Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

DE LANGE ADEM VAN DE OECUMENE

Ik zit samen met tien andere protestanten in een huiskamer. Het gaat over Luther en zijn stellingen. Ik leg de groep wat eigentijdse stellingen voor met de vraag: eens of oneens. Voor mij als predikant voelt het dan toch een tikkeltje teleurstellend als ze niet vinden dat de preek het belangrijkste onderdeel van een kerkdienst is. Wel zijn rituelen in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Maar bij de vraag of we na 500 jaar de scheiding tussen de kerken kunnen opheffen, aarzelen de meesten toch wel.

 

Persoonlijk ben ik blij dat ik in 2017 leef en niet in 1517. Nu kunnen we frank en vrij een bijeenkomst organiseren waarbij de bisschop van Rotterdam zijn visie geeft op Luther en dat heel mild doet. We pelgrimeren in de veertigdagentijd voor Pasen oecumenisch en komen daarbij in een rooms-katholieke en protestantse kerk en ook in een moskee en horen daar over verschillende manieren van vasten. Over het algemeen zijn we lief voor elkaar en is er over en weer tussen kerken respect en de wil om samen te werken. Dat zie ik op veel plekken in Zuid-Holland gebeuren en elke plaats heeft daarbij weer zijn eigen aandachtspunten en mogelijkheden.

 

Toch heb ik ook het idee dat we oecumenisch gezien wel eens betere tijden gekend hebben. Dat hoor ik terug in de verhalen van oudere gelovigen die met enthousiasme vertellen over hoe brood en beker gedeeld werden en er veel vieringen samen gedaan werden. In 2016 kwam er vanuit de Raad van Kerken een mooie brochure over de beleving van eucharistie en Avondmaal. Prachtig om daar met elkaar over te praten. Maar ik zou het liever ook van harte samen doen. Nu weet ik wel dat Rome niet op één dag gebouwd is en moet ik misschien wat meer geduld hebben.

 

In de Provinciale Raad van Kerken nemen we wel waar dat de oecumenisch betrokkenheid rust op de schouders van vaak oudere gelovigen. Die hebben zich vroeger ingezet om veel te winnen op het vlak van samen kerk-zijn. Een van de uitdagingen van nu is om jongeren voor de oecumene te winnen. Daar willen we aan werken en voor bidden. En dan vooral om een lange adem voor onszelf.

 

Gerrit van Dijk.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 27 JANUARI 2018 T/M VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018

 

WEEKEND 27 – 28 JANUARI 2018

Zaterdag 27 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p/jrg), Jo van Lokven (p/jrg), Geert vd Meulenreek (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Piet van der Steen (p), Cor Vos (p/verj) en Tien Vos-van Gaalen, Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p), Jos en Lenie Westerlaken-Kusters en dochter Elleke, Fransisca vd Doelen-Verstegen, Overleden ouders Frans van Krieken en Dina van Krieken-Langens.

 

Zondag 28 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Cor en Sina (1e jrg) de Wit-Verstegen, Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Theo van Casteren.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 29 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 30 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 01 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 02 februari

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIE:

Doortje Moosdijk-van Lokven (p).

                                              

WEEKEND 03 – 04 FEBRUARI 2018

Zaterdag 03 februari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Adriaan de Wit (mdg), Huub Theunissen (mdg), Theo Heijmans (mdg), Cor Smits (p/jrg), Frans en Gonny (verj) Schepens-Langens (gef).

 

Zondag 04 februari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Wim Swanenberg en overleden fam., Bets van Zoggel-Gloudemans (jrg), Bert van Gogh (mdg) en Jo van Gogh-van Haaren.

 

Maandag 05 februari

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 06 februari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 08 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

14.30 uur Vergadering.

 

Vrijdag 09 februari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 10– 11 FEBRUARI 2018

Zaterdag 10 februari

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jo en Tineke van der Biezen-van Santvoort (mdg), Drieka Heijmans-Korsten (1e jrg), Bets Westerlaken-Verputten (1e jrg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p),

 

Zondag 11 februari

10.00 uur Carnavalsmis met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Doortje (mdg) en Jan van Dinther-van Tuijl, Riek Maas-Maas (mdg).

 

Maandag 12 februari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 13 februari

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN I.V.M. CARNAVAL.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 14 februari

ASWOENSDAG

Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

 

Donderdag 15 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 16 februari

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 17 – 18 FEBRUARI 2018

Zaterdag 17 februari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg/Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Ouders Hendrikus van Nistelrooij-vd Ven en hun overleden kinderen en kleinkinderen, Henk en Grada Meulendijk-Willems, Overleden ouders van Schaijk-Hanegraaf en Thea van Schaijk (jrg), John Wolfs (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (mdg), Ad Haerkens (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Betsie Braspenning-van de Wassenberg (p).

 

Zondag 18 februari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Leo Dieden (1e jrg),  Frans van Bergen (p/jrg), Ouders Maas-de Wit en Jos van Nistelrooij, Maarten van der Donk (p/verj).

 

Maandag 19 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 20 februari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 22 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 23 februari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 24 – 25 FEBRUARI 2018

Zaterdag 24 februari

16.30 uur Doop van Luuk, zoon van Paul en Claudia Maas-van den Heuvel.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gerrie van Rooij (p/verj), Johannes Gloudemans (verj), Annet van der Doelen-van der Weerden (mdg), Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Geert vd Meulenreek (mdg), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (1e jrg), Ciska vd Meulenreek-Korsten (p), Piet van der Steen (p), Rudi Litjens (p/jrg).

 

Zondag 25 februari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Ouders Maas-de Wit, Dieny Kosterman-Platenburg (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Annie en Gerard vd Loop-van Etten (p/verj).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

22-12-2017 Mevrouw Annet van der Doelen-van der Weerden, 96 jaar, wonende te Nuland, Raadhuisstraat 4;

25-12-2017 Mevrouw An Bijveld-van Deursen, 93 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

10-01-2018 Mevrouw Jaantje van Helvoirt-van Bergen, 93 jaar, wonende te Nuland, Heeseind 40;

12-01-2018 Mevrouw Annie Verstappen-van Amelsvoort, 89 jaar, wonende te Nuland, Rijksweg 19; en

12-01-2018 Mevrouw Toos Dirks, 93 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 5b.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

17-12-2017 Yfke, dochter van Rob van Erp en Linda Tielemans, Kerkstraat 22 te Nuland.

 

Dat zij tot goede christene mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 12 februari 2018.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 05 februari 2018 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 05 maart.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

MISBOEKJE

Bij de Eucharistievieringen gebruiken we in onze kerk nog steeds de teksten die Heeswijk aanlevert. De pastor beschikt over uitvoerig materiaal. In de uitgaven voor de mensen in de kerk kan gekozen worden tussen twee edities: “De vierende kerk” en “De zondag vieren”. De een is zonder, de ander met muziek. De pastoraatsgroep heeft uitdrukkelijk gekozen voor het boekje zonder muziek. Dit omdat de pastor twee keer moet voorgaan zonder koor. En wat volkszang betreft, is binnen de nieuwe parochie afgesproken, dat de volkszangliederen worden gekozen uit de nieuwe bundel “Gezangen voor liturgie”. De uitgave van Heeswijk voldoet daaraan niet. Daarom hebben we gekozen voor een los blaadje met liederen, die we samen kunnen zingen. Bovendien op wit papier met een goed leesbare letter. In het boekje van Heeswijk is de letter van de volkszangliederen vaak te klein en op wazig papier. Zo bleek voorheen. Verder zijn de kosten beduidend veel minder, bijna de helft. Uit de feiten blijkt ook dat nu veel meer mensen meezingen dan voorheen. Het koor beschikt op dit ogenblik over een misboekje met noten en de bundel “Gezangen voor liturgie”, waarin de volkszangliederen met noten staan. Zij hebben dat losse blaadje niet nodig. En voor zover er ruimte genoeg is op het losse blaadje, wordt er een tekst toegevoegd ter bezinning.

 

KERSTPAKKETTEN ACTIE 2017

Ook dit jaar 2017 deden wij samen met het MOV van Vinkel en Diaconie van Rosmalen mee aan de Kerstpakketten actie

Die bekend staat als Missie X-Mas

Deze actie hield onder meer in dat er voor het inzamelen voor de inhoud vrijwilligers gezocht moesten worden om deze actie te laten slagen

De vrijwilligers hebben de mensen die gingen winkelen bij Albert Heijn aangesproken en een soort van verlanglijstje gegeven waarop stond wat ze voor de inhoud van zo een kerstpakket konden kopen en vervolgens buiten af konden geven voor kerstpakket.

Voor de gemakkelijke weg kon men geld geven waarvoor groenten en fruit gekocht konden worden.

De hele vrijdag hebben we bij Albert Heijn gestaan en hebben veel enthousiaste reacties gekregen hetgeen zich vertaalde naar een prachtige opbrengst.

De zaterdag zoor kerstmis zijn we naar Rosmalen geweest waar de pakketten werden samengesteld en hebben de kerstpakketten op aangegeven adressen in Rosmalen rondgebracht.

Het was fijn te ervaren dat deze pakketten zeer goed ontvangen werden en zie nog de blijheid op het gezicht van sommige kinderen en ouders

Uiteindelijk willen wij iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan deze succesvolle actie

Dit jaar gaan we het weer proberen.

 

KERSTWANDELING VAN 27 DECEMBER 2017

Dit jaar ging de tiende kerstwandeling door een spannend stukje bos en daar lagen allerlei cadeautjes verstopt.

Bij het Gilde mochten we wensjes maken en in de kerstboom hangen en op de Singel konden we genieten van een levende kersstal, beschuit met muisjes, chocolademelk, glühwein, en kerstkransjes.

Het was vooral voor de buggy’s een hele onderneming, zeker als er ook nog twee kinderen in zitten.

Bedankt voor de leuke en verrassende dingen die wij tegenkwamen tijdens de kerstwandeling op 27 december.

We hebben genoten van de vele kerststalletjes in de kerk en vooral van de ouders, grootouders en kinderen.

Daarna weer lekkere koffie en chocolademelk bij de pastoor. Het was weer een geslaagde kerstwandeling met ca. 70 deelnemers.

Bedankt namens de parochie voor alles, buurtbewoners en wandelaars.

 

Volgend jaar hopen wij weer op jullie te mogen rekenen.

 

GELEGENHEIDSKOOR/FAMILIEKOOR

Zondag 24 december tijdens de gezinsviering van 18.00 uur is voor de eerste keer het gelegenheids/familiekoor aangetreden.

Een groep van ongeveer 20 enthousiaste dames en kinderen.

Wat was het mooi om mee te maken, het plezier spetterde ervan af geweldig.

Het spontane applaus na het laatste lied sprak voor zich. Dit vraagt om een herhaling.

Iedereen die hier op de een of andere manier aan heeft meegewerkt

HARTELIJK BEDANKT

 

BEZINNINGSMOMENT VOOR LECTOREN

25 januari is er ‘s avonds in Heesch een bijeenkomst voor lectoren. Speciaal voor de geloofsgemeenschappen van de Parochie De Goede Herder.

 

VORMSEL

De toediening van het sacrament van het Vormsel zal niet plaatsvinden op vrijdagavond 6 april, zoals aanvankelijk gepland was, maar op zaterdag 7 april om 19.00 uur. Pastoor Ouwens is dan vormheer. Intussen hebben zich 17 kinderen aangemeld.

 

KERKTELEFOON

Misschien iets voor u met de Kerstdagen?

Ga naar WWW.Kerktelefoon . Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren dan kunt u terecht op www.kerkomroep.nl

 

BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER 2018

De bedevaart naar ’s-Hertogenbosch samen met het Gilde Sint Antonius Abt is op maandag (2de Pinksterdag) 21 mei 2018. We gaan naar de H. Mis van 08.30 uur. Het Kerkkoor zal tijdens de viering zingen.