K E R S T P R O G R A M M A  2 0 20

 ZATERDAG 19 DECEMBER 2020:

            19.00 uur         Eucharistieviering, tevens Boeteviering.

VIERINGEN MET KERSTMIS:

KERSTAVOND – DONDERDAG 24 DECEMBER

            17.30 uur         Kerstviering voor kinderen en hun ouders, met medewerking van het

                                   Gelegenheidskoor.

            20.30 uur         Kerstviering m.m.v. het Kerkkoor.

1E  KERSTDAG – VRIJDAG 25 DECEMBER

Viering van het kerstfeest, feest van de komst van het Licht in de wereld. In de middag is de katholieke traditie “kindje wiegen”, gezinnen met kinderen rond de heilige familie in de kerststal.

11.00 uur         Kerstviering m.m.v. het KVO/ZLTO-koor.

12.30 uur         Kindje wiegen voor onze allerkleinsten

                                    De kerk is open tot 17.00 uur om de kerststal en de tentoonstelling

te bezoeken.

2E KERSTDAG ZATERDAG 26 DECEMBER

11.00 uur         Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor.

                        De kerk is open tot 17.00 uur om de kerststal en de tentoonstelling

te bezoeken.

            19.00 uur         Eucharistieviering b.g.v. het feest van de Heilige Familie.

                            

 ZONDAG 29 DECEMBER 2020: FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

Deze dag wordt officieel herdacht op 28 december;  koning Herodes liet onwetende/onschuldige kinderen ombrengen. Maria en Jozef vluchten – in een droom gewaarschuwd – met het kind naar Egypte.

11.00 uur         Eucharistieviering.

DONDERDAG 31 DECEMBER 2020 –  OUDEJAARSAVONDVIERING

Deze dag heeft geen speciale plaats in de kerkelijke traditie. Er zijn wel vieringen waarin het afgelopen jaar wordt gememoreerd en men bidt om een gezegend Nieuwjaar.

            19.00 uur         DANKVIERING.

VRIJDAG 1 JANUARI 2021 –  NIEUWJAARSVIERING

Dag van de naamgeving. Het kind krijgt de naam Jezus (letterlijk “God redt”) en volgens de joodse traditie wordt het besneden.

ER IS GÉÉN VIERING IN ONZE KERK IN NULAND! WEL OM 09.30 UUR IN GEFFEN.

WEEKEND 2 – 3 JANUARI 2021: DRIEKONINGEN

ZATERDAG 2 JANUARI

            19.00 uur         Eucharistieviering met medewerking van ’t KVO/ZLTO-koor.

 

Één ster maakt de lucht minder dreigend

Één kaars maakt de nacht minder zwart

Één hand maakt de weg minder eenzaam

Één stem maakt de dag minder stil

Één vonk kan een begin van nieuw vuur zijn

Één noot het begin van een lied

Één kind het begin van een toekomst.

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere,

Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Hebreeën 13, 1-2

DAAROM WEES WELKOM MET KERSTMIS EN IN HET NIEUWE JAAR!

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

 

Kerkbestuur, Kerkvergadering, Pastoraatsgroep, Pastor G. Verbakel, Tiny Eltink.

Geloofsgemeenschap H. Johannes’ Onthoofding. Kerkstraat 30, 5391 AA  NULAND.

 

LIVE STREAM

Vanaf eind november 2020 worden alle vieringen in onze kerk via live streaming uitgezonden.

Ga naar de website: www.parochienuland.nl