terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

PASTOORSPRAATJE

EVEN OP ADEM KOMEN

Nu er een serieus aantal Coronamaatregelen is versoepeld of zelfs helemaal verdwenen hebben we met elkaar ook het idee dat we weer echt een beetje adem kunnen halen en plannen we weer van alles waar we ook plezier aan beleven.

De druk lijkt er voor nu even wat af te zijn maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Corona voorbij of weg is en de toekomst is nog allesbehalve zeker.

Toch voelt het een beetje alsof het ergste voorbij is en we snakken naar contact in allerlei vormen en naar de zomervakantie die lonkt.

We durven en kunnen ook weer meer plannen en andere landen staan met open armen klaar om ons weer te ontvangen als toerist.

Tegelijk is het ook een beetje onwennig want na ruim anderhalf jaar zijn we niet meteen terug naar het oude ‘normaal’ en dat zal ook nog wel even duren.

Maar we mogen nu  toch wel stellen dat het ergste misschien achter de rug is en we op een hele vervelende manier kennis hebben gemaakt met iets dat onbekend was en een spoor van verdriet en verlies door onze wereld heeft getrokken en dat misschien wel altijd ook bij ons zal blijven.

Dan heb je het nodig om inderdaad even op adem te mogen komen en daar lenen de zomermaanden zich prima voor.

Ander weer en de kans om naar buiten te gaan en echt vrij van school of werk geeft lucht en laat de ervaringen ook een beetje naar de achtergrond verdwijnen.

Er zijn nog steeds mensen in ons midden die dagelijks de gevolgen van hun Coronabesmetting blijven ondervinden en die mogen we vooral veel sterkte en beterschap toewensen en dankbaar zijn dat ze nog bij ons zijn.

Ook voor de parochie is het fijn dat we samen even op adem mogen komen want de afgelopen periode heeft ook binnen de parochie veel van ons samen gevraagd.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fantastisch de hulp van iedereen in deze tijd geweest is en hoe we samen zijn blijven zoeken naar manieren om gemeenschap te zijn en te blijven en tegelijk mensen te helpen in al hun vragen.

We hebben met zoeken en proberen de parochie door de pandemie heen proberen te leiden en we hebben elkaar daarin ook gevonden en dat maakt dankbaar.

God is in alles bij ons geweest en heeft voor de nodige kracht gezorgd als wij het op tijd ook niet meer precies wisten zodat we toch verder konden en er het beste van gemaakt hebben.

Persoonlijk ben ik ook blij met een vakantieperiode in het vooruitzicht want ik sta al ruim anderhalf jaar zo’n beetje zeven dagen in de week ‘aan’ en dat begin ik toch wel te voelen.

Zonder de steun van God en al onze goede mensen had ik het ook zeker niet vol gehouden maar met elkaar zijn we tot hier toe gekomen en gaan we ook verder met het vertrouwen op Gods hulp van dag tot dag.

Zoals gezegd; iedereen ontzettend bedankt en kom vooral tot rust in de tijd die er voor ons ligt zodat we in het najaar samen weer parochie kunnen zijn in de geest en op de manier van Christus zelf want Hij is toch waar alles om draait!

Een hele mooie zomer toegewenst en al duurt het nog even voor de scholen in onze regio dicht gaan voor mij is het even klaar met schrijven en wil ik graag op adem komen voor een nieuw seizoen en nieuwe inspiratie opdoen.

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 31 JULI T/M ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

 

VAKANTIESLUITING!

Het Parochiecentrum is in verband met vakantie gesloten van maandag 19 juli tot maandag 9 augustus. Op dinsdagochtend kunt u van 09.00 tot 11.30 uur terecht voor het opgeven van een misintentie e.d. Vanaf maandag 9 augustus gelden de normale openingstijden weer.

 

ZATERDAG 31 JULI 2021

18e Z. door het jaar

15.00 uur Doop Kes, dochter van Koen van Nuland en Daisy van Nistelrooij.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Knil en Wim van Erp-vd Broek (p), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Ouders Westerlaken-Verstegen en alle overleden fam. Westerlaken.

 

Maandag 02 augustus

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 03 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 04 augustus

13.00 uur Kerkschoonmaak, groep 3.

 

Donderdag 05 augustus

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 07 AUGUSTUS 2021

19e Z. door het Jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Karel en Lena Tielemans-van Houtum (verj), Jan Kappen (mdg), Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p/trouwdag), Joke van  Bakel-van Aggelen en zonen Bertie en Marcel (p), Wim van der Leest (p/jrg), Adriaan van Aggelen (mdg), Rien Meulendijk (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p).

 

Maandag 09 augustus

PAROCHIECENTRUM WEER OPEN!

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 10 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 12 augustus

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 13 augustus

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2021

MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Jan van der Leest en Pieta van der Leest-van Deursen (p/jrg), Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij (mdg) en Jan van Rooij (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p/jrg), Jo Westerlaken (jrg).

 

Maandag 16 augustus

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 17 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 19 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 21 AUGUSTUS 2021

21e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Han Zwanenberg (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Gerard van Dreumel (p), Wim van Creij (mdg).

 

Maandag 23 augustus

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 24 augustus

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 26 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 27 augustus

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

Zaterdag: MIVA-collecte:

De Missie Verkeersmiddelen Aktie stelt Duncan centraal. Hij zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap, zodat zij betere kansen krijgen in de maatschappij en erbij kunnen horen. Hij wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat ze nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar.

 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

22e Z. door het jaar

KERMIS

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen, Marinus Verstappen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg).

 

Maandag 30 augustus

10.00 uur GILDE-MIS bij de Polderkerk.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

12-06-2021 Mevrouw Zus Langens, 86 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

22-06-2021 Mevrouw Greet Loeffen-Ceelen, 91 jaar, wonende te Nuland, Martinushuis;

23-06-2021 De heer Wim van Creij, 71 jaar, wonende te Nuland, Zomerdijk 47;

26-06-2021 Mevrouw Riek Peijnenburg-van Hal, 89 jaar, wonende te Nuland, Zandstraat 16-B.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

04-07-2021 Nina, dochter van Harm en Daisy van der Schoot-Bosch, Boekweitstraat 18 te Nuland

 

Dat zij tot goede christene mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is vanaf maandag 9 augustus weer aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 16 augustus 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

WIE HEEFT HET GEZIEN???

DE REGENBOOGVLAG

Bij de kerk hangt de Regenboogvlag uit aan de eerste vlaggenmast.

Wij willen als kerk nadrukkelijk laten zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, of identiteit.

 

KERKKLOK

Bij het jaarlijks onderhoud van de kerkklokken is gebleken dat op de wijzers aan de zuidzijde van de toren speling zit. Ze zijn meegenomen om gerepareerd te worden.

De 1 aan de zuidzijde is ook weer gemaakt.

 

KERK OPEN IN DE VAKANTIEPERIODE

We proberen ook dit jaar weer de kerk alle dagen open te hebben tijdens de vakantieperiode. We merken dat daar grote behoefte aan is; een kaarsje, een gebed, een moment van stilte of zo maar even dwalen door het kerkgebouw.

 

CORONA

Ofschoon er nieuwe mogelijkheden voor groepen zijn gekomen, blijven wij de landelijke basisregels van de coronabestrijding toepassen in onze kerk: dus 1,5 meter afstand, looprichting aanhouden en handenwassen.

Ter Communie gaan blijft hetzelfde. Dus zelf de H. Hostie van de schaal nemen. De pastoor zegt : Het Lichaam van Christus en uw antwoord is dan als gebruikelijk: Amen.

Gezien de grootte van onze kerk is aanmelden niet meer nodig. Er mag weer gezongen worden.

 

VERSLAG LAATSTE KERKVERGADERING.

Op maandag 28 juni 2021 hebben we de laatste kerkvergadering gehouden (dat was ook de eerste sedert de corona). Tevens was het de afsluiting van het kerkelijk jaar, van de Nulandse kerk.

 

Na een uurtje vergaderen in de parochiezaal (alle punten op pastoraal en bestuurlijk gebied zijn kort besproken) en na het gedenken van het overlijden van Jan Kappen, zijn we door Lenie van Zutphen hartelijk ontvangen voor een feestelijke nazit. Ad had de barbecue aangemaakt.

Familie van Zutphen bedankt voor de gastvrijheid.

 

VORMING EN TOERUSTING

Om toch zoveel mogelijk aan Vorming en Toerusting te doen, hebben we besloten om, zoals we dat ook al doen met de maandelijkse Nieuwsbrief van ons bisdom, de overweging die wekelijks op de achterzijde van het misboekje staat, toe te zenden aan alle parochianen waarvan we een emailadres hebben. Wilt u ook de Nieuwsbrief en de wekelijkse Overweging ontvangen geef dan uw adres en emailadres door. Pastorie.nuland@hetnet.nl

 

TAALLESSEN

Al enkele jaren worden iedere dinsdagochtend in de parochiezaal door ” de Stichting ABC Leer mee” taallessen verzorgd. Deze zijn voor autochtonen en allochtonen met of zonder migratieachtergrond, die hulp nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal.  Voor onze kerk een mooi gebaar om de zaal ter beschikking te mogen stellen. Helaas gaan de taallessen in Nuland stoppen wegens te weinig deelnemers.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl