terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

WE GAAN NAAR ROME!

Met deze titel schreef de bisschop van den Bosch een stuk in de nieuwsbrief van het bisdom over het vijfjaarlijkse bezoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie dat vanwege Corona nu zeven jaar geleden is.

En in die zeven jaar, Bijbels getal van de volheid zeven, is er toch wel het één en ander veranderd in de Nederlandse Kerkprovincie.

Waren we voorheen een boegbeeld van goed georganiseerd geloof en een voorloper in alle vernieuwingen nu staan alle seinen op diep rood en vliegen de getallen over kerksluitingen je om de oren.

Wat is er dan toch gebeurd in die afgelopen zeven jaar en hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Op de eerste plaats zijn we natuurlijk gewoon mee gegaan in de ontwikkelingen van de tijd en is de al zo vaak genoemde secularisatie verder gegaan en dat laat duidelijk sporen na.

Als mensen niet meer ervaren dat God een meerwaarde in hun leven heeft en ze vervolgens ook zich niet meer herkennen in het leven en geloven van welke kerk dan ook dan laten ze los en gaan hun eigen weg maken.

Bijzonder is dan wel dat mensen toch geloven op zich niet helemaal los laten maar meer een eigen kijk op de wereld ontwikkelen waar vaak nog wel de normen en waarden van een geloof inzitten maar dat allemaal wat losser en vrijblijvender.

Op zich allemaal te volgen maar wat natuurlijk in de afgelopen zeven jaar ook niet echt geholpen heeft is dat de kerk over het algemeen zo met zichzelf en haar eigen overleven bezig is dat je als deelnemer het gevoel kunt krijgen dat het allemaal meer om het in stand houden van structuren en gebouwen gaat dan over het geloof van mensen en elkaar daarin steunen en inspireren.

We zijn ook een zwijgende kerk geworden die zich vooral binnen de muren bezig houdt met kleinzielige haarkloverij en naar buiten toe weinig laat horen of zien.

Een stem in het maatschappelijk debat rond klimaat en de verruwing van de samenleving hebben we niet en we komen vooral in het nieuws met interne ruzies en de zoveelste kerksluiting en dan bewijs je jezelf geen dienst.

En niemand heeft alle antwoorden maar in plaats van de voorstellen van een ander overschreeuwen en van tafel vegen omdat het niet in jouw kerkbeeld past en dan met gelijkgestemden je ‘overwinning’ vieren is zo onchristelijk dat het alleen maar werkt als antireclame om mee te gaan doen.

Tijdens de Dekensvergadering van afgelopen week zei de bisschop van den Bosch dat hij vooral toch met een hoopvol verhaal naar Rome wil gaan en de Paus wil ontmoeten maar met inmiddels geen enkele kandidaat voor het priesterschap meer en vergrijzende geloofsgemeenschappen die vaak nog vechtend ten onder gaan moet je toch wel even goed kijken om de tekenen van hoop nog te zien.

Toch is het evangelie een kracht die dit alles overstijgt en daarom mogen we naar Rome want we zijn deel van een groter geheel.

De kerk van Nederland was eens de grootste ‘leverancier’ van missionarissen ter wereld en de best georganiseerde Kerkprovincie ter wereld maar we zien nu dat je er met organisatie niet komt.

Wat we met elkaar heel pijnlijk moeten ervaren nu is dat we het spreekwoordelijke kind met het badwater hebben weg gegooid en we dachten dat je een kerk en een wereld kunt redden met vergaderen in plaats van met bidden en dienst aan mensen.

Zoals de Godzoeker zei; ik zocht God en ging naar de kerk en ik belande in een vergadering en toen ben ik maar weer weg gegaan.

Als je samen gelooft dan is overleg en organisatie zonder meer nodig maar het gaat allereerst om het geloof van die ander en hoe dat bevestigt en gevoed kan worden.

De kerk is dan ook net de politiek ook als het helemaal mis gaat weten we daar toch nog een draai aan te geven zodat het allemaal wel mee valt en het eigenlijk zo toch het beste is.

Ik twijfel er niet aan dat de bisschoppen van Nederland in Rome hun straatje wel weer schoon geveegd krijgen en ze décharge krijgen over het gevoerde beleid maar dat je ergens mee weg komt wil nog niet zeggen dat je het goed gedaan hebt.

Er wordt daar weer hoffelijk en waarderend over elkaar gesproken en een beeld gegeven van eenheid en gezamenlijkheid maar daar veranderd onze situatie niet van.

Toch eens benieuwd wat God hier nou allemaal van vindt.

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 NOVEMBER T/M VRIJDAG 23 DECEMBER 2022

 

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022

1e  Z. vd Advent.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Hennie Korsten en Guusje en overleden fam. (p/jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Riet Roos-van Hoek en Sjan van Hoek, Jan en Mien vd Camp, Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Bert van der Dussen (mdg), Christien Vorstenbosch (verj), Jan Kappen en overleden fam.leden.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 28 november

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 29 november

20.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep D.G.H.

20.00 uur Vergadering Bestuur D.G.H.

 

Donderdag 01 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 02 december

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 03 DECEMBER 2022

2e Z. vd Advent.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Nel Jansen (mdg), Ria Arts (mdg), Cor van Nistelrooij (mdg), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Mari Verhoeven (1e jrg), Wim van der Linden (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Piet van de Camp (jrg).

 

Maandag 05 december

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 08 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 09 december

Vergadering bloemsiergroepen i.v.m. Kerst

 

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022

3e Z. vd Advent.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Gijs (jrg) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p), Sjaan Halewijn-vd Wiel (1e jrg), Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Martien van Nistelrooij (mdg), Ploni scharloo-Nobel (mdg), Wim van Bakel (1e jrg), Jo en Tineke vd Biezen-van Santvoort (p/jrg).

 

Maandag 12 december

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 14 december

19.00 uur Informatieavond Eerste Communie.

 

Donderdag 15 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 16 december

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toon Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

4e Z. vd Advent.

Extra mandjescollecte Adventsactie:

Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. De Adventsactie steunt daarom 4 projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen. In El Salvador: stimuleren van de vroege ontwikkeling; Sierra Leone: verminderen van onnodige kindersterfte; Dr Congo: opvang en begeleiding van straatkinderen; Somalië: betere toegang tot basiszorg.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Martien Ketelaars (jrg), Gerard Kerkhof (mdg), Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Jan Kappen en overleden fam.leden, Gerrit Richters (verj), Lenie van Veghel-van de Ven (verj).

 

Zondag 18 december

11.00 uur Doop van Sev, zoon van Bart en Ankie Tielemans-Smits.

 

Maandag 19 december

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 21 december

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

 

Donderdag 22 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 23 december

Bloemsiergroep 1-2-3-4, i.v.m. Kerst.

 

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022

KERSTAVOND

17.30 uur Kinderviering (Woord- en Communiedienst). Verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen.

MISINTENTIES:

Hendrik Langens (p), Theo van Roosmalen (mdg), Annet van der Doelen-van der Weerden en fam.

 

20.30 uur Kerstviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en Wim, Toon Smits (mdg), Klaas van der Biezen (1e jrg), Ria en Johan Arts en Henk Stofmeel.

 

ZONDAG 25 DECEMBER 2022

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur Kerstviering. Lektor: Ineke Boon.

 

12.30 uur Kindje Wiegen.

 

MAANDAG 26 DECEMBER 2022

TWEEDE KERSTDAG

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 12 december 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

17-10-2022 De heer Jo Gloudemans, 84 jaar, wonende te Nuland, Duijn en Daelseweg 4; en

18-10-2022 De heer Theo van Roosmalen, 73 jaar, wonende te Nuland, Korenbloemstraat 2.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

DAMESKOOR GAAT STOPPEN

In het boek: “700 jaar parochie” staat geschreven:

In 1962 is het Kerkkoor uitgebreid met vrouwen en ging als Gemengd Kerkkoor verder.

Omdat steeds minder mannen op werkdagen in de gelegenheid waren door de week de mis te zingen bij Rouw en Trouw, werd de behoefte aan een Dameskoor steeds groter. Het nieuwe koor zou met name gaan zingen bij Rouw en Trouw.

In november 1963 - een jaar na de oprichting van het Gemengd Kerkkoor - trad het Dameskoor voor de eerste keer aan.

Toos Dirks was de dirigente; daarna Gerda Wagemans-Langens met Maria van der Doelen aan het orgel.

Gerda Wagemans-Langens is vanaf de oprichting in 1963 lid van het Dameskoor: dus 59 jaar lid.

Bij het 50-jarig bestaan in 2013 kreeg Gerda de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Omdat het dameskoor steeds minder vaak hoefde te zingen bij Rouw en Trouw, werd het koor steeds vaker ingeschakeld bij weekend- en doordeweekse vieringen.

Bij de H. Mis van Allerzielen zong het Dameskoor voor de laatste keer.

Het is voor onze kerk zeer jammer dat het Dameskoor stopt.

Een groot verlies voor onze kerk.

Veel dank voor alle jaren van dienstbaar zijn voor de Nulandse kerk.

 

VERWARMING IN DE KERK.

Om de stookkosten niet de pan te laten uitreizen gaan we de verwarming later aanzetten, om niet tot 14 maar tot 12 graden de kerk te verwarmen.

Dit is niet alleen vanwege de hoge energiekosten maar ook om een bijdrage te leveren aan de Bijbels opdracht: Goed Rentmeesterschap.

Een mooi gebaar is als jezelf een fleece deken meebrengt.

 

ACTIE KERKBALANS 2023.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Met de landelijke Actie Kerkbalans zamelen we geld in voor onze eigen Nulandse kerk. Evenals in januari van dit jaar worden de enveloppen rondgebracht met de vraag uw bijdrage in de bijgevoegde enveloppe op een van de genoemde adressen in te leveren.

Eind januari 2023 zal Actie Kerkbalans gehouden worden.

 

ZONDAG 12 NOVEMBER ZONDAG VAN DE ARMOEDE

Het gezin en armoede

Het gezin kent vele problemen, waardoor het op de proef gesteld word. Een beproeving is de armoede. We denken aan vele gezinnen die de randen van de grote steden bevolken, maar ook aan de plattelandsgebieden…..Zoveel ellende, zoveel achteruitgang! En dan, om de toestand te verergeren, is er de oorlog. Oorlog is altijd een vreselijk iets. Zeker omdat oorlog de burgerbevolking en gezinnen treft. Waarlijk oorlog is de ‘moeder van alle armoede’, oorlog verarmt een gezin, verslindt levens, zielen en ook heiligste en dierbaarste gevoelens.

 

Paus Franciscus geschreven op 32 juni 2015!!

 

GELUK

Je bent een gelukkig mens

Als je ook oog hebt voor

Wie ongeluk heeft.

 

Je bent een gelukkig mens

Als je ook nu opvangt

Wie omvalt

 

Je bent een gelukkig mens

Als je in deze tijd je hart niet sluit

Voor wie verhardt.

 

Marinus van den Berg

 

RODE WOENSDAG/RED WEDNESDAY

Dit jaar is rode woensdag op 23 november 2022.

STA OP VOOR DE VRIJHEID OM TE GELOVEN

Met de kerk in het rood willen we aangeven en protesteren tegen het feit dat er wereldwijd nog steeds mensen om hun geloof vervolgd worden. Godsdienstvrijheid is een mensenrecht.

In een op de drie landen wereldwijd worden mensen - vaak minderheden - geconfronteerd met zeer ernstige schendingen van de Godsdienstvrijheid.

De kleur ROOD staat hier symbool voor het bloed van mensen, die vanwege hun geloof gedood zijn.

De Nulandse geloofsgemeenschap doet dit jaar voor de 4de keer mee

Dus op 23 november staat de Nulandse kerk in rood evenals honderden andere kerken in Nederland en wereldwijd.

 

KERSTSTAL OP DE KIOSK.

Vorig jaar was er eindelijk een buiten-kerststal in Nuland, en wel op de kiosk.

De buiten-kerststal is een samenwerkingsverband van Rondje Nuland, de Kioskcommissie, de Dorpsraad en de Kerk

De bedoeling is dat de stal wordt opgebouwd in de week van maandag 12 december. De kerststal wordt uitgebreid met 2 schapen; wederom getekend en ingekleurd door Annemarie Hurkmans en door Jorg Kosten uitgezaagd.

 

BEZINNING

Lijden omwille van Christus.

Wees zachtmoedig en sterk wanneer de tijd van kwelling gekomen is. Word innerlijk niet onrustig en gedraag je niet als een wanhopige, wanneer je iets ontnomen wordt dat je dierbaar is of als je iets ontnomen wordt wat je noodzakelijk acht. Meestal worden de dierbaarste vrienden van Jezus door de grootste moeilijkheden beproefd. Hij stond toe dat zij vaak kwellingen te verduren hadden, onder groot verdriet gebukt gingen, hoe zul jij dan zonder moeilijkheden kunnen leven?

 

KLOK LUIDEN BIJ EEN OVERLIJDEN

Vaak komt de opmerking: “er is niet geluid voor die of die”.

Het zit zo: we luiden voor iedere overledene in Nuland en de Kruisstraat. Maar er moet wel om gevraagd worden.

Met het luiden wordt aangegeven dat er een overledene is binnen de voormalige parochiegrens.

 

GERARDUSKALENDER 2023

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2023 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 9,00.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl