Terug

P R O G R A M M A  G O E D E  W E E K  2 0 2 2

In de kerk van de H. Johannes’ Onthoofding, Kerkstraat 34, Nuland

 

ZATERDAG 09 APRIL: P A L M Z O N D A G

Zaterdag 09 april , 19.00 uur: Palmviering, m.m.v. het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ineke Westerlaken

W I T T E  D O N D E R D A G: 14 APRIL

19.00 uur: LAATSTE AVONDMAALVIERING, met korte uitstelling                            

       m.m.v. het Kerkkoor. Lektor: Ineke Boon.  

G O E D E  V R I J D A G:  15 APRIL

VASTEN EN ONTHOUDINGSDAG

De kerk is de hele dag open!

 

10.00 uur: Voor liefhebbers van de Matteus Passion is het mogelijk om deze te beluisteren in de kerk.

15.00 uur: KRUISWEG met medewerking van het Dameskoor. (Er is óók een kruisweg in het Martinushuis!)

19.00 uur: VIERING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN CHRISTUS.

Tevens boeteviering. Lektor: Yvonne van Ieperen.

N.B.: We gaan er van uit, dat u een bloemetje meebrengt voor de kruisverering.

 

 WEEKEND 16 APRIL – 17 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN

Zaterdag 16 april: PAASZATERDAG

18.00 uur: Kennismakingsviering Eerste Communie, speciaal voor de Eerste Communicanten, met medewerking van het gelegenheidskoor.

Tijdens de viering is de doop van Jax, zoon van Davy en Anne-Marie Wingens - van der Doelen.

 

20.00 uur: P A A S W A K E, m.m.v. het Kerkkoor. Lektor: Ans vd Bosch.

  

ZONDAG 17 APRIL: EERSTE PAASDAG

11.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

  

MAANDAG 18 APRIL: TWEEDE PAASDAG

11.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

 

 (ER KAN EEN FLESJE GEWIJD WATER WORDEN MEEGENOMEN!)

  

WAT UITLEG OVER DE GOEDE WEEK EN PASEN:

 

Al vanaf het vroegste christendom wordt de week voor Pasen met een aantal bijzondere vieringen herdacht. Deze zogenaamde Goede Week werd daarmee tot de belangrijkste van het liturgisch jaar. Iedere viering in de Goede Week heeft een eigen karakter en eigen symbolen, palmtak, brood en beker, het kruis, vuur, water en de paaskaars.

 

Deze week begint met PALMZONDAG. Reeds in de 4de eeuw bootsten de christenen van Jeruzalem de zegevierende intocht van Jezus in Jeruzalem na: zij trokken in een processie van de Olijfberg door de stad naar de kerk van de Verrijzenis. Thans wordt in de viering van Palmzondag niet enkel het verhaal van de intocht verteld, maar ook het lijdensverhaal; kort na het ‘Hosanna’ klinkt immers het ‘kruisig hem’.

 

Op de avond van WITTE DONDERDAG wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus hield met zijn leerlingen, de avond waarop Hij de eucharistie instelde. ‘Witte’ verwijst naar de liturgische kleur. In tegenstelling tot het ‘paars’ van de veertigdagentijd wordt deze dag de feestkleur ‘wit’ gebruikt. Ook wordt het ‘Gloria’ gezongen, dat sinds de laatste zondag voor Aswoensdag niet meer geklonken heeft. Witte Donderdag is echter een feestdag in gespannen sfeer; na het laatste avondmaal volgt de Hof van Olijven. Vandaar dat deze feestdag op een later tijdstip uitbundiger gevierd wordt, op Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren.

 

GOEDE VRIJDAG, dag van Jezus’ lijden en sterven. Vanuit de theologie over de verlossing – Jezus leverde zich vrijwillig uit aan de dood om ons te verlossen van zonde en schuld – werd deze dag Goede Vrijdag genoemd. Het kruis en het lijdensverhaal staan centraal; het verhaal van Jezus die trouw was ten einde toe en daarom het lijden niet uit de weg ging. In Hem gedenken wij allen die eenzelfde weg gaan als Hij.

 

Op PAASZATERDAG vieren we de overgang van dood naar leven. Daarom begint de paaswake in een donkere kerk. Het licht op de nieuwe paaskaars – symbool voor de verrezen Heer – wordt ontstoken. In Jezus’ trouw aan God en mensen blijkt het leven sterker dan de dood. De vieringen van de laatste drie dagen van de Goede Week vormen als het ware één viering. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag hebben de vieringen een open einde. Pas op Paaszaterdag wordt de viering – zoals gebruikelijk – afgesloten met de zending en zegen.

 

DE GOEDE WEEK is als een vervolgverhaal over Jezus’ gang door lijden en dood naar zijn verrijzenis. Wij nodigen u van harte uit dit vervolgverhaal, van dag tot dag met ons mee te vieren. Van harte wensen wij u een Goede Week en een Zalig Pasen!