Terug

Levensbegeleiding

Levensbegeleiding is: vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap zorg en aandacht geven aan elkaar, gericht op heel de mens, die beoogt dat mensen zin, troost en bevrijding in hun leven ervaren.


Ziekenactie 'het Open Venster'

Contactpersoon:

Mw. J. Clement -van der Doelen  (073) 532 23 80
Burg. Teunissenstraat 52

5391 AD Nuland

Katholieke Bond voor Ouderen: 'Ons Welzijn'
Secretariaat:

De heer Jos van Lokven
(073) 532 24 93

Schoolstraat 13

5391 AX Nuland

Praatpaal
Praatpaal is voor jongeren die de basisschool hebben verlaten. Praatpaal biedt hen een Eigen plekje bij gastouders thuis, waar zij elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar gezellig samen te zijn. Ze kunnen hier ook samen die vragen verkennen die spelen in hun leefwereld.

Contactpersoon:
Mw. J.M. Kouwenberg - Rademaker  (073) 532 31 14
Den Hoogenkant 18
5391 GB Nualnd