Terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

ONTMOETEN

ONTMOETEN is de stap durven zetten, je ware gezicht durven tonen, je vrees en onzekerheid opzij schuiven en je vertrouwen aan iemand schenken. Weten dat je geborgen bent.

 

ONTMOETEN is niet veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen, beslag leggen of veroordelen.

 

ONTMOETEN is nooit ‘moeten’. Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.

 

ONTMOETEN geeft nieuwe horizonten aan je leven. Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht niet meer verbergen. Je moet ze niet langer alleen dragen. Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

 

Erik Stijnen

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 JULI T/M VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

 

WEEKEND 29– 30 JULI 2017

Zaterdag 29 juli

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Johannes Gerardus Gloudemans (verj), Francisca vd Doelen-Verstegen, Cor van der Weerden (verj), Piet van der Steen (p), Jos Korsten (jrg/p), Wim van Erp (jrg), Jo van Lokven (p/verj).

 

Zondag 30 juli

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

OP DINSDAGOCHTEND EN VRIJDAGOCHTEND IS HET PAROCHIECENTRUM GESLOTEN TOT EN MET VRIJDAG 11 AUGUSTUS. VANAF MAANDAG 14 AUGUSTUS GELDEN DE NORMALE OPENINGSTIJDEN WEER.

 

Dinsdag 01 augustus

HET PAROCHIECENTRUM IS GESLOTEN!

 

Vrijdag 04 augustus

HET PAROCHIECENTRUM IS GESLOTEN!

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering bestuur kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 05 – 06 AUGUSTUS 2017

Zaterdag 05 augustus

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Karel en Lena Tielemans-van Houtum (p/verj), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Grad van Nistelrooij (mdg), Antoon Langens (p), Huub Theunissen (mdg), Theo Heijmans (mdg), Bets Westerlaken-Verputten (mdg), Jan van Santvoort (mdg), Gerard Knipping (mdg), Wim van der Leest (1e jrg), Mildred Clement (verj).

 

Zondag 06 augustus

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gijs van Helvoirt (trouwdag), Joke van Bakel-van Aggelen en Marcel de zoon, Bert van Gogh (mdg) en Jo van Gogh-van Haaren, Riet van Schaik-IJsseling (mdg).

 

Maandag 07 augustus

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Er is deze maand géén doopinformatieavond in Heesch!

 

Dinsdag 08 augustus

HET PAROCHIECENTRUM IS GESLOTEN!

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Vrijdag 11 augustus

HET PAROCHIECENTRUM IS GESLOTEN!

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 12 – 13 AUGUSTUS 2017

Zaterdag 12 augustus

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Leni van Zutphen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Peter van Rosmalen (p), Cor Vos en Tien Vos-van Gaalen (p/jrg).

 

Zondag 13 augustus

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Josephus en Jacoba van den Bosch-Glaudemans en Sjaak, de zoon, Riek Maas-Maas (mdg), Jo Westerlaken (p/jrg), Ad Haerkens (mdg/verj), Gerarda van der Biezen-vd Ven (mdg).

 

Maandag 14 augustus

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 15 augustus

MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Bets Westerlaken-Verputten (p).

 

Donderdag 17 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

 

Vrijdag 18 augustus

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 19 – 20 AUGUSTUS 2017

Zaterdag 19 augustus

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p), Overleden ouders van Erp-Verstegen, Jo van der Doelen (p), Jans van Veghel-van der Biezen (mdg), Harry Mensink (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Johan Hartogs (mdg), Jan van der Leest (1e jrg) en Pieta van der Leest-van Deursen, Riek Kerkhof-Korsten (p/jrg), Ans Donkers (p/verj), Grad vd Doelen (verj) en overleden fam.leden, Bertus van der Veeken (jrg) en overleden fam.

 

Zondag 20 augustus

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

 

11.30 uur Doop van Vinn, zoon van Peter en Marieke den Brok-van Erp.

 

Maandag 21 augustus

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 22 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 24 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur  Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 25 augustus

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 26 – 27 AUGUSTUS 2017

Dit weekend is er, ná de vieringen, een MIVA-collecte. Het geld gaat naar Burkina Faso,  een van de armste landen van de wereld, om de veldwerkers van een brommer te voorzien om nog meer kwetsbare en kansarme mensen en kinderen te bereiken.

 

NAAMFEEST H. JOHANNES’ ONTHOOFDING

Zaterdag 26 augustus

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Hans vd Biezen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Herman Heijmans (mdg), Ciska van de Meulenreek-Korsten (p), Piet van der Steen (p).

 

Zondag 27 augustus

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen, Cor en Sina de Wit-Verstegen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

29-06-2017 De heer Joop Truschel, 90 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

25-06-2017 Fem, dochter van Sander en Sandra Korsten-van Dinther, Duinbergenstraat 6 te Nuland;

02-07-2017 Liva, dochter van Koen van Nuland en Daisy van Nistelrooij, Hoolstraat 8a te Nuland.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 14 augustus 2017.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

In augustus is er géén doopinformatieavond!

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 04 september 2017, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD

De pastoriebewoners zijn op zoek naar een nieuwe huishoudelijke hulp. Nelly van Niftrik heeft dit 33 jaar lang gedaan. Vanwege haar gezondheid moet ze stoppen. We zijn haar dankbaar dat ze dit werk geweldig gedaan heeft. Zij kwam steeds op dinsdag- en woensdagmorgen. Heeft u interesse, meldt u zich dan schriftelijk, per e-mail of mondeling. U weet het adres.

 

VRIJWILLIGERS

Ook de parochie kan niet zonder vrijwilligers. Omdat binnen de parochie langzaam aan het aantal vrijwilligers aan het verminderen is (o.a. door de vergrijzing), doen wij een beroep op mensen die binnen de parochie eens een keer actief willen zijn als vrijwilliger.

 

Wij zoeken op dit moment naar mensen die willen meedenken in het Kerkbestuur, of die af en toe willen kosteren, acoliet willen zijn, of die gastheer/gastvrouw op het parochiecentrum willen zijn voor een ochtend. (van 09.00 tot 11.30 uur)

 

Reacties graag naar: pastorie.nuland@hetnet.nl

 

COLLECTE TIJDENS EEN AVONDWAKE.

In onze kerk wordt bij een avondwake gecollecteerd voor H. Missen om zo de overleden te gedenken en levendig te houden in onze kerkgemeenschap.

Bij een avondwake met uitvaart daags erna is de collecte in mandjes achter in de kerk. Bij alleen avondwake vindt de collecte plaats tijdens de avondwake.

De kerkvergadering heeft besloten dat bij elke avondwake de collecte gaat plaatsvinden tijdens de avondwake.

 

UITJE

Op woensdag 28 juni 2017 hebben het kerkbestuur, de pastoraatsgroep en de kerkvergadering, samen met Tiny en Désirée het werkjaar 2016-2017 afgesloten. De tocht ging naar St Agatha naar de tentoonstelling,150 karavaan van de Witte Zusters en Witte Paters in Afrika, in het klooster van de Kruisheren; het oudste klooster van Nederland. Een zeer bijzondere tentoonstelling welke goed weergeeft wat onze missionarissen allemaal hebben gedaan, maar vooral hebben meegemaakt. Eerst koffie of thee met een Kruisherenkoek in het bezoekerscentrum, daarna de tentoonstelling in het klooster, waar we ook de refter en kapel bezocht hebben. Als afsluiting de wandeling door de spirituele tuin van de Kruisheren met onder andere een 150-jarige oude tulpenboom een rode en groene beuk en een eikenboom, een breviertuin en een uit buxus geknipt kruis op een wereldbol, een slang, een schip en een stoel.

Een zeer geslaagde middag.

 

GROTE KRAAN BIJ DE KERK.

Op 28 juni stond er een grote kraan bij de kerk

 

Toen is het kruis op de nok van het middenschip ontroest en met speciale verf, zoals bij het grote kruis op de toren, behandeld. Ook is er een schuin stuk dak afgedekt met een grote plaat gemaakt van zink en lood, omdat daar altijd gras enz. groeide. Tevens zijn bij een stuk naast de toren panlatten vervangen.

 

BOOM OMGEVALLEN

Op zaterdag 1 juli 2017 is zomaar om boom omgevallen opzij in het bos, langs het Gildelaantje. Er is nogal wat schade aangericht bij de buren. Gelukkig is de kerk verzekerd.

 

16 JULI 1817-2017

Het wapen van de voormalige gemeente Nuland bestaat volgens Wikipedia  op 16 juli 200 jaar. Het  wapen is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel, met een vrouwenbeeld steunend op een speer met de hoed van de vrijheid, en op een fasces zonder bijl, in blauw/geel uitgevoerd met een kerktoren met haan.

 

 

 

Eventueel als opvulling:

 

RUST WAT UIT

Rust.

Wat is rust eigenlijk?

Niets doen, uitgezakt zitten, passief afwachten?

Dan is de uitdrukking ‘rust roest’ te begrijpen.

 

Of is rust een activiteit?

Na gedane arbeid is het goed rusten!

Je verwerkt wat achter je ligt,

Je doet nieuwe krachten op voor wat gaat komen.

Heel wat mensen gaan in deze tijd op vakantie.

Rust zoeken met het oog op …

 

Jezus zegt tot zijn leerlingen en tot ons:

Rust wat uit. Jullie hebben het verdiend.

Je moet weer op krachten komen,

Want er zijn zoveel mensen

Die rusteloos hun weg zoeken

En om hulp vragen.

Er is teveel onrust in de wereld

Dat we op onze lauweren kunnen rusten.

 

Waarom Jezus telkens maar weer op de vraag

Van mensen ingaat?

Omdat God geen rust kent voordat …

Ja, vul maar in.

Geen rust voordat er harmonie tussen mensen is.

 

Rust nu wat uit.

 

Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.

 

Marcus 6,31