terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Vaclav Havel was de eerste president van het ‘nieuwe’ Tsjechoslowakije. Vóór die tijd was hij een bekend schrijver, die het toenmalige regime voortdurend bekritiseerde, en daarom geregeld in de gevangenis belandde. Toen hij een paar jaar na de omwenteling werd geïnterviewd, zei hij dat het hem tegenviel dat het zo lang duurde eer hij resultaat zag van de hervormingen die hij voorstond.

De werkelijkheid bleek dus weerbarstiger dan hij had gedacht, en de oude structuren vervangen bleek veel moeizamer te gaan dan hij hoopte. ‘We hebben te weinig geduld’, zei hij. ‘We zouden eerder resultaten willen zien’.

Hierin lijken we allemaal op elkaar, denk ik. We kunnen maar moeilijk wachten. We leven – om het in woorden van Toon Hermans te zeggen – in de tijd van Vrouw Holle. Eten kun je kant-en-klaar kopen; het hoeft maar even in de magnetron. We hebben instant-koffie en instant-soep, en binnen de minuut glijdt de foto uit de Polaroidcamera. De kwaliteit van al die producten wordt er niet beter op, maar we hoeven tenminste niet te wachten. Geduld is een schone zaak, maar we hebben het te weinig. Dat gebrek aan geduld en onze behoefte aan snel resultaat zien we ook onder ons, gelovigen. Dát was in Jezus’ dagen al, en het is nog zo.

Toen het rijk Gods dat Jezus beloofde, een nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid voor iedereen, toen die betere samenleving maar uitbleef, en het er na zijn dood eerder slechter dan beter op werd voor zijn volgelingen, vertelde Marcus aan zijn parochianen het verhaal dat hij indertijd van Jezus hoorde: over een boer die na het zaaien rustig ging slapen. En intussen – zo leerde Jezus hun – ontkiemde het zaad!

In de parabel vraagt Jezus de mensen toen en ons nu, twee dingen: Ten eerste: zaai het goede. En als je dat gedaan hebt, en dat is twee: bewaar dan je geduld, en heb vertrouwen.

Want we hebben veel in de hand. Grond kun je omploegen. Goed zaad kun je kopen. Je kunt de grond extra bemesten en zo nodig beregenen. Maar wat je niet in de hand hebt, is de groei. Jezus zegt: ‘Terwijl de boer slaat, ontkiemt het zaad, en hij weet niet hoe.’

Als ouders het goede zaad zaaien in de harten van hun kinderen, maar het komt niet vlug genoeg op, en het draagt geen vrucht zodra en zoals zij dat willen, mogen ze bedenken dat wat je aan goeds hebt meegegeven, vroeg of laat zal ontkiemen. Als ze hun best deden, mogen ze rustig slapen.

De goede paus Johannes XXIII, de paus van het concilie in de jaren zestig, die de kerk bij de tijd wilde brengen, en dienstbaar wilde maken aan de komst van het rijk Gods, die paus zag – net al Havel in Tsjechoslowakije – dat de oude structuren in de kerk taaier waren dan hij dacht. Van Johannes XXIII wordt verteld dat hij na een moeizame en vruchteloze dag ’s avonds wel eens bad: ‘Lieve Heer, ik ga slapen. Let U zelf even op de winkel van het geloof? Het is tenslotte uw kerk’. Hij sliep dan heel rustig, want hij wist als boerenzoon maar al te goed: we kunnen alleen maar zaaien; de groei en het tempo hebben wij niet in de hand.

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 JUNI T/M ZATERDAG 31 JULI 2021

ZATERDAG 26 JUNI 2021

13e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Marinus Verstappen, Corrie Kerkhof-van Rosmalen (p/jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Maarten van der Donk (p/jrg), Weldoeners van de parochie (der Kerk en van het Klooster), Jo en Tineke van der Biezen-van Santvoort (p).
 

Zondag 27 juni

11.00 uur Gezinsviering speciaal voor de Eerste Communicanten, verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.
 

Maandag 28 juni

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

19.30 uur Kerkvergadering.
 

Donderdag 01 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
 

Vrijdag 02 juli

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.
 

ZATERDAG 03 JULI 2021

14e Z. door het Jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij en Johanna van der Doelen, Rien Meulendijk (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p).
 

Zondag 04 juli

Doop, Van der Schoot.
 

Maandag 05 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Bestuursvergadering D.G.H.
 

Dinsdag 06 juli

20.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep D.G.H.
 

Donderdag 08 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
 

ZATERDAG 10 JULI 2021

15e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Jan Kappen (mdg), Jan en Jeroen van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg), Ans van Erp en Jo en Greet van Erp-Korsten.
 

Maandag 12 juli

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.
 

Donderdag 15 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
 

Vrijdag 16 juli

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.


ZATERDAG 17 JULI 2021

16e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Han Zwanenberg (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

VAKANTIESLUITING!

Het Parochiecentrum is in verband met vakantie gesloten van maandag 19 juli tot maandag 9 augustus. Op dinsdagochtend kunt u van 09.00 tot 11.30 uur terecht voor het opgeven van een misintentie e.d. Vanaf maandag 9 augustus gelden de normale openingstijden weer.
 

Maandag 19 juli

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.
 

Donderdag 22 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
 

ZATERDAG 24 JULI 2021

17e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Marinus Verstappen (mdg), Gerard van Dreumel (p), Rina van Heeswijk-van Heesch (1e jrg), Cor van der Weerden (verj) en alle overleden fam.leden van de Weerden-van Heesch, Jo Westerlaken (verj), Annie Roersch-Tijhuis (p/jrg), Jan Roersch en zoon Carles.
 

Maandag 26 juli

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.
 

Donderdag 29 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
 

Vrijdag 30 juli

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.
 

ZATERDAG 31 JULI 2021

18e Z. door het jaar

15.00 uur Doop Kes, dochter van Koen van Nuland en Daisy van Nistelrooij.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Knil en Wim van Erp-vd Broek (p), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

07-03-2021 De heer Jeroen van Rooij, 47 jaar, wonende te Nuland, Heijcamp 63;

23-03-2021 De heer Arie Heijstek, 73 jaar, wonende te Nuland, Dissel 26;

16-04-2021 Zuster Ilse Schoenen, 96 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

06-06-2021 Anouk, dochter van Henri en Marieke van der Biezen-de Werd, Akkerstraat 1A te Nuland
 

Dat zij tot goede christene mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór vrijdag 16 juli 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.
 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

HARTELIJK DANK!

Woensdag 9 juni werd ondergetekende 87 jaar. Zaterdag 19 juni heeft Tiny Eltink haar 84e verjaardag gevierd met haar familie.

Verschillende mensen hebben een kaartje gestuurd of zijn even langs geweest.

Langs deze weg danken wij iedereen voor hun aanwezigheid en de attenties die ons zijn gegeven.

Pastor Verbakel.

DOPEN EN CORONA

De afgelopen 1,5 jaar zijn er geen Dopen geweest vanwege de corona. Gelukkig zijn er nu weer dopelingen.

GRAFSTENEN GERUIMD

Afgelopen periode zijn 15 grafmonumenten, met vervaldatum 2019, door sterke vrijwilligers verwijderd. Vanwege de corona was er een achterstand. Zoals u weet worden na stopzetten van het betalen van de grafrechten, en na het tekenen voor afstand door de rechthebbende, de grafstenen verwijderd. Alleen de stenen gaan weg. Het graf zelf blijft ongeroerd, wordt niet geschut, zoals dat heet. Op deze manier heeft een ieder een eeuwige grafrust zoals op een natuurbegraafplaats.

KERKVERGADERING

Na ruim een jaar is de kerkvergadering op maandag 28 juni 2021 weer bijeengeweest . De kerkvergadering is een brede vertegenwoordiging uit de parochie en geeft adviezen. Bovendien worden alle zaken in die vergadering gedeeld. We hebben het een beetje feestelijk gehouden met in achtneming van de corona regels.

KERKWIJDINGSFEEST EN DE CORONA

De laatste weekend vieren we de inwijding van ons kerkgebouw. Nu 70 jaar geleden.

Tevens houden we dan het vrijwilligersfeest.

Dit jaar  willen we bijzondere aandacht geven aan de “einde van de pandemie” door een vaste herinnering plaatsen onder de toren van de kerk om Nulandse Slachtoffers  een blijvende plaats te geven in onze geloofsgemeenschap. Hoe en in welke vorm dat weten we nog niet. Iemand een idee??????

VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN VAN DE R. K. KERK

Met ingang van 5 juni is het aantal kerkbezoekers voor vieringen verhoogd van 30 naar 50. Voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen mag maximaal 15 procent benut worden.

Voor onze kerk betekent dat ruim 75 kerkgangers. Alle lopende richtlijnen blijven van kracht , zoals geen Communie uitdelen, geen volkszang en aanmelden voor de viering ; kan ook meteen voor de viering achter in de kerk.

UITVAART CORONA EN KOFFIETAFEL IN DE KERK.

Als de uitvaart en condoleance op een locatie plaatsvinden, is het nog steeds toegestaan om eten en drinken aan te bieden voor en na de uitvaart bij de condoleance. Wel moeten de aanwezigen een vaste zitplaats hebben en zo min mogelijk worden rondgelopen. Uiteraard gelden alle regels zoals maximaal 100 personen, 1,5 meter afstand (kunnen) houden, vaste zitplaatsen, handen wassen. Mondkapje is verplicht bij verplaatsing als je zit mag het mondkapje af.

Wij hebben besloten dat onze kerk daarvoor beschikbaar is om zo de uitvaart in onze eigen gemeenschap te kunnen laten plaatsvinden.

De verzorging van de catering is aan u.

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl