terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

KLIEDERKERK

 

Zoals jullie in het parochiemagazine hebben kunnen lezen zijn wij in onze parochie, parochie De Goede Herder, gestart met het opzetten van een kliederkerk.

Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren.

Ouders zijn heel belangrijk. Als we de ouders enthousiast kunnen maken, dan betekent dat dat bij de kinderen in het gezin ook de betrokkenheid groeit. Want ze delen het samen thuis.

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de verhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er staat een verhaal centraal en de aanpak is creatief. Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en er worden veel mensen bij betrokken.

Omdat we uit zes dorpen bestaan zullen we als een soort karavaan rondtrekken. In de praktijk komt het er op neer dat we een kliederkerkbijeenkomst voorbereiden en dat we daarna gaan kijken in welke van onze zes dorpen deze het beste plaats kan vinden. Dit kan in en buiten de kerk zijn.

Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

We hebben inmiddels ook een naam: THE ADVENTURERS

We gaan samen op avontuur om de verhalen te ontdekken.

 

Noteer ook alvast de datum van de eerste bijeenkomst in je agenda:

Zondag 5 februari om 15.00 uur, Kerkstraat 2 in Heesch.

 

Via Instagram, Facebook, posters en flyers krijgen jullie nog meer informatie!!!

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 28 JANUARI T/M ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023

 

ZATERDAG 28 JANUARI 2023

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van Het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Bert van der Dussen (mdg), Mien van Bergen-de Vries (1e jrg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Riet Roos-van Hoek, Emmy en Nienke, Jos en Lenie Westerlaken-Kusters en dochter Elleke.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Maandag 30 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 02 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 03 februari

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 04 FEBRUARI 2023

5e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Wim Swanenberg en Miet Swanenberg-Langens, Nel Jansen (mdg), Cor van Nistelrooij (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Cor en Sina de Wit-Verstegen.

 

Zondag 05 februari

15.00 – 16.30 uur The Adventurers ( te Heesch).

 

Maandag 06 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 09 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 10 februari

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023

6e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Wim van Creij (p/verj), Opa en oma vd Biezen (p), Martien van Nistelrooij (mdg), Ploni Scharloo-Nobel (mdg), Ria Arts-Verbeek (mdg), Truus Stofmeel-Vergoossen (mdg).

 

Maandag 13 februari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 16 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 17 februari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toos Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023

7e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Theo van Roosmalen (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Gerard Kerkhof (mdg), Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (mdg), Maarten van der Donk (p/verj).

 

ZONDAG 19 FEBRUARI

10.00 uur Carnavalsmis met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Gerard van Lokven.

 

Maandag 20 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 22 februari

ASWOENSDAG

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Riet Zwanenberg.

 

Donderdag 23 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 24 februari

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg), Bert van der Dussen (mdg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Cor en Martha van Venrooij-van Creij (p/verj), Rudi Litjens (p/jrg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 februari 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

08-01-2023 Vera, dochtertje van Jim en Inge Hendriks, wonende te Reek.

 

Dat zij tot goede christene mag uitgroeien.

 

KERKBALANS 2023

De slogan van de Actie Kerkbalans is dit jaar: Geef Vandaag voor de Kerk van morgen.

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een waardevolle plek waar we samen God Zoeken, rust en bezinning vonden. Eén Geloofsgemeenschap die naar elkaar om ziet en het leven met elkaar deelt.

Na een lastige periode staan de deuren van onze kerk weer wagenwijd open.

We proberen een kerk te zijn die gastvrij en uitnodigend is voor jong en oud. We proberen midden in de wereld te staan. Denk aan het Familiepastoraat, Rode Woensdag, Sinterklaas inhalen in de kerk, kerstpakketten voor minder bedeelden, live stream, waardige afscheidsvieringen en direct contact met u via de mail.

Wilt u dat we dit kunnen blijven doen?  Daar is uw steun bij nodig, want kerk-zijn kost geld.

Kerkbalans 2023. In de week van dinsdag 24 januari 2023 zal bij u de enveloppe van Kerkbalans worden bezorgd. Evenals vorig jaar vragen wij u uw bijdrage zelf in de bijgesloten retour enveloppe zelf af te geven op de Pastorie of op een van de aangegeven adressen.

GEWOON DOEN!!!!!!! WIJ REKENEN OP U. 

DANK U WEL!

 

JOHANNESHOF

Het appartementencomplex op het terrein van de voormalige Hazenkamp gaat definitief: “Johanneshof ” heten.

 

OORLOGSGRAF OP HET KERKHOF.

Het oorlogsgraf op het kerkhof is nu voor herstel bij Peterse Natuursteen (Geert van Helvoirt) in Veghel. We hopen dat monument voor 4-5 mei 2023 hersteld en teruggeplaatst is.

 

TER INSPIRATIE

Ervaringen die raken hebben kippenvel bezorgd, van het voetstuk gestoten, gefascineerd en doen huiveren tegelijk, wat niet al, zijn niet wat je noemt in een handomdraai bevredigend aanschouwelijk gemaakt.

Het is en blijft voorgoed een kwestie van proberen, opnieuw en opnieuw.

 

Chris de Valk,

Het nieuwe heilige. Helen, spelen, zich verwonderen.

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl