Terug

Pastoorspraatje 20

Hebben wij een geloof als Thomas?

 

De apostel Thomas heeft zijn weg weten te vinden in onze Nederlandse taal naar een spreekwoord dat vooral een verwijt betekent en zegt dat iemand eerst wil zien voordat er sprake kan zijn van geloof.

Er zijn verrassend veel spreekwoorden die hun oorsprong vinden in de Bijbel en die vaak een enorme herkenbaarheid hebben omdat in die Bijbel alle denkbare menselijke ervaringen in het leven voorbij komen.

Woorden vinden voor wat er in mensen leeft en omgaat is in iedere tijd anders en onze taal verandert voortdurend maar de strekking van veel Bijbelverhalen blijft verrassend actueel.

We zullen ons steeds minder een beeld kunnen vormen bij die ontstaanswereld van de Bijbel maar de kern is tijdloos en de boodschap nog steeds van en voor vandaag.

Als we op de zondag na Pasen dan ook het verhaal horen van Thomas die maar moeilijk kan geloven in wat er met Pasen gebeurd is dan zien we in zijn worsteling ook de onze terug.

Want wie van ons gelooft zomaar iets zonder verder onderzoek of bewijs en dan toch zeker niet in zo iets als Verrijzenis en eeuwig leven?

Kunnen wij onszelf hier eigenlijk wel iets bij voorstellen of zoeken we naar passende woorden en begrippen die er eigenlijk niet zijn?

We gebruiken nogal eens het woord mysterie om aan te geven dat er dingen bestaan waar we ten diepste geen woorden voor hebben om ze zo uit te leggen dat we ze helemaal kunnen begrijpen.

En juist met dat mysterie hebben mensen vaak veel moeite want we leven samen in een wereld die niet alleen maakbaar is maar ook verklaarbaar en waar het geloof in dingen die we niet kunnen verklaren gezien wordt als iets onverstandigs en naefs.

Thomas lijkt daarbij aan onze kant te staan want met het Verrijzenisgeloof kan hij niet uit de voeten en hij vraagt om een onweerlegbaar teken wil hij tot geloof komen.

Maar is wat bewezen wordt en onomstotelijk vast staat nog wel geloof te noemen en wat doet zon geloof met je leven?

Wat zeker is hoeven we niet te geloven dat moet je op een gegeven moment gewoon aannemen maar geeft dat een fundament onder je leven of blijven er altijd open eindjes?

We ervaren in deze dagen met elkaar dat we ondanks letterlijke afstand van elkaar toch niet zo veilig zijn dat ons niets meer kan overkomen en dat er altijd die onzekere factor blijft in ons leven die ons heel onrustig en angstig kan maken.

Daarbij komt nog eens dat we pas beseffen wat samen eigenlijk voor ons betekent nu dat samen zo anders is en mensen niet meer letterlijk tastbaar in ons leven zijn.

Juist nu kunnen we net als Thomas twee kanten uit en kan wat ons overkomt een teken voor ons worden dat God niet bestaat of ons tot meer en ander geloof brengen.

Het helpt misschien dat Jezus in dit verhaal waarin Hij Thomas geeft wat hij vraagt en nodig heeft hem niet zozeer veroordeeld maar hem vooral wil bevestigen en daarmee tot een geloof brengt dat diep en overtuigd is.

Vanuit de persoonlijke ervaring en ontmoeting met Jezus gaat Thomas als apostel aan de slag en het brengt hem naar India waar hij het evangelie verkondigt en voor dit geloof als martelaar sterft door zijn diepe en vaste overtuiging.

Het is dus te kort door de bocht om hem als ongelovige te bestempelen want hij is niet zozeer ongelovig als wel zoekend in zijn geloof en daarmee iemand als wij.

Ook wij zoeken naar tekenen en een bevestiging dat we met ons geloven op de goede weg zitten en dat doen we zeker nu er ongrijpbare dingen zijn waar we als mens toch mee verder zullen moeten.

God kan in deze dagen een struikelblok of een traptrede worden en het ene doet ons vallen en het andere brengt ons hogerop en ik wens U van harte toe dat Hij grond onder Uw voeten wordt en U verder brengt.

Thomas stelt een eerlijke vraag en vindt zijn antwoord, mag God ook in Uw leven herkenbaar worden en de vrede die Jezus ons steeds toewenst Uw deel zijn.

Laat ons een geloof hebben als Thomas, dan vinden we wat we zoeken en groeien we als mens en hebben onderweg steeds alle kracht die we nodig zullen hebben wat er ook gebeurt.

 

Fr. Ouwens pastoor