Patroonheilige

De patroonheilige van onze parochie is Johannes de Doper.
Zijn feestdag wordt gevierd op 29 augustus.
Onze parochie viert het feest op de derde zondag in september omdat het eind augustus in Nuland kermis is.

 

In de tijd dat Herodes koning van Juda was, leefde er een priester die Zacharias heettte. Hij was getrouwd met Elisabeth. Zij hadden geen kinderen en waren al oud.
Zacharias werkte dagelijks in de tempel. Op een dag zag hij een engel naast het altaar staan. Die sprak: "Wees niet bang, jullie gebed wordt verhoord, want jullie krijgen een zoon. Noem hem Johannes.
En als bewijs dat het echt gebeuren gaat zal je vanaf dit ogenblik niet meer kunnen praten totdat je zoon geboren is."
Johannes groeide op en werd sterk door de Geest. Zijn vader en moeder hadden hem verteld wat er in de Schrift staat opgetekend en hoe je daar naar moest leven. Johannes trok, toen hij daar oud genoeg voor was, door de hele Jordaanvallei en spoorde mensen aan zich te laten dopen. Mensen luisterden naar hem en vroegen: "Wat moeten wij doen om na onze doop een ander leven te beginnen."
"Geef, als je twee stel kleren hebt, een stel aan iemand die niets heeft en deel je brood met iemand die honger heeft."
Sommigen vroegen zich af of Johannes de Messias was. Daar wachtte toch iedereen op. Johannes hoorde hun vraag en zei: "Ik doop u met water, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben zelfs niet waard om zijn schoenriem los te maken."

Op een dag kwam ook Jezus naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. "Ik kan mij beter door U laten dopen", zei Johannes. Maar Jezus hield vol dat Johannes Hem moest dopen en het gebeurde ook.

De zoon van Koning Herodes, heette naar zijn vader, dus ook Herodes. Johannes zei hem dat hij dingen deed die niet goed waren. Herodes werd daar kwaad om en liet Johannes in de gevangenis zetten.
Op zijn verjaardag gaf hij een groot feest voor al die belangrijke mensen aan het hof, uit het leger en voorname mensen uit Galilea. Tijdens dat feest danste zijn dochter voor de gasten. Iedereen vond het prachtig en de koning was trots op haar.

"Vraag me wat je wilt," zei hij tegen het meisje, "en ik zal het je geven..... al vraag je de helft van mijn koninkrijk."
Het meisje ging overleggen met haar moeder: "Wat zal ik vragen..."
Haar moeder zei: "Vraag het hoofd van Johannes de Doper."
De koning schrok van deze wens , maar omdat hij haar beloofd had te geven wat ze vroeg moest hij nu zijn woord houden.
Even later kwam een soldaat met het hoofd van Johannes op een schotel en gaf het aan het meisje. Zij gaf het aan haar moeder.

De leerlingen van Johannes hoorden hiervan en zij gingen naar de gevangenis om het lichaam op te ahlen en het te begraven. Daarna gingen zij het aan Jezus vetrellen. Jezus was bedoefd en zocht een plek om alleen te zijn.

 

 

Het beeld van Johannes den Doper is in onze kerk te vinden links bij de middelste pilaar. Het feest van Johannes de Doper (Baptist) wordt gevierd op 24 juni en de herdenking van Johannes ‘Onthoofding is op 29 augustus. 

Onze parochie viert het feest altijd op de 3de zondag in september met een parochiefeest, omdat het eind augustus het in Nuland kermis is.