terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:             Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                 NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:   zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

Pastoorspraatje

EN DAN HEB JE JEZUS IN JE BUIK…

 

Met deze voor ons toch wel wat bijzondere opmerking probeerde een collega eens tijdens de viering van de Eerste Communie aan kinderen duidelijk te maken wat het ontvangen van de hostie, en daarmee van Jezus zelf, betekende.

En als we er goed over nadenken dan klopt het ergens ook wel wat hij zei want we eten dat kleine stukje brood op en dat gaat door ons lichaam heen als ieder ander voedsel maar het heeft toch ook nog een andere betekenis.

Het verstaan van de aanwezigheid van Christus in de gedaante van brood en wijn tijdens de Eucharistie maar ook daarbuiten is soms wat lastig te verwoorden maar wel een onderdeel van ons geloof dus toch het overwegen waard.

We ontvangen tijdens onze vieringen een stukje brood waarvoor je soms al heel wat geloof nodig hebt om daar brood in te zien en tegelijk hebben we het over een gedaante waarin Jezus zelf aanwezig is en bij ons komt.

In het evangelie van Johannes heeft Jezus het uitgebreid over Zichzelf als brood en als voedsel voor onderweg en op de manier zoals Hij het daar aan ons uitlegt mogen we het voor onszelf proberen te verstaan.

God is voor ons mensen als eten en drinken dat wil zeggen dat wat leven geeft en in leven houdt en Hij doet dat op veel manieren en één daarvan is de Eucharistie en Zijn aanwezigheid daarin.

God voedt ons geloof en geeft ons kracht van dag tot dag om levend vanuit Hem ook te leven vandaag en dat is een rijke gedachte.

En mensen zouden geen mensen zijn als we ons dan niet afvragen hoe dat dan precies kan en werkt een God die in een stukje brood past en in een scheut wijn maar de aanwezigheid is belangrijker dan de technische mogelijkheid.

Tegelijk, waarom zou een God die een wereld en mensen schept en in stand houdt niet in staat zijn om in brood en wijn te passen?

Jezus woorden tijdens het laatste Avondmaal hebben dan ook een hele diepe betekenis en daar raken we nooit echt over uitgedacht en we komen steeds terug bij die garantie; dit ben Ik zelf en Ik ben er voor jullie en bij jullie.

Het vieren van de Eucharistie en het ontvangen van de Communie is voor ons zo gewoon geworden dat we er soms de rijkdom en de diepte niet meer van beseffen maar die is en blijft er altijd.

We ontvangen God en dat mag één keer per jaar extra aandacht krijgen en dat is met Sacramentsdag omdat op Witte Donderdag de viering deel is van een groter geheel in een bijzondere week.

Laten we met geloof dat brood eten dat heel natuurlijk een weg vindt en tegelijk ons voedt in geloof, het geloof namelijk dat God er is in ons leven als levend brood van eeuwig leven.

Ik wens U een mooie beleving van Sacramentsdag toe en het vertrouwen dat God in onze hand past!

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 JUNI T/M VRIJDAG 26 JULI 2019

 

Vrijdag 28 juni

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers Parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 29  – 30 JUNI 2019

FEEST JOHANNES DE DOPER

Zaterdag 29 juni

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor:  Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Tineke en Jo van der Biezen-van Santvoort (p), Huub van Nistelrooij (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Corrie Kerkhof-van Rosmalen (p/jrg), Hein, Anna en Eddy Kerkhof, Tonnie, Willie en Jos van Houtum en Gerrie van Houtum-van Lokven, Bets Schippers-van den Tillart (mdg).

 

Zondag 30 juni

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de Harmonie. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij en Johanna van der Doelen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten,

Jos van Nistelrooij en zoon Paul (verj).

 

VAN 11.00 TOT 12.30 UUR IS ER EEN RECEPTIE VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN IN ZAAL KERKZICHT. HEEL BIJZONDER ZIJN DAARBIJ UITGENODIGD ONZE VRIJWILLIG(ST)ERS.

 

Maandag 01 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 02 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 04 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 05 juli

Bloemsiergroep 2.

09.30 uur Vergadering bestuur Kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 06  – 07 JULI 2019

Zaterdag 06 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Gisela van Heertum-van den Bosch (mdg), Ouders van Erp-Verstegen, Toke van den Akker-Donkers (p/verj), Harrie van Schijndel (mdg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Adriaan de Wit (p), Theo Heijmans (p).

 

Zondag 07 juli

14e Z. door het Jaar.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Koos en Riet van Schaik-IJsseling (mdg).

           

Maandag 08 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 09 juli

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 11 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 12 juli

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 13  – 14 JULI 2019

Zaterdag 13 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon. MISINTENTIES:

Harrie van Hout, Thera van Nistelrooij-de Weerd (mdg), Sjef Kerkhof (mdg), Hendrik Langens (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Piet Leeijen en Francien, Piet Schouten (verj), Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p/jrg), Fam. Westerlaken-Verstegen en overledenen.

 

Zondag 14 juli

15e Z. door het jaar.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Christ van Bergen en zijn dochter Dorien (jrg).

 

Maandag 15 juli

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 16 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 18 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 19 juli

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 20 – 21 JULI  2019

Zaterdag 20 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Overleden ouders de Cort-van Erp en Jan de Cort, Marietje van Grinsven-Hoezen (mdg), Jo van Beek-van de Ven (mdg), Jan Roersch en zoon Carles, Gerard van Dreumel (mdg), Martien ketelaars (verj).

 

Zondag 21 juli

16e Z. door het jaar.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Cor en Sina de Wit-Verstegen (p).

 

Maandag 22 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 23 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 25 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 26 juli

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 27  – 28 JULI 2019

Zaterdag 27 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor:  Mia van Rooij

MISINTENTIES:

Johannes Gerardus Gloudemans (verj), Ciska van der Doelen-Verstegen, Jos Korsten (p/jrg), Bertie van Bakel (mdg), Huub van Nistelrooij (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Cor van der Weerden (verj), Wim van Erp (jrg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Frans (jrg) en Gonny Schepens-Langens (gef), Bets Schippers-van den Tillart (mdg).

 

Zondag 28 juli

17e Z. door het jaar.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor:  Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Jack van Venrooij (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

18-05-2019 De heer Gerard van Dreumel, 64 jaar, wonende te Maren-Kessel, Groenstraat 21;

29-05-2019 Mevrouw Bets Schippers-van den Tillart, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 15 juli 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 01 juli 2019 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 02 september 2019. In augustus is er géén informatieavond!

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERK OPEN MET RONDJE NULAND

Op 2de Pinksterdag 10 juni 2019 met Rondje Nuland was de kerk opengesteld. De tentoonstelling in de vitrines was te bezoeken en er was een diapresentatie van alle kunstschatten van onze kerk te bekijken.

Er waren constant bezoekers. Tevens was het de Brabantse Open kerkendag.

Dit doen we volgend jaar weer.

 

HARTELIJK DANK!

Zondag 9 juni werd ondergetekende 85 jaar. Ná de viering van 10.00 uur, welke opgeluisterd werd door het Gilde en het KVO/ZLTO-koor, hebben verschillende mensen samen met mij koffie gedronken.

Ook Tiny Eltink heeft haar 82e verjaardag gevierd met haar familie.

Verschillende mensen hebben een kaartje gestuurd of zijn even langs geweest.

Langs deze weg danken wij iedereen voor hun aanwezigheid en de attenties die ons zijn gegeven.

 

Pastor Verbakel.

 

35 JAAR PASTOOR IN NULAND

Per 1 augustus is pastoor G. Verbakel 35 jaar pastoor van de Heilige Johannes’ Onthoofdingkerk in Nuland.

Hij daarmee de op een na langste dienstdoende pastoor in ruim 700 jaar parochie Nuland. De langst dienstdoende pastoor is W. Pennincx pastoor van 1732 tot 1770; 38 jaar dus. Ook is, Pastoor Verbakel, binnen het bisdom de oudste nog zeer actieve pastoor.

Hij wil dit met onze Geloofsgemeenschap vieren op de 5de zondag van juni 30 juni tijdens de H. Mis van 10.00 uur: het feest van Johannes Geboorte ( Joh. Babtist )

Harmonie Union zal de viering opluisteren. De pastoor is beschermheer. Tevens wordt  het pastorale jaar 2018-2019 afgesloten.

 

Na de viering is er gelegenheid de pastoor te feliciteren in café Kerkzicht. Alle vrijwilligers ontvangen nog een uitnodiging.

 

COLLECTE NA AVONDWAKE ACHTER IN DE KERK VOOR EEN GOED DOEL

Na intensief overleg binnen het kerkbestuur en de kerkvergadering is besloten om toe te staan dat er een collecte wordt gehouden achter in de kerk na een avondwake voor een goed doel. Het goede doel moet wel een echt goed doel zijn, zoals Goede Doelen (ANBI-status) bekend staan, en in relatie staan tot de overledene. De ziekenactie het Open Venster is ook een goed doel.

 

ZIN IN INSPIRATIE?!

De KRO-NCRV Inspiratiedag is een ledenevenement waar we vanuit de parochie De Goede Herder graag met u op zaterdag 6 juli naar toe willen. In Utrecht is een inspirerend programma voor ons samengesteld waarin het draait om bezinning, verwondering en inspiratie. Museum Catharijneconvent is het kloppende hart van deze dag. Dit keer staat de dag in het teken van het thema ‘vrij zijn’. 

 

75 Jaar geleden werd Nederland bevrijd, er kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe beleeft u ‘vrij zijn’? Op de KRO-NCRV Inspiratiedag duikt u in het verleden maar hoort u ook persoonlijke verhalen over wat vrijheid voor mensen betekent. Naast lezingen en workshops ter plaatse zijn er ook routes te lopen langs schuilkerken en kloosters van na de reformatie. Er is ook een daklozen wandeling te maken.

 

Enkele presentatoren van levensbeschouwelijke televisieprogramma’s zijn op deze Inspiratiedag ook aanwezig waaronder Annemiek Schrijver van De Verwondering, Wilfred Kemp van Kruispunt, Jacobine Geel van Jacobine op zondag, Leo Fijen van Geloofsgesprek en Roderick Vonhögen van Roderick Zoekt Licht. De hele dag door kunt u gratis in het museum de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt bezoeken.

 

Hebben we uw interesse gewekt? Geef u dan zo spoedig mogelijk voor deze dag rechtstreeks op bij de KRO-NCRV (035 6713911 of www.kro-ncrv.nl/Inspiratiedag) en laat ons daarna weten of u dit evenement vanuit de parochie De Goede Herder wilt bezoeken. Wij zorgen dan voor het vervoer vanuit Nuland. U kunt zich tot uiterlijk 1 juli hiervoor opgeven: 0412 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

BEDANKT VOOR UW OUDE GEREEDSCHAP!

Het in onbruik geraakt gereedschap dat door de kerken van de parochie De Goede Herder in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden zal dit oude gereedschap repareren en reviseren voor hergebruik in de Derde Wereld. Ook alle Nulandse gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

 

Wilt u meer weten over of meewerken aan inzamelingsacties vanuit uw kerklocatie ten bate van mensen die het in materieel opzicht minder hebben dan anderen, in de Derde Wereld of hier in Nederland? Neem dan contact op met de pastoraal werkster, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Voor andere diaconale activiteiten, ook op onze kerklocaties in Geffen, Heesch, Nistelrode, Vinkel en Vorstenbosch, kunt u bij haar terecht. Voor meer informatie over de Solidariteitswerkplaats in Uden: www.solidariteitswerkplaatsuden.nl.

 

OVERAL ZIJN KANSEN VOOR CARITAS, OOK IN ONZE PAROCHIE!

“Caritas is niet de zoveelste vorm van sociale ondersteuning. Wat we doen is meer dan dat en gaat verder.” Op 6 april was kardinaal Turkson te gast op de landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ in Nieuwkuijk. Turkson benadrukte dat caritas hoort bij het wezen van de Kerk. “De Bijbel zegt: er mag geen armoede zijn onder jullie. Dat is niet alleen spiritueel, maar ook materieel. Niemand moet het hoeven te stellen zonder die basale zaken die nodig zijn om te leven.”

 

Van de lokale caritas vraagt dat creativiteit: “Ziekenhuizen bouwen is in Afrika bijvoorbeeld nog steeds nodig. In Europa niet, omdat de overheid daarvoor zorgt. Dus in de verschillende situaties moet de lokale caritas creatief zijn.” De kardinaal benadrukte dat de caritas daarbij haar eigen specifieke inbreng heeft: “Het is de liefde van Christus die ons inspireert. Daarvoor is vorming nodig, moeten we onze competenties ontwikkelen, maar ook ons hart vormen naar het hart van Jezus.”

 

Op deze dag sprak Hilde Kieboom van Sant’ Egidio Antwerpen over het gevaar van onvoldoende netwerk. “Bijvoorbeeld mensen met psychische problemen komen, als zij geen netwerk hebben, in grotere problemen omdat ze op niemand terug kunnen vallen. Het individualisme in onze samenleving heeft de eenzaamheid van zwakke mensen vergroot. Daar heeft de Kerk in het bijzonder een specifieke taak. De Kerk is zonder grenzen en kan mensen bij elkaar brengen.”

 

Spreekt deze opdracht van de Kerk u aan en wilt u samen met anderen in de parochie De Goede Herder hier vorm aan geven? Neem dan contact op met de pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl. Bellen kan ook: (0412) 451215.

 

KOMT U NIET MEER UIT MET UW GELD OF HEEFT U SCHULDEN?

Over geld praat je niet. Het klinkt heel fatsoenlijk, maar dit taboe is enorm schadelijk. De schaamte is zo groot dat zelfs mensen die in hun financiële problemen de wanhoop nabij zijn, veel te laat om hulp vragen. Het gevolg is een vicieuze cirkel van oplopende spanningen in relaties en gezinnen, problemen op het werk of op school en oplopende schulden.

 

SchuldHulpMaatje wil het taboe op geldzorgen doorbreken, om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En bij een maatje mag altijd opnieuw aangeklopt worden voor advies of hulp bij financiën.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.schuldhulpmaatje.nl, www.uitdeschulden.nu en www.eersthulpbijschulden.nl. Mocht u, of iemand die u kent, financiële problemen hebben dan kunt u contact opnemen met SchuldHulpMaatje (071-2000100), met pastoor Gerard Verbakel (073-5321215) of met pastoraal werkster Annemie Bergsma (0412-451215).

 

‘ONS KLEINKIND DEED GEEN EERSTE COMMUNIE’

Volgens de Jezuïet Jan Stuyt kunnen wij niet meer over onze religieuze ervaringen praten. ‘En dat is een regelrechte ramp’. Hij ziet dat het haperen van geloofsoverdracht ook een hardnekkig verdriet met zich meebrengt. Hierover schreef hij een artikel in het Ignis-webmagazine. Hieronder leest u een deel hieruit.

 

Menige grootvader en grootmoeder, peettante of peetoom liepen in april en mei met een klein maar hardnekkig verdriet: ons kleinkind, ons petekind doet geen eerste communie. Waarom nou niet, dat is toch mooi? Maar ze zeggen het aan niemand. Als de mensen zouden doorvragen waarom dat verdriet doet, staan de meesten met een mond vol tanden. Het verdriet wordt niet gedeeld maar verstopt. De grootouders praten er niet over, ook al zien ze dat ze niet de enige zijn. Ze praten er niet over, want ze hebben de woorden niet. Ze willen niet versleten worden voor ouderwets of vroom – stel je voor. Maar ze hebben mooie herinneringen aan hun eigen eerste heilige communie. Niet alleen het familiefeest en de cadeautjes, maar ook de voorbereiding en het gebeuren in de kerk. Dat was voor menigeen wat genoemd wordt ‘een religieuze ervaring’, en zoiets goeds gun je de kinderen ook. Tegelijk heeft bijna niemand woorden om te zeggen wát ze dan hebben meegemaakt. De enkeling die het wel kan zwijgt, zelfs in het eigen gezin, want het is wel heel erg persoonlijk en kwetsbaar, en je wilt niet dat anderen er om zouden lachen. We zijn niet meer in staat om met elkaar over onze religieuze ervaringen te praten en dat is een regelrechte ramp. Als je er niet over kunt praten, kun je het ook niet doorgeven en kun je er ook niet over nadenken. Velen blijven daarom steken in het kindergeloof van toen (dat toen prima was), en als dat kindergeloof niet meer past bij het ouder worden, laten ze het achter zich. Niet iedereen groeit door naar een volwassen geloof.

 

Daar zitten ze dan, die jonge grootouders en peetouders: ze kennen de vreugde van het geloof, en wie weet zijn ze zelfs gegroeid in het omgaan met geloof en kerk. Maar wie praat daar wel eens over met een ander, of met zijn eigen kinderen? Op school gebeurt het te vaak alleen vanuit de buitenkant: moslims geloven zus, christenen geloven zo, en dat is allebei oké. Maar wie neemt de kinderen mee op een weg om zelf te geloven wanneer hun eigen ouders dat niet doen? Niemand. Toen ik hierover nadacht, kwam mijn eigen eerste communie terug in mijn herinnering. Ik was blij dat ik met mijn nog geen zeven jaren al mee mocht doen en dat Jezus er ook voor mij was. Bij het vormsel rond mijn dertiende was het minder de band met Jezus, maar wel het weten dat je nu meetelt in de kerk waar de mensen zijn die ook iets met Jezus hebben. Twee keer als kind je bewust zijn van ‘het heilige’, en blij dat je erbij mocht zijn. Ik vroeg mij af of het Nieuwe Testament er iets over te zeggen had, maar ik kon het niet vinden. Het Nieuwe Testament is geschreven is een tijd van groei van de kerk en van vervolging van christenen. Wij hebben in onze streken te maken met krimp en met onverschilligheid. Dat is heel wat anders. Daar zitten we dan met onze ervaringen, met ons verlangen om het goede te delen, en onze onmacht om wat ons zo ter harte gaat over te dragen.

 

Kunnen we het er eens samen over hebben? Kunnen we weer leren om over onze eigen weg in het geloof te praten? Alleen in een gesprek met elkaar kunnen we woorden vinden en woorden oefenen, en de durf laten groeien om het aan anderen te vertellen. De tijd van de eerste communies is niet voor niets in de weken rond Pinksteren: de Geest zal wel een handje helpen.

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen hebben of iets willen delen van uw ervaringen rondom geloofsoverdracht, neem dan contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Bij haar kunt u ook terecht voor een gespreksgroep over Bijbel, geloof en je eigen vragen daarbij.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.