkers, maar ook politici, economen en andere wetenschappers. Wie bezig is met de toekomst krijgt tegenwerking, en frustratie ligt op de loer. Het valt niet mee om het vol te houden om je dromen waar te maken, vergezichten voor iedereen zichtbaar te maken.

Mensen die geloven in de heilige Geest voelen dat zij door die Geest gesteund worden om vol te houden. De Geest bezielt hen als het ware om in de geest van God door te gaan. God, zo geloven ze, is immers de Schepper van hemel en aarde, en het gaat hen om de schepping, om de wereld en al wat leeft. Je daarvoor inzetten moet je met hart en ziel doen. Het Nederlandse woord ‘geestdriftig’ heeft met de pinkstergeest te maken. Hartstochtelijk zou je ook kunnen zeggen. Het moet uit je hart komen.

 

Zien

Kun je het zien dat mensen zich inzetten voor de wereld? Kun je zien dat zij dat doen op grond van hun geloof in de Schepper van de wereld? Kun je aan mensen zien dat ze bevlogen zijn door de heilige Geest?

Vaak luidt het antwoord op deze drie vragen: nee, dat kun je niet zien. Wie het wereldnieuws een beetje volgt, hoort vooral over mislukkingen en weinig over verbetering van de wereld. En daar waar vooruitgang wordt geboekt, is dat evenzeer aan niet-gelovigen als aan gelovigen te danken. En ten slotte: niemand heeft een zichtbaar vlammetje op het hoofd.

Wat je wel kunt zien op de televisie zijn vieringen in kerken of garages of in de open lucht met mensen die veel ‘halleluja’ roepen, met hun armen enthousiast zwaaien en zo getuigen van de Geest die zij in zich voelen.

 

Onzichtbaar

Ik houd het liever op ‘onzichtbaar’, zoals adem is. Onzichtbaar, maar van het grootste belang. Wie Gods Geest toelaten in hun leven, wie hun hart daarvoor openstellen, die merken het wel. De heilige Geest geeft mensen de gave van het onderscheid, dat wil zeggen dat ze het verschil tussen goed en kwaad kennen. En die Geest verlaat je niet op het moment dat je een verkeerde weg inslaat, maar corrigeert je zodat je weer met een schone lei kunt beginnen. Dat is ook belangrijk om met andere mensen verder te kunnen. Dat je ook hen kunt vergeven, zoals dat in geloofstermen heet, en hen een nieuwe kans geeft. Voor wie gelooft is de heilige Geest een permanente bron om uit te putten. Dromen worden gevoed door de Geest. Voor het realiseren van je vergezichten krijg je kracht. En je deelt je dromen en vergezichten met anderen, omdat waar je hart vol van is, je mond van overloopt. Dat je dromen gevoed zijn door Gods Geest en je vergezichten gebaseerd zijn op Bijbelse kernwoorden zoals ‘vrede’ en ‘gerechtigheid’, dat blijft vaak onzichtbaar. Wat mogelijk wel zichtbaar wordt is dat je individueel, maar beter samen, je met hand en tand verzet tegen wat die kernwoorden onderuithaalt of belemmert.

Samen – zeker als kerk. In een kerk weten mensen van elkaar dat ze zich geïnspireerd voelen door de Geest. Daarom zijn kerken ook actief in de wereld. In Nederland zijn er organisaties als Kerkinactie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Unicef of het Rode Kruis.

Zo gaan door inzet van mensen de grote daden van God de wereld in. Daar is geen vertaling bij nodig. De daden spreken voor zich.

 

Joke van der Velden.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 01 JUNI T/M VRIJDAG 28 JUNI 2019

 

Donderdag 30 mei

HEMELVAART

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Hans vd Biezen.

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN.

 

Vrijdag 31 mei

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN.

 

WEEKEND 01  – 02 JUNI 2019

Zaterdag 01 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Jos van Niftrik (1e jrg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Adriaan de Wit (p), Theo Heijmans (p), Marinus Schouten (verj)

 

Zondag 02 juni

7e  Z. VAN PASEN

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Koos en Riet van Schaik-IJsseling (mdg), Sjaak vd Bosch en alle overleden fam.leden.

           

Maandag 03 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 04 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 06 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 07 juni

Bloemsiergroep 4.

09.30 uur Vergadering bestuur Kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 08  – 09 JUNI 2019

Dit weekend is de gehele collecte vd kerk bestemd voor de missionarissen en missionair-werkers die zich wereldwijd inzetten, elke dag opnieuw, voor hun kwetsbare medemens en die strijden tegen geweld, onrecht, armoede en uitsluiting.

 

Zaterdag 08 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Gisela van Heertum-van den Bosch (mdg), Antoon Langens (p), Johannes Langens, Lamberta Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Piet Clement (p/verj), Thera van Nistelrooij-de Weerd (mdg), Sjef Kerkhof (mdg), Harrie van Schijndel (mdg).

 

Zondag 09 juni

PINKSTEREN

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Gilde en het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Dieny Kosterman-Platenburg (p/jrg), Overleden ouders Verbakel-Slits, Overleden ouders Eltink-Franken, Jos van Nistelrooij en zoon Paul, Annie van Nistelrooij-van Helvoort (1e jrg).

 

Maandag 10 juni

TWEEDE PINKSTERDAG

Rondje Nuland/Open Kerkendag

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Parochiecentrum is gesloten.

 

Dinsdag 11 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 13 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 14 juni

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 15 – 16 JUNI  2019

Zaterdag 15 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/vaderdag), Karel (jrg) en Lena Tielemans-van Houtum (p), Toke van den Akker-Donkers (p), Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans, Jo van Beek-van de Ven (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Cor Vos en Tien Vos-van Gaalen (p/vaderdag), Weldoeners vd Parochie (gef/jrg).

 

Zondag 16 juni

VADERDAG/HOOGFEEST: ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID

10.00 uur Dankviering Eerste Communie met Volkszang. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p), Hendrik Langens (mdg/vaderdag).

 

Maandag 17 juni

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 18 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 19 juni

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 20 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 21 juni

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 22  – 23 JUNI 2019

Zaterdag 22 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor:  Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Bertie van Bakel (mdg), Marietje van Grinsven-Hoezen (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p).

 

Zondag 23 juni

SACRAMENTSDAG

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor:  Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Overleden ouders van Boekel-van Heel, Joke van Bakel-van Aggelen en de zonen Bertie en Marcel, Maarten van der Donk (p/jrg).

 

11.30 uur Doop Van Rossum.

 

Maandag 24 juni

GEBOORTE VAN DE H.JOHANNES DE DOPER

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 25 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 27 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 28 juni

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers Parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 29  – 30 JUNI 2019

FEEST JOHANNES DE DOPER

Zaterdag 29 juni

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor:  Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Tineke en Jo van der Biezen-van Santvoort (p), Huub van Nistelrooij (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Corrie Kerkhof-van Rosmalen (p/jrg).

 

Zondag 30 juni

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de Harmonie. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij en Johanna van der Doelen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten,

Jos van Nistelrooij en zoon Paul.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

14-04-2019 De heer Jan Bouwmans, 78 jaar, wonende te Nuland, Rijksweg 7.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 17 juni 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 03 juni 2019 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 01 juli 2019.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

21ste BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op zondag 12 mei 2019 werd de 21ste bedevaart naar Maria in ’s-Hertogenbosch gehouden. 

Het was echt bedevaartsweer.

Na het uitspreken van het reisgebed door pastoor G. Verbakel vertrokken de bedevaartgangers om 06.00 uur met 30 personen te voet naar Den Bosch. 

Onderweg was er koffie, thee en/of limonade met koekjes.

Naast de bedevaartgangers te voet waren nog zeer vele Nulandse bedevaartgangers in de overvolle St. Jan aanwezig bij de H. Mis van 08.30 uur.

Het Nulandse Gilde was niet geloot. Hopelijk volgend jaar wel.

Gelukkig trok een Gildebroeder met vendel voorop mee naar de St. Jan.

Na een kaarsje opgestoken te hebben en koffie met een Bossche bol vertrokken we weer te voet terug naar Nuland. Onderweg was er weer koffie, thee en limonade.

Het was weer een mooie bedevaart.

 

2 JUNI: WERELD COMMUNICATIE DAG

Het internet is een kans om de ontmoeting met anderen te bevorderen, maar het kan ook onze zelfisolatie vergroten, zoals een web dat ons kan vangen. Dat zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereld Communicatie Dag.

Vooral jongeren worden volgens de paus blootgesteld aan de illusie dat het sociale web hen op relationeel vlak helemaal kan bevredigen. “Er bestaat het gevaarlijke verschijnsel dat jongeren ‘sociale kluizenaars’ worden die zich volledig van de samenleving vervreemden. Deze dramatische situatie onthult een ernstige breuk in de relationele structuur van de samenleving”, aldus de paus.

Het internet is een complex geheel. Het biedt veel informatie, maar ook veel desinformatie. Het biedt de mogelijkheid tot relaties en verbindingen die eerder “ondenkbaar” waren. Maar sociale netwerken worden ook gebruikt om data te manipuleren voor politieke of economische doelen. En één op de vier jongeren is het slachtoffer van internetpesten, aldus paus Franciscus.

De paus stelt dat veel van de huidige sociale netwerkgemeenschappen niet automatisch synoniem zijn met gemeenschap. Ze zijn vaak simpelweg gebaseerd op gemeenschappelijke belangen, afgezet tegen anderen. Volgens paus Franciscus hebben we juist allemaal “de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid” om het positieve gebruik van internet te bevorderen.

 

Met behulp van nieuwe media wil de parochie De Goede Herder ook missionair zijn en vanuit haar geloof communiceren en interacteren. Wilt u vanuit de kerk in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch meewerken aan communicatie die gelovigen bindt en anderen weet te enthousiasmeren voor het geloof? Mail dan naar a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

MET DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER NAAR HET HOF VAN LOF

Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet willen?! In Megen lijkt zo’n tuin te bestaan: het Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de Franciscanen waarin het kerkelijk jaar te volgen is en planten en bloemen zijn ter ere van bijzondere mensen waaronder Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al zijn schoonheid. Naast de liturgietuin en de gedachtenistuin is er ook een kruidentuin en een Bijbelse plantenborder. In deze hemelse tuin gaat het niet alleen om mooie planten, maar vooral om planten die te maken hebben met de Bijbel. Het zijn planten die daarin worden genoemd of om planten die met religieuze legendes verbonden zijn.

 

In het nieuwe seizoen hopen deze Minderbroeders weer vele mensen te mogen begroeten in hun tuin. Op vrijdag 7 juni zijn dat óók onze parochianen in Nuland en hun dorpsgenoten. Zij kunnen daar om 14.00 uur terecht voor een uitleg over het Hof van Lof en een rondleiding. U kunt zich hiervoor opgeven bij de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden; vooraf aanmelden (tot 4 juni) is wel verplicht. U bent van harte welkom om deze vrijdag naar Megen te komen om daar samen met anderen te genieten van Gods schepping!

 

OPEN KERKENDAG

Op de 2de Pinksterdag is voor de 2de maal de Open Kerkendag in Brabant en Zeeland. De organisatie is handen van “Erfgoed Brabant “samen met de bisdommen.

Kerkgebouwen  zijn cultureel erfgoed en mogen niet verdwijnen. Wij in Nuland doen mee. De kerk is dan open; ook al vanwege Rondje Nuland.

 

COLLECTE NA AVONDWAKE ACHTER IN DE KERK VOOR EEN GOED DOEL

Na intensief overleg binnen het kerkbestuur en de kerkvergadering is besloten om toe te staan dat er een collecte wordt gehouden achter in de kerk na een avondwake voor een goed doel. Het goede doel moet wel een echt goed doel zijn, zoals Goede Doelen (ANBI-status) bekend staan, en in relatie staan tot de overledene. De ziekenactie het Open Venster is ook een goed doel.

 

ZIN IN INSPIRATIE?!

De KRO-NCRV Inspiratiedag is een ledenevenement waar we vanuit de parochie De Goede Herder graag met u op zaterdag 6 juli naar toe willen. In Utrecht is een inspirerend programma voor ons samengesteld waarin het draait om bezinning, verwondering en inspiratie. Museum Catharijneconvent is het kloppende hart van deze dag. Dit keer staat de dag in het teken van het thema ‘vrij zijn’. 

 

75 Jaar geleden werd Nederland bevrijd, er kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe beleeft u ‘vrij zijn’? Op de KRO-NCRV Inspiratiedag duikt u in het verleden maar hoort u ook persoonlijke verhalen over wat vrijheid voor mensen betekent. Naast lezingen en workshops ter plaatse zijn er ook routes te lopen langs schuilkerken en kloosters van na de reformatie. Er is ook een daklozen wandeling te maken.

 

Enkele presentatoren van levensbeschouwelijke televisieprogramma’s zijn op deze Inspiratiedag ook aanwezig waaronder Annemiek Schrijver van De Verwondering, Wilfred Kemp van Kruispunt, Jacobine Geel van Jacobine op zondag, Leo Fijen van Geloofsgesprek en Roderick Vonhögen van Roderick Zoekt Licht. De hele dag door kunt u gratis in het museum de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt bezoeken.

 

Hebben we uw interesse gewekt? Geef u dan zo spoedig mogelijk voor deze dag rechtstreeks op bij de KRO-NCRV (035 6713911 of www.kro-ncrv.nl/Inspiratiedag) en laat ons daarna weten of u dit evenement vanuit de parochie De Goede Herder wilt bezoeken. Wij zorgen dan voor het vervoer vanuit Nuland. U kunt zich tot uiterlijk 1 juli hiervoor opgeven: 0412 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

ARMEENSE KERK.

De Armeense kerk komt niet naar Nuland. Ze hebben van de bisschop de St. Cathrien in Den Bosch aangeboden gekregen. Een stadskerk was ook hun eerste wens in verband met de bereikbaarheid vanuit Zuid-Nederland en België.

 

35 JAAR PASTOOR IN NULAND

Per 1 augustus is pastoor G. Verbakel 35 jaar pastoor van de Heilige Johannes’ Onthoofdingkerk in Nuland.

Hij daarmee de op een na langste dienstdoende pastoor in ruim 700 jaar parochie Nuland. De langst dienstdoende pastoor is W. Pennincx pastoor van 1732 tot 1770; 38 jaar dus. Ook is, Pastoor Verbakel, binnen het bisdom de oudste nog zeer actieve pastoor.

Hij wil dit met onze Geloofsgemeenschap vieren op de 5de zondag van juni 30 juni tijdens de H. Mis van 11.00 uur: het feest van Johannes Geboorte ( Joh. Babtist )

Na de viering is er gelegenheid de pastoor te feliciteren. Alle vrijwilligers krijgen te zijner tijd nog een uitnodiging.

 

PASTOOR G. VERBAKEL

85 JAAR

Pastoor G. Verbakel wil zijn 85e verjaardag in familiekring vieren op 1ste Pinksterdag, 9 juni 2019, tijdens de H. Mis van 10.00 uur. Het Gilde Sint Antonius Abt zal de viering mede opluisteren. Na de viering drinken we koffie in de kerk.

 

ZOMERREIS MAANDAG 19 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019

NAAR BEAURAING

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.


Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaal park. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad.


Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.


Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.


Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,-- (vol-pension)
Opgave
tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.