terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 De vieringen zijn voorlopig, in verband met corona,

niet op zaterdagavond

maar op zondagochtend om 11.00 uur

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

 

Redactie:         Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

                         5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

 

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zondag om 11.00 uur.

 

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl

 

PANDEMIE

CORONA

Pandemie, een woord dat we telkens horen, is eigenlijk een Grieks woord voor een ziekte die over heel de wereld kan heersen. Dat is nu CORONA.

We weten zo langzamerhand wat dat betekent. We kunnen bijna niet meer normaal leven. Heel de wereld is in rep en roer. We krijgen deze ziekte nog niet onder de knie. Maar …. Intussen kunnen we ook iets leren van deze situatie. Er is intussen heel wat creativiteit losgekomen. We hoeven niet terug naar het “oude normaal”. Laten we bouwen aan inhoud en bezieling van het samenkomen in kleiner verband. Proberen we weer dorps in plaats van stads te denken. Dan zijn we al een stap verder.

Op zaterdag 13 november hebben we de mensen herdacht die in onze dorpsgemeenschap door het virus ons ontvallen zijn. We hebben gebeden voor de mensen die achterbleven. Dat zij de steun van onze verbanden voelen. En dat de onderlinge verbondenheid nog sterker wordt.

Communio, participatio, missie; drie kernwoorden, die onlangs zijn aangedragen door onze Paus en bisschop. We worden uitgenodigd om over deze woorden na te denken. Wat kunnen ze betekenen voor ons leven.

Communio duidt op gemeenschap. We kunnen niet leven in ons eentje. We leven met ons gezin, familie, buurt, dorp, stad.

Participatio duidt op de verantwoordelijkheid, die wij als mensen hebben in de opbouw van onze leefomgeving.

Missio brengt tot uitdrukking dat we als taak hebben van onze inzet laten zien aan de gemeenschap. Dat doet ons goed.

De Paus en onze bisschop willen ons bewust maken van ieders verantwoordelijkheid op het gebied van communio, participatio en missie.

En dat geldt niet alleen op het terrein van geloof. De paus wil, zo heeft hij gezegd, geen andere kerk, maar een kerk die anders is. En kerk die in geloof en vertrouwen de toekomst in kan gaan.

Corona maakt ons duidelijk dat we oog moeten hebben voor het leven in deze wereld. Voor de natuur. Voor een schone lucht, gezond eten. En … met name ook voor vele mensen, die geen thuis meer kennen, de vele vluchtelingen, asielzoekers.

“Alle beelden en verhalen, die ons soms bang, en soms blij maken, al die oude verhalen over begin en einde van alles en iedereen, zijn de verpakking van een diep verankerd bijbels vertrouwen dat God de hand heeft gehad in het begin, ook in mijn begin, en dat diezelfde od aan het eind zijn hand reikt aan mij, aan ons.”

 

 WEEKENDEN VAN ZATERDAG 27 NOVEMBER T/M ZATERDAG 25 DECEMBER 2021

 

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021

1e Z. van de Advent

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Hennie Korsten en overl.fam. (p/jrg), Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Riet Roos-van Hoek en Sjan van Hoek, Jan en Mien vd Kamp, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Christien Vorstenbosch (verj).

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

20.00 uur Kosterplanning.

 

Maandag 29 november

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 30 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 01 december

09.00 uur Vergadering Gezinsvieringgroep.

 

Donderdag 02 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 03 december

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 04 DECEMBER 2021

2e Z. VAN DE ADVENT.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Rien Meulendijk (mdg), Marco Meulendijk (mdg), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p/jrg/verj).

 

Maandag 06 december

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 07 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep DGH.

 

Donderdag 09 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 11 DECEMBER 2021

3e Z. VAN DE ADVENT

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Gijs (jrg) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p), Joke van Bakel-van Aggelen en zonen Bertie en Marcel (p), Pieter van Helvoirt (mdg), Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg).

 

Maandag 13 december

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 14 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 15 december

13.00 uur Kerkschoonmaak gr. 3.

 

Donderdag 16 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 17 december

Bloemsiergroep 1-2-3-4.

 

ZATERDAG 18 DECEMBER 2021

4e Z. van de Advent

11.00 – 16.00 uur Kerstpakketten-aktie bij de A.H.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn, Jan Kappen (1e jrg), Martien Ketelaars (jrg), Annie Roersch-Tijhuis, Gerrit Righters (verj), Jo en Tineke van der Biezen-van Santvoort (p).

 

Maandag 20 december

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 21 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 23 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 24 december

KERSTAVOND

17.30 uur Gezinsviering.

MISINTENTIES:

Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

20.30 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek en Wim.

 

ZATERDAG 25 DECEMBER 2021

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Wim van Creij (mdg), Nellie en Jos van Niftrik (p), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p).

 

12.30 uur KINDJE WIEGEN voor onze allerkleinsten.

 

ZONDAG 26 DECEMBER 2021

TWEEDE KERSTDAG

11.00 uur Gezinsviering.

 

19.00 uur Eucharistieviering.

MISINTENTIES:

Adrianus van Nistelrooij.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,00.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 december 2021.

 

DOOPBIJEENKOMSTEN

Voorbereiding op het Doopsel

Iedere maand is er, in het parochiecentrum in Heesch, een bijeenkomst voor ouders die hun kind willen laten dopen.

De parochies Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vormen één pastorale eenheid. Daardoor zijn van al deze parochies de doopavonden samengevoegd. Iedere maand zal een van de pastores deze avond leiden.

De volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd vanwege de corona-maatregelen.

 

Voor een doop in de parochie Nuland vooraf s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

AAN ALLE JONGE GEZINNEN,  

DIE DROMEN EN WENSEN HEBBEN !!!

8 November luisterden wij naar Ingrid van Meer,  die ons kwam vertellen over familiepastoraat. Jammer was het, dat de opkomst niet zo groot was, maar zij boeide van het begin tot het eind. Niets was saai of langdradig aan haar betoog, integendeel zij liep over van enthousiasme.

Welk jong gezin is niet op zoek naar wederzijds respect en begrip; wie is niet op zoek naar de antwoorden op vele vragen, die je als jonge ouder hebt: praktische vragen maar ook levensvragen in de hectiek van deze tijd. Wat zou het fijn zijn als wij nog meer een gemeenschap konden zijn,  waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. 
Waar we elkaar tot steun kunnen zijn. Waar we ons thuis voelen, drempelloos, en waar ieder mag zijn zoals hij of zij is.

 

Om onze parochie een fijne plek voor iedereen te laten zijn, hebben wij meer jonge mensen nodig die hun wensen en dromen voor het leven kenbaar maken.

Laten we elkaar gaan ontmoeten, omkijken naar elkaar, elkaar leren kennen,


Wil jij ook graag horen wat Ingrid van Meer hierover te vertellen heeft?
Kom dan 18 Januari 2022  0m 20.00 uur naar de parochiezaal van de kerk in Heesch.
Het is geheel vrijblijvend, het verplicht je tot niets, maar we willen zo graag meer verhalen horen van jonge mensen  over  hun wensen en verlangens.

Wil je nog meer weten, bel dan gerust even met

 

Lenie van Zutphen 0652362989 of
Yvonne van Ieperen 0653959344

 

HERDENKINGSVIERING CORONA 2020-2021

Uit de persconferentie van vrijdag 12 november 2021 bleek dat de herinneringsviering verantwoord kon doorgaan.

Om 19.00 uur was de H. Mis, het eerste gedeelte van de Herdenking, waar aandacht werd geschonken tijdens de Overweging en de Voorbeden aan alle mensen die met corona te maken hebben gehad of nog te maken hebben en aan de zorgmedewerkers. De pastoor gaf aan dat zo’n herdenkingsviering een enorme steun is voor de achterblijvers. Ook prees hij het nieuwe normaal.

Uit deze viering, zo uniek samen de Geloofsgemeenschap Nuland met de Harmonie, het Gilde en de basisschool, blijkt dat de Nulandse gemeenschapszin groot is: elkaar opvangen = Communio, verantwoordelijk voor elkaar zijn = Participatio en in geloof vertrouwen hebben in de toekomst = Missio. Deze 3 begrippen zijn de basis voor de Bisschoppensynode 2023 in Rome.

Om 20.00 uur begon het tweede gedeelte van de herdenking: het herdenkingsconcert in samenwerking met de Geloofsgemeenschap Nuland, Harmonie Union, Nulands Gemengd Koor, het Gilde en Basisschool de Hoogakker.

De pastoor opende het concert met een indrukwekkende toespraak over corona in Nuland en vroeg aandacht voor het zorgpersoneel.

 

Op het einde van het concert heeft pastoor G. Verbakel het naamplaatje bij de herdenkingsboom - een tamme kastanje -  onthuld. Op zondag 28 november zal deze geplant worden bij de Polderkerk om 11.00 uur samen met het Gilde.

De stoet vertrekt om 10.45 uur bij de kerk. Daar zal de pastoor de boom inzegenen en door het Gilde ingevendeld worden met een vendelgebed.

 

De tekst bij de herdenkingsboom:

TER NAGEDACHTENIS

Aan hen, die ons ontvielen tijdens de Coronapandemie 2020/2021 in Nuland en Kruisstraat.

De cirkel van het leven is de symbolische term voor de gebeurtenissen, die zich op onze wereld voltrekken en ons van de wieg tot het graf brengen, langs toppen en dalen, in liefde en verdriet.

De ‘circle of life’ gaat altijd door en is niet iets concreets om naar te wijzen of te kijken. Deze kastanjeboom, als teken van troost, is dat wel en blijft bestaan, net zoals de herinneringen aan onze dierbaren.

Initiatief van:

Geloofsgemeenschap Heilige Johannes’ Onthoofding, Harmonie Union, Nulands Gemengd Koor, Gilde St. Antonius Abt, Basisschool de Hoogakker.

Nuland 13 november 2021.

 

CORONA

Op dit moment zijn er geen nieuwe aangescherpte coronamaatregels voor de kerk bekend. De coronaregels zullen nageleefd blijven worden.

 

REDWEDNESDAY.

Op 24 november 2021 is het weer Rode Woensdag. Met rode woensdag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid en de vervolging van Christenen wereldwijd.  Godsdienstvrijheid is een belangrijk mensenrecht. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van godsdienstvrijheid voorkomen.

Met het rood aanlichten van kerken vragen we aandacht voor de schending van dit mensenrecht. De kleur rood staat hier symbool voor het bloed van mensen die om hun geloof gedood zijn.

De Nulandse geloofsgemeenschap doet dit jaar voor de 3de maal mee. Op 24 november 2021 staat de Nulandse kerk in het rood, evenals honderden andere kerken in Nederland.

 

KERSTPAKKETTEN 2021

Samen met Rosmalen zijn we weer volop bezig met de voorbereiding van de kerstpakketten, voor hen die het nodig hebben. De privacy is steeds een moeilijk punt. Daarom kunt u ook uzelf aanmelden of iemand aanmelden waarvan u vindt dat die ervoor in aanmerking kan komen. Naast het rondbrengen van de pakketten, wordt het zelf ophalen op een bepaald tijdstip ingevoerd. Het komt nl. bij het rondbrengen te vaak voor dat er niemand thuis is. Wij in Nuland gaan weer inzamelen bij Albert Heijn op zaterdag 18 december 2021 vanaf 11.00 uur tor 16.00 uur.

 

GRAFSTENEN GERUIMD

Afgelopen periode zijn 7 grafmonumenten met vervaldatum 2020, door sterke vrijwilligers verwijderd. Alleen de steen gaat weg. Het graf zelf blijft ongeroerd. Enkele monumenten zij door Geert van Helvoirt meegenomen in het kader van “Circle Stone”; hergebruik vanwege goed Rentmeesterschap. Zo kan er zuiniger omgegaan worden met de grondstof marmer.

 

VLEERMUIZENKASTEN

Vrijdag 12 november 2021 zijn in de kerktoren 16 vleermuizen kasten opgehangen in de kerktoren door de Zoogdierenvereniging en Vogelbescherming Nederland

 

KERKBALANS 2022

Het houden van Kerkbalans 2022 is afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen. Nu is de planning dat de collectanten de enveloppen op halen op dinsdag 18 januari 2022 en dan rondbrengen; de week later ophalen en inleveren door de collectanten  op vrijdag 2022.

 

KERSTSTAL OP DE KIOSK

Het gaat lukken er komt een kerststal op de kiosk.

 

GEBED VOOR BISSCHOPPENSYNODE ‘VOOR EEN SYNODALE KERK: COMMUNIO, PARTRICIPATIO, MISSIO (2023).

Wij staan voor U Heilige Geest

Terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,

Maak dat U thuis bent in ons hart,

Leer ons de weg die wij moeten volgen

En hoe wij deze moete gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

Laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

Noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

Opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven

En ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

En van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,

Die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

In de gemeenschap van de Vader en de Zoon.

In de eeuwen de eeuwen.

Amen

 

GERARDUSKALENDER 2022

uit Wittem.

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2022 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 8,50.

 

KERKOMROEP

Misschien iets voor u?

Ga naar  www.kerkomroep.nl. Bij kerk vult u “Nuland” in. Klik op “geluid” en klik vervolgens op “luisteren” en u kunt live meeluisteren naar de kerkdiensten in de kerk. U kunt ook bellen over een geluidsbox op de telefoon of modem naar H. Roelofs 073-5322565.

 

Wilt u een avondwake of uitvaart terugluisteren, dan kunt u ook hierop terecht.

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. Zeker een goed alternatief in deze tijd van corona. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl