terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

  

PASTOORSPRAATJE 11

Je mond leren houden.

 

Tijdens mijn opleiding tot priester aan het seminarie werd er van ons verwacht dat we ieder jaar voor de Veertigdagentijd samen met onze spirituaal, geestelijk leidsman, een aantal punten kozen waar we tijdens die veertig dagen aan zouden werken.

De meest voorkomende waren altijd het niet roken of drinken en op je eten letten maar daar kwam die goede man bij mij niet zo ver mee dus moesten we altijd op zoek naar iets anders.

En dat iets anders was zo gevonden want als je een keer eerlijk naar jezelf kijkt is er altijd wel iets om aan te werken en bij mij was dat meestal het oefenen van het mijn mond leren houden.

Daar was dan niet zo zeer het minder praten mee bedoeld maar wel het opletten met wat je zegt.

En dat was iedere keer nog een hele opgave want het idealisme spatte er aan alle kanten af en dan vind je al vlug dat je onrecht moet benoemen en voor de waarheid op moet komen en dat komt niet altijd goed over.

Daarbij had en heb ik een hele scherpe tong en dat kan helpen maar ook stuk maken en daarom was het achteraf nog niet zo’n gek idee van mijn geestelijk leidsman om mij daar aan te laten werken.

Ieder jaar aan het begin van de Veertigdagentijd stel ik me de vraag waar ik nu aan zou kunnen werken en het zoeken duurt nooit lang en er komen vaak dezelfde dingen voorbij.

Maar het is met de Veertigdagentijd als met ieder dieet, zolang als je jezelf er aan houd maak je stappen maar als je terug valt in je oude patronen dan is alles toch voor niets geweest.

Daarom is de Veertigdagentijd een weg die na Pasen eigenlijk verder zou moeten gaan omdat deze tijd ons bewust heeft gemaakt van alles waar we niet van groeien in ons leven en dat we dat aanpakken en los laten en daardoor ook weer in de juiste balans komen met onszelf, elkaar en God.

En de één mag dan leren om zijn mond eens wat meer dicht te houden en de ander om diegene naast hem wat meer te zien maar we hebben allemaal wel iets wat anders en beter kan.

De Veertigdagentijd is dan ook niet zo zeer alleen bedoelt om ons een moment bewust te maken van onze manier van leven en een eenmalige daad te laten stellen, maar om een blijvende verandering in gang te zetten die ons laat ervaren dat anders gaan leven juist heel bevrijdend kan zijn.

Durven we eerlijk naar ons eigen leven te kijken en dan aan God te vragen ons te helpen keuzes te maken en die vol te houden.

Het gaat niet om een radicale omkeer waarin je jezelf helemaal verliest maar wel om het serieus nemen van je geloof waardoor je juist meer mens wordt.

Graag wens ik U dan ook een goede Veertigdagentijd toe die vooral vruchtbaar is voor Uzelf.

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 MAART T/M ZATERDAG 30 APRIL 2022

 

ZATERDAG 26 MAART 2022

4e Z. van de Vasten

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Miet Swanenberg-Langens en Wim Swanenberg, Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Wim van Creij (mdg), Riet Roos-van Hoek (jrg), Toon en Marie Langenhuijsen-van Creij (p/verj), Mien van Bergen-de Vries (mdg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Maandag 28 maart

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 29 maart

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 30 maart

15.00 – 16.30 uur 5e bijeenkomst Vormsel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 31 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 01 april

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 02 APRIL 2022

5e Z. van de Vasten

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Marco Meulendijk (mdg), Mari Verhoeven (mdg), Wim van der Linden (mdg), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg), Jan Voets (voor een bijzondere intentie).

 

Maandag 04 april

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 05 april

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 08 april

Bloemsiergroep 1-2-3 en 4 i.v.m. Pasen.

14.30 uur Huwelijk Ilse Buitenkamp en Yuri Beset.

 

ZATERDAG 09 APRIL 2022

PALMZONDAG

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Sjaan Halewijn-vd Wiel (mdg), Wim van Bakel (mdg), Zus en Gerrit Langens-Witlox (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Jan en Pieta van der Leest-van Deursen (p), Piet Clement (p/jrg), Feico van Loon en Peter van Loon (p), Angeline van Nistelrooij en Sjef en Anna van Zoggel en overleden fam.leden.

 

Maandag 11 april

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 12 april

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 13 april

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

 

Donderdag 14 april

WITTE DONDERDAG

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

15.30 uur Planning Koren.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

 

Vrijdag 15 april

GOEDE VRIJDAG

15.00 uur Kruisweg met medewerking van het Dameskoor.

 

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Yvonne van Ieperen.

 

ZATERDAG 16 APRIL 2022

PAASZATERDAG

18.00 uur Kenningsmakingsviering Eerste Communie, met medewerking van het Gelegenheidskoor. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

 

20.00 uur Paaswake met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans van de Bosch.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Riet Roos-van Hoek en Paul, Pieter van Helvoirt (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Jan Roersch en zoon Carles, Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p).

 

ZONDAG 17 APRIL

EERSTE PAASDAG

11.00 uur Paasviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

 

Maandag 18 april

TWEEDE PAASDAG

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

 

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 19 april

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 20 april

14.15 uur Kerkverkennen Eerste Communicanten.

 

Donderdag 21 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 april

Bloemsiergroep 1.

 

ZATERDAG 23 APRIL 2022

BELOKEN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.           

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Gijs en Jaantje (verj) van Helvoirt-van Bergen en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen (p), Klaas van der Biezen (mdg), Wim van Creij (mdg).

 

Maandag 25 april

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 26 april

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 28 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 30 APRIL 2022

3e Z. van Pasen.

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Mien van Bergen-de Vries (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Overleden ouders van Venrooij-Heesakkers, Rudi Litjens (p/verj).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 01 MEI 2022

13.00 uur Doop Jan Savelkouls, zoon van Gert-Jan en Marianne Savelkouls-de Wit.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 18 april 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

TAALLESSEN VOOR MENSEN MET EEN TAALACHTERSTAND

Maandag 14 maart start, van 09.15 tot 10.30 uur, in de parochiezaal de lessen Nederlandse taal.

Stichting ABC leer mee, heeft als doelstelling de Nederlandse taal voor iedereen toegankelijk te maken,

zowel allochtonen als autochtonen.

Er wordt les gegeven op alle niveaus en zijn gratis.

Er zijn inmiddels 26 aanmeldingen van mensen die Nederlands willen leren.

 

OPROEP!

Wilt u ons helpen bij het geven van deze taallessen?

Heeft u interesse, neemt u dan a.u.b. contact op met:

Marjohn van de Ven – 073 – 614 71 62 / marjohn@abcleermee.nl

Willeke van Heumen – 073 – 644 98 89 / willeke@abcleermee.nl

 

Kijk voor meer informatie op onze site: www.abcleermee.nl

VASTENACTIE 2022

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. 

Hoe kunt u helpen?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt:

 

De huis aan huis collecte wordt gehouden in de week van 11 t/m 15 april.

 

GEREEDSCHAP OVER?

GEEF HET EEN 2E LEVEN IN DE 3E WERELD!

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst. Wie in de parochie De Goede Herder woont kan ook in Nuland dit jaar weer voor de deur van de pastorie overbodig of verouderd gereedschap inleveren. Wanneer materialen te groot zijn om mee te nemen kan het bij u thuis worden opgehaald.

Alle soorten in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, rollators, fietsen, allerlei soorten gereedschap en kleine machines zoals lasapparaten, zaag- en frase, schuur- en boormachines alsmede oud tuingereedschap. Alles wordt opgeknapt.

 

De actie duurt tot en met 1 mei 2022!

 

Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

 

STICHTING BEBESHA NULAND

De Stichting Bebesha Nuland wil moeders en kinderen die een oorlogstrauma hebben opgelopen een beter leven te geven in Noord Congo, Kisangani.

Bebesha is de zus van Brigitte Shabani- Kabaseke, Zandstraat 43 in Nuland.

Hoe werkt de Stichting:

-                  Brigitte zamelt naaimachines in voor de Actie “Vrouwen voor vrouwen” in Kisangani Congo .

-                  Zij verzamelt ook kleding, schoenen, speelgoed om het in hun winkeltje onder leiding van pater Bedara Abule in Kisangani Congo te verkopen.

-                  Brigitte kookt voor u aan huis : rijsttafels met kip en vis, loempia’s, zeker tot wel 20 personen.

-                  Zij verkoopt ook potten wortel/sinaasappeljam, rode- en zwarte bessenjam, enz.

De gehele opbrengst gaat naar studiebeurzen voor meisjes in Congo.

De stichting heeft ook nog ter plaatse in het buitengebied van Kisangani een maïsplantage aangelegd, maïs is voedsel voor de lokale bevolking. Wat er overblijft van de maïsoogst wordt verkocht en is schoolgeld voor kinderen.

De grootste kostenpost is het vervoer naar Congo.

Een financiële bijdrage is zeer welkom  NL94INGB0009088295

Dank U wel.

M.O.V. Nuland  Missie, Ontwikkeling en Vrede

BEZINNING

Richt je blik op jezelf en hoed je ervoor, over daden van anderen te oordelen. Als mens over anderen oordeelt, doet hij vergeefse moeite, vergist zich doorlopend en zondigt gemakkelijk. Maar als hij over zichzelf oordeelt en zichzelf onderzoekt, verricht hij altijd vruchtbaar werk. Zoals ons persoonlijk gevoel over een aangelegenheid is, zo oordelen we vaak over, want door persoonlijke voorkeur verliezen wij gemakkelijk de juiste kijk.

 

Vroeger een spreuk van De Bond zonder Naam :

Haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je een splinter uit andermans oog haalt

 

Het belangrijkste gebeurt in ons hart.   

Frère Roger van Taizé

 

CARNAVAL IN DE KERK

Na een mooie viering met, naast de Hoogheden, zeer veel kerkgangers, was de brunch in de kerk. Wij zijn zeer tevreden dat we de kerk daarvoor beschikbaar mogen stellen met buiten het grote banier aan de toren.

 

OEKRAïNE

Woensdag 2 maart 2022 hebben we van 17.15 uur tot 17.30 uur, op verzoek van de Raad van Kerken Nederland, de grote klok geluid als teken van solidariteit met de Oekraïners. In geheel Nederland hebben de klokken van de kerken geluid.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER

Na twee keer geen gezamenlijke bedevaart met het Gilde Sint Antonius Abt Nuland, zal er dit jaar gelukkig weer wel een plaatsvinden. Op zondag 29 mei 2022. De H. Mis begint om 10.00 uur.

Het wordt de 22ste bedevaart.

In de volgende Scheepshoorn volgt nadere informatie.

 

KERKBALANS 2022

U kunt nog steeds uw bijdrage voor de Kerkbalans 2022 overmaken via de bank of afgeven op de genoemde adressen en pastorie.

Heel veel dank hiervoor.

 

WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

De werken van barmhartigheid. Ze zijn voor eeuwig en altijd de stappen die ons leiden tot het helend koninkrijk van God.

 

Overal waar gebrek aan brood de mensen plaagt met hongersnood, zijn wij Gods handen voor elkaar: als hoopvol zegenend gebaar.

 

En geef aan wie van dorst versmacht te drinken, want een mens verwacht dat iemand dan een beker reikt waaruit Gods medelijden blijkt.

 

Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd en angstig voelen en ontheemd biedt hen een veilig onderdak want voor hen heeft de Heer een zwak.

 

Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, die hun bezit zijn kwijt geraakt, door hen te kleden het gevoel hoe God hun leven heeft bedoeld.

 

Wie ziek zijn en door pijn geplaagd de zin daarvan als grote vraag. Wees hen uit naam van God nabij sta spekend, zwijgend aan hun zij.

 

Laat mensen nooit terzijde staan vanwege fouten ooit begaan. Open uw hart, reik hen uw hand en breng iets ongedachts tot stand.

 

Wanneer het leven is volbracht leg dan met eerbied en ontzag de doden in de aarde neer, als Gods beminden, tot Gods eer.

 

Wij stellen tot in deze tijd tekenen van barmhartigheid opdat de wereld blijvend merkt dat God door mensenhanden werkt.

 

Bron: www.pknhuissen.nl/geen-blad-voor -de-mond/

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl