Terug

 K E R S T P R O G R A M M A  2 0 2 2

  

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022:

19.00 uur         Eucharistieviering, tevens Boeteviering.

           

VIERINGEN MET KERSTMIS: 

KERSTAVOND –  ZATERDAG 24 DECEMBER 2022     

17.30 uur         Gezinsviering, Woord- en Communiedienst, m.m.v. het gelegenheidskoor

20.30 uur         Kerstviering m.m.v. het Kerkkoor.

 

1E  KERSTDAG – ZONDAG 25 DECEMBER 2022

Viering van het kerstfeest, feest van de komst van het Licht in de wereld. In de middag is de katholieke traditie “kindje wiegen”, gezinnen met kinderen rond de heilige familie in de kerststal.

11.00 uur         Kerstviering m.m.v. het KVO/ZLTO-koor.

12.30 uur         Kindje wiegen voor onze allerkleinsten.

De kerk is open tot 17.00 uur om de kerststal en de tentoonstelling te bezoeken.
 

2E KERSTDAG MAANDAG 26 DECEMBER 2022: FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

Deze dag wordt officieel herdacht op 28 december;  koning Herodes liet onwetende/onschuldige kinderen ombrengen. Maria en Jozef vluchten – in een droom gewaarschuwd – met het kind naar Egypte.

 11.00 uur         Eucharistieviering met Volkszang

De kerk is open tot 17.00 uur om te kerststal en de tentoonstelling te bezoeken.

 

                             

  

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022 –  OUDEJAARSAVONDVIERING

Deze dag heeft geen speciale plaats in de kerkelijke traditie. Er zijn wel vieringen waarin het afgelopen jaar wordt gememoreerd en men bidt om een gezegend Nieuwjaar.

19.00 uur         Eucharistieviering m.m.v. de gezamenlijke koren.

 

 ZONDAG 1 JANUARI 2023 –  NIEUWJAARSVIERING

Dag van de naamgeving. Het kind krijgt de naam Jezus (letterlijk “God redt”) en volgens de joodse traditie wordt het besneden.

11.00 uur         Eucharistieviering met Volkszang. Hierna is er een nieuwjaarsreceptie, iedereen is hierbij van harte welkom.

(Er is géén viering in de kerk in Geffen!)

 

 

GEZIN

 

Een traan, een lach

Alles wat binnen een gezin mag.

Een woord, een gebaar

Als gezin ben je er voor elkaar.

 

Een tegenslag of moeilijke tijd

Gezamenlijk lever je de strijd.

Een hand, een troostend woord,

Dat is iets wat binnen het gezin hoort.

 

Een gezin is een hecht iets,

Iets wat je nooit verliest.

Zo weet je dat je nooit alleen staat,

Je dus niet alleen door het leven gaat.

 

 DAAROM WEES WELKOM MET KERSTMIS EN IN HET NIEUWE JAAR!

 ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

 

 Kerkbestuur, Kerkvergadering, Pastoraatsgroep, Pastor G. Verbakel, Tiny Eltink.

Geloofsgemeenschap H. Johannes’ Onthoofding. Kerkstraat 30, 5391 AA  NULAND.

 

  

LIVE STREAM

Alle vieringen in onze kerk worden via live streaming uitgezonden.

 

Ga naar de website: www.parochienuland.nl