Terug

Organisatie van de parochie

Het beleid van de parochie berust bij het kerkbestuur en de kerkvergadering, die telkens voor een periode van vier jaren worden benoemd door de Bisschop. Daarna kan een herbenoeming voor vier jaren plaatsvinden.

Het kerkbestuur is het verantwoordelijk bestuurscollege in onze parochie in allerlei zaken. Het heeft tot taak om de parochiŽle financiŽn goed te beheren. Het bereidt de parochievergaderingen voor, coŲrdineert de verschillende activiteiten en schept voorwaarden waardoor het parochiewerk kan worden uitgevoerd. Het parochiebestuur vergadert ťťn maal per maand.

De kerkvergadering heeft een adviserende taak overeenkomstig het reglement dat daarvoor geldt in de Nederlandse  kerkprovincie. De parochievergadering overlegt over vragen en wensen die leven in de parochie en zoekt antwoord op deze vragen en wensen. De parochievergadering vergadert zes a zeven maal per jaar.

Het beleid voor het pastoraat in de parochie berust bij de Pastoraatsgroep.
De Pastoraatsgroep
is onderleiding van de pastoor verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de parochie.
De groep heeft tot taak andere groepen te inspireren, te begeleiden en te activeren. De taken worden binnen de
groepen verdeeld naar ieders deskundigheid, talenten en beschikbaarheid.
De pastoraatsgroep komt iedere donderdagmiddag bijeen.

5