terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

  

WELKE GEEST BEZIELD ONS EIGENLIJK?

Nu we ons met elkaar regelmatig zorgen maken over de zogenoemde verruwing van onze samenleving brengt dat wel de vraag naar boven wat dan eigenlijk normaal is?

Is er wel zo iets als normaal en zo ja, wat is dat dan?

Iedereen kijkt vanuit een eigen invalshoek naar het leven en daarom is wat door de meeste mensen normaal wordt gevonden nog niet zo gemakkelijk vast te stellen.

Er hangt veel af van je omstandigheden en de fase van het leven waarin je jezelf bevindt en wat je op dit moment ook het belangrijkste vindt om te hebben of te krijgen.

Of zoals er wel eens gezegd wordt; een gezonde mens heeft duizend wensen maar een zieke maar één.

En als we dan vastgesteld hebben wat voor ons het belangrijkste is in het leven zoeken we naar geestverwanten zoals dat heet en wordt bepaald wat normaal en de norm is.

Dan kan het natuurlijk gebeuren dat gaandeweg door nieuwe generaties niet meer helemaal, of zelfs helemaal niet meer, wordt overgenomen wat eerder als normaal en de norm zijn gezien.

Op tijd worden we er dan ook met elkaar toe gedwongen om de situatie van onze samenleving, die altijd effect heeft op ons eigen leven, te bekijken en te zien hoe het gaat en dan mee te gaan in de beweging die er is of toch aan te geven hoe het volgens ons beter kan.

We kunnen ons op tijd echt wel afvragen wat mensen bezield als we de korte lontjes om ons heen zien en hoe mensen reageren wanneer ze opgeroepen worden tot sociaal en verantwoord gedrag.

En dan mogen we onszelf opnieuw afvragen hoe we zelf naar het leven kijken en wat dan de geest is die ons bezield?

Zijn wij zoveel anders dan anderen of gaan we toch ook mee in die geest van verruwing en ieder voor zich?

En met wij mogen we bedoelen iedereen die in God gelooft en als gedoopte mens ook Zijn Geest mee heeft gekregen.

Die Geest bezield ons en wordt met ieder Pinksterfeest weer opnieuw uitgestort om ons te blijven inspireren om verder te groeien tot mens van God vandaag op de plaats waar we staan.

We hoeven de hele wereld niet gezien te hebben om te weten hoe het leven in elkaar zit want Gods Geest geeft ons het diepe inzicht hoe alles bij elkaar hoort en in elkaar past en dat Hij aan het begin en aan het einde staat.

De Geest die ons bezield is de Geest van raad en wijsheid, inzicht en kennis en ontzag voor Gods naam en dat ontzag mogen dan ook zien als eerbied en respect voor Iemand die groter is dan wij zijn en ons allemaal draagt in Zijn handen.

Het feest van Pinksteren is altijd een beetje een lastig feest in ons geloof want hoe leg je nou een Geest uit?

Misschien is dat toch niet zo ingewikkeld als wij zouden denken want als wij het besef hebben van wat wij goed vinden en hoe onze samenleving, en daarmee ook altijd ons eigen leven, zou kunnen verbeteren we in ieder geval met de goede Geest op stap zijn en dat die ons onderweg wel zal leren en in herinnering brengen al wat Gods ideaal met mensen is!

Fr. Ouwens pastoor

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 MEI T/M ZATERDAG 26 JUNI 2021

 IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN WORDT U VERZOCHT OM UZELF OP TE GEVEN BIJ HET PAROCHIECENTRUM, WANNEER U NAAR EEN EUCHARISTIEVIERING WIL KOMEN. (op maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 uur) 073 – 532 12 15, of mailen naar pastorie.nuland@hetnet.nl

 

ZATERDAG 29 MEI 2021

ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Knil en Wim van Erp-van de Broek (p), Christien Vorstenbosch (jrg), Marinus Verstappen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

Maandag 31 mei

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 03 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 04 juni

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 05 JUNI 2021

10e Z. door het Jaar/SACRAMENTSDAG

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Jan Kappen (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg), Rien Meulendijk (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Piet Clement (p/verj).

 

Zondag 06 juni

11.00 uur Dankviering Eerste Communie. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

14.00 uur Doop Anouk van der Biezen, dochter van Henri en Marieke van der Biezen.

 

Maandag 07 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 10 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 12 JUNI 2021

11e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek (verj), Mari van Bakel (p/vaderdag), Karel en Lena Tielemans-van Houtum (jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Dieny Kosterman-Platenburg (p/jrg), Joke van Bakel-van Aggelen en zonen Bertie en Marcel (p) Jeroen van Rooij (mdg) en Jan van Rooij (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

Maandag 14 juni

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Donderdag 17 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 18 juni

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 19 JUNI 2021

12e Z. door het jaar/VADERDAG

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Hennie Korsten en overleden fam. (p), Annie Roersch-Tijhuis (p), Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p/vaderdag), Han Zwanenberg (mdg), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Gerard van Dreumel (p), Harrie van Schijndel (p/vaderdag), Gerrit Righters, Hendrik Langens.

 

Maandag 21 juni

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 22 juni

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

 

Donderdag 24 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 26 JUNI 2021

13e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Marinus Verstappen, Corrie Kerkhof-van Rosmalen (p/jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Maarten van der Donk (p/jrg), Weldoeners van de parochie (der Kerk en van het Klooster), Jo en Tineke van der Biezen-van Santvoort (p).

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 14 juni 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

UITVAART CORONA EN KOFFIETAFEL IN DE KERK.

Als de uitvaart en condoleance op een locatie plaatsvinden, is het nog steeds toegestaan om eten en drinken aan te bieden voor en na de uitvaart bij de condoleance. Wel moeten de aanwezigen een vaste zitplaats hebben en zo min mogelijk worden rondgelopen. Uiteraard gelden alle regels zoals maximaal 100 personen, 1,5 meter afstand (kunnen) houden, vaste zitplaatsen, handen wassen. Mondkapje is verplicht bij verplaatsing als je zit mag het mondkapje af.

Wij hebben besloten dat onze kerk daarvoor beschikbaar is om zo de uitvaart in onze eigen gemeenschap te kunnen laten plaatsvinden.

De verzorging van de catering is aan u.

GESLAAGDE INZAMELINGSACTIE OUD GEREEDSCHAP

Het in onbruik geraakt gereedschap dat door onze kerk in Nuland werd ingezameld tussen 15 april en 6 mei, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden repareert en reviseert oud gereedschap voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden
hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst.

Alle soorten in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, rollators, fietsen, allerlei soorten gereedschap en kleine machines zoals lasapparaten, zaag- en frase, schuur- en boormachines alsmede oud tuingereedschap. Alles wordt opgeknapt.

Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

BEPERKTE VERRUIMING AANTAL AANWEZIGEN BIJ VIERINGEN

In kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen mogen met ingang van 29 april maximaal 10% bezet zijn. In onze kerk zijn in de vaste banken 460 zitplaatsen. Dat betekent dus 46 kerkgangers. We blijven desalniettemin de huidige vorm hanteren. Uitnodigen aan de hand van de misintenties, aanmelden. Vanaf nu kunt u gemakkelijker aansluiten bij een viering.

Mondkapje op tijdens bewegen, afstand 1,5 meter en handenwassen blijft van kracht. Als u in de bank zit mag het mondkapje af. Communie uitdelen blijft zoals het is: zelf de H. Hostie van de schalen nemen.

HEILIG VORMSEL

Op vrijdag 4 juni 2021 ontvangen de vormelingen uit de gehele nieuwe parochie in Heesch uit handen van onze bisschop het Heilig Vormsel. Wij in Nuland hebben slechts 5 vormelingen. Samen met de 2 vormelingen uit Geffen hebben ze zich voorbereid onder leiding van de vormsel werkgroep uit Geffen. Jammer dat er in Nuland geen eigen werkgroep was samen te stellen. We zijn veel dank verschuldigd aan de 2 leden van de Geffense vormselwerkgroep.

MARIA DIE KNOPEN ONTWART

Het thema van de meimaand bij Maria in Den Bosch

Wij zijn onderdeel van een verwarde wereld en delen in deze verwarring. Niets lijkt heilig. Op wie kun je bouwen? Wie kun je vertrouwen? Welke organisatie handelt conform haar doelstellingen? Iedere keer komen we rotte appels tegen in de mand en deze tasten de goede aan. We moeten zelf het onderscheid maken tussen goed en kwaad. Door de eeuwen heen hebben gelovigen en niet gelovigen steun gevonden bij Maria, die knopen ontwart. Maria ontwart voor ons de knopen. Door de voorspraak van Maria kunnen we de draad – de ontwarde draad, de knooploze draad weer oppakken. Zo wordt Maria onze tochtgenoot , een baken van hoop, geloof en liefde in verwarde wereld.

HET GEBED VAN PAUS FRANCISCUS TOT MARIA DIE KNOPEN ONTWART

Door uw genade,
Uw voorspraak
En uw voorbeeld,
Verlos ons van alle kwaad,
Onze Lieve Vrouw,
En ontwar de knopen
Die ons afhouden van verbondenheid met God,
Opdat wij,
Bevrijd van zonde en dwaling,
Hem mogen vinden in alle dingen,
Ons hart mogen plaatsen in Hem,
En Hem altijd mogen dienen
in onze broeders en zusters.
Amen. 

HET JAAR VAN LAUDATO SI’……..

De catastrofale voorspellingen kunnen niet meer met verachting en ironie bekeken worden. Wij zouden voor de komende generaties teveel puinhopen, woestijnen en vuil kunnen achterlaten. Het ritme van de consumptie, de verspilling en aantasting van het milieu is de mogelijkheden van de planeet te boven gegaan, en wel zodanig dat de huidige levensstijl, daar hij onhoudbaar is, alleen kan uitlopen op catastrofen, zoals feitelijk al periodiek gebeurt in verschillende gebieden. Het afnemen van de effecten van het huidige gebrek aan evenwicht hangt af van wat wij nu doen, vooral als wij denken aan de verantwoordelijkheid die degenen die onder de ergste gevolgen zullen lijden, aan ons zullen toeschrijven.

 KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl

DIGITALISEREN VRIJWILLIGERS BESTAND

Wij zouden graag van al onze vrijwilligers en parochianen het e-mailadres kunnen toevoegen aan ons bestand. Daarom verzoeken wij u om deze door te geven aan pastorie.nuland@hetnet.nl zodat wij deze kunnen verwerken.

Graag ook onder vermelding van uw huisadres.