terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

UITNODIGING EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2021

 

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepten 4 en 8,

 

Onlangs heb ik een boek van filosoof Hein Stufkens doorgenomen, met als titel “De grondwet voor geluk”. Hij stelt dat alle mensen gelukkig willen zijn, maar niet weten wat hen gelukkig maakt. Dan verwijst hij naar Christus, die haarscherp wist wat een mens gelukkig maakt. In zijn beroemde Bergrede heeft hij dat samengevat.

 

Dan is het zaak dat we die Christus leren kennen. Dat is de opdracht van een pastor. De boodschap van Jezus zo doorgeven dat we gelukkig kunnen leven, dat we telkens kiezen voor het goede. En dat wordt juist steeds moeilijker. Opvoeden van kinderen is in deze tijd een moeilijke opgave. Allerlei mensen en instanties zetten zich in. Kennis van zaken doen de kinderen vooral op in school. Maar gewetensvraagstukken komen nauwelijks aan bod. Laatst schreef iemand: we zijn rijker dan ooit, maar niet gelukkiger dan ooit.

 

Daarvandaan dat we je kind de gelegenheid aanbieden om iets van de Jezus te leren kennen. Zeker als je kind al gedoopt is, ligt het voor de hand dat het meedoet met de Eerste Communie of het Vormsel.

 

Daarom nodigen wij u binnenkort uit voor een informatieavond in de kerk. We kunnen daar voldoen aan de corona-voorschriften. Wij willen jullie dan motiveren om je kind mee te laten doen aan de voorbereidingen. Verder willen we dan ook al aangeven wat die voorbereidingen inhouden. Dan kunt u uw kind al laten inschrijven en dan kunnen de werkgroepen aan de slag.

 

Pastor Verbakel.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 31 OKTOBER T/M VRIJDAG 04 DECEMBER 2020

 

IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN WORDT U VERZOCHT OM OP TE GEVEN BIJ HET PAROCHIECENTRUM, WANNEER U NAAR EEN EUCHARISTIEVIERING WIL KOMEN.

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2020

19.00 uur Allerheiligenviering. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen, Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn en overleden fam.leden, Gerrie van Nistelrooij (mdg), Marie van den Bosch-van Bergen (p/verj), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl en overleden fam.leden (p/Allerzielen), Betsie van Niftrik-Brouwers (p/jrg).

 

Zondag 01 november

VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN IS ER EEN EXTRA VIERING OM DE OVERLEDEN VAN AFGELOPEN JAAR TE HERDENKEN. HIERVOOR WORDEN FAMILIELEDEN VAN DE OVERLEDENEN UITGENODIGD. ZO OOK VOOR DE MAANDAGAVOND.

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ans vd Bosch.

 

Maandag 02 november

ALLERZIELEN

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Alle overledenen van afgelopen jaar: Jos Westerlaken 88 jaar, Anneke van den Helm-van de Ven 89 jaar, Hennie Korsten 65 jaar, Anneke van Nistelrooij-van de Ven 92 jaar, Knil van Erp-van den Broek 86 jaar, Wim Schippers 85 jaar, Piet van der Linden 79 jaar,  Nelly van der Doelen-Ruijs 81 jaar, Jan van Druenen 96 jaar, Gerrie van Nistelrooij 56 jaar,  Riet Roos-van Hoek 81 jaar, Miet Swanenberg-Langens 79 jaar, Frans van Dinther 86 jaar, Fien van Zantvoort-Langens 78 jaar, Adriaan van Santvoort 81 jaar, Harry van der Wielen 88 jaar, Rina van Heeswijk-van Heesch 88 jaar, Pieta van Nistelrooij-van Santvoort 99 jaar,  Marinus Verstappen 91 jaar, Jan van Rooij 79 jaar. en

Rudy Litjens (p/allerzielen).

 

Dinsdag 03 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 05 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 06 november

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 07 NOVEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Jos Westerlaken (1e jrg) en Bets Westerlaken-Verputten (p), Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Frans van Dinther (mdg), Miet Swanenberg-Langens (mdg), Wim Schippers (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Harrie van Schijndel (p/jrg).

 

Maandag 09 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 10 november

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 11 november

09.00 uur Vergadering Werkgroep Gezinsvieringen.

 

Donderdag 12 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Frans (verj) en Gonny Schepens-Langens (Gef), Piet van der Linden (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p/verj), Hendrik Langens (p), Ad Verhoeven (p/jrg).

 

Maandag 16 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 17 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 19 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 20 november

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 21 november 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Mien en Jan van de Camp, Harry van der Wielen (mdg), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Adriaan van Santvoort (mdg), Anneke van Nistelrooij-van de Ven (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Gerard van Dreumel (p), Johanna van Nistelrooij (jrg).

 

Maandag 23 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Bestuursvergadering DGH.

 

Dinsdag 24 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep DGH.

 

Donderdag 26 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Johannes en Bertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Antoon Langens (p), Hennie Korsten (1e jrg) en overleden fam., Christien Vorstenbosch (verj), Riet Roos-van Hoek (mdg) en Sjan van Hoek, Marinus Verstappen (mdg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Knil van Erp-van den Broek en Wim van Erp (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

27-09-2020 De heer Marinus Verstappen, 91 jaar, wonende te Nuland, Rijksweg 19; en

16-10-2020 De heer Jan van Rooij, 79 jaar, wonende te Nuland, Heijcamp 63.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 16 november 2020.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 09 november 2020, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 07 december 2020.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

BEDANKT!

60 Jaar Herder (11 juni 1960 – 11 juni 2020)

 

In Leende 3 jaar, in Eindhoven 4 jaar, in Nijmegen 17 jaar, en in Nuland al 36 jaar. Genomen uit het volk, gezalfd tot priester Gods, gevraagd om voor te gaan. Gewijd tot herder hoeder, gesterkt door zielsverbondenheid, gelouterd door de tijd.

 

Laat ons, na zoveel mooie jaren, verder varen, als trouwe metgezel.

 

Dank je wel voor de vele reacties en concrete giften b.g.v. mijn feest!

 

Pastor Gerard Verbakel.

 

EERSTE COMMUNIE

04 oktober 2020

In september 2019  startten de voorbereidingen weer  voor de Communie, die zou plaats vinden op 17 mei 2020 met het Thema: Hallo Wereld. Er kwamen in totaal wel 19 aanmeldingen. Daar zijn we natuurlijk superblij mee.
Er volgde een informatieavond en we verwerkten alle informatie van de Communicanten. We stelden de lijsten samen, vulden de agenda’s in wanneer alle missen zouden zijn, de doemiddag werd voorbereid met alle knutselactiviteiten.  Silhouetten werden gemaakt van de kinderen. Alles om er een geweldige mis van te maken voor de Communicanten.
De eerste mis was in Januari waar alle Communicanten de werkboeken kregen, waarin ze in groepjes in zouden gaan werken. De volgende mis zou in Maart zijn.

Helaas er kwam die mis er niet. Corona gooide roet in het eten. Ook de doemiddag waar de kinderen zouden knutselen en een spel doen, konden geen doorgang vinden. De daarop volgende missen en activiteiten, zelfs de Communiemis zelf  moesten worden geannuleerd.

Gelukkig werd er een nieuwe datum samen met Pastoor Verbakel gevonden en net  voordat er nieuwe richtlijnen door het RIVM werden opgelegd kon de Communiemis op zondag 4 oktober doorgang vinden, wel in aangepaste vorm. De week ervoor zijn de Communicanten nog samen gekomen in de kerk, waar door Pastoor Verbakel een ingelaste uitleg plaatsvond.

Alleen de Communicanten met hun gezin konden daarbij aanwezig zijn. Op het laatst werd nog een heel mooi Altaarkleed gemaakt door de kinderen. Door alle versieringen die mede door de ouders op de oefenavond werden opgehangen en er op zondagochtend door de werkgroep de laatste puntjes op de i werden gezet door alle versieringen te verzorgen, zag de kerk er heel gezellig uit.

De mis begon om 12 uur en de foto’s waren gemaakt, iedereen zat op zijn plaats en de Communicanten kwamen onder de bogen stralend aangelopen met de doopkaars in hun handen.
Ze namen plaats en Pastoor Verbakel begon.

Alles verliep heel mooi, de Communicanten wisten precies wat ze moesten doen  doordat  Pastoor Verbakel duidelijk naar hen was en zij goed naar hem luisterden . Het was, ondanks het gemis van alle grootouders, vrienden en familie, een hele mooie  mis. 
 
Bedankt aan alle mensen die ervoor gezorgd hebben om deze mis, ondanks de vervelende situatie waar we met de hele wereld in zitten, zo onvergetelijk mogelijk te maken voor de Communicanten.
Wat zeker gelukt is, als je de Communicanten mag geloven.

De Communiewerkgroep

 

CORONA EN DE MAATREGELEN IN ONZE KERK.

We nemen de aanbevelingen van de regering zeer ernstig. We waken over u on onze veiligheid.

We houden ons aan 30 kerkgangers.

Deze zullen op uitnodiging kunnen komen of via aanmelden bij het parochiecentrum.

Binnen komen door het hoofdportaal. Mondkapjes op bij binnenkomen, handen wassen en dan een zitplaats zoeken. Tijdens de viering mag het mondkapje af. Het mondkapje weer op bij te Communie gaan, volgens de looprichting en houdt afstand. Daarna mag het weer af en dan weer op bij het verlaten van de kerk, via de zijportalen; wederom volgens de pijlen en houdt afstand.

 

CORONA EN KERKOMROEP.

Nu er weer maar dertig mensen in de kerken mogen komen bij een Eucharistieviering, kunt u gebruik maken van de Kerkomroep.

U kunt dan de viering van de Nulandse kerk volgen via uw tablet, telefoon, laptop en computer! Dan blijft u verbonden met onze

eigen geloofsgemeenschap.

 

Ga naar www.kerkomroep.nl Klik erop en dan bij: “vind uw kerk” vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” – enter en klik vervolgens op

“Luisteren” bij de datum en u kunt live meeluisteren. Ook H. Missen van de afgelopen weekenden en alle andere diensten in onze

kerk kunnen nog beluisterd worden.

 

AFSCHEID PASTORALE WERKER ANNEMIE BERGSMA

Na meer dan 20 jaar voor verschillende parochies werkzaam te zijn geweest, als pastoraal werker hebben we afgelopen week afscheid genomen van Annemie Bergsma.

Annemie is in 2000 begonnen om de Pastoor van de Parochie Heesch te ondersteunen.

Onder een aantal pastoor heeft ze deze functie steeds goed vervult en heeft ze heel veel projecten mee opgestart, waaronder:

Voorbereiden Vormsel,  organiseren Wereldmaaltijd met PEP Heesch en Vormseldag.

Ondersteunen van de M.O.V.’s

Samen mee naar startersdag Vastenactie.

Organiseren meditatieve wandeling.

Wereldgebedsdag, meditatieve wandeling.

Wandeling Sterrenwacht en Mariakapel Heesch.

Attenderen op cursussen en vele activiteiten

Uitnodigen van sprekers

Franciscusgroep, bezoeken van gevangenen.

We kijken met voldoening terug op de samenwerking met haar, haar dienstverband met de Parochie De Goede Herder is recent beëindigd.

We zijn benieuwd hoe de Parochie haar taken op wil of kan vullen, want dat ze een grote leegte achterlaat is duidelijk. Op donderdag 24 september hebben we in de Parochiezaal van Nuland (Corona-proof) met een groep mensen informeel afscheid van haar genomen en haar bedankt voor haar goede inbreng voor de verschillende parochies. Annemie bracht zelf iets lekkers mee voor bij de koffie.

Na mooie woorden van Nulandse zijde, ging Annemie met mooie cadeaus en herinneringen  huiswaarts.

 

60 JAAR PRIESTER

In het weekend van 26 en 27 september hebben we het 60 jarig priesterfeest van onze pastoor gevrierd;

op zaterdag met afvaardiging de Harmonie voor de muzikale ondersteuning van de H. Mis  en met een afvaardiging van het Gilde Sint Antonius Abt met Gilde eer en op zondag voor alle vrijwilligers met de gezamenlijke kerkkoren.

Na beide vieringen was er gelegenheid om de pastoor te feliciteren, op corona afstand.

Op zondag is het nieuwe glas-in-lood raam in het hoofdportaal ingezegend. Johannes doopt Jezus in de Jordaan.

Tevens is de Wonderbaarlijke Broodvermenigvuldiging afgebeeld door 2 vissen en 5 broden. Aan de zijkanten wijnranken met een kerk verwijzend naar het priesterschap met de vlag van Noord Brabant.

De gepland receptie zaterdagavond bij Villa Maasdonk en de jaarlijkse koffietafel voor de vrijwilligers bij Kerkzicht zijn helaas niet doorgegaan vanwege de corona.

 

BIJZONDERE TENTOONSTELLING 60 JAAR PRIESTER.

In de kerk is een bijzondere fototentoonstelling ingericht over pastoor Verbakel. Van Lagere School, Klein Seminarie en Groot Seminarie; de priesterwijding. Deze wordt nog aangevuld tot heden.

 

Samengesteld door Henk van Helvoirt.

 

KLOKKEN VOOR VLUCHTELINGEN

Op dinsdag 29 september 2020 hebben ook in Nuland de noodklokken geluid voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 8 Minuten en 20 seconden; dat is precies 20 seconde voor iedere minderjarige vluchteling die Nederland zou moeten opnemen.

 

VORMSEL

20 september 2020

Op zondag 20 september vierden 10 kinderen in Nuland het H. Vormsel onder het thema:

“ Vriendschap kleurt je leven”.

 

De Vormsel werkgroep uit Nuland heeft veel werk gemaakt van deze viering.

Nadat het H. Vormsel dit voorjaar uitgesteld werd i.v.m. Corona, is de draad de afgelopen maanden weer met veel enthousiasme opgepakt.

Door de werkgroep in samenwerking met de kinderen werden de teksten samengesteld om zo te komen tot een pakkende viering.

 

Bisschop G. de Korte en onze Pastor G. Verbakel gingen voor in deze viering.

Nadat er van de kinderen eerst buiten nog een aantal foto’s waren gemaakt, ving de viering om 12 uur aan.

In onze kerk, die natuurlijk Corona-proof was ingericht, waren de grootouders en kennissen al aanwezig toen de ouders met hun kinderen en de overige gezinsleden binnenkwamen.

Na de opening door onze bisschop, werd een openingsgedachte uitgesproken over het thema: “ Vriendschap” .

Hierna werden de symbolen Vuur, Evangelieboek, Chrisma en doopwater door 4 kinderen naar voren gehaald.

Dan worden de meegebrachte doopkaarsen aangestoken.

De viering wordt opgeluisterd door muziek van Petra van der Doelen, die met zang en gitaar een aantal liederen vertolkte.

Na het evangelie en de overweging van onze bisschop, hernieuwde de kinderen hun doopbelofte.

Het H. Vormsel werd i.v.m. Corona op een aangepaste wijze verricht, dit omdat men anders de gepaste afstand niet kan bewaren.

De bisschop deed de handoplegging vanaf het altaar, de ouders stelden hun kind voor, waarna het H. Vormsel werd toegediend.

De kinderen ontvingen daarna nog een passend aandenken hieraan.

De bisschop zond de kinderen na de viering heen met een duidelijke  taak, probeer te leven in de geest van Christus, heb respect  en eerbied voor anderen.

Uiteindelijk werd er nog een foto gemaakt van onze bisschop met de zojuist gevormde kinderen.

 

Na  afloop kregen de bisschop, de pastor, de werkgroep en de muziek nog een kleine attentie van de kinderen.

 

We kunnen terugkijken op een geslaagde vormselviering, die als een lichtend voorbeeld voor de komende jaren kan dienen.

 

Na de viering is er nog een mooie foto gemaakt van de Vormelingen met de Bisschop de Korte en Pastoor Verbakel.

 

RODE WOENSDAG

Op woensdag 25 november 2020  worden wereldwijd de katholieke kerken rood aangelicht. Zo willen de kerken aandacht vragen voor de godsdienstvrijheid. Nog steeds worden over de gehele wereld Christeren vervolgd vanwege hun geloof.

Rood is de kleur van martelaren.

Evenals vorig jaar doen we mee.

 

VLEERMUIZEN IN KERKEN

Door vrijwilligers van het Meetnet Zoldertellingen van de Zoogdierenvereniging worden jaarlijks in kerkgebouwen vleermuizen geteld. In onze kerktoren zijn sporen van de gewone grootvleermuis aangetroffen en een grootvleermuis.

 

VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT.

Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt.

Start nu met het versieren en vullen van jouw schoenendoos en ontdek het wonder van geven. Doe mee!

 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede?

Meer dan je denkt!

Doe mee aan de schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

 

Zo vul bijvoorbeeld  een doos (een gewone schoenendoos GEEN laarzendoos)

 

Schriften, Pennen, Gum, Puntenslijper, Kleurpotloden, Potloden, Knuffel, Stuk zeep, tandpasta,

Tandenborstel.

 

Dit vul je aan met:

 

Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui.

Speelgoed: pop, auto, jojo, kleurboek, springtouw knikkers, bal, muziekinstrument, bal, puzzel, domino.

Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden.

Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker.

Er liggen folders achter in de kerk.  Meer info op: www.schoenendoosactie.nl

 

Dozen kunnen worden ingeleverd op het parochiecentrum maandag t/m vrijdag

Tussen 9.00 en 11.30 uur.

Vóór 7 november,  want dan moeten ze ingeleverd worden voor verzending.

 

KERK OPEN

De kerk is vanaf half september alleen op zaterdag en zondag open vanaf 09.00 uur.