terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:               Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:            Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:                NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                   NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:   zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen:  zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

ONS DORP

Enkele jaren geleden heeft Wim Daniels een boek geschreven dat droeg al titel “Het dorp”. Een geschiedenis over een periode dat hij in Aarle-Rixtel woonde. Onlangs heeft hij daaruit het een en ander verteld voor onze KBO-leden. Uiteraard had ik het boek al gelezen, omdat ik ook in Aarle-Rixtel geboren ben en het een en ander kan beamen. Vanzelfsprekend is sindsdien daar het een en ander veranderd. Het dorp van toen is niet meer het dorp van nu. Aarle-Rixtel vormt nu samen met Beek en Donk en Lieshout, inclusief Mariahout, de gemeente Laarbeek. Met trots de groenste gemeente van Europa.

 

Uit het verhaal van Wim Daniels bleek heel duidelijk dat veel zegeningen van het dorpsleven verloren zijn gegaan. De binding tussen de mensen was veel intensiever dan nu. Buurten kenden en hielpen elkaar. Allerlei verenigingen vulden elkaar aan. De parochie speelde daarbij een belangrijke rol. Vele verenigingen waren vaak met toedoen van de pastoor en de kapelaan opgericht. Ook de sportverenigingen. Daardoor was er toen altijd een goede band met de parochie. Die band is aan het vervagen. De rol van de parochie was toen vaak mensen kennis aandragen, niet alleen op zakelijk terrein, maar ook geestelijk. Men kende vroeger de katechismus van buiten. Men wist wat het evangelie inhield. Dat is niet meer. De Bijbel is voor kinderen vaak, zo blijkt, een fabeltjesboek. Terwijl dit boek van oudsher de vorming van onze geest moest bevorderen. Kennis op materieel terrein doen we tegenwoordig voldoende op, maar op geestelijk terrein blijven we achter. In zoverre is ook het dorpsleven anders geworden. Daarbij speelt de opvoeding van kinderen een grote rol. Die hebben vaak ouders niet meer in eigen hand. Ook niet op het terrein van het geloof. Het is daarom opvallend dat Wim Daniels onlangs een boek heeft geschreven met als titel “Familie”. Langs die weg hebben we vroeger veel geleerd. Daar werden we gevormd tot de mensen, die we nu zijn, zeker op het terrein van het geloof.

 

Daarom dat we na de vakantie veel aandacht gaan besteden aan familiepastoraat. We zullen daarom beroep moeten doen op ouders die hun kind willen opvoeden, ook in het geloof. We rekenen op vrijwilligers, die dit mee op gang willen brengen!

 

Pastoor G. Verbakel.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 25 JUNI T/M ZATERDAG 30 JULI 2022

 

ZATERDAG 25 JUNI 2022

FEEST VAN JOHANNES

13e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (1e jrg), Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn en overleden fam., Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Wim van Creij (1e jrg), Overleden ouders van Druenen-van Kaathoven en overleden fam., Maarten van der Donk (p/jrg), Weldoeners van de parochie (der Kerk en van het Klooster) (gef), Paul Schoones (mdg/verj).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de kerk, voornamelijk voor alle vrijwilligers!

 

ZONDAG 26 JUNI 2022

11.00 uur Dankviering Eerste Communie en Vormsel. Verzorgd door de werkgroep.

 

Maandag 27 juni

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 28 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 30 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 01 juli

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering demissionair Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 02 JULI 2022

14e Z. door het Jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Marco Meulendijk (mdg), Adrianus van Nistelrooij (jrg) en Johanna van der Doelen (verj), Cor van Nistelrooij (mdg), Mari Verhoeven (mdg), Wim van der Linden (mdg), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg), Jo en Tineke van der Biezen-van Santvoort (p).

 

Maandag 04 juli

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 05 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 09 JULI 2022

15e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Sjaan Halewijn-vd Wiel (mdg), Bert van der Dussen (mdg), Wim van Bakel (mdg).

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Maandag 11 juli

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 12 juli

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 14 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

 

Vrijdag 15 juli

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 16 JULI 2022

16e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (mdg), Pieter van Helvoirt (mdg).

 

VAKANTIESLUITING!

Het Parochiecentrum is in verband met vakantie gesloten van maandag 18 juli tot maandag 8 augustus. Op dinsdagochtend kunt u van 09.00 tot 11.30 uur terecht voor het opgeven van een misintentie e.d. Vanaf maandag 8 augustus gelden de normale openingstijden weer.

 

Maandag 18 juli

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 19 juli

09.00 – 12.30 uur PAROCHIECENTRUM GEOPEND!

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 23 JULI 2022

17e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Klaas van der Biezen (mdg), Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Annie Roersch-Tijhuis, Jan Roersch en zoon Carles, Jo Westerlaken (verj).

 

Maandag 25 juli

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 26 juli

09.00 – 12.30 uur PAROCHIECENTRUM GEOPEND!

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 28 juli

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 29 juli

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 30 JULI 2022

18e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans van de Bosch.

MISINTENTIES:

Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens, Mien van Bergen-de Vries (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 juli 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP ZIJN OPGENOMEN:

29-05-2022 Norah en Kensi, dochtertjes van Roy Verweij en Denise Janssen, Gerstakker 35 te Nuland.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

22STE BEDEVAART NAAR DE  ZOETE MOEDER IN ’S-HERTOGENBOSCH.

Op zondag 29 mei 2022 werd de 22ste bedevaart gehouden, samen met het Gilde Sint Antonius Abt naar Maria in ’s-Hertogenbosch.

Eindelijk, na 2 jaar corona en geen gezamenlijke bedevaart, gingen we weer samen op weg. 

Gelukkig was het droog bij vertrek.

Na het uitspreken van het reisgebed door pastoor G. Verbakel vanaf het hoofdportaal van onze kerk vertrok de bedevaart, om 07.30 uur, met 25 bedevaartgangers te voet naar Den Bosch. 

Onderweg was er koffie, thee en/of limonade met koekjes.

Naast de bedevaartgangers te voet waren nog zeer veel Nulanders in de Sint-Jan aanwezig bij de H. Mis van 10.00 uur, met Gilde-eer van het Nulandse Gilde.

Na een kaarsje opgestoken te hebben, en koffie met een Bossche bol, vertrokken we weer te voet terug naar Nuland. Onderweg was er weer koffie, thee en limonade.

We zijn helaas kletsnat geregend tijdens het laatste stukje naar huis.

 

“HOOPVOL LUISTEREND NAAR GODS GEEST”

Bisschop De Korte heeft op Vrijdag 3 juni het synode-rapport “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” voor het Bossche Bisdom gepubliceerd.

 

“Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win-winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.

U leest hier meer over op de bisdomwebsite: Hoopvol luisterend naar Gods Geest – Bisdom van ’s-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl)

 

ROEP OM DAMES- EN HERENFIETSEN.

Veel bewoners van de opvang bij het COA komen wekelijks naar de gratis taalles gelopen.

De taallessen worden verzorgd in het lokaaltje achter de kerk in Nuland

Het lopen vormt steeds vaker een belemmering om naar de gratis taalles te komen, omdat ook de kinderen naar school uitgezwaaid of begeleid moeten worden. 

 

Heeft u nog een goed bruikbare fiets in de schuur staan voor deze bewoners ? 

Vrijwilligers van ABC leer mee komen de fiets graag bij u ophalen. 

Neemt u s.v.p. contact op via abcleermee@gmail.com, dan zorgen wij dat de dames- of herenfiets goed terechtkomt.

 

PECH

Bij het jaarlijs onderhoud van de kerkklokken is het luik uit het dak van de toren naar beneden gevallen. Veel schade aan het hoge dak en dak zijbeuk. Gelukkig hebben we meteen vrijwilligers gevonden om 36 pannen omhoog te brengen. Dat zijn 18 emmers, nl. 2 pannen per emmer en ook zoveel kapotte pannen naar beneden. Het luik had geen schade.  

 

 

EERSTE COMMUNIE 2022

Op zondag 22 mei 2022, in de H. Mis van 11.00 uur, hebben 11 kinderen hun eerste Heilige Communie gedaan.

 

Het was zeer feestelijk met een mooie Viering. De kerk zat vol. Werkgroep Eerste Communie bedankt voor jullie inzet!

 

VORMSEL 2022

Op zaterdagavond 4 juni 2022 hebben, in de Viering van 19.00 uur, 12 kinderen uit Nuland, 2 kinderen uit Geffen en 2 kinderen uit Vinkel, hun Vormsel ontvangen uit handen van de Vormheer pastoor/deken Fr. Ouwens samen met onze pastoor. Het koor Passe Partout uit Geffen heeft in de Viering de muziek verzorgd.

 

Werkgroep Vormsel bedankt!

 

HARTELIJK DANK!

Donderdag 9 juni werd ondergetekende 88 jaar. Zondag 19 juni heeft Tiny Eltink haar 85e verjaardag gevierd met haar familie.

Verschillende mensen hebben een kaartje gestuurd of zijn even langs geweest.

Langs deze weg danken wij iedereen voor hun aanwezigheid en de attenties die ons zijn gegeven.

 

Pastor Verbakel.

 

HISTORISCHE WANDELING.

Jaarlijks organiseert de Heemkunde voor onze basisschoolleerlingen van groep 8 een Historische Wandeling.

Op woensdag 22 juni, vóór de middag, bezoekt de school het museum en de kerk.

 

AFSLUITEN KERKELIJK JAAR

Op zaterdag 25 juni 2022 – de feestdag van Johannes Den Doper – wordt het kerkelijk jaar feestelijk afgesloten.

Iedereen is welkom en met name de vrijwilligers voor de H. Mis om 19.00 uur. Daarna gaan we gezellig samen zijn in de kerk met koffie.

 

BEZINNING.

Moet de economie blijven groeien?

 

Katholiek sociaal denken en economie hebben die iets met elkaar te maken?

Streven naar welvaart is een grote verantwoordelijkheid waarbij het gaat om het gebruik van allerlei middelen en tegelijk om rekening te houden met elkaar.

Daarom moeten economie en christelijke dienstbaarheid samengaan, maar ook samen met de normen van goed en kwaad, de ethiek.

Er zijn vele oorlogen gevoerd over economische belangen en machtige naties hebben zich bevoordeeld ten koste van de zwakkeren.

Als bij het kolonialiseren van zogenaamde christelijke naties het accent was gevallen op geloofsverkondiging en onderwijs, in plaats van exploiteren van grondstoffen, producten en zelfs mensen, zou de wereld er vandaag heel anders uitgezien hebben. Kijk maar naar de economische belangen van de Russische olie en gas en de solidariteit met de lijdende bevolking van Oekraïne.

We leven helaas in een consumptiemaatschappij met een onverzadigbare honger naar meer, terwijl elders in de wereld mensen van honger sterven of gewelddadig worden onderdrukt.

De economie moet eigenlijk beginnen vanuit onze Christelijke waarden en dus bij de mens en zijn waarden en normen.

De economie moet in dienst staan van mens en samenleving en met respect voor de natuur en de grondstoffen.

 

PAUSELIJK ONDERSCHEIDEN

Op 29 juni 2022, het feest van Petrus en Paulus worden alle Pauselijke Gedecoreerden uitgenodigd voor de Eucharistieviering in de Sint-Jan, om 10.30 uur in de Sint-Jan met de Bisschop. Daarna is er koffie en een broodje. Pauselijke onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice in de parochie Nuland zijn: Willy Pontenagel, Jan van de Wiel, Jo Nollen, Tiny Eltink, Annie van der Loop, Jan van Hoek, Gerard Steentjes, Herman Roelofs, Mia van Rooij en Gerda Wagemans-Langens.

 

image

Gewoon weer mama kunnen zijn.

Geldzorgen, iedere maand weer. Je afvragen of alle rekeningen betaald kunnen worden. Of je ´s avonds een warme maaltijd op tafel kunt zetten. Het overkomt veel moeders in Nederland. Opgeven is geen optie, voor je kinderen heb je alles over. Uit onvoorwaardelijke liefde.

Als alleenstaande moeder van vier kinderen weet Regina (37) er alles van. ¨De financiële zorgen namen me helemaal in beslag. Ik had geen schulden, maar kon met mijn uitkering de maand nauwelijks doorkomen. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Ik ben heel blij met de voedselbank. Iedere week weer. Een cadeautje voor een verjaardag was er niet bij. ¨ De hoop opgeven deed ze niet: ¨Voor mijn kinderen doe ik alles en ga ik door. ¨

Schoolrekeningen
Via het wijkteam kwam ze in contact met SchuldHulpMaatje en kreeg Regina een maatje toegewezen. ¨Ze heeft me zoveel geleerd, zelf kwam ik er niet meer uit¨, vertelt Regina. ¨Ik had redelijk overzicht over mijn inkomsten en uitgaven, maar mijn struikelblok waren de schoolrekeningen. Ik wilde écht niet dat mijn kinderen op school te horen zouden krijgen dat er niet betaald was. Dat liet ik voor alles gaan, waardoor rekeningen van huur en elektra bleven liggen. Dan is het einde zoek. ¨

Samen met haar maatje heeft Regina de aanvraag bij de voedselbank gedaan en zijn de minima-regelingen van de gemeente nagelopen en aangevraagd.  Ook kreeg Regina van haar maatje handige tips, zoals geen boodschappen doen met de betaalpas. Nu pint ze op maandag haar weekbudget en betaalt alles contant. ¨Dat geeft duidelijkheid¨, vertelt Regina. ¨Het blijft een uitdaging, maar ik kan nu rondkomen met 50 euro per week. ¨ Ook leerde ze waarop ze nog meer kon bezuinigen, bijvoorbeeld via aanbiedingen van de supermarkten. Bij ieder bezoek vraagt haar maatje of het nog lukt met het weekgeld. ¨Ze laat me niet los, ¨ zegt Regina, ¨er gaat zoveel liefde van haar uit. ¨ Vorig jaar Kerst werd Regina verrast door een kerstgift van de kerk. Het was haar maatje die dit voor haar regelde. Hiervan kon ze haar kinderen een klein cadeautje geven en ook nog wat sparen.

Vertrouwen in elkaar
SchuldHulpMaatjes zijn in 145 gemeenten in het hele land actief. Gelukkig ook in Bernheze. Via een oproep in een plaatselijke krant en ook via de kerken geven mensen zich op voor de training om SchuldHulpMaatje te worden. Dikwijls met als argument dat het belangrijk is om oog te hebben voor de ander. Het gaat hen om het verhaal achter iemand. Een mens komt niet zomaar in de problemen. 

Hulpvragen komen binnen via de plaatselijk coördinatoren, die zoeken naar een geschikt SchuldHulpMaatje. Het is belangrijk dat er een klik is. Coördinator Jos: ¨Bij een nieuwe hulpvraag hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Dan vraag ik altijd of er voldoende vertrouwen is als basis om samen te werken. Je duikt toch in iemands financiën. Levensgebeurtenissen zoals scheiding, ziekte(n) of werkloosheid zijn vaak de oorzaak van geldzorgen of schulden. Er is geen overzicht in de financiële administratie, er zijn betalingsachterstanden en post wordt niet meer opengemaakt.”

Sociale uitsluiting is wat Jos het meest raakt, vooral als kinderen de dupe zijn. ¨Onbezorgd kind zijn is er niet bij. Thuis is er vaak geen gezellige sfeer. Moeders én vaders voelen zich verschrikkelijk ten opzichte van hun kinderen en hebben niemand om op terug te vallen. ¨ Samen met de ouders gaat het maatje aan de slag om orde op zaken te stellen. ¨Als maatje mag je in alles meedenken, maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen zelfinzicht krijgen en (meer) zelfredzaam worden, anders help je ze niet. ¨

Mooie momenten
Regina kreeg samen met haar SchuldHulpMaatje het gezinsleven weer op de rit. ¨Ik moest zoveel moeite doen om me staande te houden. Dankzij de liefde en waardering van mijn maatje ben ik veel sterker geworden. Ze kijkt echt naar mij als persoon en laat me zien wat ik allemaal wél heb. Wat het belangrijkste is in mijn leven. En dat is échte aandacht voor elkaar in het gezin. Samen eten en naar elkaars verhalen luisteren. 

Gewoon weer mama kunnen zijn. ¨

 

 

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl