Terug

MEDEDELINGEN VAN DE KERK H. JOHANNES’ ONTHOOFDING TE NULAND IN VERBAND MET DE WEEK VAN ZATERDAG 14 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 22 OKTOBER 2017.

 

WEEKEND 14 – 15 OKTOBER 2017

Zaterdag 14 oktober

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans van de Bosch.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Johannes Gloudemans (jrg), Grad van Nistelrooij (mdg), Antoon Langens (p), Betsie van Niftrik-Brouwers (p/jrg), Doortje van Dinther-van Tuijl (mdg), Ad Haerkens (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), Johan Hartogs (1e jrg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p), Peter van Rosmalen (p), Mis uit dankbaarheid en voor Angeline van Nistelrooij en overleden fam.leden van Nistelrooij en fam. van Zoggel, Mien Hanegraaf-van Nuland, Adriaan van Bennekom en overleden fam., John Wolfs (mdg).

 

Zondag 15 oktober

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Boon.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Josephus en Jacoba van den Bosch-Glaudemans en Sjaak, de zoon, Riek Maas-Maas (mdg), Roosje de Wit-van Beekveld (p/verj/jrg), Zr. Paulina Aarts (verj).

 

11.30 uur Doop van Rens en Daan, zonen van Roy van Schijndel en Saskia Maas.

 

De Herfstvakantie is van 16 oktober tot en met 20 oktober 2017.

 

Maandag 16 oktober

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 17 oktober

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 19 oktober

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 20 oktober

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 21 – 22 OKTOBER 2017

MISSIEZONDAG

Zaterdag 21 oktober

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ans van de Bosch.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p), Jo van der Doelen (p), Kees en Annie van Nistelrooij-Heijmans (p/jrg), Theo Kerkhof (p/verj), Harry Mensink (mdg), Riet van Klompenburg-van Maastrigt (mdg), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Truus van Nistelrooij-Hubers (mdg), Tien van Venrooij-van Rooij (mdg), Herman Heijmans (mdg), Jan Roersch.

 

Zondag 22 oktober

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Overleden ouders van Boekel-van Heel, Piet van Krieken en overleden fam.van Krieken-Broeksteeg.

 

WERELDJONGERENDAGEN: DISCOVER YOUR IDENTITY

 

Voor wie het nog niet weet: De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen dan samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan naar de Wereldjongerendagen staat garant voor veel ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. In januari 2019 worden de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama gehouden. Dit lijkt nog heel erg ver weg, maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt om een reis voor jongeren van 18 tot 30 jaar hier naar toe te organiseren. Het reisthema is 'Discover your identity'. Wil je meer weten over de Wereldjongerendagen, over deze reis naar Panama en/of kijken hoe je het bedrag voor deze reis bij elkaar kunnen krijgen? Dan moet je zeker naar 'Discover WJD’ komen op vrijdagavond 3 november. Deze informatieavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het kantoor van Bisdom ´s-Hertogenbosch aan de Parade 11 in Den Bosch. Je kun je tot 1 november aanmelden via het facebookevenement Discover WJD of door een mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl . Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

MAARTEN LUTHER VANUIT KATHOLIEK PERSPECTIEF.

 

Op dinsdag 14 november is er in het Titus Brandsmalyceum in de Molenstraat om 20.00 uur een lezing van Geert van Dartel. Hij is voorzitter van de katholieke Raad voor de Oecumene, woont in Oss, en is geen onbekende. Hij spreekt over de betekenis van de 95 stellingen van Luther. Geert is erg thuis in Luther.  De Reformatie is niet alleen een zaak van protestanten. Juist als katholieken zijn wij erbij betrokken. Veel kritiek van Luther  op de kerk was terecht. Paus en kardinalen wilden niet luisteren.  Het is daarom dat wij met een groot aantal katholieken aanwezig willen zijn. Om nu wčl te luisteren en om ons te bezinnen op ons katholiek geloof en  op de verrijking waarvan de Reformatie getuigde.  Protestant betekent niet allereerst iemand die zich verzet tegen, maar iemand die opstaat om van zijn geloof te getuigen. De Raad van kerken Oss koos  voor een niet-kerkelijke locatie, omdat de ervaring leerde dat soms de drempel van een kerkgebouw wat hoog is voor mensen.  Graag willen we iedereen bereiken – protestanten, katholieken en nog-niet gelovigen.

 

KENNISMAKEN MET TAIZÉ

 

De broeders van Taizé komen van 14 t/m 23 november naar Nederland. Taizé is een dorpje in Frankrijk waar jongeren van over de hele wereld elkaar ontmoeten, samen geloven en samen leven. Een oecumenische kloostergemeenschap probeert daar jongeren te helpen antwoorden te vinden op vragen naar de zin van hun leven. Hier komen jaarlijks duizenden en duizenden jongeren op af vanuit de hele wereld. Nu komen deze broeders dus naar ons land. Op woensdag 22 en donderdag 23 november zullen zij het zuiden bezoeken en te gast zijn in Tilburg en Den Bosch. Wie vanuit de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) hierbij aanwezig wil zijn kan zich hiervoor aanmelden bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma.

 

De woensdagavond in Tilburg is er speciaal voor jongeren. Iedereen van 15 t/m 35 jaar is van harte uitgenodigd om ’s avonds gezamenlijk te eten met de broeders en mee te doen aan workshops in de stijl van Taizé. De avond wordt afgesloten met een Taizéviering. Voor degenen die met tieners en jongeren werken, bijvoorbeeld in de kerk, het onderwijs of het jeugdwerk, is de donderdagochtend in Den Bosch bedoeld. Gezamenlijk wordt stil gestaan bij het werken voor deze doelgroep en wordt onder andere gekeken naar wat de broeders van Taizé hierin kunnen betekenen. Voor beide bijeenkomsten dien je je voor 1 november op te geven. Voor meer informatie en opgave kan worden gebeld naar 0412-451215 of een mail worden gestuurd naar a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

OP TOCHT MET ICONEN

ICONENTENTOONSTELLING VAN GEERT HÜSSTEGE IN KERK VAN VINKEL

 

In de Vinkelse kerk van de parochie De Goede Herder is van 6 t/m 14 oktober een bijzondere iconententoonstelling te bezoeken. Iconen worden ook vensters op de hemel genoemd. Ze brengen de kijker bij Jezus Christus, het centrum van het christelijk geloof. De iconen vormen een tocht die u als toeschouwer meeneemt door Zijn leven. Omdat oktober, naast mei, eveneens een Mariamaand is, zullen er op deze tentoonstelling ook Maria iconen te zien zijn.

 

Met deze tentoonstelling willen we als parochie in vertrouwen verder bouwen aan onze hedendaagse Kerk, met hoop en gelovig optimisme. Graag wensen wij alle bezoekers tijdens de rondgang  heilige momenten, momenten die een ieder de weg doet gaan van heilig worden, van volgroeien tot dat wat wij allen in aanleg zijn: beeld van God en geroepen tot zijn gelijkenis. Een weg die voor eenieder van ons open ligt en waarin God aanwezig is in zijn Geest. 

 

De rondgang is te maken een half uur voor en na een viering in de kerk: op vrijdag 6 oktober vanaf 18.00 uur, op zaterdag 7 oktober vanaf 16.30 uur, op zondag 8 oktober vanaf 10.00 uur, op woensdag 11 oktober vanaf 17.30 uur en op zaterdag 14 oktober vanaf 17.00 uur. Voor groepen kan het ook op afspraak: (073) 5321245

 

GERARDUSKALENDER 2018 UIT WITTEM

De Gerarduskalender 2018 uit Wittem is weer verkrijgbaar bij het winkeltje van Sint-Jozefoord. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 – 12.00 uur.

 

Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant staan moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

De kalender kost € 7,00.

 

GELOVEN NU, PRATEN MET ELKAAR OVER GELOOFS- EN LEVENSVRAGEN

                                                                                                                                                    

Heeft u soms ook de behoefte om u terug te trekken uit de drukte? De behoefte om eens een echt goed gesprek aan te gaan? In de gesprekken van alledag stellen we de kernvragen van ons bestaan  nauwelijks. En toch houden die u bezig. U zou wel eens in kleine kring vertrouwelijk gevoelens, ervaringen en ideeën willen delen. Praten over zaken die er werkelijk toe doen. Waar geloof ik werkelijk in, wat bezielt mij en wat vind ik nou werkelijk belangrijk in het leven? En heeft dit iets te maken met wat ik in de Bijbel kan lezen… Dan is Geloven Nú misschien ook iets voor u.

 

Geloven Nú is een eigentijdse en inspirerende methode waarin mensen op basis van Bijbelteksten met elkaar spreken over hun geloof en de levensvragen die hen bezighouden. Met deze methode proberen we de Bijbel te vertalen naar ons leven nú, wat kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons en hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven mee om gaan. In november willen we daarom in de parochie De Goede Herder starten met een Geloven Nú-groep. Om mee te doen is het niet nodig Bijbelkennis te bezitten of lid van de plaatselijke geloofsgemeenschap te zijn.

 

De bijeenkomsten kunnen worden gehouden in Nuland of op een van de andere kerklocaties, zowel overdag als ’s avonds, afhankelijk van waar de voorkeur van de deelnemers naar uit gaat. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Annemie Bergsma, pastoraal werkster: a.bergsma@parochiedgh.nl of (0412) 451215.

 

 

CURSUS ICOON SCHILDEREN

 

De laatste jaren bestaat er een toenemende belangstelling voor het schilderen van iconen. In decoratieve zin is deze religieuze kunst soms weer in huizen te zien. De bewoners zijn dan vaak gewoon kunstliefhebbers, maar hechten er geen specifieke religieuze waarde aan. Het woord icoon is ontleend aan het Griekse woord eikoon, wat beeltenis, portret of gelijkenis betekent. Het betreft dan een afbeelding van Christus, Maria of een andere heilige.

 

Beelden gebruiken als versiering is niet hetzelfde als in iconen een diepere religieuze waarde ontdekken. Dan gaat het om de voorkeur die je als gelovige hebt om te bidden in het aanschijn van zo’n afbeelding. Voor jou deelt God zich er in mee. Niet het beeld zelf, maar het afgebeelde gebruik je om bij God te komen. Een icoon heeft dus een verwijzende functie. Niet de icoon, maar het afgebeelde wordt aanbeden. Het beeld zelf is slechts materie.

 

Wilt u meer weten over de wereld van iconen? Zou u zelf een icoon willen schilderen? Die kans bieden de kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch u op zaterdag 4, 18 november en 2 december van 9.00 tot 12.30 uur in de pastorie van Vinkel aan de Lindenlaan 26. U leert in drie lessen onder professionele leiding de beginselen van het icoon schilderen. De cursus kost vijftien euro per persoon, te betalen bij aanvang.

 

Tot uiterlijk 27 oktober kunt u zich inschrijven bij pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

 

FILMAVOND INTO GREAT SILENCE

 

Beleef de stilte van een klooster. Ervaar in de Nacht van de Nacht, voordat we de klok een uur terug zetten, een fraaie weerspiegeling van het leven in een klooster, van een leven in stilte. Into Great Silence is een zeer nauwkeurige, gedeeltelijk stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen muziek, behalve de liederen in het klooster, geen interviews, geen commentaar. Enkel het veranderen van de tijd, de seizoenen en de steeds terugkerende elementen van de dag, van het gebed. Een film die bijna een klooster wordt, in plaats van er één weer te geven.

 

Deze bekroonde documentaire over het monnikenleven van de orde van de Kartuizers, gaat over bewustzijn, absolute aanwezigheid, over mannen die hun leven hebben gewijd aan God in de aller puurste vorm. Het is een monument voor onthaasting, voor een levensstijl die in onze tijd bijna verdwenen is. De lengte van de film is 158 minuten. Zolang in stilte samen zijn is op zich al een bijzondere ervaring. Het vraagt van de kijkers enig geduld, maar het is zonder meer de moeite waard. Voordat de wintertijd ingaat heeft u een avond gehad die u niet licht zult vergeten.

 

De film is te zien op zaterdag 28 oktober in de parochiezaal achter de Lambertuskerk in Nistelrode aan Lindestraat 6. De inloop is vanaf 19.00, de toegang is gratis en om 19.30 uur start de film. Voor deelname kunt u zich tot 26 oktober opgeven bij de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma:  (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Aanmelden is verplicht.