terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

GEBREK AAN GELOOF

De cijfers liegen er niet om. In het afgelopen jaar hebben we geen kinderen hoeven te dopen. 17 kinderen deden hun Eerste Communie. 10 kinderen kregen het sacrament van het Vormsel. Geen enkel huwelijk  werd in onze geloofsgemeenschap gesloten. Slechts een enkele keer werd gevraagd om het sacrament van de zieken toe te dienen. Het aantal uitvaarten en begrafenissen werd ook minder. Uiteraard speelde de coronacrisis hier een rol in, maar juist daarom zou het geloof in God en in elkaar zich moeten uiten. Ons kerkgebouw geeft daarvoor alle gelegenheid. Daar kunnen we elkaar ontmoeten en hebben de kans afscheid te nemen van een dorpsgenoot. Maar die gelegenheid werd vaak niet aangegrepen. Nabestaanden respecteren vaak niet wat hun ouders of ouderen willen. Als een overleden ouder duidelijk vooraf heeft aangegeven dat hij of zij een uitvaartdienst in de kerk zou willen en zelfs al een plek op het kerkhof had uitgekozen, dan zou het voor de hand liggen dat aan die wensen wordt voldaan. Ook als voor de nabestaande de kerk niets meer betekent, dan moet je dat toch aan een ander, zeker als familie, gunnen. Geen wonder dat criminaliteit met de dag toeneemt in onze gemeenschap, huwelijken stranden en het dorpsgevoel verloren gaat. Respect voor ouders en ouderen gaat snel achteruit. Tradities worden over boord gegooid. De “Tien geboden van Mozes” zijn nog steeds een houvast om een echte gemeenschap te vormen. Het Evangelie, de blijde boodschap van Christus, grijpt daar telkens op terug. Christus heeft duidelijk gemaakt dat geloof in God en in elkaar mensen gelukkig maakt. In ieder geval een belangrijk hulpmiddel om gelukkig te worden. Dat is niet alleen afhankelijk van geld en goederen. Je gaat niet naar een kerk om meer geld te verdienen, maar om mentaal sterk te staan. In onze tijd is daarom bezinning hard nodig. De sacramenten, die wij als geloofsgemeenschap van jongs af aan kennen, zijn hulpmiddelen om de goede wegen te vinden. We hebben een kerkgebouw om ons daar te bezinnen. Inderdaad werd ons vroeger het geloof met de paplepel meegegeven. Op school werd dat geloof gestimuleerd. Pastores gaven wekelijks les op school. We moesten de katechismus van buiten leren. En zo ontdekten we de waarde van een vast geloof. Helaas is dat nu niet meer het geval. Daarom willen we in de komende tijd aandacht schenken aan familie-pastoraat. Mevrouw Ingrid van Meer heeft daarover het een en ander op zondag 28 februari verteld. In feite zijn er al werkgroepen die kinderen voorbereiden op de Eerste Communie en Vormsel, maar we zouden meer mogelijkheden moeten kunnen aangrijpen om kinderen tot geloof te brengen.

 

Pastor Verbakel.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 27 MAART T/M ZATERDAG 01 MEI 2021

 

IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN WORDT U VERZOCHT OM UZELF OP TE GEVEN BIJ HET PAROCHIECENTRUM, WANNEER U NAAR EEN EUCHARISTIEVIERING WIL KOMEN. (op maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 uur) 073 – 532 12 15, of mailen naar pastorie.nuland@hetnet.nl

 

VASTENAKTIE

U heeft het vastenzakje in uw brievenbus gevonden. Omdat we niet huis-aan-huis kunnen collecteren vragen we u het zakje in de witte offerbak, achter in de kerk, te doen. (Tijdens het weekend!) U kunt het ook inleveren bij het parochiecentrum, of bij een van vermelde adressen.

 

ZATERDAG 27 MAART 2021

PALMZONDAG

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek (1e jrg), Marinus Verstappen (mdg), Adriaan en Mien van Santvoort (mdg), Gerrie van Nistelrooij (1e jrg), Jan van Druenen (1e jrg), Marie (verj) en Toon Langenhuijsen-van Creij (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

OMDAT ER SLECHTS MAXIMAAL 30 PERSONEN DE H.MIS MOGEN BIJWONEN, KUNT U IN HET PORTAAL VAN DE KERK EEN GEWIJD PALMTAKJE KOMEN HALEN.

 

Maandag 29 maart

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Dinsdag 30 maart

20.00 uur Vergadering pastoraatsgroep DGH.

 

Woensdag 31 maart

13.00 uur Kerkschoonmaak groep 3.

20.00 uur Bestuursvergadering DGH.

 

Donderdag 01 april

WITTE DONDERDAG

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor.

 

Vrijdag 02 april

GOEDE VRIJDAG

Bloemsiergroep 1-2-3-4 zijn aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

15.00 uur Kruisweg.

19.00 uur Viering van het lijden en sterven Christus. Lektor: Riet Zwanenberg.

 

Zaterdag 03 april

19.00 uur PAASWAKE met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Jan Kappen (mdg), Rien Meulendijk (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Frans van Dinther (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Piet Clement (p/jrg), Miet Swanenberg-Langens (p).

 

Zondag 04 april

EERSTE PAASDAG

11.00 uur Gezinsviering met name voor de Eerste Communicanten, verzorgd door de werkgroep gezinsvieringen.

 

Maandag 05 april

TWEEDE PAASDAG

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

 

Donderdag 08 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 09 april

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

Zaterdag 10 april 2021

BELOKEN PASEN

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Feico van Loon en Peter van Loon (p), Adriaan van Aggelen (mdg), Jan van der Leest en Pieta van der Leest-van Deursen (p), Angeline van Nistelrooij (jrg), zuster Anna Cleta van Nistelrooij.

 

Maandag 12 april

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Donderdag 15 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

15.30 uur Korenplanning.

 

Zaterdag 17 april 2021

3e Z van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Hans van de Biezen.

MISINTENTIES:

Harry van der Wielen (mdg), Riet Roos-van Hoek en Paul (p), Hennie Korsten en overleden fam. (p), Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Han Zwanenberg (mdg), Jan van Rooij (mdg), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Jan Roersch en zoon Carles (p), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p), Hendrik Langens (p).

 

Maandag 19 april

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Donderdag 22 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Oefenavond in de kerk, Eerste Communie.

 

Vrijdag 23 april

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 24 APRIL 2021

4e Z. van Pasen

10.30 uur Kerkversieren Eerste Communie.

 

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Marinus Verstappen (mdg), Adriaan van Santvoort (1e jrg) en Mien, Gerard van Dreumel (p), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Rudi Litjens (p/verj), Gijs en Jaantje (verj) van Helvoirt-van Bergen (p) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen.

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

ZONDAG 25 APRIL

11.00 uur Eerste H. Communie. Verzorgd door de Werkgroep E.C.

MISINTENTIES:

Jos en Lenie Westerlaken-Kusters (opa en oma van Liz Leijen).

 

Maandag 26 april

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Donderdag 29 april

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 01 MEI 2021

5e Z. van Pasen

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Jan Kappen (mdg), Overleden ouders van Venrooij-Heesakkers.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 19 april 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

THUIS WANDELEN DOOR AFRIKA.

Wandel voor een ander.

Al een aantal jaren organiseert vastenactie een driedaagse pelgrimstocht, in een mooi deel van Nederland.

Door de huidige coronamaatregelen is dit echter al voor de tweede keer komen te vervallen.

Om toch aandacht te vragen voor de projecten die vastenactie steunt, is deze keer gekozen voor een virtuele wandeling door Afrika, langs deze projecten.

Op woensdag 17 februari werd er gestart met een wandeling van 9000 kilometer in 40 dagen, dwars door Afrika van west naar oost.

De start was in Kambia district Sierra Leone.

Thuis de wandelingen maken en de kilometers invullen op de speciale actiewebsite,

Met telkens een update van het gebied waar je doorheen loopt en info over het landschap, de bevolking en de projecten daar.

 

Er stroomden aanmeldingen binnen, individueel, maar ook groepen deden mee o.a.. parochies en zangkoren.

Ongeveer 200 wandelaars hadden zich aangemeld.

Na een aantal dagen bleek dat er zoveel gewandeld werd dat we al bijna op de helft van de tocht waren en het aantal deelnemers bleef groeien.

Toen werd besloten de tocht uit te breiden naar Zuid-Afrika en via de westkust weer terug naar Sierra Leone, een tocht van 25.000 kilometers in 40 dagen.

Deelnemers aantal is inmiddels ruim 300.

We zijn nu al over de helft.

Een bijzondere ervaring om te zien hoe enthousiast mensen zijn om de projecten van vastenactie te ondersteunen.

Dat kan ook zonder te wandelen door een bedrag over te maken op:

 

Vastenactie, rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850

 

Meer info op www.vastenactie.nl

 

OM U TE BEZINNEN IN DE TIJD VAN DE CORONA!

 

Het jaar van Laudato Si’…..

 

De wereld is meer dan een  probleem dat opgelost moet worden, het is een blij mysterie dat we bewonderen met vreugde en lof.

 

Verandering is menselijk, maar wordt verontrustend wanneer het de wereld en de levenskwaliteit van een groot deel van de mensheid schade berokken.

 

Paus Franciscus

 

 

JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR DE ZOETE MOEDER.

Vanwege de corona gaat, zoals het er nu naar uitziet,  de bedevaart samen met het Gilde Sint Antonius Abt in de meimaand naar de St jan helaas niet door.

 

KERKBALANS 2021

 U kunt nog steeds uw bijdrage voor  de Kerkbalans 2021 afgeven op de pastorie. Deze is zeer welkom gezien de enorm gedaalde inkomsten van onze kerk vanwege de corona.

 

FAMILIEPASTORAAT

Op zondag 28 februari 2021 heeft mevrouw Ingrid van Meer, opbouwwerker familie pastoraat bij ons bisdom, in onze kerk voor een 15 tal mensen een lezing gehouden over familie- en gezinspastoraat. Wij hadden haar uitgenodigd om meer zicht te krijgen hoe we met name gezinnen kunnen  gaan benaderen nu het aantal Dopen en Vormelingen sterk  terug loopt.

Eigenlijk geldt dat ook voor uitvaarten binnen onze Geloofsgemeenschap.

Familiepastoraat heeft de dynamiek van een familie als aangrijpingspunt: geloof beleven, (geloofs)opvoeding, initiatie in de kerk, duurzame en liefdevolle relaties vormen en onderhouden. Vruchtbaar zijn. Repareren waar gaten zijn gevallen. Het samenleven van de generaties. Familiepastoraat is de naam van de diocesane afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

Missie: Familiepastoraat werkt aan licht, sprankelend familiepastoraat vol energie, in alle parochies van het bisdom.  

Visie: Pijlers van goed familiepastoraat:

1.     Parochies zijn veilig voor gezinnen, zowel geestelijk als fysiek.

2.     Er is catechese/vorming voor alle leeftijdscategorieën.

3.     Families ontmoeten er elkaar.

4.     Families vieren met elkaar, liefst elke zondag.

5.     Er is aandacht voor het bouwen aan duurzame relaties binnen gezinnen.

6.     Families staan in hun kracht, ze komen tot zelfontplooiing binnen de geloofsgemeenschap.

In het volgende Parochie Magazine zullen we haar hele lezing plaatsen

 

UITVAART CORONA EN KOFFIETAFEL IN DE KERK.

Als de uitvaart en condoleance op een locatie plaatsvinden, is het nog steeds toegestaan om eten en drinken aan te bieden voor en na de uitvaart bij de condoleance. Wel moeten de aanwezigen een vaste zitplaats hebben en zo min mogelijk worden rondgelopen. Uiteraard gelden alle regels zoals maximaal 50 personen, 1,5 meter afstand (kunnen) houden, vaste zitplaatsen, handen wassen. Mondkapje is verplicht bij verplaatsing als je zit mag het mondkapje af.

Wij hebben besloten dat onze kerk daarvoor beschikbaar is om zo de uitvaart in onze eigen gemeenschap te kunnen laten plaatsvinden.

De verzorging van de catering is aan u.

 

KLOKKENGELUI VANWEGE HET KLIMAATALARM ”ALS DE AARDE JE HEILIG IS”.

Ook onze kerk heeft op zondag 14 maart 2021 om 15.00 uur 1 minuut de klokken geluid vanwege het klimaatalarm, daarna was er een landelijke gebedsbijeenkomst.

Het klimaatalarm is georganiseerd om politieke partijen -zo rond de 2de kamer verkiezing-aan te sporen tot een verantwoord beleid met betrekking tot aarde en klimmaat. Bovendien worden we daardoor allemaal aangezet tot bewuste , duurzame keuzes in onze leefwijze.

 

DIGITALISEREN VRIJWILLIGERS BESTAND

Wij zouden graag van al onze vrijwilligers en parochianen het e-mailadres kunnen toevoegen aan ons bestand. Daarom verzoeken wij u om deze door te geven aan pastorie.nuland@hetnet.nl zodat wij deze kunnen verwerken.

Graag ook onder vermelding van uw huisadres.