terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

03-12-2021 De heer Wim van der Linden, 89 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

03-12-2021 De heer Mari Verhoeven, 60 jaar, wonende te Nuland, Zandstraat 48;

08-12-2021 De heer Wim van Bakel, 75 jaar, wonende te Nuland, Kerkdijk 3.

 

IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN VAN HET BISDOM, ZIJN DE EUCHARISTIEVIERINGEN VAN ZATERDAGAVOND, 19.00 UUR, TIJDELIJK VERZET NAAR ZONDAGOCHTEND 11.00 UUR!

 

SAMEN KERSTMIS VIEREN

In een kerststal tref je schapen aan. Een schaap is een kuddedier. Schapen lopen achter elkaar aan, zoeken elkaar op, en warmen zich aan elkaar. Met Kerstmis lijken wij op schapen, en onze kerk op een grote schaapsstal: we zijn als schapen achter elkaar aan gelopen. Maar dat is beter dan elkaar voorbij te lopen. Mijn eerste kerstwens is daarom dat we bijeen blijven, niemand alleen laten, en ons aan elkaar kunnen warmen.

 

Warmen, dat kon zich het kind in de stal aan de os en de ezel. En daarbij hoort mijn tweede wens, bestemd voor mensen die het moeilijk hebben: wie een zware kar moeten trekken, wens ik de kracht toe van een os. Ik bid voor hen om kracht naar kruis. En mensen die dromen over een mooiere wereld, maar voor gek versleten worden, wens ik de koppigheid van de ezel: dat ze ondanks alle journaals vol slecht nieuws blijven geloven in het goede nieuws van Kerstmis: vrede ooit, voor iedereen, overal!

Kijkend naar de arme herders in de stal is mijn wens dat we nog net zo rijk zouden kunnen zijn als toen we nog arm waren. Want in arme tijden konden we nog blij zijn met een beetje. Er was minder welvaart, maar soms meer welzijn.

Omdat de drie koningen in de stal in hun welvaart naar welzijn zochten, worden ze ook wijzen genoemd. Drie verschillenden mensen waren het, drie anders gekleurde, drie verschillende culturen, maar alle drie zoekend naar licht voor hun leven. Aan hen verbind ik mijn vierde kerstwens: dat we, als de wijzen, ondanks verschil in kleur en cultuur toch samen leren optrekken. En dat we dus ophouden met te roepen ‘Allah is groot’ of ‘God bless America’. Mijn wens is dat we Gods zegen niet voor onszelf opeisen, maar elkaar tot zegen worden.

Kan dat, elkaar tot zegen zijn?

Ja, dat kan, als we, zoals het kindje in onze stal, met de armen wijd en open handen gaan leven.

Van wie leerde Hij dat?

Dat leerde Hij van die twee naast Hem, zijn ouders. Mede dankzij hen werd Hij een mens in wie het vuur van de liefde en het licht van geloof zijn gaan branden.

Boven de stal vertelt de engel wat hij ons kwam vragen: dat wij, van goede wil, engelen van mensen zouden worden. Ik ken er best veel, engelen van mensen. Maar mijn laatste wens is dat het er nog veel en veel meer gaan worden. Zalig zou dat zijn.

 

WEEKENDEN VAN VRIJDAG 24 DECEMBER 2021 T/M ZATERDAG 29 JANUARI 2022

 

Vrijdag 24 december

KERSTAVOND

 

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN WORDT DEZE VIERING WEL UITGEZONDEN VIA DE LIVESTREAM, MAAR HET IS NIET MOGELIJK OM KERKGANGERS TE ONTVANGEN!

20.30 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en Wim.

 

ZATERDAG 25 DECEMBER 2021

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Wim van Creij (mdg), Nellie en Jos van Niftrik (p), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p), Jan Smits (p/verj), Huub van Nistelrooij (p), Annet van der Doelen en Antoon van den Heuvel, Mien Hanegraaf-van Nuland (p) en overleden fam., Sjaak van den Bosch en Pieter van Helvoirt (p).

 

12.30 uur KINDJE WIEGEN voor onze allerkleinsten.

 

ZONDAG 26 DECEMBER 2021

TWEEDE KERSTDAG

11.00 uur Gezinsviering, verzorgd door de werkgroep Gezinsvieringen.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij.

 

Maandag 27 december

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 28 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 30 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 31 december

OUDJAAR

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS ER GÉÉN EUCHARISTIEVIERING!

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 01 JANUARI 2022

NIEUWJAAR

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang . Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Nellie van Niftrik-Swanenberg (p).

 

12.00 uur NIEUWJAARSRECEPTIE.

 

Zondag 02 januari 2022

DRIEKONINGEN

11.00 uur Eucharistieviering met Volkszang/ of met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Ineke Boon.

 

Maandag 03 januari

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 04 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 06 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 07 januari

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

ZONDAG 09 JANUARI 2022

DOOP VAN DE HEER

11.00 uur Eucharistieviering, tevens Presentatieviering Eerste Communie. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

MISINTENTIES:

Mari van Bakel (p/jrg), Marco Meulendijk (mdg), Rien Meulendijk (1e jrg), Jeroen van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Gijs en Jaantje (jrg) van Helvoirt-van Bergen (p), Karel en Lena Tielemans-van Houtum (verj).

 

Maandag 10 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 11 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 12 januari

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 13 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

15.30 uur Korenplanning.

 

Vrijdag 14 januari

Bloemsiergroep 3.

 

ZONDAG 15 JANUARI 2022

2e Z. door het jaar

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Pieter van Helvoirt (mdg), Zus Langens-Witlox (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Jan Roersch en zoon Carles, Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p/verj), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Jan en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p), Max vd Meulenreek (p/jrg).

 

Maandag 17 januari

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 18 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 20 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZONDAG 23 JANUARI 2022

3e Z. door het jaar

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Wim van Creij (mdg), Hendrik Langens (p/verj).

 

Maandag 24 januari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 25 januari

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 1.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 27 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 28 januari

Bloemsiergroep 4.

 

ZONDAG 30 JANUARI 2022

4e Z. door het jaar

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Riet Roos en Emmy en Nienke, Jos en Leni Westerlaken-Kusters en dochter Elleke.

 

12.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERSTWANDELING

27 DECEMBER 2021

Start om 18.00 uur, vanaf het kerkplein.

UITERAARD HOUDEN WE ONS AAN DE GELDENDE CORONA-MAATREGELEN!

 

Zoals de laatste jaren al een “traditie” is geworden, maar helaas door Corona wat in de war is geraakt, gaan we dit jaar weer een kerstwandeling maken! Samen met Stichting Jeugdbelangen willen wij er een sfeervolle gebeurtenis van maken.

Startend vanaf het kerkplein, om klokslag 18.00 uur, gaan we dan samen op weg.

Na de wandeling gaan we allemaal weer terug naar de kerk, waar we worden opgewacht met koffie, chocolade melk, limonade en kerstkransjes en kunnen we ook nog de vele kerststallen gaan bewonderen.

 

Wij hopen op een drukke avondwandeling die ons allemaal met een “warm” gevoel achterlaat. Wij hopen de kinderen, ouders, grootouders, vrienden en families te kunnen begroeten op 27 december om klokslag 18.00 uur bij het kerkplein.

 

Als u graag meer wilt weten of wilt helpen, dan kunt u ons altijd bellen.

 

Lenie van Zutphen: 073-5323529 of 06-52362989

Betsie van de Hanenberg: 073-5323613.

 

HERINNERINGSBOOM

Na de indrukwekkende herdenkingsviering in de kerk samen met Harmonie Union , het Nulands Gemengd Koor, het Gilde St. Antonius Abt en Basisschool de Hoogakker is op zondag 28 november 2021 de herdenkingsboom geplant bij de Polderkerk.

Om 10.45 uur vertrok de stoet met het Gilde voorop vanaf het kerkplein naar de Polderkerk bij stralend weer. Daar zegende de pastoor de boom in. Het Gilde heeft de boom in gevendeld; daarna heeft een leerling van de basisschool een gedicht voorgelezen; een indrukwekkende plechtigheid met zeer veel belangstellenden. Een vertegenwoordiger van het Kerkbestuur, van de Harmonie, het Nulands Gemengd Koor en een leerling van de basisschool hebben met de schop zand bij de boom definitief aangeplant.

 

SCHOENENDOOSACTIE

De schoenendoosactie, deelt al 25 jaar mooi versierde en gevulde schoendendozen uit aan kinderen in nood.

 

Samen met jullie hebben we vele kinderen blij gemaakt met mooie versierde schoendendozen vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. In deze tijd worden we in Europa geconfronteerd met de nood van vluchtelingen. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid, geluk en een nieuw bestaan, ook voor hun kinderen

Met deze actie willen we kinderen helpen en bemoedigen waar nood is.

 

Dit jaar worden de dozen uitgedeeld in de landen Togo, Sierra Leone, Roemenië en Moldavië, en op Lesbos in vluchtelingenkamp Moria. Daar hebben kinderen het heel moeilijk. Wereldwijd leeft 1 op de 2 kinderen nog steeds in armoede.

 

De Schoenendoosactie is een project van GAiN: een organisatie die mensen helpt om zélf te helpen. GAiN heeft een internationaal netwerk en een ruim aanbod aan hulpverleningsprojecten. Talloze kerken, scholen, bedrijven, gezinnen en vrijwilligers in Nederland en België hielpen via GAiN hun medemens in nood, waar ook ter wereld.

 

Dit jaar zijn er in Nuland maar liefst 52 dozen ingeleverd, weer meer als vorig jaar. Heel erg bedankt hiervoor, namens de kinderen!

Volgend jaar rekenen we weer op jullie.

 

INHALEN SINTERKLAAS IN DE KERK

Op zondag 21 november 2021 heeft het inhalen van de Sint in Nuland vanwege de corona in de kerk plaatsgevonden. De werkgroep Intocht Sinterklaas heeft alles geweldig goed aangepakt. Door de ene zijbeuk naar Sinterklaas en door de andere zijbeuk weer naar buiten - alles met gepaste afstand - alwaar muziek was.

 

KERSTSTAL IN DE KERK

Ondanks de corona is met veel voorzichtigheid weer de vroegere Kerststal met rieten dak gebouwd. Weliswaar nog zonder kerstbomen maar zeker de moeite  waard om te bezoeken.

 

Kerststal in de kerk bezoeken:

De kerk is alle dagen open vanaf 25 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 

KERSTSTAL OP DE KIOSK

Het is gelukt. Eindelijk. Een kerststal op de kiosk. Een samenwerking van de kerk met Rondje Nuland, de Kioskcommissie en de Dorpsraad met een subsidie uit het wijk en dorpsbudget.

De kioskcommissie zorgt voor de verlichting (uitgevoerd door Licht en Geluid SVS van Sleeuwen) en de kerstbomen en de dorpsraad zorgt voor het opbergen en bewaren van de beeldengroep in de voormalige gemeentewerf.

Annemarie Hurkmans heeft het ontwerp gemaakt en Jorg Korsten heeft de beelden uitgezaagd.

Een groepje vrijwilligers heeft de kerststal op zaterdag 11 december geplaatst.

 

Het laatste dorp in de gehele  omtrek  dat  nu ook een buitenkerststal heeft.

 

KERSTPAKKETTEN

Samen met Rosmalen ”Missie X- Mas”  zijn ondanks de corona en rekening houdend met wat wel en niet kan en mag, toch 150 kerstpakketten bezorgd bij, of opgehaald door, gezinnen die het nodig hebben. De kerstpakketten bevatten noodzakelijke levensmiddelen, wat lekkers en vers waren. Voor gezinnen met kinderen gaat er iets extra’s voor hen in. Op zaterdag 18 december 2021 hebben we bij Albert Heijn Nuland de levensmiddelen ingezameld. Veel dank aan Albert Heijn Nuland. Veel werk is verzet door de Rosmalense werkgroep en het Jongerencentrum Number One bij het inpakken.’ Stichting Farent ondersteunt” Missie X-Mas”

Raar dat Voedselbanken en kerstpakketten in Nederland nog steeds nodig zijn.

 

 

BEZINNING

Al doen we ons uiterste best, wij zullen tekortschieten in heel veel dingen. Toch moeten we altijd een vast voornemen maken, vooral tegen de dingen die ons het meest in de weg zitten. Zowel onze uiterlijke als onze innerlijke gedragingen moeten wij onderzoeken en ordenen, want ze zijn beide van groot belang voor onze voortgang. Ben je niet in staat voortdurend tot je zelf te keren, doe het dan tenminste af en toe.

 

KERKBALANS 2022 EN CORONA

De slogan van de Actie Kerkbalans is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof en het leven met elkaar delen. Wij zijn blij dat er in Nuland een kerk is, die open staat voor alle mensen en steeds nabij wil zijn. Denk aan het opbouwen van Familiepastoraat, samen met de bisschop inbreng leveren voor de bisschoppen synode 2023 in Rome. Rode Woensdag, Sinterklaas in de kerk vanwege Corona, Kerstpakketten, live stream, afscheidsvieringen en direct contact met u via uw mailadres.

We proberen midden in de wereld te staan en zo toch dicht bij u.

Wilt u dat onze kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

 

Kerkbalans 2022 gaat door ondanks de corona. Het moet wel; de lopende inkomsten zijn door corona fors gedaald. In de week van 18 tot en met 23 januari 2022 zal de envelop Kerkbalans 2022 bij u afgegeven worden.

Wij vragen u vanwege de corona om de collectanten niet in gevaar te brengen, om zelf uw bijdrage af te geven op de pastorie of op een van de aangegeven adressen in de laatste week van januari 2022.

 

GEWOON DOEN!!!!!!!!!! WIJ REKENEN OP U.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

   

voorgaand

 

 

 

 

boekjaar 2020

Boekjaar

 

 

 

LASTEN

 

2019

 

 

 

Persoonskosten

 €        26.470,00

 €   32.554,00

 

 

 

Kosten onroerend goed:

 

 

 

 

 

- Kerkelijke gebouwen

 €        58.694,00

 €   41.392,00

 

 

 

- Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming

 €          6.496,00

 €     6.455,00

 

 

 

- Beleggingen

€          1.503,00

 

 

 

 

Rente en lasten van schulden en fundaties

 €         3.063,00

 €     3.796,00

 

 

 

Kosten eredienst Kosten pastoraal

 €        9.362,00

 €   14.215,00

 

 

 

Kosten pastoraat

 €          4.995,00

 €     5.431,00

 

 

 

Verplichte en vrijwillige bijdragen

 €        14.538,00

 €   11.649,00

 

 

 

Beheerskosten

 €        19.220,00

 €   16.134,00

 

 

 

Incidentele lasten

€                     -  

 €                -  

 

 

 

Voordelig saldo

€                   -

 €               -              

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 €      144.341,00

 € 131.626,00

 

 

 

Kerkelijke gebouwen is incl. voorziening groot onderhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

Bijdragen parochianen

 €        42.696,00

 €   51.778,00

 

 

 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

 €        89.399,00

 €   65.645,00

 

 

 

Functionele inkomsten

 €                     -  

€                -  

 

 

 

Incidentele baten

 €                   -

 €        867,00              

 

 

 

nadelig saldo

€        12.246,00 

€ 14.203,00

 

 

 

 

 €      144.341,00

 € 131.626,00

 

 

 

 

Bijdragen parochianen:

Kerkbalans, collectes, misintenties en bijzondere vieringen.

 

Opbrengst bezittingen:

Rente en koersresultaat effecten, pacht en opbrengst toren in verband met zendmast.

 

GEESTELIJK VERZORGER/PASTOR

ST. JOZEFOORD

Per 01 februari 2022 is Viola Schrover benoemd tot geestelijk verzorger/pastor voor St. Jozefoord.

 

GERARDUSKALENDER 2022

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2022 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 8,50.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl