terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

BERICHT VOOR DE PAROCHIANEN

 

Beste parochianen,

 

Verbijsterd ontving het parochiebestuur vorige week het bericht dat pastoor Ouwens zijn ontslag wil nemen en zijn priesterambt neer wil leggen. Veel emoties hebben ons in de afgelopen dagen geraakt zowel van verbazing als verdriet, maar ook van dankbaarheid voor pastoor Ouwens voor zijn inzet voor onze parochie.

 

Ondanks dat we geen uitgebreid afscheid van hem kunnen nemen, willen wij als bestuur onze dank uitspreken voor het werk dat hij in onze parochie heeft verricht en de inzet die hij voor de parochie en parochianen heeft getoond. Wij wensen hem vooral Gods zegen toe op zijn levensweg.

 

Door de ontstane situatie is er afgelopen dagen intensief contact geweest tussen het parochiebestuur met de bisschop en zijn medewerkers. Ook Mgr. De Korte is door de onverwachte situatie diep geraakt.

 

In goed overleg heeft de bisschop tijdelijke maatregelen getroffen om deze situatie in onze parochie op te vangen. Daarvoor heeft hij als waarnemend pastoor-administrator benoemd: pastoor Jacques Grubben, pastoor te Schaijk. De waarnemend pastoor zal met het bestuur voornamelijk de zakelijke kant van de parochie behartigen. De bisschop heeft daarnaast aan de heer W. van Lith gevraagd om nog enige tijd in het bestuur aan te blijven in de rol van vicevoorzitter. Hij verleent hiervoor de benodigde verloven.

 

Voor de liturgische invulling is er ook overleg met het bisdom.

 

Gezien de situatie en de beginnende vakantietijd is er een noodoplossing gecreëerd waarvoor vanaf volgende week in ieder geval tot eind augustus een nieuw vieringenrooster wordt ingevoerd.

 

Daarbij wordt het aantal vieringen voorlopig sterk verminderd. Een overzicht hiervan vindt u achter in de kerk. Wet wordt ook gepubliceerd in de parochieberichten en op de site. (www.parochiedgh.nl)

 

Voor Nuland en Geffen verandert er niets in het vieringenrooster.

 

Wij hopen, ondanks deze lastige situatie, op uw begrip en vragen om uw gebed.

 

Het parochiebestuur.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 29 JULI T/M ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023

 

ZATERDAG 29 JULI 2023

17e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Cor van der Weerden en overleden fam., Wim en Knil van Erp-van den Broek, Toon van den Berg (mdg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

VAKANTIESLUITING!

Het Parochiecentrum is in verband met vakantie gesloten van maandag 24 juli tot maandag 14 augustus. Tijdens deze periode kunt u op dinsdagochtend, van 09.00 tot 11.30 uur, terecht voor het opgeven van een misintentie e.d. Vanaf maandag 14 augustus gelden de normale openingstijden weer.

 

Maandag 31 juli

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 01 augustus

09.00 – 12.30 uur PAROCHIECENTRUM GEOPEND!

 

Donderdag 03 augustus

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 04 augustus

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 05 AUGUSTUS 2023

18e Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Gijs en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p/trouwdag), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p), Wim van der Leest (p/jrg), Sjaak van Uijtert (mdg), Nel Jansen (1e jrg).

 

Maandag 07 augustus

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 08 augustus

09.00 – 12.30 uur PAROCHIECENTRUM GEOPEND!

 

Donderdag 10 augustus

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 11 augustus

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2023

19e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Karel en Lena Tielemans-van Houtum en dochter Ine van den Heuvel-Tielemans.

 

Maandag 14 augustus

VANAF VANDAAG IS HET PAROCHIECENTRUM WEER GEOPENT OP DE NORMALE OPENINGSTIJDEN.

 

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 15 augustus

MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

 

Donderdag 17 augustus

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2023

20e  Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Toon Smits (1e jrg), Henk Wagemans (p), Jan van der Leest en Pieta van der Leest-van Deursen (p/jrg), Henk Smits (mdg), Antoon van den Broek (mdg), Theo van Roosmalen (mdg), Jo Gloudemans (mdg), Gerard Kerkhof (1e jrg), Paul Schoones (p), Mien Hanegraaf-van Nuland (jrg).

 

Maandag 21 augustus

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Woensdag 23 augustus

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

 

Donderdag 24 augustus

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 25 augustus

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023

21e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Johanna van Nistelrooij-van der Doelen (verj), Tonnie van Krieken (mdg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Toon van den Berg (mdg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 28 augustus 2023

10.00 uur Openluchtmis Gilde, op het terrein van de Polderkerk.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 14 augustus 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

09-07-2023 Lia-Romaé Bouwmans, dochter van Bart Bouwmans en Alysha Raaymakers, Zwollestraat 18 te ’s-Hertogenbosch.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

28-06-2023 De heer Toon van den Berg, 89 jaar, wonende te Nuland, Burgemeester Teunissenstraat 40;

08-07-2023 Mevrouw Tonny van Bennekom-de Groot, 90 jaar, wonende te Schaijk, Udensedreef 15 (app. 29);

12-07-2023 Mevrouw Marie van Bergen-van Zeeland, 94 jaar, wonende te Heesch, Mozartlaan 2 (kamer 117).

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

KERK OPEN TIJDENS DE ZOMER;

We gaan weer proberen onze kerk tijdens de zomer alle dagen open te hebben.

 

OORLOGSGRAF;

De restauratie is gereed. Op zondag 10 september 2023 zal om 11.30 uur de restauratie worden opgeleverd door de wethouder Mevr. Van der Sloot van onze gemeente met genodigden. Daarna drinken we koffie in de kerk. Iedereen is welkom.

 

OPEN MONUMENTENDAG;

Zondag 10 september 2023 is het Nationale Open Monumentendag. Onze kerk is open van 11.00 uur tot 17.00 uur.

 

KERKPLEIN EN EIGENDOM;

Even voor de duidelijkheid. Het kerkplein is eigendom van de kerk. Iedereen mag er gebruik van maken, maar wel even vragen.

De eisen zijn niet hoog: de brandweer en de ziekenwagen moeten toegang hebben. De pastoor moet in en uit kunnen rijden. De kerk moet toegankelijk zijn voor vieringen en geen hard geluid tijdens vieringen. 

 

BEZINNING;

Luisteren vereist dat wij de ander erkennen als iemand met een eigen reis. Als we dat doen, voelen andere zich welkom, niet veroordeeld om zijn/haar eigen reis te delen. De synodale ervaring kan begrepen worden als een weg van erkenning voor hen die zich niet voldoende erkend voelen in de kerk. Dit geldt met name voor mannelijke en vrouwelijke leken. Zij hadden voorheen het gevoel dat de kerk niet geïnteresseerd was in hun geloofservaring of hun mening.

Uit een  werkdocument ter voor bereiding op de bisschoppelijke Synode in Rome eind van het jaar.

 

LIVE STREAM

De vieringen worden ook uitgezonden via livestream.

U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl