Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

PASTOORSPRAATJE

INSPIREREND GELOOF.

Als mensen naar ons leven kijken waar kunnen ze dan aan zien dat wij gelovig zijn?

We wonen met elkaar in hetzelfde dorp en wijken niet af van anderen waar we onze boodschappen doen, wat we eten of waar we samen onze sport beoefenen.

Wat maakt ons als christenen dan anders en zijn we wel anders en zo ja, moet dat dan?

Van ons als christenen zou gezegd moeten kunnen worden, ze leven net als wij en doen net als wij maar zijn toch anders.

Anders niet om het anders zijn maar anders in de goede zin van het woord omdat we bezield zijn van de goede geest en van het evangelie als levenswijze.

Als we op reis gaan kijken we vaak met interesse en bewondering naar mensen en hoe die leven vanuit hun geloof en cultuur en vinden het al gauw mooi of bijzonder maar wat van ons eigen geloof en onze eigen cultuur?

Zien we het eigene van ons geloof en onze cultuur of zijn we vooral druk in de weer om dat los te laten en in te ruilen?

We mogen van alles bekijken of het nog een doel dient maar als het traditie heet of altijd zo geweest is wordt het alleen daarom al tijd om het weg te doen en dat is toch te kort door de bocht.

Ons eigen geloof en onze eigen traditie dragen zoveel moois in zich dat het heel zinvol kan zijn om dingen te zien of opnieuw te ontdekken en op waarde te schatten voor ons dagelijks leven.

Onze dagen en tijden in te kleuren vanuit een jaarritme dat ook ons geloof ons aanreikt in het vieren van geloofsgeheimen als Geboorte, Verrijzenis en gave van de Geest.

Voor ons is Pinksteren vaak niet zo’n duidelijk feest maar de Geest van God is het die van ons juist andere mensen maakt en ons inspirerend en geïnspireerd doet leven en ons wezenlijk anders maakt.

We zijn in deze dagen graag bijzonder en uniek en zijn dat ook als we oprecht christelijk leven want dan wijken we serieus af van de norm in de samenleving.

Laten we mensen om ons heen kunnen zeggen dat we niet anders leven maar wel ten diepste anders zijn en dat ze aan ons doen en laten kunnen merken dat we gelovig zijn.

Net even anders reageren op dingen en daardoor het samenleven wat lichter maken voor iedereen en voor onszelf niet te vergeten!

Mag Pinksteren ons inspireren en een inspirerend geloof geven zodat God zichtbaar wordt voor ons en door ons voor anderen.

 

Fr. Ouwens pastoor

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 02 JUNI 2018 T/M VRIJDAG 29 JUNI 2018

 

WEEKEND 02 – 03 JUNI 2018

Zaterdag 02 juni

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Theo Heijmans (p), Jo van Lokven-Hulsen (mdg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (mdg), Adriaan de Wit (mdg), Marinus Schouten (verj), Theo (jrg) en Anneke van der Biezen.

 

Zondag 03 juni

SACRAMENTSDAG

10.00 uur Dankviering Eerste Communie.

Misdienaars: Emma vd Bosch/Eline vd Hanenberg.

MISINTENTIES:

Dieny Kosterman-Platenburg (p/jrg), Sjaak vd Bosch-en overl.fam.leden.

 

Maandag 04 juni

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 05 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 08 juni

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Doortje Moosdijk-van Lokven (p).

                                              

WEEKEND 09 – 10 JUNI 2018

Zaterdag 09 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jan en Truus van Nistelrooij-Coppens en dochter Ria van der Linden-van Nistelrooij, Drieka Heijmans-Korsten (p), Toos Dirks (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Piet Clement (p/verj), Bets Westerlaken-Verputten (p).

 

Zondag 10 juni

RONDJE NULAND

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (mdg), Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (mdg).

 

Maandag 11 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 12 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 14 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 15 juni

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 16 – 17 JUNI 2018

Zaterdag 16 juni

12.00 uur Doop Djelany, zoon van Jeffrey Keurentjes Oosterling en Natalia Kirstein.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/vaderdag), Mari van Bakel (p/vaderdag), Karel (jrg) en Lena Tielemans-van Houtum (p/jrg/vaderdag), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Jo van der Doelen, Antoon Langens (p), Harry Mensink (p), Piet Swanenberg (mdg), John Wolfs (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (p), Cor Vos (vaderdag) en Tien Vos-van Gaalen (p), Weldoeners van de Parochie (gef/jrg), Annet van der Doelen-van der Weerden (mdg).

 

Zondag 17 juni

VADERDAG

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Christ van Bergen en zijn dochter Dorien (vaderdag), Toke van der Akker-Donkers (mdg), Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans (vaderdag).

 

11.30 uur Doop Jits, zoon van Kjell Matthijssen en Karen van der Leest.

 

Maandag 18 juni

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 juni

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23 – 24 JUNI 2018

Zaterdag 23 juni

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Annie van der Zanden-Phlipse (mdg), Ad Haerkens (p), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Gerrie van Rooij (p/trouwdag).

 

Zondag 24 juni

GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Anna van Doorn en overleden fam.leden, Overleden ouders van Boekel-van Heel, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Annie en Gerard vd Loop-van Etten (p/verj).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

12.30 uur Doop van Julia, dochter van Marco van der Linden en Chantal van der Heijden.

13.00 uur Doop van Djalina, dochter van Antoon Reuvers en Margot van Gerven.

 

Maandag 25 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 26 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 27 juni

Laatste Kerkvergadering!

 

Donderdag 28 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 29 juni

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers Parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 30 JUNI  – 01 JULI 2018

Zaterdag 30 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Corrie Kerkhof-van Rosmalen (p/jrg), Jo van der Biezen (mdg), Adrianus van Nistelrooij en Johanna van der Doelen, Martha van Venrooij-van Creij (mdg), Geert vd Meulenreek (mdg), Piet van der Steen (p/jrg/verj), Overleden ouders Maas-van Nistelrooij en hun zoon William.

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Zondag 01 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

06-05-2018 Guus, zoon van Stefan en Virna Molenaar-Kerkhof, Pelgrimstraat 3 te Nuland;

12-05-2018 Veerle, dochter van Guido en Marianne De la Haye-Van Gils, Kruisstraat 51 te Rosmalen.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 juni 2018.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 04 juni 2018 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 02 juli 2018.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

COLLECTEREN IN DE KERK

Tijdens de H. Mis sluiten we ons bij de Offerande aan met onze geldelijke gaven: de collecte. Niet altijd is er een collectant. We zien graag dat iemand spontaan mee collecteert. Dus sta op en doe het als er geen collectant is.

 

20STE(4DE LUSTRUM) BEDEVAART

NAAR DE  ZOETE MOEDER IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op maandag, 2de Pinksterdag 21 mei 2018, -feestdag van Maria Moeder van de Kerk- werd de 20ste bedevaart naar Maria in ’s-Hertogenbosch gehouden. 

Het was echt bedevaartsweer.

Na het uitspreken van het reisgebed door pastoor G. Verbakel vertrokken de bedevaartgangers om 06.00 uur. Met 40 bedevaartgangers te voet naar Den Bosch. Leden van het Gilde St. Antonius Abt liepen met vaandels voorop. Onderweg was er koffie, thee en/of limonade met koekjes.

Naast de bedevaartgangers te voet waren nog zeer vele Nulandse bedevaartgangers in de overvolle St. Jan aanwezig bij de H. Mis van 08.30 uur.

Het is een echte parochie-bedevaart geworden: de pastoor ging voor in de H. Mis, onze 3 kerkkoren zongen, het Gilde Sint Antonius Abt en de vele Nulanders waren aanwezig.

Na koffie met een Bossche bol vertrokken we weer te voet terug naar Nuland. Onderweg was er weer koffie, thee en limonade.

Het was weer een geslaagde bedevaart en nu met de gehele Nulandse geloofsgemeenschap.

 

VERJAARDAG PASTOOR VERBAKEL

Omdat de verjaardag van Pastoor Verbakel op zaterdag valt, is er voor mensen uit onze geloofsgemeenschap alleen gelegenheid om te feliciteren op zaterdag 9 juni, na de dienst van 19.00 uur.

 

MET DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER NAAR HET HOF VAN LOF

Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet willen?! In Megen lijkt zo’n tuin te bestaan: het Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de Franciscanen waarin het kerkelijk jaar te volgen is en planten en bloemen zijn ter ere van bijzondere mensen waaronder Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al zijn schoonheid. Naast de liturgietuin en de gedachtenistuin is er ook een kruidentuin en een Bijbelse plantenborder. In deze hemelse tuin gaat het niet alleen om mooie planten, maar vooral om planten die te maken hebben met de Bijbel. Het zijn planten die daarin worden genoemd of om planten die met religieuze legendes verbonden zijn.

 

In het nieuwe seizoen hopen deze Minderbroeders weer vele mensen te mogen begroeten in hun tuin. Op vrijdag 29 juni zijn dat parochianen uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Zij kunnen daar om 14.00 uur terecht voor een uitleg over het Hof van Lof en een rondleiding. U kunt zich hiervoor, ook als u geen kerklid bent of dorpsgenoot, opgeven bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden; vooraf aanmelden is wel verplicht. U bent van harte welkom om deze vrijdag naar Megen te komen om daar samen met ons te genieten van Gods schepping.

 

GESLAAGDE INZAMELINGSACTIE OUD GEREEDSCHAP

Het in onbruik geraakt gereedschap dat door de kerken van de parochie De Goede Herder in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland en Vorstenbosch werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden zal dit oude gereedschap nu repareren en reviseren voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.