Terug

MEDEDELINGEN VAN DE KERK H. JOHANNES’ ONTHOOFDING TE NULAND IN VERBAND MET DE WEEK VAN ZATERDAG 16 MAART TOT EN MET ZONDAG 24 MAART 2019.

 

Vrijdag 15 maart

Bloemsiergroep 3.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 16  – 17 MAART 2019

Zaterdag 16 maart

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Wim Swanenberg en overleden fam.leden, Ouders Boeijen-Zwarts, Hendrik Langens (mdg), Jo van Beek-van de Ven (mdg), Piet Swanenberg (1e jrg), Gerrit Langens en Gerdy (de schoondochter) (p/jrg), Cor van der Weerden (jrg) en George van Koert (verj), Bert en Anna van Santvoort-van den Bosch en Jan van Santvoort (p), Mien Hanegraaf-van Nuland (p).

 

Zondag 17 maart

10.00 uur Presentatieviering Vormelingen, met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

MISINTENTIES:

Francien Leeijen-van der Doelen (p/jrg), Johanna van Nistelrooij-van der Doelen, Hein van Nistelrooij en voor overleden fam. van Nistelrooij-Maas, Huub van Nistelrooij (mdg/verj), Jos van Nistelrooij en Paul de zoon.

 

Viering en concert                                      Vorstenbosch

Dankviering                                                 Met na afloop: orgelconcert

 

PAROCHIE DE GOEDE HERDER HOUDT WEEK VAN ONTMOETING

 

Van 10 tot 17 maart wordt op elke kerklocatie van de parochie De Goede Herder een activiteit georganiseerd om geloofsgenoten en/of buurtgenoten te ontmoeten. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend meer de kerk te bezoeken. De groep mensen die zichzelf wel religieus noemt, maar niet kerkelijk is, groeit ook in onze zes dorpen en daarom willen wij als parochie deze geloofs- en dorpsgenoten graag ontmoeten. De kerk is niet alleen een moment in het weekend of een gebouw van steen. Een kerk kenmerkt zich ook door themabijeenkomsten, gespreksgroepen en acties die mensen in beweging brengen voor elkaar. Ook al dragen we dat al door het jaar heen uit, in de Week van Ontmoeting is dat op iedere kerklocatie en geven we er extra ruchtbaarheid aan.

 

De Week van Ontmoeting eindigt op 17 maart in Vorstenbosch met een slotviering om 10.30 uur en aansluitend een orgelconcert.

 

Maandag 18 maart

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 19 maart

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 21 maart

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 22 maart

14.10 uur Oefenen met lezen in de Kerk, Eerste Communicanten

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 23  – 24 MAART 2019

Zaterdag 23 maart

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Bertie van Bakel (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (p), Annie van Nistelrooij-van Helvoort (mdg), Herman Savelkouls (jrg), Jan en Marietje Verputten-van Alphen (p), Jan Glaudemans (p/jrg).

 

Zondag 24 maart

10.00 uur Kennismakingsviering Eerste Communie met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

MISINTENTIES:

Annie van Hoek-van Zoggel (mdg).

 

 

 

OSCAR ROMERO, ZIJN INZET VOOR EN MET DE ARMEN

 

Aartsbisschop Oscar Romero, boegbeeld van de Latijns-Amerikaanse kerk en pleitbezorger van de armen, werd vorig jaar door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn door het geloof ingegeven keuze voor de onderdrukten in El Salvador was een doorn in het oog van de toenmalige regering. Toch hield hij niet zijn mond, niet omdat hij door politieke of ideologische motieven was bezield, maar omdat hij wilde opkomen voor het evangelie.

 

Wie was deze aartsbisschop (1917-1980) en wat kunnen wij van hem leren als het gaat over het aanklagen van onrecht in onze tijd? Nu bijna 40 jaar later is zijn naam nog steeds een symbool voor het opkomen voor zwakkeren in de samenleving en het strijden voor de rechten van de mens. Daarom zal er in de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) dit jaar op en rond zijn sterfdag, 24 maart, extra aandacht zijn voor de inzichten van deze nieuwe heilige.

 

Dat zal zijn in twee liturgievieringen: op zaterdag 23 maart om 19.00 uur in de Heesche kerk en op zondag 24 maart om 10.00 uur in de Nulandse kerk. Maandag 25 maart wordt er om 19.30 uur in de parochiezaal van Nuland (Kerkstraat 30) een film over het leven van Oscar Romero vertoond. Deze zal wordt ingeleid door theoloog Guus Prevoo. Deze coördinator  van Vastenactie zal ook iets vertellen over een waterproject in Latijns-Amerika. In april en mei zijn er nog twee gespreksbijeenkomsten Geloven Nu over Oscar Romero.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

HANDGEREEDSCHAP OVER? GEEF HET EEN 2E LEVEN IN DE 3E WERELD!

INZAMELINGSACTIE VANUIT PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst. Wie in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch woont kan vanaf 19 maart overbodig of verouderd gereedschap inleveren bij de plaatselijke kerk van de parochie De Goede Herder. Wanneer materialen te groot zijn om mee te nemen kan het bij u thuis worden opgehaald.

 

We starten met de actie op 19 maart omdat dat de feestdag van Sint Jozef is. Jezus leert van hem het beroep van timmerman en deelt zo met ons de dagelijkse inspanning en voldoening die je uit werk kunt halen. Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De inzamelingsactie duurt tot 1 mei, de Dag van de Arbeid.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.