Terug        

Sacramenten

Het Doopsel Eerste Communie Het Vormsel
Het Huwelijk Het Priesterschap Boetvaardigheid
De Ziekenzalving Uitvaart Woord- en Communievieringen - Misintenties

Het Doopsel
Als u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u per mail een aanvraagformulier naar de sturen.
Dit formulier kunt u downloaden door op de volgende link te klikken:  aanvraagformulier doopsel

Dit formulier kunt u op de computer invullen en dan mailen naar
pastorie.nuland@hetnet.nl

Neem contact op met het parochiecentrum voor het maken van een afspraak in verband met de doopinformatieavond en de doop.

Contactpersoon:
Pastor G.M. VerbakeI ( (073) 5321215
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland

Top

 

 

 

 

Eerste Communie
In de regel vindt de viering van de eerste Communie plaats tussen Pasen en Pinksteren. In eerste instantie komen daarvoor in aanmerking de kinderen die vr 1 oktober zeven jaar zijn geworden en meestal in groep vier van de basisschool zitten. Samen met de werkgroep bestaande uit ouders en parochie worden de kinderen voorbereid.

 

Top

 

 

 

 

 

 

Het Vormsel
Elk jaar wordt aan de meisjes en jongens van groep acht van de basisschool de gelegenheid gegeven om het H. Vormsel te ontvangen. De ouders ontvangen in januari een uitnodiging voor een informatieavond.

Daarna melden de vormelingen en ouders zich aan voor de voorbereiding die samen met de parochie en ouders plaatsvindt. Als de kinderen aan de voorbereiding deelgenomen hebben, kunnen ze beslissen om wel of niet gevormd te worden.

Top

 

 

 

 

 

 

Het Huwelijk
In de regel vindt een huwelijksinzegening plaats in de parochie- kerk waar de bruid woont. Verwacht wordt dat u tijdig de datum afspreekt met de Pastor. U dient er rekening mee te houden dat een huwelijksinzegening op zaterdag niet altijd kan. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding van twee avonden, waaraan de trouwparen geacht worden deel te nemen. Er wordt dan van gedachten gewisseld over de betekenis van het huwelijk en de liturgie van de huwelijksviering.

Contactpersoon:
Pastor G.M. Verbakel ( (073) 532 12 15
Kerkstraat 30
5391 EG Nuland

Huwelijksjubilea

Deze worden in de kerk gevierd, zoveel mogelijk op dezelfde datum als waarop indertijd het huwelijk werd gesloten. Een huwelijksjubileum zou ook opgenomen kunnen worden in de gewone weekendviering. Voor de goede gang van zaken is het nodig dat geruime tijd van te voren, dag en uur met de Pastor wordt besproken. Omdat jubilea vaak naar zaterdag verschoven worden, kan dit problemen geven. Met de andere parochies in Maasdonk is afgesproken dat slechts n extra viering in het weekend mogelijk is.

Top

 

 

 

 

 

Het Priesterschap
Ook in onze tijd heeft de kerk priesters nodig. Daarvoor bestaan allerlei theologische opleidingen.
Bovendien is het mogelijk als pastoraal werker of diaken te functioneren. In het St. Janscentrum te Den Bosch is een priesteropleiding. Uiteraard beschikt de Pastor over allerlei informatie.

Top

 

 

 

 

 

 

 

Sacrament van de boetvaardigheid
Enige dagen voor de grote feesten Kerstmis en Pasen worden er boetevieringen gehouden: diensten van berouw en vergeving.
De mogelijkheid voor een persoonlijke biecht is te allen tijde mogelijk na een afspraak met de Pastor.

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ziekenzalving
Als iemand ernstig ziek is en de zieke heeft behoefte aan contact met de Pastor, dan kunt U hem bellen. Indien het nodig is kan het sacrament de zieken worden toegediend.
Eenmaal per jaar wordt er een gemeenschappelijke ziekenzalving gehouden. Dit sacrament is bedoeld voor mensen, die zich ernstig ziek of onzeker voelen; maar ook ieder die zijn/ haar krachten voelt afnemen, kan deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebeuren. De Pastor is altijd bereid om daarover te komen praten.

De Ziekencommunie
Als iemand langdurig ziek is of niet meer in staat is om de kerk te bezoeken, dan kan men thuis de communie ontvangen. Dit kan altijd geregeld worden met de Pastor .

Top

 

 

 

 

Uitvaart
Het ligt voor de hand, dat bij een sterfgeval de Pastor zo gauw mogelijk wordt uitgenodigd. Samen met de familie wordt dan de uitvaart geregeld. Op de vooravond van de uitvaart kan er een avondwake plaats vinden: een gebedsdienst die door twee parochianen verzorgd wordt.

Rouwkapel
Om de familie gelegenheid te geven, afscheid te nemen van de overledene, biedt de parochie de mogelijkheid om de dode op te baren in de rouwkapel van onze kerk.
Als u door de dag de overledene wilt bezoeken dient u daarvoor contact op te nemen met iemand van de betreffende begrafenis- onderneming of u kunt de sleutel ophalen bij de pastorie.

Collecte bij de uitvaart
In onze parochie is het gebruikelijk dat de collecte bij een uitvaart bestemd wordt voor H. Missen. Dit om de herinnering aan de overledene binnen onze parochiegemeenschap levendig te houden en om de overledene niet te vergeten. Het komt echter steeds meer voor, dat er geen of zeer weinig H. Missen ter nagedachtenis gelezen hoeven te worden.

Dit heeft waarschijnlijk verschillende redenen. Een van de redenen is dat de familie meent bij een H. Mis aanwezig te moten zijn. In eerste instantie is het lezen van deze H. Missen bedoeld om de overledene binnen onze parochiegemeenschap te blijven herdenken en aan te bevelen bij de Heer. Ook het gedachteniskruisje heeft eenzelfde functie.

Van de opbrengst van de collecte bij een uitvaart wordt een jaar lang maandelijks tot en met de 1e jaargetijde een H. Mis gelezen.

Indien de opbrengst van deze collecte onvoldoende is, zullen deze 12 H. Missen toch gelezen worden.

Uiteraard kan de familie aangeven of deze H. Mis op zaterdag of zondag en/of in een bepaald weekend wordt afgelezen.

Top

 

 

 

 

 

 

Woord- en Communievieringen
De woord- en communievieringen worden
voorgegaan door parochianen.

Misintenties
Deze kunnen worden opgegeven:
- telefonisch of persoonlijk op de pastorie
- per brief / enveloppe
- achter in de kerk liggen speciale enveloppen


Bijzondere vieringen, huwelijken of jubileum

In het weekend kan er slechts n bijzondere viering bij gelegenheid van een huwelijk of jubileum worden afgesproken.

Top