terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:           Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:               NL51 RABO 0137 5012 93

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

VEEL HEIL EN ZEGEN

Dat is wat we elkaar toewensen bij de wisseling van het jaar. We staan bijna op de drempel van een bewogen jaar. In veel opzichten een bewogen jaar als we kijken naar de situatie in de wereld van vandaag, als we lezen over de kerk en situatie waarin de kerk verkeert.

 

‘Veel heil en zegen’ is een wens met een diepe inhoud. Het woord ‘zegen’ is één van die woorden die direct vanuit de Bijbel in onze taal terecht gekomen zijn. Het is een positief woord en meer dan dat: het is een geschenk. Een geschenk dat van God komt. Hij is het die ons de zegen geeft.

 

In de weken van kerstmis en de jaarwisseling staan we stil bij de geboorte van Jezus Christus. Het licht dat in de wereld is gekomen. Reddend verschenen. Ook als je werkelijke beleving en betrokkenheid bij Jezus Christus wat naar de rand van je leven zijn geschoven, dan nog is het waardevol om te weten dat het Kind van Bethlehem in de wereld is gekomen om zegen te verspreiden.

 

Kerstmis is het feest van het Licht, met een hoofdletter. De komst van Jezus zet de wereld in het licht en maakt duidelijk dat er voor duisternis geen plaats is. Als we elkaar veel heil en zegen wensen dan wensen we elkaar toe dat we door de tijden van soberheid en duisternis heen kunnen kijken, omdat we weten dat we leven met de zegen van Jezus, geboren in een wereld waar voor Hem geen plaats was. Maar toch kwam Hij voor u, voor jou en mij!

 

VEEL HEIL EN ZEGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2023!

 

 

WEEKENDEN VAN VRIJDAG 23 DECEMBER 2022 T/M ZATERDAG 28 JANUARI 2023

 

Vrijdag 23 december

Bloemsiergroep 1-2-3-4, i.v.m. Kerst.

 

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022

KERSTAVOND

17.30 uur Kinderviering (Woord- en Communiedienst). Verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen. Met medewerking van het gelegenheidskoor.

MISINTENTIES:

Hendrik Langens (p), Theo van Roosmalen (mdg), Annet van der Doelen-van der Weerden en fam., Pieter van Helvoirt en Sjaak vd Bosch.

 

20.30 uur Kerstviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en Wim, Toon Smits (mdg), Klaas van der Biezen (1e jrg), Ria en Johan Arts en Henk Stofmeel, Wim van Erp (verj) en Knil van Erp-vd Broek (jrg), Bert Swanenberg, Angela Hijzen, Overleden ouders Swanenberg-van Hoek, Bets van Duijvendijk, Overleden ouders van Pinxteren-vd Heuvel en Jos vd Heuvel, Mis uit dankbaarheid vanwege het 60-jarig huwelijk van Joke en Tonnie Vossebeld-exterkate en voor hun overleden fam.leden.

 

ZONDAG 25 DECEMBER 2022

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur Kerstviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Berta, Jan, Tiny en Hans vd Hanenberg, Jan Smits (p/verj).

 

12.30 uur Kindje Wiegen voor onze allerkleinsten.

 

MAANDAG 26 DECEMBER 2022

TWEEDE KERSTDAG

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij (verj), Mien Hanegraaf-van Nuland en overleden fam.leden.

 

DINSDAG 27 DECEMBER 2022

18.00 uur KERSTWANDELING!

 

Donderdag 29 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 30 december

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Bert van der Dussen (mdg), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Grad en Grada van Lokven-van den Bosch en zoon Jan van Lokven, Antoon vd Heuvel.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 01 JANUARI 2023

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

 

12.00 uur NIEUWJAARSRECEPTIE.

 

Maandag 02 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 05 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 06 januari

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZATERDAG 07 JANUARI 2023

DRIEKONINGEN

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Gijs en Jaantje (jrg) van Helvoirt-van Bergen (p), Nel Jansen (mdg), Ploni Scharloo-Nobel (mdg), Ria Arts-Verbeek (mdg), Cor van Nistelrooij (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Karel en Lena Tielemans-van Houtum en dochter Ine van den Heuvel-Tielemans, Mari van Bakel (p/jrg).

 

Maandag 09 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 12 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 13 januari

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 14 JANUARI 2023

2e Z. door het jaar

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Jo Gloudemans (mdg), Martien van Nistelrooij (mdg), Henk Wagemans (mdg), Jan en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p), Max vd Meulenreek (p/jrg).

 

Zondag 15 januari

11.00 uur Kennismakingsviering Eerste Communie. Verzorgd door de werkgroep.

 

Maandag 16 januari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 19 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 20 januari

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

MISINTENTIES:

Toon Rademakers-Klijn (mdg).

 

ZATERDAG 21 JANUARI 2023

3e Z. door het jaar

10.00 uur Gildemis, i.v.m. de jaarlijkse teerdag.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Toon Smits (mdg), Theo van Roosmalen (mdg), Gerard Kerkhof (mdg), Paul Schoones (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Jan Roersch en zoon Carles, Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Hendrik Langens (p/verj).

 

Maandag 23 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 24 januari

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

 

Donderdag 26 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

20.00 uur Vergadering familiepastoraat.

 

Vrijdag 27 januari

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 28 JANUARI 2023

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van Het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Bert van der Dussen (mdg), Mien van Bergen-de Vries (1e jrg), Timmy Barten-Thewissen, Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Riet Roos-van Hoek, Emmy en Nienke, Jos en Lenie Westerlaken-Kusters en dochter Elleke.

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 16 januari 2023.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP ZIJN OPGENOMEN:

19-11-2022 Rif, zoontje van Leendert en Dilianne Reinders-van Nistelrooij, Zomerdijk 53 te Nuland.

18-12-2022 Sev, zoontje van Bart en Ankie Tielemans-Smits, Kerkstraat 22 te Nuland.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

INHALEN SINTERKLAAS IN DE KERK

Op zondag 20 november 2022 heeft voor de tweede keer het inhalen van de Sint in de kerk plaats gevonden. Sint was blij en dankbaar dat het mogelijk was.

KERSTSTAL IN DE KERK.

De kerststal is weer opgebouwd en zeer te bezoeken waard. Bezoek dan ook de vele kerststallen, die tentoongesteld staan in de vitrines. De kerk is eerste en tweede kerstdag en de dagen erna tot en met Nieuwjaar open.

KERSTSTAL OP DE KIOSK

Voor de 2de keer komt er een Kerststal op de kiosk.

Er is ook uitbreiding, nl. 2 schapen erbij: Ontworpen en in gekleurd door Annemarie Hurkmans. Jorg Kosten heeft de schapen uitgezaagd.

Een mooie foto van onze Nulandse Hei  is de achtergrond.

De Kerststal is een samenwerking van de kerk met Rondje Nuland, de Kioskcommissie en de Dorpsraad.  De verlichting is uitgevoerd door Licht en Geluid SVS van Sleeuwen.

KERSTWANDELING 27 DECEMBER 2022

Eindelijk weer de traditionele kerstwandeling.

Om klokslag 18.00 uur starten we op het Kerkplein.

Op de terugweg gaan we door de kerk langs de grote kerststal en vitrines met vele soorten kerststalletjes uit allerlei landen.

In de parochiezaal is er dan koffie, chocolademelk, limonade en kerstkransjes.

Elders in de Klepel meer over de kerstwandeling.

 

 

 

BEZINNING

Hoe het Goddelijk Licht vinden.

Volgen wij het voorbeeld van de Wijzen die het Evangelie steeds beschrijft wanneer zij in beweging zijn. Wie het Licht wil vinden, treed namelijk buiten zichzelf en gaat op zoek. Het Christenleven is een weg en bestaat uit hopen en zoeken; een weg die, zoals die van de Wijzen, ook verder gaat als de ster tijdelijk uit het zicht verdwijnt. Op die weg liggen ook valstrikken die vermeden worden: oppervlakkige en wereldse kletspraat die de stap verhinderen, de verlammende grillen van het egoïsme, de kuilen van het pessimisme dat de Hoop ondermijnt. Het volstaat niet te weten dat God geboren is. Als men geen Kerstmis viert in zijn hart. God is geboren, ja, maar is hij ook in uw hart geboren? Dan zullen we Hem vinden, zoals de Wijzen met Maria. Met Jozef, in de stal.

KERKBALANS 2023

De slogan van de Actie Kerkbalans is dit jaar: Geef Vandaag voor de Kerk van morgen.

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een waardevolle plek waar we samen God Zoeken, rust en bezinning vonden. Eén Geloofsgemeenschap die naar elkaar om ziet en het leven met elkaar deelt.

Na een lastige periode staan de deuren van onze kerk weer wagenwijd open.

We proberen een kerk te zijn die gastvrij en uitnodigend is voor jong en oud. We proberen midden in de wereld te staan. Denk aan het Familiepastoraat, Rode Woensdag, Sinterklaas inhalen in de kerk, kerstpakketten voor minder bedeelden, live stream, waardige afscheidsvieringen en direct contact met u via de mail.

Wilt u dat we dit kunnen blijven doen?  Daar is uw steun bij nodig, want kerk-zijn kost geld.

Kerkbalans 2023. In de week van dinsdag 24 januari 2023 zal bij u de enveloppe van Kerkbalans worden bezorgd. Evenals vorig jaar vragen wij u uw bijdrage zelf in de bijgesloten retour enveloppe zelf af te geven op de Pastorie of op een van de aangegeven adressen.

GEWOON DOEN!!!!!!! WIJ REKENEN OP U. 

DANK U WEL!

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2021

Geloofsgemeenschap Johannes’ Onthoofding              

Voorgaand

                                                                            boekjaar 2021           boekjaar 2020

Baten             

Baten van parochianen                                            € 45.805,00                € 42.261,00

Baten uit subsidies                                                    € -                               € -  

Baten andere organisaties                                       €   9.889,00                €   9.776,00

Baten uit vastgoed                                                    € 19.995,00                €   9.089,00

Netto reguliere baten van effecten                                       €  31.255,00             €  48.262,00

Netto reguliere baten deposito's                                           €      -983,00             €   -2.487,00

Netto baten begraafplaatsen                                                €   10.370,00             €   15.857,00

Totaal Baten                                                                         € 116.331,00             € 122.758,00

 

 

Lasten           

Kosten beheer en administratie                                           €    19.601,00             €  19.201,00

Persoonskosten                                                                     €    13.928,00             €   26.489,00

Kosten kerkelijke gebouwen                                                 €    20.901,00             €   38.559,00

Kosten eredienst                                                                   €     14.109,00            €     9.362,00

Kosten pastoraat                                                                   €       2.885,00            €     4.995,00

Verplichte en vrijwillige bijdragen                                         €     17.512,00            €   14.103,00

Totaal Lasten                                                           €     88.936,00            € 112.709,00

Exploitatie resultaat                                                            €     27.395,00            €   10.049,00

                                                                                        €   116.331,00            € 122.758,00

                

                

Opmerkingen                       

Baten Vastgoed Rentevergoeding Hazekamp                    

Persoonskosten Geen bijdrage meer voor pastoraalwerker (ontslag)                   

Volgens nieuwe richtlijnen Bisdom              

 

KLOK LUIDEN BIJ EEN OVERLIJDEN

Vaak komt de opmerking: “er is niet geluid voor die of die”.

Het zit zo: we luiden voor iedere overledene in Nuland en de Kruisstraat. Maar er moet wel om gevraagd worden.

Met het luiden wordt aangegeven dat er een overledene is binnen de voormalige parochiegrens.

 

GERARDUSKALENDER 2023

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2023 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 9,00.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl