Terug

Liturgie

Liturgie is:
samenkomen van gelovigen rond de schrift om in woord en gebaar hun leven te vieren in ontmoeting met God en met elkaar.


Werkgroep gezinsviering
 
Contactpersoon:

Mw. M. van Rooy  (073) 532 30 77

Heijcamp 51

5392 CD Nuland


Kindje wiegen
Contactpersoon:
Mw. P. Roelofs - Langens  (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD Nuland

Kinderkerk

Contactpersoon:
Mw. J.J.M. van den Elzen - van Lokven (073) 532 51 26
Raadhuisstraat 3
5391 EH Nuland

Werkgroep Avondwake
Contactpersoon:
Mw. P.M. van Niftrik - Swanenberg  (073) 532 30 12
Vladerackenstraat 3
5391 EN Nuland

Misdienaars
Contactpersoon:
Mw A. v.d. Biezen - Kusters (073) 532 41 29
Zandstraat 2
5391 AN Nuland

Kosters
Contactpersoon:
Dhr. H.J.M. Roelofs  (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD  NULAND

Koren:

Gemengd Kerkkoor:
Contactpersoon:
Mw. P.Roelofs - Langens  (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD Nuland

Dameskoor
Contactpersoon:
Mw. G. Wagemans - Langens (073) 532 24 34
Groenstraat 4a
5391 KJ Nuland

Kinderkoor "De Klankjes"
Voor kinderen van de basisschool vanaf groep 4
Contactpersoon:
Mw. M. van Rooy  (073) 532 30 77
Heijcamp 51

5392 CD Nuland

KVO / ZLTO - koor
Contactpersoon:
Mw. G. Leeijen - van Zantvoort
(073) 532 32 00
Schotsheuvel 6
5391 KK Nuland