terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                        5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 11.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

Pastoorspraatje

WANNEER BIDT JE EIGENLIJK?

Over de vraag wat bidden is en hoe je dat het beste kunt doen zijn bibliotheken vol geschreven en hebben mensen jarenlang nagedacht.

Want wat is bidden nou eigenlijk en is er een juiste, beste of verkeerde manier van bidden en zo ja hoe houdt je die dan uit elkaar?

Zoals het mensen eigen is wordt er zelfs over bidden gekibbeld en weet de ιιn het altijd beter dan de ander maar die discussie is echt niet meer dan gebakken lucht want wie heeft God nu in zijn binnenzak?

Bidden is op de eerste plaats een persoonlijk gesprek aangaan met Iemand die je niet ziet maar waar je van geloofd dat Diegene er wel is en als je er tegen praat dat er dan geluisterd wordt en er zelfs een antwoord komt.

Het gaat dan ook niet zo zeer om welke woorden je gebruikt maar veel belangrijker is dat je een gesprek probeert aan te gaan met een God die zich heel persoonlijk ook met ons bezig houdt en contact wil.

Het is voor ons onvoorstelbaar dat er een God zou bestaan die met iedere mens hier op aarde een persoonlijk contact wil en zoekt maar misschien moeten we God gewoon God laten zijn en blij zijn  dat het kan.

Veel dingen moeten we op een gegeven moment gewoon aannemen omdat ze toch ons denken, kennen en kunnen te boven gaan en dat geldt ook voor het praten over en met God.

Maar in plaats van veel over Hem te praten en te schrijven zouden we beter kunnen proberen om met Hem te praten en Hem mee te laten schrijven aan ons levensverhaal.

Dus wanneer bidden we nou eigenlijk, iedere keer als we proberen om een echt gesprek met God aan te gaan omdat we beseffen dat we het alleen niet gaan redden als mens maar dat we zin en houvast nodig hebben.

En als we willen bidden zal het voor de ιιn ook gemakkelijker zijn dan voor de ander om zelf woorden te vinden maar daarom zijn er ook zoveel gebeden die we mogen gebruiken om het contact te leggen waarna een gesprek ook persoonlijker kan worden.

De gebeden die intens eigen zijn aan ons geloof zoals het Onze Vader en het Wees Gegroet hebben alles in zich om ons aan het denken te zetten over God en Zijn plan voor de wereld en tegelijk Zijn plan met ons persoonlijk dat we daarmee altijd een goede start maken.

En komen we dan verder niet echt in gesprek omdat de zorgen even heel groot zijn kan een kaars ons gebed voortzetten en ons eraan herinneren aan Wie we ons leven hebben toevertrouwd.

In de maand oktober is er altijd extra aandacht voor het Rozenkransgebed en daarbij overwegen we het hele leven van Jezus en Maria en mogen daarin ons leven en geloven herkennen.

Dit zichzelf herhalend gebed brengt ons op een speciale manier tot een persoonlijk contact en gesprek met God en als we echt eens luisteren zullen we verrast zij n door wat Hij allemaal te zeggen heeft!

Ik wens U allemaal een hele goede oktobermaand toe met een nog beter verstaan van God in het gesprek met Hem dat bidden heet.

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 26 OKTOBER T/M VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019

 

LET OP!! DE VIERINGEN OP ZONDAG BEGINNEN VOORTAAN OM 11.00 UUR IN PLAATS VAN OM 10.00 UUR. DIT IN VERBAND MET HET VOORGAAN VAN PASTOOR VERBAKEL IN GEFFEN, OP ZONDAG, OM 09.30 UUR.

 

Vrijdag 25 oktober

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 26  – 27 OKTOBER 2019

Zaterdag 26 oktober

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Frans van Bergen, Bertie van Bakel (1e jrg), Jos van Niftrik (p), Huub van Nistelrooij (mdg), Bets Schippers-van den Tillart (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Marco en Jan Mulders, Riek van Santvoort-Huismans (p), Marietje van Venrooij-Korsten (mdg), Jo van den Bosch (jrg).

 

Zondag 27 oktober

30e Z. door het jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Marie van den Bosch-van Bergen (p), Ties Heijmans en echtgenote Pietje van Hoek, Jos van Nistelrooij en Paul de zoon, Drι Sr., Drι Jr. en Jeroen Barten, Theo en Anneke vd Biezen-vd Heijden (verj).

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

Maandag 28 oktober

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 29 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 30 oktober

19.00 uur Ouderavond i.v.m. het Vormsel.

 

Donderdag 31 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 01 november

ALLERHEILIGEN

09.30 uur Vergadering bestuur Kerk Nuland.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

19.00 uur Eucharistieviering, i.v.m. Allerheiligen, met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

 

WEEKEND 02 – 03 NOVEMBER 2019

Zaterdag 02 november

ALLERZIELEN

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Ouders van Erp-Verstegen, Ouders Boeijen-Zwarts, Rudi Litjens (p/Allerzielen), Antonius vd Heuvel en Catharina van Druenen (gef), Annie Verstappen-van Amelsvoort (p), Theo Heijmans (p), Riet en Koos van Schaik-IJsseling (p).

 

Wij herdenken allen die ons het laatste jaar zijn ontvallen

 

24-10-2018                 Bertie van Bakel                                                        44 jaar

08-11-2018                 Harrie van Schijndel                                                  74 jaar

27-11-2018                 Wim Hanegraaf                                                          85 jaar

06-12-2018                 Henk van Bakel                                                         83 jaar

06-12-2018                 Gisela van Heertum-van den Bosch                          51 jaar

11-12-2018                 Sjef Kerkhof                                                               92 jaar

28-01-2019                 Jan Geleijn                                                                 93 jaar

28-01-2019                 Huub van Nistelrooij                                                  72 jaar

10-02-2019                 Thera van Nistelrooij-de Weerd                                 91 jaar

19-02-2019                 Marietje van Grinsven-Hoezen                                  94 jaar

15-03-2019                 Jeanne Hanegraaf-Henst                                          85 jaar

14-04-2019                 Jan Bouwmans                                                          78 jaar

18-05-2019                 Gerard van Dreumel                                                  64 jaar

29-05-2019                 Bets Schippers-van den Tillart                                   81 jaar

20-06-2019                 An van der Doelen-van der Doelen                           88 jaar

25-07-2019                 Annie Roersch-Tijhuis                                               94 jaar

01-09-2019                 Toon Glaudemans                                                     83 jaar

30-09-2019                 Marietje van Venrooij-Korsten                                   89 jaar

 

Zondag 03 november

31e Z. door het Jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl en overleden fam.leden (p/Allerzielen), Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn en overleden fam.leden, Annet van der Doelen-van der Weerden (p/verj), Hendrik Langens (namens Hakendover).

 

Maandag 04 november

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

20.00 uur Doopinformatieavond in Heesch. Voor dopen in Nuland eerst s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland.

 

Dinsdag 05 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 07 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 08 november

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 09  – 10 NOVEMBER 2019

Zaterdag 09 november

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Gisela van Heertum-van den Bosch (mdg), Thera van Nistelrooij-de Weerd (mdg), Sjef Kerkhof (mdg), Harrie van Schijndel (1e jrg).

 

Zondag 10 november

32e Z. door het jaar.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Gerarda en Jan van der Biezen-van de Ven (p).

 

Maandag 11 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 12 november

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

09.30 uur Vergadering ouderenadviseurs.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 14 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 15 november

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 16 – 17 NOVEMBER 2019

Zaterdag 16 november

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Huub van Nistelrooij (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (mdg), Gerard van Dreumel (mdg), Marietje van Grinsven-Hoezen (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p/verj), Frans (verj) en Gonny Schepens-Langens (gef), Ouders Jan en Doortje van Sleeuwen-vd Donk (jrg), Ad Verhoeven (p).

 

Zondag 17 november

ST. CECILIAFEEST.

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Johanna van der Doelen, Overleden fam.leden Westerlaken-Heijmans.

 

Maandag 18 november

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 november

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23 – 24 NOVEMBER 2019

Zaterdag 23 november

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Antoon Langens (p), Johannes Langens, Lamberta Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Geert vd Meulenreek (verj), Tien van Venrooij-van Rooij (p).

 

Zondag 24 november

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL.

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor:  Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Jan en Mien vd Camp, Christ van Bergen en zijn dochter Dorien (trouwdag), Drι Sr., Drι Jr. en Jeroen Barten

 

NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN. IEDEREEN IS DAARBIJ VAN HARTE WELKOM.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

30-09-2019 Mevrouw Marietje van Venrooij-Korsten, 89 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 5-R.

 

Dat zij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP IS OPGENOMEN:

22-09-2019 Mya, dochter van Felix Cleven en Jennifer Endes, Kruisstraat 43 te Rosmalen.

 

Dat zij tot goede christene mag uitgroeien.

 

ADMINISTRATIE

Dιsirιe Stofmeel, van de administratie, is in het parochiecentrum aanwezig op: maandag- , woensdag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op de overige twee ochtenden van de week is er een vrijwilliger aanwezig.

De prijs van een intentie is € 11,00.

Uiterste dag voor het opgeven van intenties voor het weekend is donderdagochtend!

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vσσr maandag 11 november 2019.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen ιιn pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is vastgelegd op: maandag 04 november 2019, en wel in het parochiecentrum van Heesch. Telefoonnummer: 0412 – 45 12 15.

De daaropvolgende bijeenkomst is op maandag 02 december 2019.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

COLLECTE NA AVONDWAKE ACHTER IN DE KERK VOOR EEN GOED DOEL

Na intensief overleg binnen het kerkbestuur en de kerkvergadering is besloten om toe te staan dat er een collecte wordt gehouden achter in de kerk na een avondwake voor een goed doel. Het goede doel moet wel een echt goed doel zijn, zoals Goede Doelen (ANBI-status) bekend staan, en in relatie staan tot de overledene. De ziekenactie het Open Venster is ook een goed doel.

 

KERKWIJDINGSFEEST EN PAASKAARS

In het weekend van 28 en 29 september 2019 is het kerkwijdingsfeest gevierd.

We herdenken dan de inwijding van onze kerk eind september 1951.

Hieraan is sinds 2018  het vrijwilligersfeest gekoppeld. Na de H. Mis van 11.00 uur zijn we met ruim 100 vrijwilligers en partners overgestoken naar Kerkzicht voor de koffietafel.

Ook is de traditie weer hersteld dat aan de vrijwilliger van het jaar de Paaskaars van het voorgaande jaar wordt overhandigd.

Marietje Schouten-van den Broek kreeg de paaskaars met een bos bloemen.

Marietje bedankt voor jouw inzet voor onze kerk.

 

 

GRAFMONUMENTEN RUIMEN

Onlangs zijn 21 grafmonumenten geruimd op ons kerkhof. Er is 7 kuub zwarte grond aangevoerd om de lege plekken aan te vullen; een zwaar karwei. Er worden alleen monumenten geruimd. De graven zelf blijven onberoerd.

De marmergedeelten worden afgevoerd voor hergebruik. Zo dragen we bij dat de aarde minder wordt aangetast met het winnen van marmer.

 

PASTORAAL PLAN 2019-2020

Op donderdag 24 oktober houden we een open kerkvergadering om het pastoraal actieplan 2019-2020 van het Pastoraal team van onze parochie De Goede Herder toe te lichten. Mogelijk kunnen we het een en ander nog aanvullen of verbeteren voor onze eigen geloofsgemeenschap. We gaan er van uit dat vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen aanwezig zullen zijn.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, in de parochiezaal.

 

SCHOENENDOOSACTIE 2019

Voor de 25ste keer gaat de actie van start, Actie4Kids hoopt de 1.000.000ste Schoenendoos te gaan uitdelen.

Thuis een schoenendoos versieren en vullen is leuk.

Maar hoe leuk is het om dit met anderen samen te doen?

 

Nog meer kinderen ontvangen het cadeau van hun leven.

Nog meer kinderen vergeten even de moeilijke omstandigheden.

Nog meer kinderen krijgen weer een lach op hun gezicht.

Nog meer kinderen blij omdat er iemand aan hen heeft gedacht.

 

Nog meer kinderen blij, omdat jij iets hebt gegeven aan een ander…..

 

Je kunt vast een kijkje nemen op de website  www.actie4kids.org

Daar vind je wat je er wel of zeker niet in kunt pakken.

Voor de verzendkosten zorgt de kerk, dus je hoeft alleen de doos in te pakken en versieren, zodat het er mooi uitziet.

 

De dozen kunnen ingeleverd worden, vσσr 10 november, op de pastorie: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur en op Heijcamp 51.

 

KERSTPAKKETTEN

Ook dit jaar gaan de kerken van Nuland ( MOV ), van Vinkel (MOV) en Rosmalen ( Diaconie)  weer Kerstpakketten verzorgen voor wie daar in aanmerking komen in Rosmalen, Hintham, Vinkel en Nuland.

We verzamelen de goederen weer bij de Albert Heijn op vrijdag 13 december 2019. Wie mee wil helpen kan zich opgeven op de pastorie eventueel met aangeven welk uur/welke uren.

 

HERBENOEMING LEDEN PAROCHIEBESTUUR

VAN DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER.

Hoe vlug tijd kan gaan hebben we gemerkt nu er alweer vier jaar voorbij zijn sinds de fusie van onze zes gemeenschappen tot ιιn nieuwe parochie met daarbij de benoeming van een Parochiebestuur met daarin uit iedere gemeenschap twee mensen.

Omdat het natuurlijk heel onwenselijk is dat al deze mensen in ιιn keer stoppen omdat hun termijn voorbij is hebben we een tijdje gepraat over en gewerkt aan een rooster van aftreden en ieders wensen en mogelijkheden daarbij meegenomen.

Voor een nieuwe termijn van vier jaar tot en met 1 februari 2023 zijn dan ook benoemd;

Wim van Lith als Vice-voorzitter (Vorstenbosch)

Heidi Vervenne als secretaris (Nistelrode)

Wim Platenburg als penningmeester (Vinkel)

Als leden zijn herbenoemd Rob Hanssen (Heesch), Jan Jacobs (Heesch), Gerrit van den Helm (Geffen), Guy van Mackelenberg (Nuland), Cor van de Wetering (Vinkel), Jan Raaijmakers (Nistelrode).

Voor Geffen is er ook een aspirant lid maar dat is nog niet benoemd en de pastoor heeft geen herbenoeming nodig maar blijft gewoon de voorzitter terwijl de andere teamleden officieel geen deel uitmaken van het bestuur maar wel bij alle vergaderingen aanwezig zijn met hun eigen inbreng.

We hebben helaas afscheid moeten nemen van de heer Hans Hoeben uit Geffen die is overleden en de heren Henk van Kessel (Vorstenbosch) en Herman Roelofs (Nuland) die met dank voor hun inzet en bijdrage zijn terug getreden.

 

Namens het Parochiebestuur,

Fr. Ouwens pastoor-voorzitter

 

GEEF JE INNERLIJKE MOTOR EEN BOOST!

Wat bezielt ons (nog)? Sommigen in onze maatschappij hebben dan wel geregeld het gevoel op hun ziel getrapt te worden, maar ligt die niet regelmatig als een ongebruikt instrument in ons? Parochie De Goede Herder wil graag met u in gesprek gaan over die innerlijke motor. Hoe staat het met uw eigen bezieling? Wat bezielt u (nog)? We leven vaak meer aan de oppervlakte dan we zouden willen. Onze ziel lijkt zo een beetje te verkommeren. De zo gewenste geestkracht is niet zichtbaar, niet tastbaar, maar het gemis er aan soms o zo voelbaar!

 

Het zou dus jammer zijn als onze innerlijke motor niet geregeld wordt gevoed. Want die ziel van u, dat is uw totale bestaan. Het is hoe u zich manifesteer, hoe u denkt, handelt en voelt. Oftewel het vormt uw karakter. Geef die innerlijke motor dus extra energie en ervaar (weer) hoe de geestkracht van God ons mensen kan bezielen. U bent als parochiaan van de H. Johannes’ Onthoofding kerk en als Nulands dorpsgenoot van harte welkom op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur aan de Kerkstraat 2 in Heesch. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

ARE YOU READY WEEKEND VOOR GEVORMDEN

De parochie De Goede Herder heeft voor haar vormelingen ieder jaar een Are You Ready dag in De Hazenkamp. Op deze gezamenlijke zaterdag kunnen onze jongeren bovenal God ervaren als een persoonlijke en liefdevolle God. Dit wordt hun telkens op een eigentijdse, creatieve, interactieve en afwisselende manier duidelijk gemaakt. En dat levert iedere jaar weer een rijk gevuld programma op waaraan enthousiast en betrokken wordt meegedaan en plezier beleefd.

 

Dit jaar hebben we voor onze gevormden van de afgelopen vier jaar voor het eerst een Are You Ready weekend, twee dagen dus om nu als tiener tussen de 12 en 16 jaar, opnieuw in parochieverband het geloof te beleven, om begeesterd in het leven te staan, klaar om, bezield door de Goede Geest, als volwassene een christelijke levensweg te gaan, vol uitdagingen en beslissingen. Het is een weekend op kamp in een voormalig klooster, vol spellen en opdrachten.

 

Ben je in de kerk van Nuland gevormd en tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je van harte welkom op onze informatiebijeenkomst aan de Kerkstraat 2 in Heesch op woensdag 23 oktober om 20.00 uur. Tijdens deze avond hoor je alle details over dit AYR-weekend van 14 en 15 december in Helvoirt. Wil je ons in verband met de organisatie van te voren even laten weten dat je komt? Het adres is a.bergsma@parochiedgh.nl. Bedankt en graag tot ziens!

 

GESPREKSBIJEENKOMST SPECIAAL VOOR NABESTAANDEN

Allerzielen is de dag dat we binnen de kerk denken aan onze overledenen. Elk jaar rond 2 november worden de namen genoemd van de overleden parochianen van het afgelopen jaar en gedenken we naast hen ook alle andere overledenen uit onze eigen kring. We menen er als parochie De Goede Herder dit jaar goed aan te doen niet alleen de namen van onze overledenen te noemen met Allerzielen, maar ook allen die in het afgelopen jaar in onze zes geloofsgemeenschappen een dierbare verloren hebben een gelegenheid te bieden om samen met lotgenoten stil te staan bij dit verlies.

 

Heeft u het afgelopen jaar een dierbare verloren die vanuit de kerk in Nuland is begraven of gecremeerd, dan is er voor u en uw familieleden op 29 oktober om 20.00 uur aan de Kerkstraat 2 in Heesch een gespreksbijeenkomst. De bijeenkomst wordt begeleid door Jack de Groot, parochiaan en voormalig ziekenhuispastor, in samenwerking met de pastoraal werkster van de parochie. De opzet van de avond is samen te ontdekken waar we troost kunnen vinden in ons verlies, maar er is ook ruimte voor gevoelens van boosheid en verdriet en alles wat troost in de weg staat.

 

Om enig idee te hebben over het aantal te verwachten deelnemers wordt u gevraagd de parochie van toe voren door te geven met hoeveel personen u komt. Ter voorbereiding op de avond wordt van u gevraagd iets mee te brengen waardoor u gesteund en getroost bent en wordt in het verdriet om het overlijden van uw dierbare. Voor meer informatie hierover en voor opgave van deelname kunt u contact op nemen met pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 en a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

GEESTKRACHT ONTVANGEN? MELD JE AAN VOOR HET VORMSEL!

Het Vormsel is in de Rooms Katholieke kerk het sacrament van de Heilige Geest. Het bekrachtigt het doopsel en je krijgt deel aan Jezus’ boodschap van geloof, hoop en liefde. Geloof dat een betere wereld mogelijk is. De hoop dat die wereld ooit kan worden bereikt. En de liefde die ervoor zorgt dat je dit ideaal kan blijven vasthouden. Deze drie goddelijke deugden vormen de drijvende kracht van een leven in het voetspoor van Jezus Christus die wereldwijd hιt voorbeeld is van ruim twee miljard mensen.

 

Ieder mens heeft de behoefte om op een kruispunt in het leven stil te staan, terug te blikken op de levensweg die is afgelegd en vooruit te blikken naar nieuwe perspectieven die voor hem liggen. Aan het einde van de basisschool is de overgang van kinderjaren naar pubertijd zo’n moment om geestkracht te vragen om een goede weg door het leven te vinden. Geestkracht om te doen wat Jezus deed, zijn manier van omgaan met mensen en met God als voorbeeld hoe je je leven vormgeeft.

 

Wie in de parochie De Goede Herder in Nuland woont en op elf- en twaalfjarige leeftijd zijn doop wil bevestigen en kracht wil ontvangen om in het volwassenleven onze wereld een beetje mooier te maken, is van harte uitgenodigd voor de informatie- en inschrijfavond op woensdag 30 oktober om 19.00 uur in de parochiezaal van de Johannes’ Onthoofdingskerk, Kerkstraat 30. De viering van het Vormsel is gepland op zaterdag 18 april 2020 om 19.00 uur. Voor vragen: (073) 5321215 of a.bergsma@parochiedgh.nl

                                                                                                                                

JONGERENBEDEVAART NAAR ROME

In het voorjaar van 2020 organiseren de Nederlandse bisschoppen een jongerenbedevaart naar Rome. Zij doen dit in het kader van de bisschoppensynode die daar vorig jaar plaatsvond over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Deze synode was een gezamenlijk op weg zijn van bisschoppen uit de Wereldkerk. Omdat aan deze kerkelijke vergadering ook jongeren deelnamen, was het ook een gezamenlijke tocht met hen.

 

Het slotdocument van de bisschoppensynode noemt het verhaal over de Emmaόsgangers als het gaat om de zending van de Kerk ten aanzien van de jongere generaties. De Nederlandse bisschoppen hopen en bidden dat jongeren tijdens deze bedevaart de ervaring zullen hebben dat de Heer met hen meeloopt en hen roept om Hem te volgen. Bovendien leert de ervaring dat zo’n pelgrimage een grote verrijking is voor hun geloofsleven, voor hun onderlinge band en hun band met de Kerk.

 

De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. De organisatie is in handen van Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim. Voor meer informatie: www.huisvoordepelgrim.nl of 043-3215715.

 

GODSDIENSTVRIJHEID

In 1 op 4 landen wordt godsdienstvrijheid door de overheid in hoge of zeer hoge mate beperkt. In de hele wereld worden steeds meer wetten en regels opgelegd en initiatieven genomen om religieuze overtuigingen en praktijken te beperken. Ook de maatschappelijke vijandigheid, die vaak wordt vertaald in geweld en intimidatie, is toegenomen. In Nederland heeft een ieder het recht zijn godsdienst of levensovertuiging  vrij te belijden, alhoewel er toch ook mensen zijn die vinden dat je best mag geloven, maar dan wel graag achter de voordeur.

 

In 52 landen, waaronder China, Indonesiλ en Rusland, wordt de godsdienstvrijheid in hoge of zeer hoge mate beperkt. Concreet worden religieuze organisaties gedwongen om zich te registreren om te mogen opereren, religieuze groepen moeten trouw zweren aan de overheid of er wordt getracht om de financiering voor religieus onderwijs, kerkelijke eigendommen en de voorgangers van de geloofsgemeenschappen terug te schroeven. De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat wereldwijd bescherming verdient.

 

Daarom gaat de parochie De Goede Herder in november vanuit haar diaconie actie voeren om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Wilt aan de voorbereiding hiervan meewerken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een berichtje sturen naar a.bergsma@parochiedgh.nl. Bellen kan ook: 0412-451215.

 

GERARDUSKALENDER 2020

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2020 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 7,40.

 

AANMELDEN VORMSEL 18 APRIL 2020

Beste ouders/verzorgers van jongens en meisjes uit groep 8,

Op zaterdag 18 april 2020 zal de Bisschop Gerard de Korte, om 19.00 uur, het sacrament van het Vormsel komen toedienen. Daarom nodigen wij u uit om uw kind aan te melden. Het Vormsel is de laatste van de drie initiatiesacramenten. Uw kind werd gedoopt toen het nog klein was en drie jaar geleden heeft het de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Om  u en uw kind te vertellen wat “gevormd worden” inhoudt, is er op woensdag 30 oktober a.s. om 19:00 uur een informatieavond in de parochiezaal van onze kerk.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we uitleggen wat het Vormsel precies is en hoe de voorbereiding dit jaar zal gaan.

Samen met uw kind gaan we er een heel mooi project van maken.

Graag willen wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, en vragen u daarom om u aan te melden via onderstaande strook. Deze kunt u bij het parochiecentrum inleveren. Graag vσσr 28 oktober!

 

Verdere informatie kunt u vragen aan:

Maja van Helvoirt    Tel: 06 2094 1758    Email: van.helvoirt@hetnet.nl

Anja van der Doelen 

 

Hierbij willen wij ons kind aanmelden voor de vormselvoorbereiding.

Ons kind heet:……………………………………………………………………………

Haar/zijn doopnamen zijn………………………………………………………………………………………

Gedoopt op………………………………….Parochie……………………..………………….

te……………………………………………….

Ons adres is:……………………………………………………………………………………

Email……………………………………………………………………………………………

06 nummer voor vormselgroeps-app:   06 - ……………………………

 

Ons gezin telt…….. personen