Terug

MEDEDELINGEN VAN DE KERK H. JOHANNES’ ONTHOOFDING TE NULAND IN VERBAND MET DE WEEK VAN ZATERDAG 11 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 19 NOVEMBER 2017.

 

WEEKEND 11 – 12 NOVEMBER 2017

Zaterdag 11 november

15.00 uur Feestdag in het Martinushuis, Sint Maarten.

 

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Riet Zwanenberg.

Misdienaars: Eline vd Hanenberg en Emma vd Bosch.

MISINTENTIES:

Grad van Nistelrooij (mdg), Bert van Gogh (mdg) en Jo van Gogh-van Haaren, Ad Verhoeven (p/jrg), Frans (verj) en Gonny Schepens-Langens (gef), Mien Hanegraaf-van Nuland (mdg/verj), Doortje van Dinther-van Tuijl (mdg), Drieka Heijmans-Korsten (mdg), Jan van Santvoort (mdg), Megchelina van Zuylen-van Lith (p).

 

Zondag 12 november

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Mia van Rooij.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Gerarda van der Biezen-van de Ven (1e jrg), Piet van Krieken, Doortje en Jan van Dinther-van Tuijl (mdg), Overleden ouders van Nuland-vd Doelen-van de Laar.

 

Maandag 13 november

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

19.30 uur Repetitie KVO-koor.

 

Dinsdag 14 november

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

20.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep DGH

 

Donderdag 16 november

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 17 november

18.00 uur Eucharistieviering in het Martinushuis.

                                              

WEEKEND 18 – 19 NOVEMBER 2017

Zaterdag 18 november

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Yvonne van Ieperen.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Martien Ketelaars (p), Ad Haerkens (mdg), Johanna van der Doelen, Overleden fam. Westerlaken-Heijmans, Jo van der Doelen (p), Jo Donkers-Verhoeven (mdg), Betsie Braspenning-vd Wassenberg (mdg), John Wolfs (mdg), Anne-Marie Clement-Venrooij en haar vader Toon Venrooij (p/verj), Herman Heijmans (1e jrg), Tineke Maas-Hanegraaf (mdg), Frans Gloudemans, Gerrit vd Brand en overleden fam. van Hirtum (p), Jan van Rosmalen en Clasina Klerkx.

 

Zondag 19 november

10.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken.

Met medewerking van een acoliet.

MISINTENTIES:

Riek Maas-Maas (mdg).

 

MAARTEN LUTHER VANUIT KATHOLIEK PERSPECTIEF.

 

Op dinsdag 14 november is er in het Titus Brandsmalyceum in de Molenstraat om 20.00 uur een lezing van Geert van Dartel. Hij is voorzitter van de katholieke Raad voor de Oecumene, woont in Oss, en is geen onbekende. Hij spreekt over de betekenis van de 95 stellingen van Luther. Geert is erg thuis in Luther.  De Reformatie is niet alleen een zaak van protestanten. Juist als katholieken zijn wij erbij betrokken. Veel kritiek van Luther  op de kerk was terecht. Paus en kardinalen wilden niet luisteren.  Het is daarom dat wij met een groot aantal katholieken aanwezig willen zijn. Om nu wèl te luisteren en om ons te bezinnen op ons katholiek geloof en op de verrijking waarvan de Reformatie getuigde.  Protestant betekent niet allereerst iemand die zich verzet tegen, maar iemand die opstaat om van zijn geloof te getuigen. De Raad van kerken Oss koos  voor een niet-kerkelijke locatie, omdat de ervaring leerde dat soms de drempel van een kerkgebouw wat hoog is voor mensen.  Graag willen we iedereen bereiken – protestanten, katholieken en nog-niet gelovigen.

 

GERARDUSKALENDER 2018 UIT WITTEM

De Gerarduskalender 2018 uit Wittem is weer verkrijgbaar bij het winkeltje van Sint-Jozefoord. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 – 12.00 uur.

 

Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant staan moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

 

De kalender kost € 7,00.

 

GELOVEN NU, PRATEN MET ELKAAR OVER GELOOFS- EN LEVENSVRAGEN

                                                                                                                                                    

Heeft u soms ook de behoefte om u terug te trekken uit de drukte? De behoefte om eens een echt goed gesprek aan te gaan? In de gesprekken van alledag stellen we de kernvragen van ons bestaan  nauwelijks. En toch houden die u bezig. U zou wel eens in kleine kring vertrouwelijk gevoelens, ervaringen en ideeën willen delen. Praten over zaken die er werkelijk toe doen. Waar geloof ik werkelijk in, wat bezielt mij en wat vind ik nou werkelijk belangrijk in het leven? En heeft dit iets te maken met wat ik in de Bijbel kan lezen… Dan is Geloven Nú misschien ook iets voor u.

 

Geloven Nú is een eigentijdse en inspirerende methode waarin mensen op basis van Bijbelteksten met elkaar spreken over hun geloof en de levensvragen die hen bezighouden. Met deze methode proberen we de Bijbel te vertalen naar ons leven nú, wat kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons en hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven mee om gaan. In november willen we daarom in de parochie De Goede Herder starten met een Geloven Nú-groep. Om mee te doen is het niet nodig Bijbelkennis te bezitten of lid van de plaatselijke geloofsgemeenschap te zijn.

 

De bijeenkomsten kunnen worden gehouden in Nuland of op een van de andere kerklocaties, zowel overdag als ’s avonds, afhankelijk van waar de voorkeur van de deelnemers naar uit gaat. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Annemie Bergsma, pastoraal werkster: a.bergsma@parochiedgh.nl of (0412) 451215.