Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

KERK EN HOMOSEKSUALITEIT

Ik heb er behoefte aan aandacht te besteden aan het thema kerk en homoseksualiteit. Naar rooms-katholiek inzicht vormt  het huwelijk als levensverbond tussen man en vrouw, het kader van een geordende seksualiteitsbeleving. De onvoorwaardelijke liefde en trouw van God worden zo binnen het huwelijk weerspiegeld. Andere vormen van seksualiteitsbeleving gelden als ongeordend. Als rooms-katholiek bisschop ben ik geroepen deze leer voor te houden.

 

Deze visie staat echter haaks op dominante opvattingen rond relaties en seksualiteit in het huidige Nederland. Grote delen van onze eigen kerkmensen zijn door de huidige seculiere cultuur beïnvloed. Het gevolg is een diepe kloof tussen het kerkelijk spreken en de beleving van velen buiten maar ook binnen onze Kerk. Een en ander leidt niet zelden tot onbegrip, boosheid en verdriet. Als bisschop voel ik mij echter geroepen de dialoog te blijven zoeken, hoe moeizaam die vaak ook verloopt.

 

Iedere bisschop maar ook iedere priester is niet alleen leraar maar ook herder. Hij weet van de spanning tussen leer en leven, juist ook op het terrein van seksualiteit. Het kerkelijk ideaal en de weerbarstige werkelijkheid botsen regelmatig met elkaar. Het vormt een pastorale wijsheid om de leer van de Kerk niet te gebruiken als een stok om te slaan maar als een staf om mee te gaan.

 

Vanouds kent onze Kerk het spreekwoord op de preekstoel een leeuw: in de biechtstoel een lam. Een en ander impliceert dat een wijze pastor met iedere gelovige een weg probeert te zoeken die begaanbaar is. Lang niet altijd wordt in het concrete bestaan de kerkelijke norm gehaald. Wij zijn dan niet geroepen om stenen te gooien. Immers als God zonden gaat tellen houdt niemand stand. Maar bij God is vergeving en daarvan leven wij van. Met alle rafelranden van het geleefde leven moeten en kunnen wij voor het aangezicht van de Heer verschijnen.

 

Hoe verder?

Gelovige homoseksuelen maar ook hun ouders en verdere familie worstelen veelal met tal van vragen. Welke weg valt er te bewandelen? Is het mogelijk om te komen tot een relatie van liefde en trouw binnen de grenzen van de katholieke moraal? De Kerk vraagt van homoseksuele mensen een leven in onthouding. Een dergelijk leven kan alleen gezond en gelukkig worden geleefd als een mens weet heeft van echte vriendschap met andere mensen en met God. Een en ander verplicht ook onze parochies. Homoseksuelen zouden binnen de katholieke gemeenschap hartelijkheid en vriendschap moeten ondervinden. Christenen zijn geroepen tot oprechte naastenliefde. Het gaat om de aanvaarding van ieder mens als schepsel van God.

 

De kerkelijke norm rond het beleven van seksualiteit is duidelijk en de lat ligt, zeker naar het inzicht van de dominante Nederlandse cultuur, hoog. Gelovigen hebben zich met de kerkelijke norm te verstaan en hun geweten te vormen. Iedere gelovige gaat met God zijn of haar weg en uiteindelijk vormt het eigen geweten de allerlaatste instantie. Tussen de kerkelijke waarheid en het eigen geweten van iedere individuele gelovige zal mogelijk een spanning blijven bestaan. Als ouders horen dat een van hun kinderen homoseksueel is, zijn zij geroepen om dat kind met alle zorg en liefde te omringen. Voor de Kerk als moeder geldt dat, naar mijn overtuiging, evenzeer.

 

In Christus verbonden.

 

Mgr.dr. Gerard de Korte

Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

 

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 01 JULI T/M VRIJDAG 28 JULI 2017

 

WEEKEND 01– 02 JULI 2017

Zaterdag 01 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Ad van den Nieuwendijk (p), Rien van der Donk, Ouders Frans van der Donk en Maria Verhallen, Bert van Gogh (mdg) en Jo van Gogh-van Haaren, Toon van Lokven en overl. fam., Huub Theunissen (mdg), Theo Heijmans (mdg), Gerard Knipping (mdg), Jos van Nistelrooij.

 

Zondag 02 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij, Johanna van der Doelen, Riet van Schaik-IJsseling, Wim van der Leest (mdg).

 

11.30 uur Doop van Liva, dochter van Koen van Nuland en Daisy van Nistelrooij.

 

Maandag 03 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 04 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Vergadering Bestuur de Goede Herder (Heesch).

 

Woensdag 05 juli

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 06 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

 

Vrijdag 07 juli

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 08 – 09 JULI 2017

Zaterdag 08 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor . Lektor: Leni v Zutphen.

Misdienaars: Emma vd Bosch en Eline vd Hanenberg.

MISINTENTIES:

Overleden ouders van Erp-Verstegen, Grad van Nistelrooij (mdg), Piet Leeijen (verj), Ad Verhoeven (p/verj), Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg), Jan van Santvoort (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p/jrg).

 

Zondag 09 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Christ van Bergen en Dorien de dochter (jrg), Gerarda van der Biezen-vd Ven (mdg).

 

Maandag 10 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 11 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 13 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 14 juli

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 15 – 16 JULI 2017

Zaterdag 15 juli

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Harrie van Hout, Piet Schouten (verj), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), Johan Hartogs (mdg), Jan van der Leest en Pieta van der Leest-van Deursen (mdg), Antoon Langens (p), Peter van Rosmalen (p/jrg), Jan Roersch, Ans van Erp (verj) en Jo en Greet van Erp.

 

Zondag 16 juli

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor.  Lektor: Yvonne v Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Riek Maas-Maas (mdg).

 

Maandag 17 juli

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Korenplanning.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 18 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 20 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 21 juli

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 22 – 23 JULI 2017

Zaterdag 22 juli

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Bert Swanenberg (1e jrg), Jo van der Doelen (p), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Overleden ouders de Cort-van Erp, Harry Mensink (mdg), Riet Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Herman Heijmans (mdg), Ciska van de Meulenreek (p), Riek kerkhof-Korsten (p), Frans (jrg) en Gonny Schepens-Langens (gef), Ad Haerkens (mdg).

 

Zondag 23 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/verj), Jo Westerlaken (p/verj), Jack van Venrooij (p/verj).

 

Maandag 24 juli

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 25 juli

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 27 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 28 juli

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 29– 30 JULI 2017

Zaterdag 29 juli

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Johannes Gerardus Gloudemans (verj), Francisca vd Doelen-Verstegen, Jo van Lokven (p), Cor van der Weerden (verj), Piet van der Steen (p), Jos Korsten (jrg/p), Wim van Erp (jrg).

 

Zondag 30 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

17-05-2017 De heer Ad Haerkens, 74 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

22-05-2017 De heer Harry Mensink, 90 jaar, wonende te ’s-Hertogenbosch, Klokkenlaan 85/1703.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

GEHUWD ZIJN:

09-06-2017 Daisy Bosch en Harm vd Schoot, woonachtig te Nuland, Dissel 3.

 

Hartelijk gefeliciteerd!

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 17 juli 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 03 juli 2017, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

In augustus is er géén doopinformatieavond!

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

ABSIS

Nadat de gebakken leien van de 2 kleine daken van de zijkapellen door koper waren vervangen,  3 en 2 jaar geleden, zijn nu ook de gebakken leien van de absis boven het Hoogaltaar door koper vervangen. Het was hard nodig. De spijkers van de panlatten waren nagenoeg allen doorgeroest en vele leien hingen los of waren aan het zakken. Er zijn veel vrijwilligersuren ingestoken.

 

HARTELIJK DANK

Zondag 18 juni was voor ons (Tiny Eltink en Pastor Verbakel) een mooie, zonnige feestelijke dag. Wij hebben genoten van alle aandacht. Veel mensen, vooral onze vrijwillig(st)ers, hebben de tijd genomen om ons te komen feliciteren met onze verjaardagen van 80 en 83 jaar. Dat waarderen we zeer.

Langs deze weg bedanken wij iedereen voor hun aanwezigheid en …. de attenties, die ons gegeven zijn.

 

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE

De werkgroep Eerste Communie kan met tevredenheid terugkijken op een vlotte, eerlijke en mooie voorbereiding op het grote feest van de Eerste Communie. Het was inderdaad een feest, om deze kinderen welkom te heten in onze geloofsgemeenschap van Nuland. We hopen dat ze door deze stap wat meer houvast vinden om samen gelukkiger te worden. Liefde blijft het wapen van christelijk denken en handelen, blijven erkennen dat jij het leven gekregen hebt en dat je samen er iets moois van kan maken.

 

Speciale dank aan de Werkgroep Eerste Communie Nuland, maar ook aan alle ouders die geholpen hebben met de voorbereidingen van de activiteiten rondom de Eerste Communie.

 

WERKGROEP VORMSEL

Ook de werkgroep Vormsel is zeer tevreden over het verloop van de voorbereiding en de viering van het Vormsel op zaterdag 6 mei. Fijn dat de nieuwe Bisschop van Groningen/Leeuwarden toch nog is voorgegaan. De jongens en meisjes, en de ouders zijn enthousiast over de gang van zaken. De AYR-dag in de Hazenkamp, samen met de andere kandidaat-vormelingen uit onze nieuwe parochie De Goede Herder, viel goed in de smaak. Het bezoek aan de St. Jan, onder deskundige leiding, was geweldig.

 

Dank aan de werkgroep en de ouders, die dit mogelijk gemaakt hebben.

 

GEVANGEN BEZOEKEN

In het kader van één van de werken van barmhartigheid 'gevangenen bezoeken' is er vanuit de parochie contact geweest met de pastor van De Pompe Stichting.

Om te kijken wat we vanuit de parochie kunnen doen voor de bewoners van de longstay in Zeeland.

Een citaat van de pastor:

 

“Ik besef ook dat dit een aanslag is op de kostbare tijd van mensen, ze moeten het zelf kunnen en vooral: willen, en dat vanuit een bepaalde basis: namens de kerk/geloofsgemeenschap/de liefdesgemeenschap die naar “minder bedeelde” omziet, (niet in materieel opzicht maar in sociaal maatschappelijk opzicht). Tbs-ers zijn door allerlei dingen in de media een soort melaatse geworden. Jezus liet zich aanraken door de melaatsen, raakte ze aan en bracht mensen daarmee tot heelheid.”

 

Tot de mogelijkheden behoren o.a.

 

      Aanwezig zijn bij kerkdienst op zondag: elke zondagmiddag van 13.00-13.45 is er een kerkdienst eenvoudig van opzet in de kapel. Er komen ongeveer 6 tot 10 patiënten. Patiënten vinden het heel fijn om mensen van buiten in de kerkdienst te hebben. U zou kunnen overwegen of dit tot uw mogelijkheden kunt horen.

 

      De kerkdiensten zijn behalve met Kerst en Pasen zonder muziek en zonder koor. Mocht er mensen zijn die een muziek instrument kunnen spelen, gitaar, fluit, viool..  en die af en toe zou willen komen muziek maken tijdens de kerkdienst: deze mogelijkheid wordt zeker op prijs gesteld.

 

      Zingen in de kerkdiensten: zo nu en dan nodigen wij een koor uit om de kerkdiensten bij ons te komen opluisteren.

 

De bedoeling is om vanuit de gezamenlijke kerken een groepje te vormen die zo nu en dan aanwezig kunnen zijn.

 

Degenen die belangstelling hiervoor hebben kunnen zich aanmelden bij het parochiecentrum

e-mail pastorie.nuland@hetnet.nl of telefoon: 073 – 532 12 15.

 

ZOMERKAMPEN VOOR TIENERS UIT DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Op kamp gaan is samen met leeftijdsgenoten een onvergetelijke tijd beleven. Wist je dat zulke programma’s vol sport en spel ook vanuit de kerk worden georganiseerd?

Ben je tussen de 12 en 17 jaar? Kom dan in beweging en ontdek samen met andere tieners jouw talent om een mooie toekomst op te bouwen, voor jezelf en voor de wereld om je heen. Stel je vragen over God, geloof en kerk en laat je verrassen op ongekende mogelijkheden om je leven als zinvol te ervaren. Voor jongens is er een zeilkamp op het Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen (19 t/m 26 augustus) en voor meiden een kamp in Oirlo (21 t/m 25 augustus). Meer weten? Stuur dan een e-mailtje naar de pastoraal werkster: a.bergsma@parochiedgh.nl. Haar bellen kan natuurlijk ook: (0412) 451215.