terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

 

AANMELDEN VOOR HET VORMSEL

De ouders van de jongens en meisjes van de groepen 8 op onze basisschool De Hoogakker, krijgen een dezer dagen een uitnodiging om hun kind aan te melden voor het Sacrament van het Vormsel. De datum, waarop de bisschop (of zijn plaatsvervanger) naar Nuland komt, is nog niet bekent. Dit wordt mogelijk eind mei of in de maand juni. Op zondag 31 maart om 11.00 uur is er een bijeenkomst voor ouders en kinderen, die willen meedoen aan de voorbereiding op het Vormsel. Dan willen we hen motiveren om mee te doen. Zeker in deze tijd is het hard nodig dat we houvast zoeken. Dan is het nodig dat we ons bezinnen. Opvoeden van kinderen wordt steeds moeilijker. Zeker Christelijk opvoeden. Gewetensvorming is hard nodig. Hoe kies je telkens de goede weg in het leven voor jezelf en jouw omgeving.

 

Bij deze willen we ook de ouders, van kinderen die niet op onze basisschool zitten, vragen om zich te melden. Zij krijgen dan ook een formulier om zich officieel aan te melden voor zondag 31 januari om 11.00 uur.

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 30 JANUARI T/M ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021

 

IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN WORDT U VERZOCHT OM UZELF OP TE GEVEN BIJ HET PAROCHIECENTRUM, WANNEER U NAAR EEN EUCHARISTIEVIERING WIL KOMEN. (op maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 uur) 073 – 532 12 15, of mailen naar pastorie.nuland@hetnet.nl

 

ZATERDAG 30 JANUARI 2021

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek (mdg) en Emmy en Nienke, Bets van Zoggel-Glaudemans (jrg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Huub van Nistelrooij (p/jrg).

 

Maandag 01 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 04 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 05 februari

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

 

Zaterdag 06 februari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Miet Swanenberg-Langens en Wim Swanenberg (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (mdg), Frans van Dinther (mdg), Hennie Korsten en overleden fam. (p/verj), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Rien Meulendijk (mdg).

 

Maandag 08 februari

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Donderdag 11 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 12 februari

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

Zaterdag 13 februari 2021

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Jan van Rooij (mdg), Piet van der Linden (1e jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Maarten van der Donk (p/verj).

 

Zondag 14 februari 2021

11.00 uur Carnavalsmis. Lektor: Mia van Rooij.

 

Maandag 15 februari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

20.00 uur Bestuursvergadering DGH.

 

Woensdag 17 februari

ASWOENSDAG

18.30 uur Eucharistieviering. Lektor: Gerard van Lokven.

 

Donderdag 18 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Zaterdag 20 februari 2021

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Harry van der Wielen (mdg), Han Zwanenberg (mdg), Rina van Heeswijk-van Heesch (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Gerard van Dreumel (p), Martha van Venrooij-van Creij (p/jrg), Jan Kappen (mdg), Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn.

 

Maandag 22 februari

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 23 februari

20.00 uur Vergadering pastoraatsgroep DGH.

 

Donderdag 25 februari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 26 februari

Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

14.30 uur Doe-middag Eerste Communie.

 

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Marinus Verstappen (mdg), Adriaan van Santvoort (mdg), Gerrie van Nistelrooij (mdg), Jan van Druenen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Rudi Litjens (p/jrg).

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

18-12-2020 De heer Jan Kappen, 83 jaar, wonende te Nuland, Kerkstraat 16E;

04-01-2021 De heer Rien Meulendijk, 82 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 3L;

04-01-2021 Zuster Hilde Wagenmans, 84 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;

08-01-2021 De heer Adriaan van Aggelen, 94 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 15 februari 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

HET JAAR 2021

Wij wensen iedereen een gezegend en gezond 2021. De corona is nog niet voorbij. Pas goed op jezelf en op de ander. Houd altijd 1,5 meter afstand; de basis regel. Misschien in de tweede helft van dit jaar weer wat meer leefruimte.

 

EERSTE COMMUNICANTEN

Op zondag 10 januari 2021 zijn, tijdens een extra viering om 11.00 uur (vanwege de corona en het aantal kerkbezoekers per viering), de mappen uitgedeeld aan15 kinderen. Zij gaan hun Eerste Heilige Communie doen op zondag 25 april om 11.00 uur. 

 

RODE VLAG

Sinds het begin van de Corona hangt bij de kerk een rode vlag uit met de tekst: met elkaar, voor elkaar.

Deze vlag is door het RODE KRUIS ontwikkeld om de harde werkers van cruciale beroepen een hart onder de riem te steken. We laten hiermee zien dat we als kerk van Nuland trots zijn op alle mensen die onze samenleving draaiende houden in de tijd van de CORONACRISIS, van zorgpersoneel, leraren tot hulpdiensten. Transporteurs, supermarktmedewerkers en zoveel meer medewerkers.

In de stedelijke omgeving hangt deze vlag ook bij vele woningen.

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2020 IN CORONA TIJD

Voor het vijfde jaar deden wij als Geloofsgemeenschap Nuland en Vinkel, te weten de MOV’s van Nuland en Vinkel, met Rosmalen weer mee om levensmiddelen in te zamelen.

Deze acte is bekend onder MISSIE X-MAS en bedoeld om gezinnen, die net boven het minimum inkomensgrens zitten en niet voor een voedselpakket van de Voedselbank in aanmerking komen, een fijne Kerst te bezorgen.

Er zijn 150 pakketten gemaakt, waarvan ongeveer 25 voor Nuland en Vinkel (incl. Vinkeloord).

Op zaterdag 19 december 2020 hebben we bij Albert Heijn in Nuland levensmiddelen ingezameld. Dank Nulanders voor het gemak waarmee u zoveel levensmiddelen gaf. Ook Albert Heijn Nuland bedankt.

Ook bij de Albert Hein Groote Wielen en Jumbo in Rosmalen is ingezameld.

De ingezamelde levensmiddelen gaan naar het Jongerencentrum Number One.  Daar worden  door de jongeren de Kerstpakketten samengesteld.

Op 23 december zijn de Kerstpakketten rondgebracht. Bij het rondbrengen is de blijheid en dank enorm. Alleen daarvoor zou je het doen.

Dus dit jaar weer.

 

NULAND VERLICHT: UNIEK.

De kerk is blij en trost dat ze meegewerkt heeft, in de coronatijd, om het mogelijk te maken dat Nuland Verlicht virtueel kon doorgaan.

Dank ook aan de organisatoren voor het respect dat zij hebben getoond in de kerk en het kerkgebouw.

De afsluiting met zanger Robby Lee in de toren en de lichtshow was uniek.

Wij willen proberen zo het kerkgebouw nog meer voor Nuland ter beschikking te stellen en te behouden.

 

LIVE STREAM

De Live stream gaat geweldig. Blij dat we dat systeem hebben aangeschaft. Een grote toevoeging voor het kerkgebeuren in onze parochie.

Bijvoorbeeld; op Kerstavond mochten er geen publieke Vieringen in de kerken zijn.

Wel konden de vieringen doorgaan zonder kerkgangers.

De gezinsviering om 17.30 uur is hierdoor meegevierd, via de live stream. Het is 170 keer gestreamd. Veel dank aan de voorganger, het gelegenheidskoor en uiteraard de werkgroep gezinsvieringen.

De Nachtmis om 20.30 uur is 168 keer gestreamd. Veel dank aan het kerkkoor dat steeds met enkele leden, dirigent en organist, de zang verzorgt heeft. Zeker nu ook de volkszang niet mag vanwege de corona.

 

KERKBALANS 2021 EN CORONA

De slogan van de Actie Kerkbalans is dit jaar: Geef voor de kerk van morgen.

Al ruim 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd.

Wij zijn blij dat er in Nuland een kerk is , die open staat voor alle mensen en steeds nabij wil zijn. Denk aan Rode Woensdag, de Kerstpakketten, Nuland Verlicht en nu live stream: Youtube Nuland parochie DGH. Wij zijn de e-mailadressen van alle parochianen aan het verzamelen om zo direct contact met hen  te hebben. We proberen midden in de wereld te staan: dicht bij u. Daarom geef ik aan de Nulandse kerk.

 

Kerkbalans 2021 gaat door ondanks de corona. Het moet wel; de lopende inkomsten (o.a collectes) zijn door corona fors gedaald.

Uw financiële bijdrage is hard nodig; ook al komt u niet zo vaak meer in de kerk.

In de week van 19 tot 24 januari 2021 zullen de enveloppen van Kerkbalans 2021 worden rondgebracht.

 

Wij vragen aan u vanwege de corona om de collectanten en niet in gevaar  te brengen zelf uw bijdrage af te geven op de pastorie in de laatste week van januari 2021.

Doen !!!!!!!! Wij rekenen op u.

 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Met deze oproep wordt er aan ieder van ons gevraagd om in deze bijzondere tijd na te denken over de waarde van onze geloofsgemeenschap en wat zij in deze dagen ook betekent voor mensen.

Want we leven in een ongekende tijd en iedereen wordt getroffen door de pandemie en de gevolgen daarvan door de beperking van onze contacten en ook op economisch terrein is het een hele uitdaging.

Vele sectoren zijn getroffen doordat er geen groepen mensen samen mogen komen en de lange tijd die veel bedrijven nu al dicht moeten zijn betekent ook dat er een aantal niet zullen overleven en dat is voor alle betrokkenen heel pijnlijk.

We moeten met elkaar ervaren dat we het leven niet in de hand hebben en vooral opletten dat onze meest kwetsbaren beschermd worden en onze zorg niet helemaal overbelast raakt.

Ook onze parochie heeft een bijzonder jaar achter de rug en we hebben er met elkaar het beste van proberen te maken en zo veel als het kan alles toch door laten gaan.

Inmiddels is er in iedere kerk live stream aangelegd en kunnen mensen ook thuis meevieren als het zelf naar de kerk gaan er om welke reden dan ook nu niet in zit.

Samen hebben we gezocht naar wegen om voor mensen toch iets te kunnen blijven betekenen en hebben mensen namens de geloofsgemeenschap ook contact gehouden met en aandacht gehad voor anderen.

Ondertussen is er in de inkomsten van onze parochie door de hele situatie een enorm gat geslagen en hebben we door ook de sluiting van onze kerken en door de beperkte aantallen mensen die nu samen mogen komen veel minder opbrengsten dan ooit.

Daarom willen en durven wij U te vragen om ons in deze tijd niet te vergeten en mee te doen aan de actie Kerkbalans om onze gemeenschap mee in stand te houden.

Veel mensen proberen in deze dagen om vanuit ons geloof anderen nabij te zijn en die doen dat gelukkig gratis maar er blijven onkosten en op sommige dingen kunnen wij nu eenmaal niet bezuinigen zoals verzekering, verwarming en onderhoud.

Geef dan ook vandaag zodat er morgen nog een kerk zal zijn om naar toe te kunnen en die er voor U en anderen kan zijn wanneer U die nodig heeft.

We zoeken steeds naar manieren en wegen om te bezuinigen en de grootste besparing in 2020 is zeker geweest dat we de functie van pastoraal werkende binnen onze parochie hebben opgeheven zodat we een grote slag hebben kunnen maken in de personeelskosten.

Toch blijft er nog veel over dat geld kost en omdat wij zo lang mogelijk in iedere gemeenschap van onze parochie de kerk open willen houden doen we een beroep op U om dat samen te doen!

Geef dan ook vandaag voor de kerk van morgen want ze betekent iets en kan iets betekenen voor mensen individueel en voor onze dorpsgemeenschap als geheel.

Mogen wij op U rekenen?!

 

Pastoor Fr. Ouwens

 

DIGITALISEREN VRIJWILLIGERS BESTAND

Wij zouden graag van al onze vrijwilligers en parochianen het e-mailadres kunnen toevoegen aan ons bestand. Daarom verzoeken wij u om deze door te geven aan pastorie.nuland@hetnet.nl zodat wij deze kunnen verwerken.

Graag ook onder vermelding van uw huisadres.