Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

KERSTMIS

Op een brievenbus ergens in ons dorp zag ik een sticker geplakt met de tekst: ‘Geen reclamefolders alstublieft. Wij hebben alles al’. En zo is het: wij hebben alles al. Maar toch: december is een maand van glanzende reclamefolders en de maand waarin mensen elkaar met geschenken verrassen.

Met Kerstmis vieren we dat God ons, mensen, verraste. Zijn geschenk aan ons was een kind. Een kind waarin Hij zichzelf liet zien en horen. Dat kind zou worden: een mens van licht, een vorst van vrede.

 

Zo noemden de Romeinen hun keizer Augustus trouwens ook: vorst van vrede. Vanwege de belastingen hield hij een volkstelling. Hij maakte van mensen nummers. Mensen bij wie niks te halen viel, zoals de herders, telde hij niet mee.

De vorst van vrede waarover de profeten spraken, en de engelen zongen, zit niet op een troon, maar ligt in een kribbe. Hij wordt een mens die van nummers mensen maakt, en bij Hem telt wel iedereen mee. Zijn geboorte vertelt al voor wie Hij wilde leven: voor sukkelaars als de os en ezel (‘schorriemorrie’ in het Hebreeuws), ongeletterde armoedzaaiers en simpele zielen, zoals de herders. Maar Hij wilde er ook zijn voor de wijzen en koningen, mensen met een sticker ‘Wij hebben alles al’ op de deur, die elke dag zien dat  er miljoenen zijn die nog niks hebben.

God is hen vergeten, wordt weleens gedacht. Anders liet Hij al die ellende toch niet toe?

 

Maar zo is het niet, denk ik. Niet God is ons, maar wij zijn God vergeten … Hij schonk ons het kind van Bethlehem, en Hij hoopt op een geschenk van onze kant. En waar wij Hem blij mee kunnen maken, is met zorg voor de sukkelaars, met warmte voor mensen in de kou, met licht voor mensen in het donker, met vrede onderling.

 

Wie blij is om wat hij zelf heeft, maar niet blij wordt om wat hij anderen geeft, heeft de vraag van Kerstmis niet begrepen. Kerstmis vraagt immers dat we het Pasen laten worden; dat is leven geven aan hen die niet door God, maar door ons vaak vergeten worden.

 

Inderdaad: ‘wij hebben alles al’! Maar we zouden alles moeten zijn, voor hen die niks hebben. Want God maken we nergens zo blij mee als met het blij maken van verdrietige mensen.

 

Cees Remmers.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 22 DECEMBER 2018 T/M VRIJDAG 25 JANUARI 2019

 

Vrijdag 21 december

Bloemsiergroep 1-2-3-4 zijn aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

Generale repetitie Candle-light concert.

 

WEEKEND 22  – 23 DECEMBER 2018

Zaterdag 22 december

19.00 uur Boeteviering met Volkszang. Lektor: Leni van Zutphen.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/jrg), Annie van der Zanden-Phlipse (mdg), Ad Haerkens (p), Annet van der Doelen-van der Weerden (1e jrg), Antoon van den Heuvel (jrg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Mis uit dankbaarheid en voor de overleden fam. en vrienden.

 

20.00 uur Candlelightconcert Harmonie Union, met het koor Exprezo uit Geffen.

 

Zondag 23 december

10.00 uur Boeteviering met Volkszang.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg).

 

Maandag 24 december

18.00 uur Gezinsviering, met medewerking van het gelegenheidskoor. Verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p), Mien Hanegraaf-van Nuland en overleden fam. (p), Annet van der Doelen-van der Weerden (p), Hendrik Langens (p), Walter Peijnenburg.

 

20.00 uur Kerstviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p), Bertie van Bakel (mdg), Sjaak van den Bosch, Bert Swanenberg, Angela Hijzen, Overleden ouders Swanenberg-van Hoek, Bets van Duijvendijk, Overleden ouders van Pinxteren-vd Heuvel, Jos van de Heuvel, Johan Arts en Henk Stofmeel, Bets Westerlaken-Verputten.

 

Dinsdag 25 december

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur Kerstviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Riet en Koos van Schaik-IJsseling (p), Francien Leeijen-van der Doelen (p), Jan Smits, Jo Draad en overleden fam. van Gaalen.

 

12.15 uur Uitreiken van de doopschelpjes.

 

12.30 uur Kindje wiegen voor onze allerkleinsten.

 

De kerk is open tot 17.00 uur om de kerststal en de tentoonstelling te bezoeken.

 

Woensdag 26 december

TWEEDE KERSTDAG

09.30 uur Kerstviering in het Martinushuis, voor de bewoners.

MISINTENTIES:

Jo de Veer (1e jrg).

 

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij, Jan en Berta van de Hanenberg, Tiny en Hans, Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p).

 

De kerk is open tot 17.00 uur om de kerststal en de tentoonstelling te bezoeken.

 

Donderdag 27 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

18.00 uur Kinderen en belangstellenden trekken rond in Nuland om Kerstuitbeeldingen te ontdekken, die door de bewoners zijn tentoongesteld.

 

Vrijdag 28 december

10.00 uur Evaluatie vrijwilligers Parochiecentrum.

 

WEEKEND 29 – 30 DECEMBER 2018

Zaterdag 29 december

FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Ouders van Lokven-van den Bosch en zoon Jan van Lokven, Martha van Venrooij-van Creij (mdg), Piet van der Steen (p), Wim Hanegraaf (mdg), Overleden ouders Korsten-Hubers.

 

Zondag 30 december

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

Maandag 31 december 2018

OUDEJAARSAVONDVIERING

19.00 uur Dankviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Annet van der Doelen-van der Weerden (p), Antoon van den Heuvel (verj).

 

Dinsdag 01 januari 2019

NIEUWJAARSVIERING

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER EEN NIEUWJAARSRECEPTIE. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Donderdag 03 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 04 januari

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 05 – 06 JANUARI 2019

DRIEKONINGEN

Zaterdag 05 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Wim van Erp (verj), Harrie van Schijndel (mdg), Jo van Lokven-Hulsen (mdg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (1e jrg), Adriaan de Wit (p), Theo Heijmans (p), Annie van Nistelrooij-van Helvoort (mdg).

 

Zondag 06 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Koos en Riet van Schaik-IJsseling (mdg).

 

Maandag 07 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 08 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 10 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 11 januari

14.10 uur Oefenen met lezen in de kerk (Eerste Communicanten)

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 12 – 13 JANUARI 2019

Zaterdag 12 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Piet Swanenberg (mdg), Toos Dirks (1e jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Mari van Bakel (p/jrg), Jos van Niftrik (mdg).

 

Zondag 13 januari

Tijdens de vieringen worden de projectmappen uitgereikt aan de Eerste Communicanten.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

MISINTENTIES:

Jaantje van Helvoirt-van Bergen (1e jrg) en Gijs van Helvoirt, Max vd Meulenreek (p/jrg), Ouders Hendrikus van Nistelrooij-van de Ven en hun overleden kinderen en kleinkinderen.

 

Maandag 14 januari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 15 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 17 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 18 januari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 19  – 20 JANUARI 2019

Zaterdag 19 januari

10.00 uur Gildemis Teerdag met medewerking van het Dameskoor.

 

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Henrik Langens (mdg), Jo van Beek-vd Ven (mdg), Annie van der Zanden-Phlipse (mdg), Toke van den Akker-Donkers (1e jrg), Anna (verj) en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Jan Roersch.

 

Zondag 20 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Josephus en Jacoba van den Bosch-Glaudemans en Sjaak, de zoon, Overleden ouders Haerkens-Robben en overleden fam.leden, Gerard en Annie van Nistelrooij-van Lieshout en overleden fam. van Nistelrooij.

 

Vrijdag 25 januari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 26  – 27 JANUARI 2019

Zaterdag 26 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Leni van Zutphen.

MISINTENTIES:

Wim Hanegraaf (mdg), Bertie van Bakel (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Martha van Venrooij-van Creij (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Piet van der Steen (p).

 

Zondag 27 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg), Jan van Hoek (p/jrg), Antoon Langens (p/jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

14-11-2018 Zuster Engelmunda Maas, 105 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

27-11-2018 De heer Wim Hanegraaf, 85 jaar, wonende te Nuland, Roggeakker 6;

28-11-2018 Zuster Ursulina Drubbel, 98 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

06-12-2018 De heer Henk van Bakel, 83 jaar, wonende te Nuland, IJzerkampen 7;

06-12-2018 Mevrouw Gisela van Heertum-van den Bosch, 51 jaar, wonende te Nuland, Raadhuisstraat 27.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 14 januari 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 07 januari 2019 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 04 februari 2019.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

JUBILARIS DAMESKOOR

Zondag 9 december is, tijdens de H. Mis van 10.00, aan Marietje Schouten-van den Broek door de pastoor het Erediploma van de Gregoriusvereniging uitgereikt. Daarna waren er bloemen, een receptie in de kerk, en koffiedrinken met de familie, het dameskoor en kerkgangers in de parochiezaal.

Marietje is 40 jaar zangeres bij het Dameskoor.

Marietje bedankt.

 

KERK OPEN 1STE EN 2DE KERSTDAG

De kerk is Eerste en Tweede kerkdag open tot 17.00 uur om de kerststal te bezoeken.

Tegelijk is er in de vitrines een tentoonstelling van allerlei kerststallen.

 

VOOR KINDEREN, OUDERS, OMA,S, OPA,S EN DORPBEWONERS.

GAAT U DIT JAAR OOK MEE ?

           

KERSTWANDELING van 27 DECEMBER 2018

OM 18.00 UUR VANAF HET KERKPLEIN

 

Zoals de laatste jaren al een “traditie”is geworden gaan we ook dit jaar weer een kerstwandeling maken .

We starten vanaf het kerkplein,  om klokslag 18.00 uur.

We lopen dan via de Duyn en Daelseweg naar Jozefoord. Daar kunnen we dan de kerststal bewonderen, waarna we weer gezellig terugwandelen via de Duyn  en Daelseweg, Vladerackenstraat naar de Kerk. Ook daar gaan we naar de kerststal kijken en worden  we opgewacht met koffie, chocomelk  limonade en kerstkransjes!

Wij hopen op een drukke avondwandeling die ons allemaal met een “warm” gevoel achterlaat.

Als u graag meer wil weten of wil helpen dan kunt u ons altijd bellen.

 

Betsie van de Hanenberg telefoonr. 0735323613

Lenie van Zutphen telefoon nr. 073 5323529 of 0652362989

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

   

voorgaand

 

boekjaar 2017

boekjaar

LASTEN

 

2016

Persoonskosten

 €        32.505,00

 €   31.054,00

Kosten onroerend goed:

 

 

- Kerkelijke gebouwen

 €        42.207,00

 €   58.326,00

- Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming

 €          3.993,00

 €     4.354,00

- Beleggingen

 €          5.349,00

 €     1.536,00

Rente en lasten van schulden en fundaties

 €          6.233,00

 €     7.192,00

Kosten eredienst Kosten pastoraal

 €        12.379,00

 €     8.618,00

Kosten pastoraat

 €          1.958,00

 €     2.394,00

Verplichte en vrijwillige bijdragen

 €        15.524,00

 €   15.725,00

Beheerskosten

 €        16.773,00

 €   17.374,00

Incidentele lasten

 €                     -  

 €                -  

Voordelig saldo

 €        17.135,00

 €                -  

 

  

  

 

  

  

 

 €      154.056,00

 € 146.573,00

Kerkelijke gebouwen is incl. voorziening groot onderhoud

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

Bijdragen parochianen

 €        68.589,00

 €   67.340,00

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

 €        84.983,00

 €   60.797,00

Funktionele inkomsten

 €                     -  

 €                -  

Incidentele baten

 €             484,00

 €                -  

voordelig saldo

 

 €   18.436,00

 

 €      154.056,00

 € 146.573,00

 

Bijdragen parochianen:

Kerkbalans, collectes, misintenties en bijzondere vieringen.

 

Opbrengst bezittingen:

Rente en koersresultaat effecten, pacht en opbrengst toren in verband met zendmast.

 

KERKBALANS 2019

De slogan van Actie Kerkbalans luidt voor 2019: Geef voor je kerk.

 

Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan de kerk aan de kerk van Nuland.

 

Wij willen een actieve geloofsgemeenschap zijn waar de sacramenten worden bediend en waar  we elkaar ontmoeten in vieringen om bemoedigd en geïnspireerd te worden.

U financiële bijdrage is hard nodig; ook al komt u niet zo vaak meer in de kerk.

In de week van 15 tot 19 januari 2019 worden de enveloppen van de Kerkbalans rondgebracht. In de week van erna worden ze weer opgehaald.

Dit jaar wordt er speciale aandacht gegeven aan Periodiek geven.

We rekenen op goed weer voor de collectanten en op een royale bijdrage van u.

 

Mag het een geslaagde Actie Kerkbalans 2019 worden.

 

TIEN GEDACHTEN VOOR ONDERWEG

Kijk met open ogen en een open hart naar wat goed is in je leven.

Probeer iedere dag iets goeds te ontdekken.

Oefen je om een dankbaar mens te zijn.

Aanvaard de waardering die je van anderen krijgt.

Spreek de waardering uit die je voor anderen voelt.

Neem dagelijks tijd voor mensen om je heen.

Laat ieder mens in zijn waarde, gun ieder mens te zijn zoals hij is.

Wees mild en opbouwend in je kritiek.

Sta open voor de schoonheid van de natuur.

Leef matig, maar geniet van het goede dat de aarde ons geeft.

Zoek dagelijks een moment van rust en stilte, om na te denken wat werkelijk van waarde is.

 

SPONSORACTIE: WJD KAARSEN VOOR DE KERST

Het is bijna zover! Van 22 t/m 27 januari vindt in Panama de Wereldjongerendagen (WJD) plaats, het grootste jongerenevenement ter wereld. Paus Franciscus nodigt alle jongeren uit om samen met hem het geloof te vieren. Het thema is 'Discover your identity'. Meegaan naar deze dagen verrijkt je geloof en staat garant voor een geweldige ervaring die je als jongere nooit zult vergeten.

 

Om de kosten voor de deelnemers te verlagen doet de parochie De Goede Herder vanuit haar jongerenpastoraat mee aan een sponsoractie. Bij de kerststal in alle zes kerken zullen speciale WJD-kaarsen te koop zijn voor € 3,50 per stuk. Het volledige bedrag zal ten goede komen aan de reis van jongeren naar Panama. Namens de deelnemers alvast hartelijk dank voor uw steun!

 

Voor meer informatie over de Wereldjongerendagen: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

THEMA-AVOND: GEEF JE INNERLIJKE MOTOR EEN BOOST!

Wat bezielt ons (nog)? Sommigen in onze maatschappij hebben dan wel geregeld het gevoel op hun ziel getrapt te worden, maar ligt die niet regelmatig als een ongebruikt instrument in ons? We leven vaak meer aan de oppervlakte, dan we zouden willen. Onze ziel lijkt zo te verkommeren. Nee, die gewenste geestkracht is niet zichtbaar, niet tastbaar, maar het gemis er aan soms o zo voelbaar!

 

Parochie De Goede Herder wil graag met u in gesprek gaan over die innerlijke motor. Het zou jammer zijn als die niet geregeld wordt gevoed. Want die ziel van u, dat is uw totale bestaan. Het is hoe u zich manifesteert, hoe u denkt, handelt en voelt. Oftewel het vormt uw karakter. Geef die innerlijke motor dus extra energie en ervaar (weer) hoe de geestkracht van God ons mensen kan bezielen.

                                                                                                                                                     

U bent van harte welkom op dinsdag 15 januari om 20.00 uur naar de kapel van Het Klooster in Geffen. Mocht u dan niet kunnen, kom dan voor dezelfde thema-avond donderdag 17 januari naar de Petrus’ Banden kerk van de parochie De Goede Herder in Heesch. Ook dan beginnen we om 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

EEN HARTELIJKE BISSCHOP

Thema-avond over Franciscus van Sales

Veel mensen denken bij de heilige Franciscus onmiddellijk aan Franciscus van Assisi. Deze heilige werd vooral bekend als prediker van het armoede-ideaal en zijn eerbied voor de schepping. Minder bekend, maar zeker zo inspirerend is een andere heilige Franciscus, bisschop van Genève tijdens de Reformatie onder leiding van Calvijn, met een achternaam die verwijst naar zijn adellijke afkomst.

 

Franciscus van Sales is een veelschrijver, auteur van honderden brieven en twee grote werken. Voor de gewone mensen schreef hij de 'Inleiding tot het devote leven', voor mensen met een studieuze achtergrond schreef hij de 'Verhandeling over de Liefde tot God'. Bijna 400 jaar na zijn dood zijn deze geschriften nog steeds de moeite van het lezen waard. De 'Inleiding tot het devote leven' werd in zijn tijd meer gelezen dan de Bijbel, maar net als de Bijbel vraagt dit boek een vertaling naar onze tijd. Kenmerkend voor de geschriften van Franciscus van Sales is een hartelijke stijl - hij schrijft alsof hij naar een vriend schrijft - en een pastorale houding: hij zal de mensen nooit overvragen door hen zwaardere lasten op te leggen dan ze kunnen dragen. Geen man die ons onbereikbare idealen voorhoudt, maar die vooral de zachtmoedigheid verkondigt en waar maakt in zijn eigen leven.

 

Op 24 januari viert de kerk het feest van Franciscus van Sales. Op deze donderdag leidt Jack de Groot ons in in het leven en werken van deze heilige. Met een korte film krijgen we een goed overzicht over zijn leven. Daarna gaan we aan de hand van enkele teksten uit zijn geschriften met elkaar in gesprek en proberen de relevantie voor ons eigen leven daarin te ontdekken. Jack was pastoraal werker in het bisdom Haarlem en geestelijk verzorger in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij kreeg zijn theologische opleiding op het seminarie van de Oblaten van Franciscus van Sales en is goed ingevoerd in de Salesiaanse spiritualiteit. De bijeenkomst is ook bedoeld om u met de Salesiaanse spiritualiteit te laten kennismaken. De presentatie is in de Petrus’ Banden kerk in Heesch en begint om 20.00 uur.

 

Voor meer informatie: a.bergsma@parochiedgh.nl of (0412) 451215.

 

ONTDEKKINGSREIS VOOR MENSEN DIE NIEUWSGIERIG ZIJN

De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert deze ervaring op? Deze vragen staan centraal tijdens de jaarlijkse opfrisavond over het Christendom.

 

In de parochie De Goede Herder kan een ieder die dat wil een tocht maken door het Land van Geloven. Het is een ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim achter de dingen, en die welbewust op reis willen gaan om hun relatie met het geloofsverhaal te (her)ontdekken. De reis voert langs plekken als de berg van de godsontmoeting en het huis van de herinnering, leidt rond in de krochten van het zoeken naar waarheid en het dal van diepe duisternis, geeft ruimte om de stilte en het gebed te ervaren in de woestijn van het niets.

 

Het boek Op reis in het Land van Geloven biedt het kader voor deze avond, het echte avontuur gebeurt natuurlijk in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de parochie en in het dagelijks leven daarbuiten. Ga op reis en laat u raken, voor het eerst of opnieuw, door de verhalen en de vergezichten van het Land van Geloven. Het christendom heeft de mens van nu zeker nog iets te vertellen. Doe inspiratie op en bereid uw kennis uit op dinsdag 22 januari om 20.15 uur in de Heesche dagkerk van de parochie De Goede Herder. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

BEDEVAART

De datum van de bedevaart in mei naar de St. Jan is nog niet bekend

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

GERARDUSKALENDER 2019

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2019 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 7,00.