Terug

Samenwerkingsverband Heesch

In 2009 heeft het Bisdom een reorganisatieplan gelanceerd. Meerdere parochies zullen in de toekomst samen moeten werken om pastoraal werk mogelijk te maken.

Voorheen bestond er al een vorm van samenwerking tussen de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel (GeNuVi). De nieuwe parochie, waar wij straks deel van uitmaken, zal bestaan uit de volgende parochies: GEFFEN, HEESCH, NISTELRODE, NULAND, VINKEL EN VORSTENBOSCH. Bedoeling is dat dit samenwerkingsverband in 2020 moet werken. Intussen zullen vooral op het terrein van toerusting en vorming initiatieven worden genomen. Op korte termijn zullen gezamenlijke voorbereidingsavonden gehouden worden voor de zo juist genoemde parochies. Deze zullen gegeven worden in Heesch. Dat ligt het meest centraal. Dit geldt dan voor jonge mensen die willen trouwen voor de kerk en voor ouders die een kind willen laten dopen. In de Scheepshoorn wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen aangaande dit nieuwe samenwerkingsverband. Natuurlijk zijn de plaatselijke parochiebesturen en de pastores altijd bereid om met u over het een en ander van gedachte te wisselen.

Hieronder de adressen van betreffende, nog zelfstandige parochies die in de toekomst samen één parochie vormen, in alfabetische volgorde:

Geffen

Parochie H. Maria Magdalena
Kloosterstraat 2
5386 AS  GEFFEN

Tel.: 073 – 532 12 16

E-mail: info@parochiegeffen.nl
Homepage: www.parochiegeffen.nl

 

Heesch

Parochie H. Petrus-Emmaus
Kerkstraat 2
5384 KB  HEESCH

Tel.: 0412 – 45 12 15

E-mail: info@petrusemmausparochie.nl
Homepage: www.petrusemmausparochie.nl

 

Nistelrode

Parochie H. Lambertus
Laar 49
5388 HC  NISTELRODE

Tel.: 0412 – 61 12 15

E-mail: parochie.nistelrode@12move.nl
 

Nuland

Parochie H. Johannes’ Onthoofding
Kerkstraat 30
5391 AA  NULAND

Tel.: 073 – 532 12 15

E-mail: pastorie.nuland@hetnet.nl
Homepage: www.parochienuland.nl

 

Vinkel

Parochie Onze Lieve Vrouw v.d. Rozenkrans
Lindenlaan 22
5382 JA  VINKEL

Tel.: 073 – 532 12 45

E-mail: parochieolv@hetnet.nl
Homepage: www.parochievinkel.nl

 

Vorstenbosch

Parochie H. Lambertus
Kerkstraat 4
5476 KC  VORSTENBOSCH

Tel.: 0413 – 36 33 15
 

   

 Verder van belang:

Raad van Kerken

In de oecumenische werkgroep Raad van Kerken in Oss en omgeving is onze parochie vertegenwoordigd door Pastor Verbakel.