Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

                                              

KERSTTIJD, GOD OP ZOVEEL MANIEREN HERKENNEN.

Als we de Kerstversiering weer hebben opgeruimd, meestal op zijn laatst op Nieuwjaarsdag, dan is voor ons Kerstmis weer voorbij en gaan we het nieuwe jaar weer tegemoet al dan niet met goede voornemens.

Maar zou het nou niet fijn zijn als we dat Kerstgevoel en de Kerstsfeer wat langer vast konden houden want Kerstmis maakt van ons zo’n andere mensen dat je haast zou willen dat er het hele jaar Kerstmis was.

We zouden het Kerstgevoel en de Kerstgedachte best eens wat langer vast willen houden en in de kerk doen we dat ook in de Kersttijd die duurt tot half januari.

Voorheen duurde die tijd tot maar liefst twee februari en werd de Kersttijd afgesloten met het feest van opdracht van de Heer in de tempel oftewel Maria Lichtmis maar nu eindigen we met het feest van Doop van de Heer.

De Kersttijd is bedoeld om ons te laten zien hoe God inderdaad heel zichtbaar en tastbaar bij ons is gekomen en met Wie we in Jezus eigenlijk te doen hebben.

We moeten dan wel opletten dat we er niet te vlug en te veel God van maken maar Hij is het wel en in Zijn levensweg wordt in de mens Jezus van Nazareth het mens geworden woord zichtbaar.

Hebben we de wijzen al bij de stal ontmoet nu doopt Johannes Jezus in de Jordaan en gaat de hemel open en bevestigt God wie Jezus is.

We kunnen God op zoveel manieren herkennen dat we er haast als vanzelf aan voorbij gaan want we hebben al zo vaak Kerstmis gevierd en dat verhaal kennen we onderhand wel van buiten en veranderd dat nou echt ons leven nog?

Toch is er die hele jaarcyclus iedere keer opnieuw om ons mee te nemen door het leven van Jezus heen en ons in geloof te laten groeien waardoor we God op zoveel manieren ook kunnen herkennen.

God is overal en heel dichtbij en dat vieren we met Kerstmis en het hele jaar door om een antenne af te stemmen op al die dingen om ons heen die vertellen dat Hij er is en Wie Hij is waardoor ons leven ook zin en inhoud krijgt.

Ik wens U van harte toe dat U God zult herkennen in Uw eigen leven van iedere dag en dat U Hem een plaats geeft in Uw leven waardoor U houvast en kracht vindt om dat leven zinvol vorm te geven.

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 JANUARI T/M VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019

 

Vrijdag 25 januari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 26  – 27 JANUARI 2019

Zaterdag 26 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Wim Hanegraaf (mdg), Bertie van Bakel (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Martha van Venrooij-van Creij (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Piet van der Steen (p), Jo van Lokven (p/jrg), Cor Vos en Tien Vos-van Gaalen (p/verj), Marijke van Boekel-van Bakel (jrg).

 

Zondag 27 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg), Jan van Hoek (p/jrg), Antoon Langens (p/jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Jos en Lenie Westerlaken-Kusters en dochter Elleke.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

           

Maandag 28 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 29 januari

08.30 uur Kerkschoonmaak, groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 31 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 01 februari

Bloemsiergroep 4.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 02  – 03 FEBRUARI 2019

Zaterdag 02 februari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Gisela van Heertum-van den Bosch (mdg), Jos van Niftrik (mdg), Jo van Lokven-Hulsen (1e jrg), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Adriaan de Wit (p), Theo Heijmans (p), Frans en Gonny (verj) Schepens-Langens (gef), Bets Westerlaken-Verputten (p/jrg).

 

Zondag 03 februari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Koos en Riet van Schaik-IJsseling (mdg), Wim Swanenberg en overleden fam.leden, Bets van Zoggel-Gloudemans (jrg).

 

Maandag 04 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 05 februari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 08 februari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 09  – 10 FEBRUARI 2019

Zaterdag 09 februari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne v Ieperen.

MISINTENTIES:

Cor Smits (p/jrg), Sjef Kerkhof (mdg), Harrie van Schijndel (mdg).

 

Zondag 10 februari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia v Rooij.

 

Maandag 11 februari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 12 februari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 13 februari

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 14 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 15 februari

Bloemsiergroep 1.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 16  – 17 FEBRUARI 2019

Zaterdag 16 februari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Tineke en Jo van der Biezen-van Santvoort (p), Ouders Hendrikus van Nistelrooij-van de Ven en hun overleden kinderen en kleinkinderen, Hendrik Langens (mdg), Jo van Beek-van de Ven (mdg), Annie van Nistelrooij-van Helvoort (mdg), Piet Swanenberg (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

Zondag 17 februari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Maarten van der Donk (p/verj), Ouders Maas-de Wit.

 

Maandag 18 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 februari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 februari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23  – 24 FEBRUARI 2019

Zaterdag 23 februari

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Martha van Venrooij-van Creij (1e jrg) en Cor van Venrooij, Annie van der Zanden-Phlipse (1e jrg), Johannes Gloudemans (verj), Bertie van Bakel (mdg), Riek van Santvoort-Huismans (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p/jrg), Piet van der Steen (p), Rudi Litjens (p/jrg).

 

Zondag 24 februari

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg), Mis uit dankbaarheid vanwege 65-jarig huwelijk en voor overleden fam. vd Biezen-van Pinxteren, Dieny Kosterman-Platenburg (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

                                              

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

11-12-2018 De heer Sjef Kerkhof, 92 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 11 februari 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 04 februari 2019 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 11 maart 2019.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

WIST U DAT …

… op 1 december pastoor P. Rijkers, pastoor van de parochie Heilige Bernardus van Clairvaux te Bergeijk, op 85 jarige plotseling leeftijd is overleden. Hij was van 1960 tot 1966 kapelaan te Geffen.

…  pastoor G. Verbakel nu de oudste dienstdoende pastoor in ons bisdom is. In augustus is pastoor G. Verbakel 35 jaar pastoor van de Heilige Johannes’ Onthoofdingskerk te Nuland.

Pastoor G. Verbakel is op een na de langst dienstdoende pastoor van onze kerk in haar ruim 700 jaar bestaan. De langst dienstdoende pastoor is W. Pennincx pastoor van 1732 tot 1770.

… Pastoor G. Verbakel ook de laatste pastoor van Nuland zal zijn.

 

KERSTPAKKETTEN ACTIE 2018

Voor het derde jaar deden wij als Geloofsgemeenschappen Nuland en Vinkel te weten het MOV van Nuland en Vinkel weer mee met de Diaconie van Rosmalen om spullen voor kerstpakketten in te zamelen.

Deze actie is bekend onder Missie X-Mas en is bedoeld om mensen te helpen die net boven de inkomensgrens zitten en geen pakket van de voedselbank krijgen.

Voor Rosmalen, Nuland en Vinkel waren dat in totaal zo een 150 tal pakketten nodig waarvan 20 pakketten voor Nuland en Vinkel.

Voor de inzameling hebben wij de hele dag bij Albert Heijn Nuland gestaan en veel goederen ingezameld. In Rosmalen stond men bij de Albert Heijn in de Wielen en in Vinkel bij de Coöp

Al met al een hele organisatie om de inzamelpunten bemand te krijgen

De spullen zijn allemaal naar een centraal punt in Rosmalen gebracht waar de pakketten met behulp van jongeren samengesteld zijn. Dit gebeurde op de zondag voor Kerstmis en de samengestelde pakketten zijn ook op die dag uitgereikt.

Al met al is het een hele organisatie geweest waar veel mensen met enthousiasme hebben meegewerkt. Ook kregen we van de mensen die meededen met goederen en geld veel leuke reacties. Uiteindelijk iedereen bedankt voor de hulp in welke vorm dan ook, het volgend jaar gaan we het weer proberen.

 

KERSTCONCERT  CANDLELIGHT

Zaterdag 22 december hebben Harmonie Union en Koor ExpresZo een mooi sfeervol Kerstconcert gegeven in de kerk.

Het was een mooi programma afgewisseld met optredens van de Harmonie en ExpresZo afzonderlijk, optredens van Harmonie en ExpresZo samen en nog 2 liederen met samenzang.

Ook de verlichting was weer top.

Voor en tijdens het concert werd door de harmonie gezorgd voor koffie enz.

Zo wordt het kerkgebouw optimaal ten dienste gesteld van onze gemeenschap.

Dank aan de Harmonie en het gastkoor ExpresZo.

 

GELEGENHEIDSKOOR

Maandag 24 december tijdens de herdertjesmis van 18.00 uur is voor de tweede keer het gelegenheidskoor aangetreden.

De groep van 27 enthousiaste mensen waarvan maar liefst 18 kinderen was weer groter dan vorig jaar.

Het was het weer mooi om mee te maken, het plezier spetterde ervan af fantastisch.

Het spontane applaus na het laatste lied sprak voor zich.

Iedereen die hier op de een of andere manier aan heeft meegewerkt,

 

HARTELIJK BEDANKT

 

DE KERSTWANDELING VAN 27 DECEMBER 2018

Wat een heerlijke warme sfeer, letterlijk en figuurlijk, met allemaal fakkels in de Duyn en Daelseweg, vuurkorven, warme chocolademelk, glühwein en heerlijke koekjes en snoepjes en een kerstman die ons welkom heette. We mochten zelfs binnen naar een kerststal kijken en gingen  op zoek naar een gouden ster. Bij Jozefoord gingen we allemaal rond de kerststal zitten en daar werden we verrast door Mieke die een bijzonder mooi kerstverhaal voorlas.

Dank je wel alle lieve mensen en kinderen die de wandeling hebben mee gelopen en dank ook aan de buurtvereniging  en de muzikanten die er zo,n speciale tocht van hebben gemaakt.
Ook fijn  dat we daarna in de kerk nog zo gastvrij werden ontvangen. 

Kortom een geweldige  afsluiting van de kerstdagen.

Allemaal een hele goede jaarwisseling gewenst en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

 

Lenie en Betsie

 

KERKPLEIN

Het opknappen van het kerkplein is begonnen. Aan de zijde van het kerkhof worden de omhoog gegroeide wortels verwijderd. De toegang naar de pastorie aan de kant van het voormalige klooster zal aangepast worden zodat deze bij drukte niet door de parkeerders kan worden afgesloten. Dit is nodig voor de bereikbaarheid van de pastorie en kerk bij calamiteiten.

Bij de hoofdingang zal over de volle breedte een schuine toegang worden gemaakt voor de uitvaarten en invaliden.

Ook zullen diverse kuilen worde opgehoogd.

De gemeente Den Bosch draagt bij in de kosten, omdat de kerk het kerkplein steeds ter beschikking stelt aan de Nulandse gemeenschap.

 

BEDEVAART

De bedevaart naar de Zoete Moeder 2019

De bedevaart naar ‘s-Hertogenbosch georganiseerd samen met het Gilde Sint Antonius Abt is op zondag 12 mei 2019. Mooier kan het niet omdat het ook Moederdag is. We gaan naar de H. Mis van 08.30 uur. Jammer dat dit jaar ons Gilde niet is ingeloot.

 

GELOVEN NU, PRATEN OVER GELOOFS- EN LEVENSVRAGEN

Aan het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar vaak alle goeds toe. Maar hoe weten we aan het einde van 2019 of het ons goed is gegaan? Wanneer doen we het goed? Heeft u soms ook de behoefte om daar echt eens over door te praten? Ontmoetingen van alledag gaan vaak over het weer, de laatste aankopen of het plaatselijke nieuws, maar doorgaans niet over kernvragen van het menselijk bestaan. Toch houdt u dat bezig. U zou wel eens in kleine kring vertrouwelijk willen spreken over zaken en dingen die er werkelijk toe doen.

 

Waar geloof ik in, wat bezielt mij en wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven? En heeft dit iets te maken met wat ik in de Bijbel kan lezen? Als dit uw vragen zijn dan is Geloven Nú iets voor u. Geloven Nú is een eigentijdse en inspirerende methode waarin mensen op basis van Bijbelteksten met elkaar spreken over hun geloof en de levensvragen die hen bezighouden. Er wordt geprobeerd verhalen uit de Bijbel te vertalen naar het leven van nú: wat kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons en hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven mee omgaan?

 

Vanaf februari kan er in de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) weer een nieuwe Geloven Nú-groep starten. Om mee te doen is het niet nodig Bijbelkennis te bezitten of lid van een kerk te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden óf in een pastorie/parochiecentrum óf bij een deelnemer thuis, en dat kan zowel overdag als ’s avonds zijn, alles afhankelijk van waar de voorkeur van de groepsleden naar uit gaat. Voor meer informatie en aanmelding: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.

 

 

ONTDEKKINGSREIS VOOR MENSEN DIE NIEUWSGIERIG ZIJN

De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert deze ervaring op? Deze vragen staan centraal tijdens de jaarlijkse opfrisavond over het Christendom in de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch)

 

In de parochie De Goede Herder kan een ieder die dat wil een tocht maken door het Land van Geloven. Het is een ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim achter de dingen, en die welbewust op reis willen gaan om hun relatie met het geloofsverhaal te (her)ontdekken. De reis voert langs plekken als de berg van de godsontmoeting en het huis van de herinnering, leidt rond in de krochten van het zoeken naar waarheid en het dal van diepe duisternis, geeft ruimte om de stilte en het gebed te ervaren in de woestijn van het niets.

 

Het boek Op reis in het Land van Geloven biedt het kader voor deze avond, het echte avontuur gebeurt natuurlijk in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de parochie en in het dagelijks leven daarbuiten. Ga op reis en laat u raken, voor het eerst of opnieuw, door de verhalen en de vergezichten van het Land van Geloven. Het Christendom heeft de mens van nu zeker nog iets te vertellen. Doe inspiratie op en bereid uw kennis uit op dinsdag 22 januari om 20.15 uur in de Heesche dagkerk van de parochie De Goede Herder aan de Kerkstraat 2.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

EEN HARTELIJKE BISSCHOP

THEMA-AVOND OVER FRANCISCUS VAN SALES

Veel mensen denken bij de heilige Franciscus onmiddellijk aan Franciscus van Assisi. Deze heilige werd vooral bekend als prediker van het armoede-ideaal en zijn eerbied voor de schepping. Minder bekend, maar zeker zo inspirerend is een andere heilige Franciscus, de bisschop van Genève tijdens de Reformatie.

 

Franciscus van Sales is een veelschrijver, auteur van honderden brieven en twee grote werken. Kenmerkend voor zijn geschriften is de hartelijke stijl - hij schrijft alsof hij naar een vriend schrijft - en een pastorale houding: hij zal de mensen nooit overvragen door hen zwaardere lasten op te leggen dan ze kunnen dragen. Geen man die ons onbereikbare idealen voorhoudt, maar die vooral de zachtmoedigheid verkondigt en waar maakt in zijn eigen leven.

 

Op 24 januari viert de kerk het feest van Franciscus van Sales. Op deze donderdag leidt de theoloog Jack de Groot ons in in het leven en werken van deze heilige. Aan de hand van enkele teksten uit zijn geschriften gaan we met elkaar in gesprek en proberen de relevantie voor ons eigen leven daarin te ontdekken. De bijeenkomst is ook bedoeld om u met de Salesiaanse spiritualiteit te laten kennismaken. De presentatie begint om 20.00 uur en is in de Petrus’ Banden kerk van de parochie De Goede Herder in Heesch.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.