terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur. LET OP!!!!

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

HEILIGEN EN INFLUENCERS

Onze overheid heeft het plan opgevat om zogenaamde Influencers in te zetten om vooral jonge mensen te overtuigen van het nut en de noodzaak van alle regels rondom het Coronavirus omdat vaak juist deze groep hier het meeste moeite mee lijkt te hebben.

Deze Influencers zijn andere jonge mensen die volgelingen hebben als het over gedachten en meningen gaat maar ook over trends en een manier van leven.

Wat ouders en de overheid vaak niet bereiken door hun gezag krijgen deze mensen wel voor elkaar en zij hebben zo veel greep op anderen dat die letterlijk volgen wat zij als norm aangeven.

Het zoeken naar voorbeelden en idolen en het volgen van trends is zo van alle tijden alleen is er in iedere tijd iets anders te vinden waar mensen achteraan lopen en wat ze als norm volgen en hanteren.

De Influencers van vandaag hebben dan ook de inspirerende leiders en voorbeelden van voorheen vervangen net als de normen en waarden die vanuit een gedeeld geloof werden aangereikt.

Heel wat tijd is er in het verleden een algemeen aanvaard normenstelsel geweest en waren we het samen eens over hoe men zich te gedragen had en wat we belangrijk vonden.

Eer en deugd zijn woorden uit deze tijd net als fatsoen en gelovig zijn en dat ook praktiseren op alle mogelijke manieren en hierin heeft de tijd niet bepaald stil gestaan.

We hebben deze manier van leven vrij massaal los gelaten en zijn zo ons eigen waardenpakket samen gaan stellen en dat mag dan blijkbaar ook variëren van persoon tot persoon.

En tegelijk hebben we toch ook een diepe behoefte om ergens bij te horen en ons ergens aan vast te houden waarvan we het idee hebben dat we op de goede weg zitten.

Mensen vinden hun leven ook niet steeds opnieuw zelf uit maar volgen wat ze horen en zien als een goede en ergens ook veilige weg om door het leven te gaan.

En door deze ingrijpende verandering van visie en leven zijn ook andere dingen belangrijk voor ons geworden en is de mening van een Influencer doorslaggevend in onze keuzes.

Hierdoor is een groot deel van onze bekende en gekende normen en waarden op de helling komen staan en zijn voor veel mensen ook verdwenen en iets uit het verleden geworden.

Door deze ontwikkeling is het ook niet gek dat onze heiligen steeds meer uit beeld zijn geraakt want waren zij eerst de norm en het voorbeeld van goed en heldhaftig leven vandaag zijn dat onze soapsterren en zangers en iedereen die meent een bekende Nederlander te zijn.

Een hele industrie draait op het verzamelen en doorgeven van informatie over deze mensen en het wordt door ons verslonden want we willen toch alles weten!

Toen de deugden van onze heiligen nog algemeen gedachtengoed waren werd ook hun leven onderzocht en de verhalen vaak extra ingekleurd om ze als persoon nog aantrekkelijker te maken dan ze al waren en mensen aan te zetten tot navolging.

Er is heus niet zo veel nieuws onder de zon we hebben alleen onze aandacht verlegd en dat heeft zo gevolgen voor het staan in het leven vandaag.

Onze heiligen zijn steeds meer onbekenden geworden net als hun levensverhalen die naast soms wat aangedikt toch heel veel levenswijsheid en levenslessen bevatten.

Ook voor onze eigen patroon de Heilige Lambertus is dat gebeurd en de verhalen uit zijn leven zullen we echt niet allemaal meer kennen maar daarmee is hij nog steeds wel ons voorbeeld in geloof en onze voorspraak bij God.

We vieren zijn feest op 17 september en we gedenken dan zijn sterfdag die vanuit ons geloof de geboorte voor de eeuwigheid is.

Hij heeft meer invloed op mensen gehad dan welke Influencer dan ook en wat hij geleefd heeft is ook vandaag nog onze inspiratie namelijk; het evangelie van Christus.

In alle trends en nieuwe inzichten is hij een vast fundament om ons leven en geloof op te bouwen en een rustpunt in alles wat we iedere keer weer ‘moeten’.

Laten we ons niet op hol jagen door mensen die zeggen te weten hoe het moet maar uiteindelijk alleen zichzelf tot norm en referentiekader hebben en vooral luisteren naar Diegene die echt tijdloos is en een verschil kan maken.

God geeft ons Zijn eigen Influencers en ze hebben ook een boodschap voor ons vandaag namelijk; Ga met God en je zult de weg niet alleen vinden maar ook kunnen gaan en uiteindelijk thuis komen in een leven zonder einde.

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 30 OKTOBER 2020

 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de Harmonie, i.v.m. 60-jaar priesterfeest van Pastoor Verbakel . Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Jos en Bets Westerlaken-Verputten (mdg/verj), Hennie Korsten (mdg) en overleden fam., Jaantje en Gijs van Helvoirt (p/verj) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen, Adriaan van Santvoort (mdg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Knil van Erp-van den Broek (mdg) en Wim van Erp, Marietje van Venrooij-Korsten (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020

12.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren, i.v.m. 60-jaar priesterfeest van Pastoor Verbakel. Lektor: Ineke Boon.

Deze viering is speciaal voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

 

Maandag 28 september

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 29 september

08.30 uur Kerkschoonmaak groep .

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 30 september

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 01 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.00 uur Eucharistieviering KBO voor overleden leden.

 

Vrijdag 02 oktober

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

18.30 uur Oefenen in de kerk, Eerste Communicanten.

18.30 – 19.30 uur Repetitie Gelegenheidskoor.

 

ZATERDAG 03 OKTOBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Karel en Lena (jrg) Tielemans-van Houtum (p), Marie en Toon (verj) Langenhuijsen-van Creij (p), Corrie Kerkhof-van Rosmalen (p/verj), Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Frans van Dinther (mdg), Miet Swanenberg-Langens (mdg), Wim Schippers (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Dieny Kosterman-Platenburg (p), Lambert Rovers (p/jrg), Jan van Hoek en Annie van Hoek-van Zoggel (p), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg)

 

ZONDAG 04 OKTOBER 2020

12.00 uur Eerste Communieviering.

MISINTENTIES:

Hendrik Langens, Jan en Marietje Eltink (Opa’s en oma van Hélèna Arts), Annie van Erp-van Bakel en Jan en Marietje Verputten-van Alphen (oma’s en opa van Nienke Verputten), Willy en Adriaan Haerkens (oma en opa van Nienke), Overleden fam. Van Zutphen-vd Rijt en opa Jan Korsten (van Diede), Annet van der Doelen-van der Weerden.

 

Maandag 05 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 06 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Bijeenkomst Fransiscusgroep.

20.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep DGH.

 

Donderdag 08 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 09 oktober

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Johannes Gloudemans (jrg), Betsie van Niftrik-Brouwers (p/jrg), Josephus en Jacoba van den Bosch-Glaudemans en Sjaak, de zoon, Francien Leeijen-van der Doelen (p/jrg), Jan en Bertha van de Hanenberg, Tiny en Hans (verj).

 

Maandag 12 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 13 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 15 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 17 OKTOBER 2020

Wereld Missiedag.

Missio Pauselijke Missiewerken voeren campagne in deze missiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede en terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. De gehele kerkcollecte van dit weekend zal hiervoor zijn.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Harry van der Wielen (mdg), Roosje de Wit-van Beekveld (p/jrg), Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Hendrik Langens (p), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Piet van der Linden (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Jan Roersch en zoon Carles, Harrie van Schijndel (p/verj), Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

HERFSTVAKANTIE (T/M 23 OKTOBER)

 

Maandag 18 oktober

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 20 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Bestuursvergadering DGH.

 

Donderdag 22 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 23 oktober

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 24 OKTOBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Kees en Annie van Nistelrooij-Heijmans (p), Joke van Bakel-van Aggelen en zonen Bertie en Marcel (p), Adriaan van Santvoort (mdg), Jan van Druenen (mdg), Knil van Erp-van den Broek en Wim van Erp (mdg), Anneke van Nistelrooij-van de Ven (mdg), Hennie Korsten en overleden fam. (mdg), Gerard van Dreumel (p), Piet van Krieken (verj), Marco en Jan Mulders.

 

Maandag 26 oktober

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 27 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 29 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen, Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn en overleden fam.leden, Gerrie van Nistelrooij (mdg), Marie van den Bosch-van Bergen (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

01-09-2020 Mevrouw Pieta van Nistelrooij-van Santvoort, 99 jaar, wonende te Heesch, Mozartlaan 2 app. 122.

 

Dat zij mag rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 19 oktober 2020.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 05 oktober 2020, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 09 november 2020.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

GELEGENHEIDSKOOR EERSTE COMMUNIE

Op zondag 4 oktober a.s. om 12.00 uur zijn er 17 kinderen die hun Eerste heilige Communie willen doen.

Tijdens deze viering wordt er gezongen door een koor dat voor deze gelegenheid is samengesteld met kinderen en volwassenen.

We kunnen daar nog wel versterking voor gebruiken.

De repetities zijn op donderdag 24 september en vrijdag 2 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in de Parochiezaal.

 

VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT.

Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt.

Start nu met het versieren en vullen van jouw schoenendoos en ontdek het wonder van geven. Doe mee!

 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede?

Meer dan je denkt!

Doe mee aan de schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

 

Zo vul bijvoorbeeld  een doos (een gewone schoenendoos GEEN laarzendoos)

 

Schriften, Pennen, Gum, Puntenslijper, Kleurpotloden, Potloden, Knuffel, Stuk zeep, tandpasta,

Tandenborstel.

 

Dit vul je aan met:

 

Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui.

Speelgoed: pop, auto, jojo, kleurboek, springtouw knikkers, bal, muziekinstrument, bal, puzzel, domino.

Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden.

Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker.

Er liggen folders achter in de kerk.  Meer info op: www.schoenendoosactie.nl

 

Dozen kunnen worden ingeleverd op het parochiecentrum maandag t/m vrijdag

Tussen 9.00 en 11.30 uur.

Vóór 7 november,  want dan moeten ze ingeleverd worden voor verzending.

 

KERK OPEN

De kerk is vanaf half september alleen op zaterdag open vanaf 09.00 uur tot na de viering van 19.00 uur.

 

DAG VAN DE OUDEREN

Op 14 december 1990 heeft de Verenigde Naties 1 oktober uitgeroepen tot “Internationale Dag van de Ouderen” . De leden van de KBO Nuland herdenken daarom dan in onze kerk, op donderdag 1 oktober 2020, tijdens de H. Mis van 19.00 uur hun overleden leden.

 

NATIONALE BEZINNINGSDAG CORONA OP 6 OKTOBER.

Landelijk zullen ook de coronadoden herdacht worden.

Het wordt een dag van Troost.

 

Hoe het in Nuland gaat is nog niet bekend, deze informatie volgt.

 

UNIEK GEDENKBOEK

Over Kerken en Kloosters in coronatijd.

Bisschop Gerard de Korte komt met een uniek gedenkboek.

De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door de 12 teksten van bemoediging zoals bisschop Gerard de Korte die heeft geschreven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maanden van corona en weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. Deze bemoediging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van religieuzen en met inspirerende voorbeelden van pastorale teams die hun weg vonden in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona, is een boek van Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Het wordt uitgegeven als een fraai geïllustreerd boek dat een tijdsdocument wil zijn.

 

Gebonden/full colour gëllustreerd/ISBN 9789493161375/144 blz/€ 25,00/Uitgeverij Adveniat.

Vanaf 18 september in de boekhandel of www.adveniat.nl.

 

CAMINI: OP PELGRIMSTOCHT IN EIGEN LAND

Wist je dat je Nederland helemaal niet hoeft te verlaten voor een pelgrimstocht? Niet iedereen kan weken of zelfs maanden vrij nemen om naar Spanje te wandelen. Dan kan je ook een kort stukje van de Jacobsroute hier in ons eigen kikkerlandje doen.

 

Een camini is een ‘minicamino’, oftewel een heel korte pelgrimservaring. Er zijn op dit moment elf van zulke camini’s in Zuid-Limburg uitgezet. Deze pelgrimswandelingen liggen allemaal langs de originele Jacobsroute en zijn doormiddel van spreuken en opdrachten speciaal ingericht op verdieping, net als wanneer je naar Santiago zou lopen. Het rijke katholieke verleden van Zuid-Limburg biedt ook een heleboel interessante religieuze plaatsen om te bezoeken. Maak kennis met pater Karel en de Heilige Rosa, Gemma Galgani, Gerlachus en Servaas. Gedenk het bloedwonder in de Basiliek van het Heilige Sacrament in Meerssen.

 

Ga eens op religieuze ontdekkingstocht in eigen land, duik dieper in de cultuur en tradities met een religieuze oorsprong. Zoek het mooie geheim dat verborgen is in de eeuwenoude traditie van het christelijk geloof en ontdek wat het geloof voor jou kan betekenen. Kijk op visitzuidlimburg.nl en dompel je onder in religieus Zuid-Limburg. Mocht je medepelgrims zoeken, stuur dan een berichtje naar de parochie De Goede Herder: a.bergsma@parochiedgh.nl. Dan probeert zij pelgrims aan elkaar te koppelen. De een vindt samen lopen leuker, gezelliger en vooral motiverender. De ander geniet weer van een dagje alleen zijn.

 

WERELDDAG VAN DE MIGRANT EN DE VLUCHTELING

Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven. Daarin legt hij een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan. Ook legt Franciscus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere

situaties nog heeft vergroot: ‘Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden’. Franciscus wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt”.

 

Lees de complete boodschap van de paus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling op RKK.nl, de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

 

NIEUW: DE KINDERKARAVAAN!

Dit werkjaar willen we in de parochie De Goede Herder vanuit het gezinspastoraat starten met… De Kinderkaravaan! Dat is een serie kindvriendelijke vieringen, naast bestaande gezinsvieringen. We trekken rond langs de verschillende kerken van de parochie zodat deze vorm van vieren altijd wel een keer bij jou in de buurt is. Je bent met je kinderen altijd welkom, ook in de andere dorpen dus! We zijn immers allemaal samen kerk. En als jonge ouders is het eveneens fijn om als je naar de kerk gaat, daar ook andere gezinnen tegen te komen. En het is natuurlijk leuk om een keer op bezoek te gaan bij al die andere mooie kerken die onze parochie rijk is. Dat kan allemaal bij De Kinderkaravaan.

 

De Kinderkaravaan zal een jaarthema krijgen. Als je als ouder (of als grootouders, dat kan ook) met je (klein) kinderen het jaar door meetrekt leer je daardoor een heel verhaal kennen. Maar je kunt gerust ook naar één viering komen of later instappen. Net als alle vieringen in de kerk, hebben ook de vieringen van De Kinderkaravaan een vaste opzet en volgorde. Dat is fijn want dat biedt herkenbaarheid. De opzet van de Kinderkaravaan is wel iets anders dan andere vieringen. Dat komt vooral doordat er meer ruimte is voor kinderen om even op te staan en te bewegen en om zelf mee te doen. Bij de Kinderkaravaan hoef je echt niet een uur lang stil te zitten!

 

We zijn nu op zoek naar ouders die met ons mee deze vieringen willen voorbereiden en ook naar kinderen die goed kunnen zingen en hiermee de vieringen extra vrolijk kunnen maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

KERKFOTOGRAFIE “SCHOONHEID MET EEN ZIEL” OP HERHALING

Voor de een is een kerk een hoop stenen, voor de ander is het architectuur en is er kunst te vinden waar grote schoonheid inzit. Voor de gelovige is het ook meer dan dat: een heilige ruimte om God te ontmoeten en samen met anderen te leren van Zijn woorden. Tijdens de zomervakantie trokken heilige plekken, waar mensen al eeuwenlang komen om hun leven te kunnen plaatsen, vele toeristen aan. Ze werden weer bezocht om te bekijken, veelal door de lens van een camera. Een kerk biedt immers vele fotografische mogelijkheden, van architectuur en kunst tot het spelen met lijnen en kleuren. Daarom was er deze zomer in de parochie De Goede Herder een workshop Kerkfotografie in de kerk van Nistelrode te volgen. Omdat hiervoor veel belangstelling bleek is er een nieuwe derde cursusochtend ingepland, dit keer in de kerk van Geffen.

 

De workshop wordt gegeven op zaterdag 31 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. In drie uur tijd leert u hoe u in een kerk mooie foto's kunt maken van religieuze kunst. In de workshop krijgt u eerst uitleg hoe u het beste uw camera in kunt stellen. Hoe legt u het mooie licht vast, waar let u op? Daarna gaat het over scherpstellen, iso, sluitertijd, diafragma en witbalans zodat de sfeer in de kerk goed kan worden vastgelegd. Na deze uitleg gaat u in de Geffense kerk fotograferen. Daar krijgt u tips over standpunten, belichting, scherpte/diepte en symmetrie. Kortom, een leerzame workshop met oog voor detail! En misschien ook wel een workshop waarin je iets ervaart van de ziel van religieuze kunst, kunst met de Bijbel als inspiratiebron en bedoeld om Gods liefde en grootheid te ontdekken.

 

De kosten van de workshop zijn dertig euro per persoon omdat er gewerkt met een professionele fotograaf. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Denise van der Stappen: 06 48400635 of ds-fotografie@home.nl.