Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

OPENBARING

Moment van verwondering. Hierop heb je gewacht. En toch is het anders dan je had verwacht en had durven dromen.

 

Moment van bevrijding. Van helder zien wat waardevol is en weten waar het om gaat in het leven.

 

Moment waarop je ontdekt hoe het gewone bijzonder kan zijn en iets kleins soms het grote weerspiegelt.

 

Moment waarop Maria haar kind omarmt en in de ogen kijkt en weet: hier wordt God zichtbaar.

 

Moment waarop een diepe ervaring het licht ziet.

 

Geert Brokerhof-van der Waa

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 23 DECEMBER 2017 T/M VRIJDAG 26 JANUARI 2018

 

WEEKEND 23 – 24 DECEMBER 2017

Zaterdag 23 december

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jo van der Doelen (p), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jo en Jan Donkers-Verhoeven (mdg), Ans Donkers (p/jrg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Overleden ouders Korsten-Hubers.

 

KERSTAVOND

Zondag 24 december

18.00 uur Gezinsviering. Verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen.

Misdienaars: Emma vd Bosch en Eline vd Hanenberg.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Walter Peijnenburg, Antoon vd Heuvel en fam.

 

20.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gerrit Langens (p), Antoon Langens (p), Ad Haerkens (mdg), Johan Arts en Henk Stofmeel, Theo Heijmans (mdg), Sjaak vd Bosch, Bert Swanenberg, Angela Hijzen, Overleden ouders Swanenberg-van Hoek, Bets van Duijvendijk, Overleden ouders van Pinxteren-vd Heuvel, Jos vd Heuvel.

 

Maandag 25 december

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur! Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans, Francien Leeijen-van der Doelen (p), Riet van Schaik-IJsseling (p), Arnoldus Droomers en Maria van Nuland (jrg) de echtgenote (gef), Jo Draad en fam. van Gaalen en fam. Draad, Jan Smits (p/verj).

 

12.30 uur Kindje wiegen voor onze allerkleinsten.

 

Dinsdag 26 december

TWEEDE KERSTDAG

09.30 uur Kerstviering in het Martinushuis.

 

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij, Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg).

 

Woensdag 27 december

18.00 uur Kerstwandeling voor kinderen, ouders, oma’s, opa’s en andere dorpbewoners!

Start op kerkplein.

 

Donderdag 28 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 29 december

10.00 uur Evaluatievergadering vrijwilligers parochiecentrum.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 30 – 31 DECEMBER 2017

Zaterdag 30 december

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Geert vd Meulenreek (mdg), Piet van der Steen (p), Ad Korsten (p/jrg/verj).

 

Zondag 31 december

19.00 uur Oudejaarsavondviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Leo Dieden (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Antoon vd Heuvel (verj).

 

Maandag 01 januari 2018

11.00 uur Nieuwjaarsviering met Volkszang.

 

Ná afloop van de viering is er een nieuwjaarsreceptie. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Dinsdag 02 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 04 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 05 januari

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 06 – 07 JANUARI 2018

Zaterdag 06 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Adriaan de Wit (mdg), Huub Theunissen (mdg), Bert van Gogh en Jo van Gogh-van Haaren (mdg), Theo Heijmans (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg).

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Zondag 07 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl en overleden fam.leden van Tuijl en van Dinther (mdg), Riet van Schaik-IJsseling (p/verj).

 

Maandag 08 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 09 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Vergadering Bestuur DGH.

 

Woensdag 10 januari

19.00 uur Vergadering MOV.

 

Donderdag 11 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Vrijdag 12 januari

14.15 uur Oefenen met lezen in de kerk (Eerste Communie)

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 13– 14 JANUARI 2018

Zaterdag 13 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/jrg), John Wolfs (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (mdg), Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (p), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p/verj), Grad vd Doelen (jrg) en overleden fam.leden, Piet Schouten (jrg).

 

Zondag 14 januari

10.00 uur Eucharistieviering. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

Tijdens de viering worden de projectmappen uitgereikt aan de Eerste Communicanten.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Riek Maas-Maas (mdg), Ouders Hendrikus van Nistelrooij-vd Ven en hun overleden kinderen en kleinkinderen, Max vd Meulenreek (p/jrg).

 

Ná de viering kunnen de  Communicanten de kerk verkennen.

 

Maandag 15 januari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 16 januari

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 18 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 19 januari

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 20 – 21 JANUARI 2018

Zaterdag 20 januari

10.00 uur Gildeviering in verband met Teerdag. Met medewerking van het Dameskoor.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Harry Mensink (mdg), Ad Haerkens (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Pater Gerard Gloudemans (verj), Jan Roersch.

 

Zondag 21 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gerard en Annie van Nistelrooij-van Lieshout en overleden fam. van Nistelrooij.

 

Maandag 22 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 23 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 25 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 26 januari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 27 – 28 JANUARI 2018

Zaterdag 27 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg..

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p/jrg), Jo van Lokven (p/jrg), Geert vd Meulenreek (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Piet van der Steen (p), Cor Vos (p/verj) en Tien Vos-van Gaalen.

 

Zondag 28 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Cor en Sina (1e jrg) de Wit-Verstegen, Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

10-12-2017 De heer Jo van der Biezen, 94 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 15 januari 2018.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 08 januari 2018 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 05 februari.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

3 JUBILARISSEN KERKKOOR

Op het eind van de H. Mis van zaterdag 25 november 2017 heeft pastoor Verbakel Joke Vossenbelt-Exterkate de Gregorius-eremedaille in zilver op gespeld met de bijbehorende oorkonde vanwege 25 jaar lid van het kerkkoor. Grad kerkhof kreeg de Gregorius-eremedaille in goud opgespeld met de bijbehorende oorkonde vanwege 40 jaar lid van her kerkkoor. Annie Roovers- van den Berg kreeg een diploma uitgereikt vanwege 25 lid van het kerkkoor nl enkele jaren geleden ontving zij reeds de Gregorius-eremedaille in zilver vanwege 25 lid van het Dameskoor.

Na het zingen van “lang zullen ze leven …” was er een receptie in de kerk. Daarna ging het kerkkoor het Ceciliafeest vieren in café Kerkzicht, waar de 3 jubilarissen werden gehuldigd met voor ieder een lied, en een bos bloemen kregen.

 

EERSTE BRABANTSE OPEN KERKENDAG GESLAAGD!

ORGANISATIE KONDIGT NIEUWE INITIATIEVEN AAN

De eerste Brabantse Open Kerkendag op 26 november 2017 is geslaagd. Ruim 200 kerken hebben afgelopen weekend hun deuren geopend. Het initiatief heeft  duizenden bezoekers getrokken. Honderden vrijwilligers hebben er zich voor ingezet. De organisatie wilt iedere deelnemer, vrijwilliger en bezoeker bedanken! Zij wil in de nabije toekomst de aandacht blijvend gevestigd houden op het belang van meedenken en meewerken aan de toekomst van de Brabantse kerkgebouwen. Wij, in Nuland, zullen alles in het werk stellen om de kerk open te houden.

 

In de allereerste plaats is het de bedoeling om volgend jaar weer een Brabantse Open Kerkendag te houden. De organisatie wil proberen de Open Kerkendag voortaan ook landelijk te laten plaatsvinden. Landelijk bestaat er veel belangstelling voor dit Brabantse initiatief.

 

Drie andere initiatieven zijn meer gericht op de kortere termijn:

– Er komt een fotowedstrijd voor het maken van foto’s van kerken (interieur en exterieur). In het kader van deze wedstrijd zullen ook workshops voor het fotograferen van kerken worden gehouden.

– Er komt een wedstrijd voor ideeën voor toekomstige bestemmingen van kerkgebouwen. Hetzij in voortgezet gebruik als godshuis, hetzij met een andere bestemming.

– In mei verschijnt een boekje (een reisgids) voor fietsers en automobilisten langs de Brabantse kerken.

 

SCHOENENDOOSACTIE

Actie4kids is weer voorbij. Samen met jullie hebben we vele kinderen blij gemaakt met  mooie versierde schoenendozen vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel.

In deze tijd worden we in Europa geconfronteerd met de nood van vluchtelingen. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid, geluk en een nieuw bestaan, ook voor hun kinderen.

Actie4kids wil kinderen helpen en bemoedigen waar nood is.  

Dit jaar zijn de schoenendozen gegaan naar landen in West-Afrika, Oost-Europa en het Midden Oosten. Daar hebben kinderen het heel moeilijk. Wereldwijd leeft 1 op de 2 kinderen nog steeds in armoede.

De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij” jouw speelgoed en zakgeld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad.

Maar liefst 22 dozen zijn er ingeleverd, onze hartelijke dank hiervoor.

 

BEZINNINGSDAG

Op zaterdag 9 december hebben 5 mensen uit onze geloofsgemeenschap deelgenomen aan een bezinningsdag in Nijmegen. Daar heeft onze bisschop, Mgr. de Korte, gesproken over de toekomst van de kerk. Allereerst heeft hij beschreven het gelovige klimaat in Nederland de laatste 50 jaar. Hierna sprak hij over de uitdaging van de kerk in de nabije toekomst. Hij drong er vooral op aan om te getuigen van ons geloof.

 

VORMSEL

De toediening van het sacrament van het Vormsel zal niet plaatsvinden op vrijdagavond 6 april, zoals aanvankelijk gepland was, maar op zaterdag 7 april om 19.00 uur. Pastoor Ouwens is dan vormheer. Intussen hebben zich 17 kinderen aangemeld.

 

Op het einde van de viering op 26 november, toen we de vormselmappen hebben uitgereikt, had Eline vd Hanenberg willen voorlezen: Soms gaat het goed, soms gaat het mis. Soms valt het allemaal tegen: het weer, de mensen en je eigen plannen die in duigen vallen. “Maar geen paniek” zegt Jezus, “Als je weet wat er komen kan, ben je op alles voorbereid. En je zult een licht voor de wereld zijn. De wereld is nog niet af. Jij en ik zijn nog nodig om daar iets aan te doen, om licht voor de wereld te zijn.”

 

KERKTELEFOON

Misschien iets voor u met de Kerstdagen?

Ga naar WWW.Kerktelefoon . Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

TARIEVEN

In het kader van afstemmen van tarieven binnen de Goede Herder worden per 01 januari 2018 de volgende tarieven aangepast:

Uitvaart € 460 (was € 450)

Uitvaart en crematie € 510 (was € 500)

Alleen avondwake € 230 (was € 200)

Avondwake met  absoute € 280 (was € 250)

Avondwake en crematie € 280 (was € 250)

Kerkhof zullen van € 900 (was € 800) voor 20 jaar (kindergraf de helft) gaan bedragen .

Verlengen € 450 (was € 400)voor 10 jaar (kindergraf de helft)

 

KERKBALANS 2018

De slogan van Actie Kerkbalans luidt dit jaar: Geef voor je kerk.

De kerk is een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we samen gemeenschap zijn en geven aan anderen. Waar we elkaar ontmoeten in de zondagse viering. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn is veel geld nodig. Daarom is er de landelijke Actie Kerkbalans. Uw financiële bijdrage – ook al komt u niet meer zo vaak in de kerk – is onmisbaar. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk in Nuland voortbestaan.

In de week van 16 tot 20 januari 2018 worden de enveloppen van de Kerkbalans rondgebracht. In de week erna worden ze weer opgehaald.

Het kerkbestuur rekent op goed weer voor de collectanten en een royale bijdrage van u.

Mag het een geslaagde de Actie Kerkbalans 2018 worden.

 

Financieel Overzicht

BATEN                                              2016                           2015

 

Bijdragen Parochianen

 

Kerkbalans                                         €   31.400,00              €   32.300,00

Collecten*                                           €   10.400,00              €   10.100,00

Misintenties                                        €   10.600,00              €   11.000,00

Bijzondere Vieringen                          €   10.800,00              €   10.900,00

Bijzondere collectes Wereldkerk        €     4.000,00

Subtotaal                                            €   67.200,00              €   64.300,00

 

Opbrengst bezittingen en beleggingen

 

Begraafplaats                                     €   20.400,00              €   19.200,00

Rente/pacht                                        €   30.700,00              €   33.500,00

Verhuur Kerktoren                              €     9.700,00              €   11.300,00

Subtotaal                                            €   60.800,00              €   64.000,00

 

Saldo negatief                                    €    18.400,00             €     4.200,00

 

Totaal                                                € 146.400,00              € 132.500,00

 

 

LASTEN                                             2016                          2015

 

Persoonskosten *                             €   31.000,00              €   22.500,00

 

Kosten onroerend goed

 

Onderhoud kerk                                 €   26.000,00              €   16.000,00

Onderhoud Pastorie/Par.centrum      €   10.000,00              €   10.000,00

Onderhoud Kerkhof / land                  €     5.800,00              €     3.300,00

Voorziening gebouwen/onderhoud    €   22.300,00              €   22.400,00

Subtotaal                                            €   64.100,00              €   51.700,00

 

Kosten beleggingen                           €        700,00              €        400,00

Rente en Lasten                                 €     6.400,00              €     6.400,00

Kosten Eredienst                                €     8.800,00              €     9.200,00

Kosten pastoraat                                €     2.400,00              €     1.300,00

Verplichte en vrijwillige bijdragen*     €   15.700,00              €    34.600,00

Beheerkosten                                     €   13.300,00              €     6.400,00

Doorvergoed collectes Wereldkerk    €     4.000,00

Subtotaal                                            €   51.300,00              €   58.300,00

Saldo positief                                                            

 

*kosten naar beheerkosten geboekt i.v.m. nieuwe parochie.

*kosten de Goede Herder nu uitgesplitst naar goede kostensoort.

 

Totaal                                                €  146.400,00             € 132.500,00

 

 

KERSTWANDELING VAN WOENSDAG 27 DECEMBER 2017

START:OM 18.00 UUR VANAF HET KERKPLEIN

VOOR KINDEREN, OUDERS, OMA,S,OPA,S EN ANDERE DORPBEWONERS.

Zoals de laatste jaren al een “traditie”is geworden gaan we ook dit jaar weer een kerstwandeling maken .

We starten vanaf het kerkplein, om klokslag 18.00 uur, de route gaat via de singel over het singelpaadje naar het gilde en komen zo weer bij de kerk.

Na de wandeling gaan we weer terug naar de kerk alwaar we worden opgewacht met koffie, chocomelk  limonade en kerstkransjes en waar we ook nog de kerststallen mogen gaan kijken.

Wij hopen op een drukke avondwandeling die ons allemaal met een “warm”gevoel achterlaat.

Als u graag meer wil weten of wil helpen  dan kunt u ons  altijd bellen.

 

Betsie van de Hanenberg telefoonr. 0735323613

Lenie van Zutphen telefoon nr. 073 5323529 of 0652362989

 

KERSTSTALLEN-EXPOSITIE IN DE VITRINES

Op dit moment is er een zeer mooie tentoonstelling, in de nieuwe vitrines, van een 50-tal kerststallen. Deze zijn beschikbaar gesteld door Yvonne van Ieperen. Ook tijdens de Kerstdagen zijn deze te bewonderen.

 

BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER 2018

De bedevaart naar ’s-Hertogenbosch samen met het Gilde Sint Antonius Abt is op maandag (2de Pinksterdag) 21 mei 2018. We gaan naar de H. Mis van 08.30 uur.