Terug

MEDEDELINGEN VAN DE KERK H. JOHANNES’ ONTHOOFDING TE NULAND IN VERBAND MET DE WEEK VAN ZATERDAG 12 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 20 JANUARI 2019.

 

Vrijdag 11 januari

14.10 uur Oefenen met lezen in de kerk (Eerste Communicanten)

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 12 – 13 JANUARI 2019

Zaterdag 12 januari

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Piet Swanenberg (mdg), Toos Dirks (1e jrg), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Mari van Bakel (p/jrg), Jos van Niftrik (mdg), Sjef Kerkhof (mdg), Anna (verj) en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Karel (verj) en Lena Tielemans-van Houtum (p), Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p/verj).

 

20.00 uur Kosterplanning.

 

Zondag 13 januari

Tijdens de vieringen worden de projectmappen uitgereikt aan de Eerste Communicanten.

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie.

MISINTENTIES:

Jaantje van Helvoirt-van Bergen (1e jrg) en Gijs van Helvoirt, Max vd Meulenreek (p/jrg), Ouders Hendrikus van Nistelrooij-van de Ven en hun overleden kinderen en kleinkinderen.

 

Ná de viering kunnen de doopschelpjes, van afgelopen jaar, mee naar huis worden genomen.

 

Maandag 14 januari

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 15 januari

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 17 januari

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

Vrijdag 18 januari

Bloemsiergroep 3 is aan de beurt.

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

 

WEEKEND 19  – 20 JANUARI 2019

Zaterdag 19 januari

10.00 uur Gildemis Teerdag met medewerking van het Dameskoor.

 

19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Hans vd Biezen.

MISINTENTIES:

Henrik Langens (mdg), Jo van Beek-vd Ven (mdg), Annie van der Zanden-Phlipse (mdg), Toke van den Akker-Donkers (1e jrg), Jan Roersch, Overleden ouders Frans van Krieken en Dina van Krieken-Langens.

 

Zondag 20 januari

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Josephus en Jacoba van den Bosch-Glaudemans en Sjaak, de zoon, Overleden ouders Haerkens-Robben en overleden fam.leden, Gerard en Annie van Nistelrooij-van Lieshout en overleden fam. van Nistelrooij, Pater Gerard Gloudemans (verj).

 

 THEMA-AVOND: GEEF JE INNERLIJKE MOTOR EEN BOOST!

Wat bezielt ons (nog)? Sommigen in onze maatschappij hebben dan wel geregeld het gevoel op hun ziel getrapt te worden, maar ligt die niet regelmatig als een ongebruikt instrument in ons? We leven vaak meer aan de oppervlakte, dan we zouden willen. Onze ziel lijkt zo te verkommeren. Nee, die gewenste geestkracht is niet zichtbaar, niet tastbaar, maar het gemis er aan soms o zo voelbaar!

 

Parochie De Goede Herder wil graag met u in gesprek gaan over die innerlijke motor. Het zou jammer zijn als die niet geregeld wordt gevoed. Want die ziel van u, dat is uw totale bestaan. Het is hoe u zich manifesteer, hoe u denkt, handelt en voelt. Oftewel het vormt uw karakter. Geef die innerlijke motor dus extra energie en ervaar (weer) hoe de geestkracht van God ons mensen kan bezielen.

                                                                                                                                                     

U bent van harte welkom op dinsdag 15 januari om 20.00 uur naar de kapel van Het Klooster in Geffen. Mocht u dan niet kunnen, kom dan voor dezelfde thema-avond donderdag 17 januari naar de Petrus’ Banden kerk van de parochie De Goede Herder in Heesch. Ook dan beginnen we om 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

 

EEN HARTELIJKE BISSCHOP

Thema-avond over Franciscus van Sales

 

Veel mensen denken bij de heilige Franciscus onmiddellijk aan Franciscus van Assisi. Deze heilige werd vooral bekend als prediker van het armoede-ideaal en zijn eerbied voor de schepping. Minder bekend, maar zeker zo inspirerend is een andere heilige Franciscus, bisschop van Genčve tijdens de Reformatie onder leiding van Calvijn, met een achternaam die verwijst naar zijn adellijke afkomst.

 

Franciscus van Sales is een veelschrijver, auteur van honderden brieven en twee grote werken. Voor de gewone mensen schreef hij de 'Inleiding tot het devote leven', voor mensen met een studieuze achtergrond schreef hij de 'Verhandeling over de Liefde tot God'. Bijna 400 jaar na zijn dood zijn deze geschriften nog steeds de moeite van het lezen waard. De 'Inleiding tot het devote leven' werd in zijn tijd meer gelezen dan de Bijbel, maar net als de Bijbel vraagt dit boek een vertaling naar onze tijd. Kenmerkend voor de geschriften van Franciscus van Sales is een hartelijke stijl - hij schrijft alsof hij naar een vriend schrijft - en een pastorale houding: hij zal de mensen nooit overvragen door hen zwaardere lasten op te leggen dan ze kunnen dragen. Geen man die ons onbereikbare idealen voorhoudt, maar die vooral de zachtmoedigheid verkondigt en waar maakt in zijn eigen leven.

 

Op 24 januari viert de kerk het feest van Franciscus van Sales. Op deze donderdag leidt Jack de Groot ons in in het leven en werken van deze heilige. Met een korte film krijgen we een goed overzicht over zijn leven. Daarna gaan we aan de hand van enkele teksten uit zijn geschriften met elkaar in gesprek en proberen de relevantie voor ons eigen leven daarin te ontdekken. Jack was pastoraal werker in het bisdom Haarlem en geestelijk verzorger in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij kreeg zijn theologische opleiding op het seminarie van de Oblaten van Franciscus van Sales en is goed ingevoerd in de Salesiaanse spiritualiteit. De bijeenkomst is ook bedoeld om u met de Salesiaanse spiritualiteit te laten kennismaken. De presentatie is in de Petrus’ Banden kerk in Heesch en begint om 20.00 uur.

 

Voor meer informatie: a.bergsma@parochiedgh.nl of (0412) 451215.

 

 

ONTDEKKINGSREIS VOOR MENSEN DIE NIEUWSGIERIG ZIJN

 

De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert deze ervaring op? Deze vragen staan centraal tijdens de jaarlijkse opfrisavond over het Christendom.

 

In de parochie De Goede Herder kan een ieder die dat wil een tocht maken door het Land van Geloven. Het is een ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim achter de dingen, en die welbewust op reis willen gaan om hun relatie met het geloofsverhaal te (her)ontdekken. De reis voert langs plekken als de berg van de godsontmoeting en het huis van de herinnering, leidt rond in de krochten van het zoeken naar waarheid en het dal van diepe duisternis, geeft ruimte om de stilte en het gebed te ervaren in de woestijn van het niets.

 

Het boek Op reis in het Land van Geloven biedt het kader voor deze avond, het echte avontuur gebeurt natuurlijk in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de parochie en in het dagelijks leven daarbuiten. Ga op reis en laat u raken, voor het eerst of opnieuw, door de verhalen en de vergezichten van het Land van Geloven. Het christendom heeft de mens van nu zeker nog iets te vertellen. Doe inspiratie op en bereid uw kennis uit op dinsdag 22 januari om 20.15 uur in de Heesche dagkerk van de parochie De Goede Herder. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.