Terug

MEDEDELINGEN VAN DE KERK H. JOHANNES’ ONTHOOFDING TE NULAND IN VERBAND MET DE WEEK VAN ZATERDAG 08 DECEMBER TOT EN MET ZONDAG 16 DECEMBER 2018.

 

Vrijdag 07 december

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 08 – 09 DECEMBER 2018

Zaterdag 08 december

18.00 uur (LET OP! DIT IS EEN UUR EERDER) Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Harrie van Schijndel (mdg).

 

Zondag 09 december

10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Gijs (jrg) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (mdg), Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Annie Roovers-vd Biezen (verj), Koos en Riet van Schaik-IJsseling (mdg), Marinus Schouten (jrg).

 

Maandag 10 december

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 11 december

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 12 december

09.00 uur Podium van de kerststal opbouwen.

 

Donderdag 13 december

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 14 december

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 15 – 16 DECEMBER 2018

Opbouwen Kerststal!

 

Zaterdag 15 december

Dit weekend is er een extra mandjescollecte achter in de kerk, voor de projecten van moeder en kind. Voor verschillende doelen in Congo, Burkina Faso, Malawi en Rwanda.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen

MISINTENTIES:

Jo van der Biezen (1e jrg) en Tineke van der Biezen-van Santvoort, Overleden ouders de Cort-van Erp en broer Jan de Cort, Jos van Niftrik (mdg), Hendrik Langens (mdg), Jo van Beek-van de Ven (mdg), Piet Swanenberg (mdg), Toke van den Akker-Donkers (mdg), Toos Dirks (mdg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Leny van Veghel-vd Ven (verj).

 

Zondag 16 december

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Marinus van Aggelen en Anna van Doorn, Joke van Bakel-van Aggelen en Marcel (de zoon), Ouders van Druenen-van Kaathoven.

 

 

 

GERARDUSKALENDER 2019 uit Wittem.

 

In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2019 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Prijs: € 7,00.

 

HEILIGHEID OP MAAT

Adventsbezinning over brief van paus Franciscus

 

Paus Franciscus zit niet stil. Naast zijn vele pastorale ontmoetingen, die regelmatig het nieuws halen, schrijft hij ook interessante teksten. Zo verscheen afgelopen maart zijn Apostolische exhortatie ‘Gaudete et exsultate’, Latijn voor: ‘Verheug jullie en juich!’. Waarover mogen wij ons verheugen en juichen? De paus opent: “Omdat de Heer ieder van ons heeft uitgekozen om heilig en zuiver te zijn voor Hem in liefde (Efeziërs 1,4).”

 

Deze brief van de paus is een leesbaar document, dat gericht is aan elke gelovige persoonlijk. De kern ervan is, dat elke gelovige is geroepen tot ‘heiligheid’ in zijn of haar dagelijkse leven. Dat maakt van iemand niet een ‘heilig boontje’ of ‘wereldvreemde ziel’, maar een authentiek en vreugdevol mens. Hoe je naar deze “heiligheid” met vallen en opstaan kunt toegroeien, daarvoor biedt paus Franciscus in dit document praktische handreikingen.

 

Op 11 december zal Tim Schilling over deze ‘heiligheid op maat’ in de parochie De Goede Herder een lezing houden. In deze adventsbezinning komen de achtergrond en de belangrijkste onderwerpen van het document in vogelvlucht aan de orde. Met elkaar worden ook een aantal passages gelezen en hierover van gedachten gewisseld, alles in de wetenschap dat iedere gedoopte een eigen roeping en verantwoordelijkheid heeft in kerk en wereld.

 

U bent van harte welkom op dinsdag 11 december om 19.30 uur aan de Kerkstraat 2 in Heesch. Voor meer informatie: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412 – 451215.

 

SPONSORACTIE: WJD KAARSEN VOOR DE KERST

 

Het is bijna zover! Van 22 t/m 27 januari vindt in Panama de Wereldjongerendagen (WJD) plaats, het grootste jongerenevenement ter wereld. Paus Franciscus nodigt alle jongeren uit om samen met hem het geloof te vieren. Het thema is 'Discover your identity'. Meegaan naar deze dagen verrijkt je geloof en staat garant voor een geweldige ervaring die je als jongere nooit zult vergeten.

 

Om de kosten voor de deelnemers te verlagen doet de parochie De Goede Herder vanuit haar jongerenpastoraat mee aan een sponsoractie. Bij de kerststal in alle zes kerken zullen speciale WJD-kaarsen te koop zijn voor € 3,50 per stuk. Het volledige bedrag zal ten goede komen aan de reis van jongeren naar Panama. Namens de deelnemers alvast hartelijk dank voor uw steun!

 

Voor meer informatie over de Wereldjongerendagen: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

THEMA-AVOND: GEEF JE INNERLIJKE MOTOR EEN BOOST!

Wat bezielt ons (nog)? Sommigen in onze maatschappij hebben dan wel geregeld het gevoel op hun ziel getrapt te worden, maar ligt die niet regelmatig als een ongebruikt instrument in ons? We leven vaak meer aan de oppervlakte, dan we zouden willen. Onze ziel lijkt zo te verkommeren. Nee, die gewenste geestkracht is niet zichtbaar, niet tastbaar, maar het gemis er aan soms o zo voelbaar!

 

Parochie De Goede Herder wil graag met u in gesprek gaan over die innerlijke motor. Het zou jammer zijn als die niet geregeld wordt gevoed. Want die ziel van u, dat is uw totale bestaan. Het is hoe u zich manifesteer, hoe u denkt, handelt en voelt. Oftewel het vormt uw karakter. Geef die innerlijke motor dus extra energie en ervaar (weer) hoe de geestkracht van God ons mensen kan bezielen.

                                                                                                                                                     

U bent van harte welkom op dinsdag 15 januari om 20.00 uur naar de kapel van Het Klooster in Geffen. Mocht u dan niet kunnen, kom dan voor dezelfde thema-avond donderdag 17 januari naar de Petrus’ Banden kerk van de parochie De Goede Herder in Heesch. Ook dan beginnen we om 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

EEN HARTELIJKE BISSCHOP

Thema-avond over Franciscus van Sales

 

Veel mensen denken bij de heilige Franciscus onmiddellijk aan Franciscus van Assisi. Deze heilige werd vooral bekend als prediker van het armoede-ideaal en zijn eerbied voor de schepping. Minder bekend, maar zeker zo inspirerend is een andere heilige Franciscus, bisschop van Genčve tijdens de Reformatie onder leiding van Calvijn, met een achternaam die verwijst naar zijn adellijke afkomst.

 

Franciscus van Sales is een veelschrijver, auteur van honderden brieven en twee grote werken. Voor de gewone mensen schreef hij de 'Inleiding tot het devote leven', voor mensen met een studieuze achtergrond schreef hij de 'Verhandeling over de Liefde tot God'. Bijna 400 jaar na zijn dood zijn deze geschriften nog steeds de moeite van het lezen waard. De 'Inleiding tot het devote leven' werd in zijn tijd meer gelezen dan de Bijbel, maar net als de Bijbel vraagt dit boek een vertaling naar onze tijd. Kenmerkend voor de geschriften van Franciscus van Sales is een hartelijke stijl - hij schrijft alsof hij naar een vriend schrijft - en een pastorale houding: hij zal de mensen nooit overvragen door hen zwaardere lasten op te leggen dan ze kunnen dragen. Geen man die ons onbereikbare idealen voorhoudt, maar die vooral de zachtmoedigheid verkondigt en waar maakt in zijn eigen leven.

 

Op 24 januari viert de kerk het feest van Franciscus van Sales. Op deze donderdag leidt Jack de Groot ons in in het leven en werken van deze heilige. Met een korte film krijgen we een goed overzicht over zijn leven. Daarna gaan we aan de hand van enkele teksten uit zijn geschriften met elkaar in gesprek en proberen de relevantie voor ons eigen leven daarin te ontdekken. Jack was pastoraal werker in het bisdom Haarlem en geestelijk verzorger in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij kreeg zijn theologische opleiding op het seminarie van de Oblaten van Franciscus van Sales en is goed ingevoerd in de Salesiaanse spiritualiteit. De bijeenkomst is ook bedoeld om u met de Salesiaanse spiritualiteit te laten kennismaken. De presentatie is in de Petrus’ Banden kerk in Heesch en begint om 20.00 uur.

 

Voor meer informatie: a.bergsma@parochiedgh.nl of (0412) 451215.

 

 

ONTDEKKINGSREIS VOOR MENSEN DIE NIEUWSGIERIG ZIJN

 

De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert deze ervaring op? Deze vragen staan centraal tijdens de jaarlijkse opfrisavond over het Christendom.

 

In de parochie De Goede Herder kan een ieder die dat wil een tocht maken door het Land van Geloven. Het is een ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim achter de dingen, en die welbewust op reis willen gaan om hun relatie met het geloofsverhaal te (her)ontdekken. De reis voert langs plekken als de berg van de godsontmoeting en het huis van de herinnering, leidt rond in de krochten van het zoeken naar waarheid en het dal van diepe duisternis, geeft ruimte om de stilte en het gebed te ervaren in de woestijn van het niets.

 

Het boek Op reis in het Land van Geloven biedt het kader voor deze avond, het echte avontuur gebeurt natuurlijk in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de parochie en in het dagelijks leven daarbuiten. Ga op reis en laat u raken, voor het eerst of opnieuw, door de verhalen en de vergezichten van het Land van Geloven. Het christendom heeft de mens van nu zeker nog iets te vertellen. Doe inspiratie op en bereid uw kennis uit op dinsdag 22 januari om 20.15 uur in de Heesche dagkerk van de parochie De Goede Herder. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.