Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

WAT VALT ER TE VIEREN MET PINKSTEREN?

Mensen zijn steeds meer visueel ingesteld. Kinderen lezen minder boeken, maar kijken stripverhalen of zitten voor een computerscherm. Er wordt veel meer naar de televisie gekeken dan naar de radio geluisterd.

Bij de christelijke feesten speelt zichtbaarheid ook een belangrijke rol. Met Kerst is er van alles te zien en zeker de geboorte van een kind spreekt tot onze verbeelding. Verder zijn er herders en wijzen, zodat je het tafereel zo voor je ziet. Met Pasen is er ook genoeg te zien: allereerst een maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, dan de gevangenneming, de kruisiging met allerlei figuren daar omheen. Zelfs het lege graf kun je je ook goed voorstellen en er zijn veel getuigen die Jezus daarna nog hebben gezien. Maar dan Pinksteren. Wat moet je je voorstellen bij vlammen die verschijnen op de hoofden van de volgelingen van Jezus? In het Bijbelverhaal reageren de omstanders dan ook meteen met ‘ze hebben te veel zoete wijn gedronken’. Toch is er sprake van ‘zien’ in het pinksterverhaal en wel van ‘vergezichten zien’. Dat zou je ‘hoopvol zien’ kunnen noemen: je ziet het nog niet, maar je kunt er wel over dromen en er met anderen over spreken hoe het eruit zou kunnen zien. Petrus, de leerling die niet op zijn mondje is gevallen, citeert in zijn eerste openbare speech (preek) de profeet Joël, die de volgende woorden als belofte sprak tot het volk Israël, om hen een hart onder de riem te steken: ‘God zegt: Ik zal over iedereen mijn Geest uitstorten en uw zonen en dochters zullen spreken namens mij en de jongeren zullen vergezichten zien en de ouderen zullen dromen.’ (Handelingen 2:17)

 

GEESTDRIFTIG

Vergezichten zien is het tegenovergestelde van navelstaren, pas op de plaats maken en egoïsme. De toekomst moet je aan het hart gaan, niet alleen je eigen toekomst maar van de hele wereld. Het is hartverwarmend dat heel veel mensen zich met de toekomst bezig houden – milieuactivisten, natuurbeschermers, ontwikkelingswerkers, maar ook politici, economen en andere wetenschappers.

Wie bezig is met de toekomst krijgt tegenwerking, en frustratie ligt op de loer. Het valt niet mee om het vol te houden om je dromen waar te maken, vergezichten voor iedereen zichtbaar te maken.

Mensen die geloven in de heilige Geest voelen dat zij door die Geest gesteund worden om vol te houden. De Geest bezielt hen als het ware om in de geest van God door te gaan. God, zo geloven ze, is immers de Schepper van hemel en aarde, en het gaat hen om de schepping, om de wereld en al wat leeft.

Je daarvoor inzetten moet je met hart en ziel doen. Het Nederlandse woord ‘geestdriftig’ heeft met de pinkstergeest te maken. Hartstochtelijk zou je ook kunnen zeggen. Het moet uit je hart komen.

 

ZIEN

Kun je het zien dat mensen zich inzetten voor de wereld? Kun je zien dat zij dat doen op grond van hun geloof in de Schepper van de wereld? Kun je aan mensen zien dat ze bevlogen zijn door de heilige Geest?

Vaak luidt het antwoord op deze drie vragen: nee, dat kun je niet zien. Wie het wereldnieuws een beetje volgt, hoort vooral over mislukkingen en weinig over verbetering van de wereld. En daar waar vooruitgang wordt geboekt, is dat evenzeer aan niet-gelovigen als aan gelovigen te danken. En ten slotte: niemand heeft een zichtbaar vlammetje op het hoofd.

Wat je wel kunt zien op de televisie zijn vieringen in kerken of garages of in de open lucht met mensen die veel ‘halleluja’ roepen, met hun armen enthousiast zwaaien en zo getuigen van de Geest die zij in zich voelen.

 

ONZICHTBAAR

Ik houd het liever op ‘onzichtbaar’, zoals adem is. Onzichtbaar, maar van het grootste belang. Wie Gods Geest toelaten in hun leven, wie hun hart daarvoor openstellen, die merken het wel. De heilige Geest geeft mensen de gave van het onderscheid, dat wil zeggen dat ze het verschil tussen goed en kwaad kennen. En die Geest verlaat je niet op het moment dat je een verkeerde weg inslaat, maar corrigeert je zodat je weer met een schone lei kunt beginnen. Dat is ook belangrijk om met andere mensen verder te kunnen. Dat je ook hen kunt vergeven, zoals dat in geloofstermen heet, en hen een nieuwe kans geeft. Voor wie gelooft is de heilige geest een permanente bron om uit te putten. Dromen worden gevoed door de Geest. Voor het realiseren van je vergezichten krijg je kracht. En je deelt je dromen en vergezichten met anderen, omdat waar je hart vol van is, je mond van overloopt. Dat je dromen gevoed zijn door Gods Geest en je vergezichten gebaseerd zijn op Bijbelse kernwoorden zoals ‘vrede’ en ‘gerechtigheid’, dat blijft vaak onzichtbaar. Wat mogelijk wel zichtbaar wordt is dat je individueel, maar beter samen, je met hand en tand verzet tegen wat die kernwoorden onderuithaalt of belemmert.

Samen – zeker als kerk. In een kerk weten mensen van elkaar dat ze zich geïnspireerd voelen door de Geest. Daarom zijn kerken ook actief in de wereld. In Nederland zijn er organisaties als Kerkinactie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Unicef of het Rode Kruis.

Zo gaan door inzet van mensen de grote daden van God de wereld in. Daar is geen vertaling bij nodig. De daden spreken voor zich.

 

Joke van der Velden

Wat vier je met Pinksteren?

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 27 MEI T/M VRIJDAG 01 JULI 2017

 

WEEKEND 27– 28 mei 2017

Zaterdag 27 mei

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jo van der Doelen (p), Gerrie van Rooij (p/jrg), Koos en Toon van Griensven, Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (mdg), Riek Kerkhof-Korsten (p), Christien Vorstenbosch (gef/jrg), Ouders en fam. Korsten-Frunt, Martinus van Heesch en Adriana van Heesch-van der Doelen en overleden fam.leden.

 

Zondag 28 mei

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen (p), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p/verj), Sina (mdg) en Cor de Wit-Verstegen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Dini Maas-Hanegraaf (p/trouwdag), Truus en Thé van Nistelrooij-Hubers, Thijs het kleinkind, overl.fam. van Nistelrooij en overl.fam. Hubers, Sjaan van Griensven-Maas en Erik de zoon en overl.fam. (verj)

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 29 mei

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 30 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 01 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 02 juni

09.30 uur Vergadering bestuur Kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 03 – 04 JUNI 2017

De gehele collecte is voor de actie: Week Nederlandse Missionaris. Solidair zijn met missionarissen en missionair werkers. Wij steunen deze mensen met deze collecte zodat zij, wereldwijd, het verschil kunnen blijven maken voor de mensen met wie zij hun leven delen.

 

Zaterdag 03 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Huub Theunissen (mdg), Bert van Gogh (mdg), Theo Heijmans (mdg), Marinus Schouten (verj), Gerard Knipping (mdg).

 

Zondag 04 juni

PINKSTEREN

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Sjaak vd Bosch en overleden fam.leden, overleden ouders van Bakel-vd Bosch en verdere overleden fam.leden, Bets Westerlaken-Verputten (mdg/trouwdag), Riet van Schaik-IJsseling (mdg), Wim van der Leest (mdg).

 

Maandag 05 juni

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Nellie van Niftrik.

Met medewerking van een acoliet.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 06 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 08 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

 

Vrijdag 09 juni

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

12.00 uur Huwelijk Harm vd Schoot en Daisy Bosch.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 10 – 11 juni 2017

Zaterdag 10 juni

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor . Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jan en Truus van Nistelrooij-Coppens en dochter Ria van der Linden-van Nistelrooij, Grad van Nistelrooij (mdg), Drieka Heijmans-Korsten (mdg) Jan van Santvoort (mdg), Piet van der Steen (1e jrg), Megchelina van Zuijlen-van Lith (p), Peter van Rosmalen (p), Piet Clement (p/verj), Angeline van Nistelrooij (p/verj).

 

Zondag 11 juni

ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang (gezamenlijke Koren?) . Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Dieny Kosterman-Platenburg (1e jrg), Joke van Bakel-van Aggelen en Marcel de zoon, Riek Maas-Maas (mdg), Gerarda van der Biezen-vd Ven (mdg).

 

Maandag 12 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 13 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 14 juni

16.00 uur Bijeenkomst met de Basisschool.

 

Donderdag 15 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 16 juni

14.00 uur Oefenen met lezen in de kerk, ivm dankviering Eerste Communie.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 17 – 18 JUNI  2017

Zaterdag 17 juni

19.00 uur Dankviering Eerste Communie met medewerking van het Kinderkoor “De Klankjes”. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/vaderdag), Mari van Bakel (p/vaderdag), Karel en Lena Tielemans-van Houtum (p/jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Jo van der Doelen (p), Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans (vaderdag), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Jan van Rosmalen en Clasina van Rosmalen-Klerkx, Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), Johan Hartogs (mdg), Jan van der Leest en Pieta van der Leest-van Deursen (mdg), Antoon Langens (p), Cor Vos (p/vaderdag), Gerardus Kerkhof en echtgenote en dochter Ida de Vries-Kerkhof.

 

Zondag 18 juni

SACRAMENTSDAG/VADERDAG

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang (gezamenlijke koren?). Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Christ van Bergen en Dorien de dochter (vaderdag), G. van Helvoirt en fam. Van Bergen, Weldoeners vd Parochie (gef/jrg), Theo Heijmans (vaderdag).

 

NÁ DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN BIJ KERKZICHT IN VERBAND MET DE 80E VERJAARDAG VAN TINY ELTINK.

 

Maandag 19 juni

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 20 juni

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

 

Donderdag 22 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 23 juni

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 24 – 25 JUNI 2017

Zaterdag 24 juni

HOOGFEEST: GEBOORTE VAN H. JOHANNES DE DOPER.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Bert Swanenberg (mdg), Gerrie van Rooij (p/trouwdag), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Herman Heijmans (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (1e jrg), Riek Kerkhof-Korsten (p), Corrie Kerkhof-van Rosmalen  (p/jrg).

 

Zondag 25 juni

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen, Anna van Doorn en overleden fam.leden, Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Annie en Gerard van der Loop-van Etten (verj), Maarten van der Donk (p/jrg).

 

12.30 uur Doop van Fem Korsten, dochter van Sander en Sandra Korsten-van Dinther.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 26 juni

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 27 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 29 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Laatste Kerkvergadering.

 

Vrijdag 30 juni

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 01– 02 JULI 2017

Zaterdag 01 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Ad van den Nieuwendijk (p), Rien van der Donk, Ouders Frans van der Donk en Maria Verhallen.

 

Zondag 02 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij, Johanna van der Doelen.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

20-04-2017 Mevrouw Jo Donkers-Verhoeven, 91 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 5;

24-04-2017 Mevrouw Riet van Klompenburg-van Maastrigt, 91 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

02-05-2017 De heer Huub Theunissen, 69 jaar, wonende te Nuland, Heuvelstraat 3a.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

14-05-2017 Fabijan,  zoon van Serge Netten en Gabriela Funez Martinez, Klepelstraat 5 te Nuland.

 

Dat hij tot goede christen mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 19 juni 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 12 juni 2017, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 03 juli 2017.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

VORMSEL 2017

Zaterdag 06 mei 2017 heeft Vicaris van Hout, tijdens de viering van 19.00 uur aan 14 kinderen uit onze parochie in een volle kerk het sacrament van het Vormsel toegediend. De dienst werd opgeluisterd door het koor Just Between. Werkgroep en gastouders hartelijk dank voor uw inzet. Uiteraard Just Between bedankt voor de muzikale verzorging.

Vicaris vd Hout zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd. Vanaf die tijd wordt hij de opvolger van bisschop de Korte in Groningen.

 

VORMELINGEN 2017

Wesley van Bakel, Sam Dollevoet, Niels Ermers, Robin den Haak, Kaj Heijmans, Freek Hubers, Senna Langens, Jennifer Looymans, Marit van Nuland, Sam van Peufflik, Ruud van Santvoort, Rens Savelkouls, Emiel Schellekens, Koen van Stiphout.

 

19 DE BEDEVAART NAAR DE ST.JAN IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op zondag 7 mei 2017 werd de 19de bedevaart naar Maria in ’s-Hertogenbosch gehouden. 

Het was echt bedevaartsweer.

Na het uitspreken van het reisgebed door pastoor G. Verbakel vertrokken we om 07.30 uur met ruim 50  bedevaartgangers te voet naar Den Bosch. Leden van het Gilde St. Antonius Abt liepen voorop.  Onderweg was er koffie, thee en/of limonade met koekjes. Naast de bedevaartgangers te voet waren nog zeer vele Nulandse bedevaartgangers in de overvolle St. Jan aanwezig bij de H. Mis van 10.00 uur.

Na koffie met een Bossche bol vertrokken we weer te voet terug naar Nuland. Onderweg was er weer koffie, thee en limonade.

 

Het was weer een geslaagde bedevaart.

 

TINY ELTINK 80 JAAR

Op 19 juni wordt Tiny Eltink, de huisgenote van Pastor Verbakel, 80 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom is er op zondag 18 juni een viering in de kerk om 10.00 uur. Hierna is er gelegenheid om haar te feliciteren in zaal Kerkzicht, tegenover de kerk.

 

Voorgaande jaren vierden de pastor en Tiny hun verjaardagen telkens samen op 9 juni. Dit keer niet op 09 juni, maar op 18 juni. Iedereen is op die dag welkom in Kerkzicht tussen 11.00 en 12.00 uur.

 

BARBECUE EMERITI

Op woensdag 10 mei verzamelden een 70-tal emeriti zich voor de jaarlijkse barbecue. Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, die met pensioen zijn. Vorig jaar was dit voor het eerst in Nuland. Omdat dat toen goed bevallen was, heeft het bisdom ons gevraagd om dit opnieuw te organiseren. En wel op het gilde terrein. Dan kan men jeu de boulen en schieten, binnen en buiten zitten, elkaar op een ontspannen manier ontmoeten, en genieten van een barbecue. Bisschop Gerard de Korte was aanwezig en heeft tijdens een korte viering in onze kerk het woord gevoerd. Het was prachtig weer. Iedereen zat buiten en genoot duidelijk. Dit alles was te danken aan enkele leden van ons gilde en enkele vrijwilligsters van de kerkenraad. Zondermeer, een geslaagde dag.

 

ZONNEPANELEN

De zonnepanelen op de sacristie zullen worden afgewassen om het rendement te verhogen.

 

 

OPEN KLOOSTERDAGEN: IN-ZICHT IN ONZE SPIRITUALITEIT

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Ongeveer 40 kloosters zullen een deel van dit weekend hun deuren open zetten en bezoekers van harte welkom heten. Zij nodigen u uit kennis te maken met het religieuze leven in deze tijd en met hun spiritualiteit. Ze vertellen u graag over wat hun stichters en voorgangers bewogen heeft en vooral wat hen nu nog beweegt. Ieder klooster zal dit op eigen wijze laten zien: er zijn films, presentaties, wandelingen, rondleidingen en vieringen. Zo delen zij met u wat hun bezielt en gaande houdt.

 

Op de website www.openkloosterdag.nl ziet u een overzicht van deelnemende kloosters en hun programma’s. In sommige gevallen is aanmelding verplicht. Wilt u vanuit de parochie De Goede Herder mee naar een Megen (Clarissen óf Franciscanen), Heeswijk (Norbertijnen) óf Den Bosch (Dochters van Maria en Jozef óf Kapucijnen), dan kan dat. Laat ons vóór 6 juni weten naar welk klooster uw voorkeur uitgaat, dan nemen wij na deze datum contact met u op om u hierover te informeren. U kunt zowel bellen (0412-451215) als e-mailen (a.bergsma@parochiedgh.nl).

 

INZAMELING GEREEDSCHAP

Werkplaats gevestigd aan de Violierstraat 1, 5402 LA Uden (oud PTT-kantoor).

Tel. 0413-266335,  Rabobank NL94RABO 017.49.01682,  KVK 41086140

Aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Wie zijn wij: Met onze 35 enthousiaste vakkundige vrijwilligers knappen we al zo’n 20 jaar in onbruik geraakte spullen op, waarna deze in tal van derdewereldlanden opnieuw gebruikt worden. We zijn gehuisvest in het voormalige PTT-gebouw aan de Violierstraat 1 te 5402 LA Uden. 

 

Wat knappen we op: Alle soorten in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, rollators, allerlei soorten gereedschap en machines zoals lasapparaten, zaag- en frase- en boormachines en oud tuingereedschap.

                                                                                                         

                                                                                                          Uden, 1 mei 2017.

Dag (pastoraal) medewerkers van Parochie De Goede Herder,

En van de kerklocaties H. Maria Magdalena te Geffen, Sint Petrus’ Banden te Heesch, H. Lambertus Nistelrode,

H. Johannes ‘Onthoofding te Nuland en H. Lambertus te Vorstenbosch,                                                                          

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. danken jullie voor de organisatie van de inzamelingsactie van in onbruik geraakte gereedschappen in de periode tussen 19 maart en 1 mei 2017 op jullie kerklocaties in de aanhef van deze brief genoemd. Deze periode begint met de viering van het hoogfeest van Sint-Jozef, de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen en eindigt op de dag van de arbeid. Voorwaar een mooie periode om gebruikte gereedschappen in te zamelen.

 

Na het verstrijken van deze periode zijn we op 1 mei 2017 op de kerklocaties begonnen met het terughalen van de inzamelkisten. We zijn gestart in H. Lambertuskerk in Nistelrode gevolgd door St. Petrus’ Banden in Heesch en toen was de bedrijfsbus al vol met ingezamelde spullen. Op 2 mei 2017 gaan we de ingezamelde spullen halen op de kerklocaties Geffen, Nuland en Vorstenbosch. Als de ingezamelde hoeveelheid in Geffen, Nuland en Vorstenbosch net zo groot is als de hoeveelheid die we in Nistelrode en Heesch hebben opgehaald, dan zijn we ontzettend tevreden. In Nuland hebben we overigens op 28 maart 2017 de kist al een keer geleegd, omdat die toen al vol zat.

 

De vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. gaan al deze ingeleverde gereedschappen en naaimachines de komende tijd reviseren, waarna deze via ons moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal in Tilburg worden gestuurd naar tal van projecten in Tanzania en Uganda, waar het gereedschap en de naaimachines worden hergebruikt. Vele gezinnen kunnen met de geschonken spullen aan het werk en zich in eigen levensonderhoud voorzien. Zij zullen U ook zeer dankbaar zijn voor Uw inzet en bijdrage.

           

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. zeggen we de organisatoren van de Parochie De Goede Herder en de Parochianen nogmaals hartelijk dank.

 

A.J.M. van der Vegt, voorzitter van voornoemde stichting               

 

Openingstijden Werkplaats Uden: Open van maandag tot en met zaterdag (m.u.v. vrijdag) van 9 tot 12 uur.

 

MET DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER NAAR HET HOF VAN LOF

Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet willen?! In Megen lijkt zo’n tuin te bestaan: het Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de Franciscanen waarin het kerkelijk jaar te volgen is en planten en bloemen zijn ter ere van bijzondere mensen waaronder Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al zijn schoonheid. Naast de liturgietuin en de gedachtenistuin is er ook een kruidentuin en een Bijbelse plantenborder. In deze hemelse tuin gaat het niet alleen om mooie planten, maar vooral om planten die te maken hebben met de Bijbel. Het zijn planten die daarin worden genoemd of om planten die met religieuze legendes verbonden zijn.

 

In het nieuwe seizoen hopen deze Minderbroeders weer vele mensen te mogen begroeten in hun tuin. Op vrijdag 23 juni zijn dat parochianen uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Zij kunnen daar om 14.00 uur terecht voor een uitleg over het Hof van Lof en een rondleiding. U kunt zich hiervoor opgeven, ook als u geen kerklid bent of dorpsgenoot, bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma van de parochie: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal deelnemers beperkt is. U bent van harte welkom om deze vrijdag naar Megen te komen om daar samen met ons te genieten van Gods schepping.

 

SLAAP ALS JONGERE EENS EEN NACHT ZONDER DAK; HELP VANUIT DE KERK ANDERE JONGEREN DIE ALTIJD ZO LEVEN

Hoe kan jij daklozen helpen? Door zelf in een zelfgebouwd krotje te slapen. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni kun je vanuit de parochie De Goede Herder deze uitdaging aangaan in Heeze! Ben je tussen de 12 en 30 jaar? Help dan samen met andere jongeren mee om mensen in nood te ondersteunen met geld. Ook dit jaar wil het Bossche bisdom waartoe de R.K. kerken in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch behoren de organisatie Tear ondersteunen door een Nacht Zonder Dak te organiseren. En jouw hulp hebben ze daarbij nodig!


Samen geld inzamelen voor kansarme jongeren die hun hele leven al in een krottenwijk wonen en ervaren hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben. Bouw en overnacht samen met jongeren van de parochie Heilige Nicasius in de pastorietuin van Heeze. Ben jij klaar voor een ervaring die je nooit meer zal vergeten? Schrijf je dan nu in via deze link: www.nachtzonderdak.nl/heeze.
Voor vervoer vanuit de parochie De Goede Herder wordt gezorgd als je je opgave ook doorgeeft aan de pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

 

VANUIT DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER SAMEN ETEN MET VLUCHTELINGEN

In het Eetcafé van het Fraterhuis De Vuurhaard in Udenhout kun je heerlijk eten. De naam van deze communiteit drukt uit dat het hier gaat om een plek van gastvrijheid. Deze leefgemeenschap van vijf fraters biedt tijdelijk onderdak aan gezinnen of individuele vluchtelingen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Naast gastvrijheid wordt er ook juridische ondersteuning verleent en indien nodig medische zorg. Een belangrijke activiteit is het eetcafé dat samen met een kring van vrijwilligers wordt georganiseerd. Het eetcafé is allereerst een bezigheid voor de vluchtelingen die worden opvangen. Daarnaast is het een manier om te zorgen voor contact tussen de vluchtelingen en de Nederlandse bevolking.

Op donderdag 6 juli kunt u zo’n Nederlandse gast aan tafel zijn! De parochie De Goede Herder biedt u deze mogelijkheid aan: zowel aan haar parochianen in Heesch, Geffen, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch als aan hun dorpsgenoten. Een originele, gezellige en inspirerende manier om ook met medevrijwilligers, collega’s of sportvrienden het werkjaar af te sluiten. Voor meer informatie en opgave (tot 31 mei) kunt u contact opnemen met het gastteam van de Petrus’ Bandenkerk in Heesch (0412-451215) of een e-mailtje sturen naar de pastoraal werkster Annemie Bergsma (a.bergsma@parochiedgh.nl). Wacht niet te lang met uw opgave want er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar.