terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie: Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave: Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo: NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

PINKSTEREN

Wat vieren we met Pinksteren?

Tien dagen na het feest van Hemelvaart, het is nu de vijftigste dag na Pasen, vieren we het Pinksterfeest. Het woord komt van het Grieks ‘pentekoste’, dat vijftigste betekent.

In het tweede hoofdstuk in het boek van de Handelingen van de Apostelen wordt beschreven wat er op Pinkstermorgen gebeurde in Jeruzalem. De leerlingen zaten samen in een huis en … ‘plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken naargelang de Geest hun te vertolken gaf.’

(Handelingen 2,1-41)

We vieren dus de komst van de door Jezus beloofde helper, de heilige Geest. De leerlingen treden voor het eerst naar buiten en vertellen over Jezus, zijn leven, dood en verrijzenis. Drieduizend mensen laten zich die dag dopen en sluiten zich bij hen aan. De gemeenschap van de gelovigen begint zich te vormen. Pinksteren is daarmee ook het geboortefeest, de ‘verjaardag’ van de kerk.

De liturgische kleur van Pinksteren is rood. Rood is de kleur van bloed, van leven, van de liefde. 

Traditioneel schenkt de heilige Geest onze zeven gaven:

-        Wijsheid en Verstand

-        Inzicht en Sterkte,

-        Kennis en Ontzag en

-        Liefde voor God.
 

Leven in de geest van Jezus brengt vruchten voort, de vruchten van Geest zijn:

-        Liefde,

-        Blijheid,

-        Vrede,

-        Geduld,

-        Vriendelijkheid,

-        Goedheid,

-        Trouw,

-        Zachtheid en Ingetogenheid.

 
WEEKENDEN VAN ZATERDAG 27 MEI T/M MAANDAG 01 JULI 2023

ZATERDAG 27 MEI 2023

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg/verj), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Henk Wagemans (p), Piet Leeijen, Wim van Erp en Knil van Erp-vd Broek, Christien Vorstenbosch (jrg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 28 MEI 2023

PINKSTEREN

10.00 uur Bedevaartsmis in de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch met het Gilde van Nuland.

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

 

Maandag 29 mei

TWEEDE PINKSTERDAG

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

 

Donderdag 01 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 02 juni

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 03 JUNI 2023

9e Z. door het jaar.

ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Sjaak van Uijtert (mdg), Nel Jansen (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p).

 

ZONDAG 04 JUNI 2023

15.00 – 16.30 uur The Adventurers – Kliederkerk in Nuland.

 

Maandag 05 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 08 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 10 JUNI 2023

10e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek (verj), Piet Clement (p/verj), Dieny Kosterman-Platenburg (p/jrg), Ria Arts-Verbeek, Truus Stofmeel-Vergoossen, Martien van Nistelrooij (mdg), Ploni Scharloo-Nobel (1e jrg), Sjaak van den Bosch, Pieter van Helvoirt en fam.leden.

 

ZONDAG 11 JUNI 2023

RONDJE NULAND.
 

Maandag 12 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 15 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 16 juni

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toos Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 17 JUNI 2023

11e Z. door het jaar

VADERDAG

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg), Karel en Lena Tielemans-van Houtum en dochter Ine van den Heuvel-Tielemans, Mari van Bakel (vaderdag), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Harrie van Schijndel (p/vaderdag), Paul Schoones (p/verj/vaderdag), Henk Wagemans (p), Henk Smits (mdg), Antoon van den Broek (mdg), Theo van Roosmalen (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Gerard Kerkhof (mdg), Jan en Bertha vd Hanenberg, Tini en Hans (vaderdag), Tonnie van Krieken (mdg/vaderdag), Hendrik Langens (p/vaderdag).

 

Maandag 19 juni

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 22 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 24 JUNI 2023

GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Maarten van der Donk (p/jrg), Wim van der Linden en overleden fam.leden van der Linden-Schakenraad (p), Weldoeners van de Parochie (gef.jrg) (der kerk en van het klooster), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 25 JUNI 2023

VRIJWILLIGERSFEEST

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

Maandag 26 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 27 juni

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

 

Woensdag 28 juni

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 29 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 30 juni

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 01 JULI 2023

13e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij (jrg) en Johanna van der Doelen (verj).

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 19 juni 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

13-05-2023 Gabriela Maria Funez, wonende te Nuland.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

16-04-2023 De heer Antoon van den Broek, 88 jaar, wonende te Nuland, Cronenakker 3;

17-04-2023 De heer Henk Smits, 87 jaar, wonende te Vinkel, Dennenlaan 5;

29-04-2023 Mevrouw Nelly van der Biezen-van Pinxteren, 93 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 3 L.

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

VITRINES, HET GILDE SINT ANTONIUS ABT EN DE FOTOGALERIJ.

Enkele vitrines zijn gevuld met mooie en herkenbare voorwerpen en attributen van het Gilde in verband met de Grote Gilde dag 21 mei. Ook zijn foto’s uit het boek “Trots op onze Gilden” geplaatst. Deze foto’s geven per Gilde de oudste en jongste Gilde lid weer. Zeer bijzonder.

 

23STE NULANDSE BEDEVAART

NAAR DE ZOETE MOEDER IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op zondag, Eerste Pinksterdag, 28 mei 2023 gaan de kerkgangers van de Heilige Johannes’ Onthoofdingskerk, samen met  het Nulandse Gilde Sint Antonius Abt, te voet op bedevaart naar de Zoete Moeder Maria in Den Bosch.

Het is de 23ste bedevaart.

De H. Mis met Gilde-eer van ons Nulandse Gilde begint om 10.00 uur.

Om 07.15 verzamelen de bedevaartgangers zich op het kerkplein en om 07.30 vertrekken we naar de Sint Jan, na het uitspreken van het reisgebed om 07.25 uur door onze pastoor G. Verbakel.

Onderweg is er koffie, thee of iets fris met een koek. Om 10.00 uur trekken we samen met het Gilde de Sint Jan in voor de H. Mis. De terugtocht begint om 11.45 uur vanaf de hoofdingang van de Sint Jan. Halverwege is er frisdrank en rond 13.30 uur zijn weer terug in Nuland.

 

Een goede bedevaart toegewenst.

 

NIEUW BESTUURSLID VOOR DE GOEDE HERDER

We hebben Hans van der Biezen voorgedragen als lid van het bestuur van onze parochie De Goede Herder in de vacature die was ontstaan door het vertrek van Guy van Mackelenbergh. Hans fijn dat je het doet.

 

Hans wordt daarmee ook lid van ons kerkbestuur en kerkvergadering.

 

OORLOGSGRAF.

Het oorlogsgraf is gerestaureerd en teruggeplaatst. Zoals het er nu naar uitziet zal op 9 september 2023, de datum waarop beide mannen zijn neergeschoten, hierbij stil worden gestaan met een officieel tintje bij de restauratie samen met een wethouder van onze gemeente.

 

SNOEIEN

Onlangs heeft de werkgroep kerkhof en tuin samen met een bedrijf alle overhangende taken en opschot verwijderd van de zomerdijk.  Een mooie klus. 

 

UITBREIDING AANTAL ACOLIETEN

De pastoraatsgroep van geloofsgemeenschap Nuland is op zoek naar mensen die willen assisteren in de diensten.  In een planning zal men 1 à 2 maal per maand daarvoor gevraagd worden. Informatie  ofwel aanmelden, via het parochiecentrum. 

 

BEZINNING

DE OPSTANDING

Het gaat er in de belijdenis van de Opstanding uiteindelijk heel eenvoudig om of God bestaat of niet. Het gaat niet om een of ander belegen mirakel 2000 jaar terug, het gaat erom of er een God is. Het geloof in de Opstanding, het belijden ervan is eenvoudig ons geloof daarin dat God er werkelijk is.

Paus Benedictus XV1

 

NAASTENLIEFDE

Gelukkig is de mens die evenveel houdt van zieke medemens, die hem niet kan belonen als van een gezonde mens die hem wel kan belonen.

Franciscus van Assisi

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl