Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

OPEN KERKENDAG 

WAAROM AANDACHT VOOR EEN KERKGEBOUW?

Op zondag 26 november is iedereen welkom om ons kerkgebouw nader te verkennen. Er zijn in de loop der jaren allerlei veranderingen aangebracht. En: We staan open voor verbeteringen, zodat ons gebouw kan blijven functioneren voor onze gemeenschap.

 

Onlangs zijn er vitrines in de kerk geplaatst, op de plek waar oude kerkbanken stonden, dien naar een kerk in Frankrijk gaan. We willen laten zien, wat we aan waardevolle spullen in huis hebben. Dit keer willen we kerststallen uit allerlei landen tentoonstellen en ideeën aanreiken voor een eigen kerststalletje thuis.

 

Op zondag 26 november is onze kerk open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Te midden van vele andere gebouwen, die gebruikt worden voor bewoning en bedrijvigheid, bieden kerkgebouwen ruimte voor de ontmoeting met God.

Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk project’ van God en van de mens. Door mensen in geloof gebouwd en aan God toegewijd. In de ruimte van de kerk is er de ontmoeting tussen God en de mens, maar ook de samenkomst van de gelovigen als geloofsgemeenschap.

 

In een kerkgebouw ben je als mens eigenlijk nooit alleen, omdat in het tabernakel de geconsacreerde hosties worden bewaard, waarin de levende Heer op bijzondere wijze present is in de kerk. De brandende godslamp is het teken van deze aanwezigheid van de Heer in het sacrament.

 

Het woord ‘kerk’ komt van het woord ‘kurios’, wat Heer betekent. Het kerkgebouw is op de eerste plaats huis van de Heer, de ruimte waar de Heer op een bijzondere manier aanwezig is te midden van zijn mensen. Zelfs als mensen enkel aan een kerk voorbij rijden, zonder er binnen te gaan, doet een kerk hen vaak al even stilstaan bij hun relatie met God.

 

Het kerkgebouw is ook een verwijzing naar de geloofsgemeenschap die er kerkt, naar de mensen die er samenkomen in geloof. De gelovigen zijn de levende stenen die samen de gemeenschap rond de Heer vormen. Bovendien is een kerk een teken van menselijk kunnen in bouwkunst en in gezamenlijkheid: voor God is vaak het mooiste nog niet mooi genoeg.

 

Het altaar wordt het ‘hart van de kerk’ genoemd. Altaar en lezenaar samen vormen het centrale gedeelte in de kerk. Het altaar verwijst naar Christus die de hoeksteen is.

De lezenaar die vlakbij het altaar staat, doet denken aan het woord van God. Het is de plek waar het wordt voorgelezen en uitgelegd. De geloofsgemeenschap komt in een kerkgebouw bijeen voor de liturgie, gericht op de ontmoeting met de Heer die tot ons komt in zijn woord en sacrament. De geloofsgemeenschap wordt in de liturgie telkens weer onderwezen en gevoed door Christus zelf. Aan het einde van de eucharistie worden de gelovigen uitgezonden. Ze verspreiden zich over een groot gebied. Wat ze gehoord en ontvangen hebben, dragen zij mee in hun hart. Het woord ‘mis’ heeft te maken met het Latijnse woord ‘missio’ dat ‘zending’ betekent. Mensen die druppelsgewijs binnen kwamen in de kerk, gaan aan het eind van de viering doorgaans in gezamenlijkheid als geloofsgemeenschap weer naar buiten.

 

Een kerkgebouw wordt in de loop van de tijd voor mensen bijzonder dierbaar wanneer zij er allerlei levensmomenten in geloof vieren en deze in vertrouwen met God verbinden. Wanneer je in een kerk samen de scharniermomenten van het leven in geloof kunt vieren en gedenken in Gods nabijheid, is dat van onuitwisbare betekenis.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 25 NOVEMBER T/M VRIJDAG 22 DECEMBER 2017

 

WEEKEND 25 – 26 NOVEMBER 2017

Zaterdag 25 november

CECILIAFEEST KERKKOOR

Tijdens de viering worden er 3 jubilarissen gehuldigd:

Grad Kerkhof (40 jaar lid), Annie Roovers en Joke Vossebeld (25 jaar lid)

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een Acoliet.

MISINTENTIES:

Overleden leden van het Kerkkoor, Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Jan en Mien vd Camp, Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Antoon Langens (p), Christien Vorstenbosch (gef/verj), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Adriaan van Bennekom en overleden fam., Piet van der Steen (p), Riek Kerkhof-Korsten (p), Jan en Doortje van Sleeuwen-vd Donk (jrg), Martien van Doren (jrg), Mari van Heeswijk (verj).

 

Zondag 26 november

CHRISTUS KONING

Tijdens de viering worden de projectmappen uitgereikt aan de Vormelingen van volgend jaar.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Christ van Bergen en Dorien de dochter (trouwdag), Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Geert vd Meulenreek (mdg/verj), Bets van Zoggel-Gloudemans (p/verj), Annie Roovers-vd Biezen (trouwdag), Bijzondere intentie, overleden ouders Kappen-van der Heijden en Van Druenen-Van Kaathoven en overleden en zieke fam.leden.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 27 november

10.30 uur Vergadering Commissie Gebouwen DGH.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 28 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

19.00 – 22.00 uur EHBO Nuland

 

Donderdag 30 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 01 december

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 02 – 03 DECEMBER 2017

Zaterdag 02 december

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jan van Santvoort (1e jrg), Adriaan de Wit (mdg), Huub Theunissen (mdg), Theo Heijmans (mdg).

 

Zondag 03 december

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Bert van Gogh en Jo van Gogh-van Haaren (mdg).

 

Maandag 04 december

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 05 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

15.30 uur Korenplanning.

 

Vrijdag 08 december

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 09 – 10 DECEMBER 2017

Zaterdag 09 december

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Grad van Nistelrooij (mdg), Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Marinus Schouten (jrg).

 

Zondag 10 december

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gijs van Helvoirt (jrg) en fam. van Bergen, Riek Maas-Maas (mdg), Annie Roovers-vd Biezen (verj), Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (mdg).

 

Maandag 11 december

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 12 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

19.00 – 22.00 uur EHBO Nuland.

 

Woensdag 13 december

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

20.30 – 21.30 EHBO Nuland.

 

Donderdag 14 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 15 december

08.00 – 20.00 uur KERSTPAKKETTENAKTIE BIJ DE ALBERT HEIJN IN NULAND!

 

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 16 – 17 DECEMBER 2017

DIT WEEKEND EXTRA MANDJESCOLLECTE ACHTER IN DE KERK I.V.M. ADVENTSAKTIE 2017.

Zaterdag 16 december

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p/jrg), Truus en Thé van Nistelrooij-Hubers, Rien (de zoon), Thijs (het kleinkind), overleden fam. van Nistelrooij en overleden fam. Hubers, De heer en mevrouw Visschers-Vervoort (p), John Wolfs (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (1e jrg), Arnoldus Droomers en Maria (verj) van Nuland (de echtgenote) (gef).

 

Zondag 17 december

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen, Anna van Doorn en overleden fam.leden, Joke van Bakel-van Aggelen en Marcel de zoon.

 

11.30 uur Doop.

 

Maandag 18 december

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 december

Bloemsiergroep 1-2-3-4 zijn aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23 – 24 DECEMBER 2017

Zaterdag 23 december

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jo van der Doelen (p), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Tineke Maas-Hanegraaf (mdg).

 

KERSTAVOND

Zondag 24 december

18.00 uur Gezinsviering. Verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen.

Misdienaars: Emma vd Bosch en Eline vd Hanenberg.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p), Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

20.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gerrit Langens (p), Antoon Langens (p), Ans Donkers (p/jrg), Ad Haerkens (mdg), Johan Arts en Henk Stofmeel.

 

Maandag 25 december

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur! Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Jan en Bertha vd Hanenberg, Tiny en Hans, Francien Leeijen-van der Doelen (p), Riet van Schaik-IJsseling (p), Arnoldus Droomers en Maria van Nuland (jrg) de echtgenote (gef), Jo Draad en fam. van Gaalen en fam. Draad.

 

15.00 uur Kindje wiegen voor onze allerkleinsten.

 

Dinsdag 26 december

TWEEDE KERSTDAG

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij, Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg).

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

16-10-2017 Mevrouw Tineke Maas-Hanegraaf, 86 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat zij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

29-10-2017 Thijn, zoontje van Henri en Marieke van der Biezen-de Werd, Akkerstraat 1A te Nuland.

 

Dat hij tot goede christen mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 11 december 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 04 december 2017 om 20.00 uur, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 08 januari 2017.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

VRIJWILLIGERSAVOND

De jaarlijkse vrijwilligersavond van onze kerk is bijzonder goed verlopen. Na de opening en de openingsgedachte (500 jaar Maarten Luther) door de pastoor, hebben we genoten van “Ger Coppens mi heur apostelen” uit Boerdonk. Een geweldige artieste en de muzikanten Hent en Jan met  mooie liedjes, versjes en rijmpjes.

Er was dit jaar geen Paaskaars voor de vrijwilliger van het jaar. De Paaskaars is gevallen; wel gelijmd, maar te zwak geworden.

Overwogen wordt voor het volgend jaar Het Kerkwijdingsfeest eind september (het vroegere parochiefeest) en deze vrijwilligersavond te koppelen met het feest voor de vrijwilligers.

Ruim 110 vrijwilligers met hun partner hebben de vrijwilligersavond bezocht en genoten van Ger Coppens. Ook het bijpraten en het zingen van het Vrijwilligerslied onder genot van een drankje en hapje beviel goed.

 

GRAFMONUMENTEN RUIMEN.

In oktober zijn 14 grafmonumenten verwijderd en een urn uit de urnenmuur.  Vijf kub. grond is aangevoerd om de lege plekken op te vullen. Een zwaar karwei.  Alleen grafmonumenten  worden geruimd; de graven zelf blijven onaangeroerd. Bij de urnenmuur heeft de familie de urn meegenomen.

 

NACHT VAN DE NACHT.

DOOR LICHT GERAAKT.

Vrijdag 27 oktober 2017 hebben we met “De Goede Herder” een stille tocht van 6 kilometer gelopen vanaf sterrenwacht Halley naar het Mariakapelletje in de Schrikkelvenstraat  in Heesch. Onze pastorale werkster Annemie Bergsma ging ons voor in gebed, bij vertrek en bij de Mariakapel met teksten, om Gods Schepping te (h)erkennen, te waarden en te eren. Bij de Mariakapel hebben we een kaarsje opgestoken en kregen we een parel: iedere mens is een parel in Gods hand. Bij terugkomst was er koffie. Daarna een lezing over klimatologie en lichtverontreiniging. Je ontdekt dan dat de mens de grootste vernieler van de natuur is, van Gods Schepping.

 

KERSTPAKKETTEN 2017

Evenals vorig jaar gaan we als geloofsgemeenschap weer actief meedoen met het verzamelen van levensmiddelen, om de minderbedeelden  in Rosmalen, Vinkel en Nuland, een kerstpakket te bezorgen. We werken samen met project “Missie X-mas” van de stichting VEADS (Voor Elkaar Aan De Slag) samen met Diaconie Rosmalen, Jongerenwerk Divers Jongeren van het Jongerencentrum Number One. De Albert Heijn in Nuland doet ook weer mee, onze dank hiervoor! We verzamelen op vrijdag 15 december aanstaande van 08.00 – 20.00 uur. U ziet ons deze dag met een kraampje op de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Nuland. Voordat u de winkel in gaat kunt u een overzicht krijgen, van levensmiddelen welke we voor de pakketten nodig hebben. De Kerstpakketten worden zaterdag 23 december bezorgd.

 

Doe mee en geef, net als vorig jaar, deze mensen een fijne warme Kerst.

 

ADVENTSAKTIE 2017

De Adventsaktie 2017 gaat, zoals vorig jaar, door met steun bieden aan 5 projecten met het thema: Moeder en kind. Ze worden ondersteund voor hun zelfredzaamheid.

De projecten zijn: Westelijke Jordaanoever, Rwanda, Congo, Malawi en Burkina Faso. In het weekend van 16 en 17 december zal er een extra mandjescollecte zijn, achter in de kerk.

 

FAMILIE/GELEGENHEIDSKOOR

Bij gebrek aan een kinder-/jongerenkoor is er een nieuw idee ontstaan.

Het huidige koor, bestaat op dit moment nog uit drie kinderen, die wel erg graag willen blijven zingen,  maar dat is te weinig om een viering op te luisteren.

Het idee is nu om dit aan te vullen met oudere kinderen, ouders, jongeren eigenlijk iedereen die het leuk vindt om te zingen.

Het wordt geen wekelijkse repetitie en de optredens zoals we er tot nu toe over denken, zullen voornamelijk zijn tijdens de Eerste Communieviering, Kerstmis en Pasen.

We hebben tot nu toe al een paar keer gewerkt met cd’s maar dat kan geen echt koor vervangen.

 

Dus…. is dit een oproep aan iedereen die zo nu en dan mee wil zingen bij bijzondere gelegenheden in de kerk, of misschien zelfs elders.

Lijkt het je leuk om dit te doen of wil je het gewoon een paar keer proberen dan kun je je aanmelden via telefoonnummer 073-5321215

 

REACTIE CIDI:  CENTRUM INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL

De kwestie van de fasces is een lastige.

Het merkwaardige verschil tussen het hakenkruis en de fasces is dat het eerste symbool onmogelijk los gezien kan worden van het nationaalsocialisme, behalve misschien in Aziatische landen met een boeddhistische traditie. De fasces daarentegen komt op veel plekken nog voor en lijkt in het Westen niet altijd verbonden te worden met het fascisme. Zo siert het symbool onder andere het wapen van de Amerikaanse Senaat, de vlag van Brooklyn (New York), de vlag van de Zweedse politie, het wapen van Ecuador en van Kameroen en de vlag van het Zwitserse kanton Sankt Gallen. Het lijkt erop dat het binnen Nederland inderdaad verder niet gebruikt wordt in wapens.

Het is dus duidelijk een symbool dat weliswaar door de fascisten werd gebruikt, maar tegelijkertijd door velen nog wordt gezien als een enigszins neutraal wapen. Daarom zou men inderdaad kunnen beargumenteren dat de associatie met fascisme niet per se algemeen is. Het symbool waarvoor de fasces staat is blijkbaar nog altijd multi-interpretabel en niet automatisch fascistisch.

Wij vinden het heel erg goed dat u als bestuur van de Heilige Johannes' Onthoofdingskerk deze zaak zo kritisch in de gaten houdt. Het is vooral belangrijk dat inderdaad mensen ervan bewust zijn hoe de fascisten dit symbool gebruikten en het is natuurlijk belangrijk dat er lokaal draagvlak is voor het gebruik van het wapen. Wij zijn blij met uw zorgen en het is fijn dat u ons erbij betrekt. Het symbool hoeft dus niet per se te staan voor het fascisme, ondanks de nauwe band.