Terug

Gemeenschapsopbouw en Financiën

Geeft structuur aan de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Het gaat er om de individuele gelovigen samen te voegen tot één hechte gemeenschap, die zich verantwoordelijk voelt voor elkaar. Door het laten functioneren van de werkgroepen willen we bevorderen dat wij ons thuis voelen bij elkaar met de overtuiging dat het leven dan de moeite waard is, om geleefd te worden.

Communicatiemiddelen:

De Scheepshoorn
Deze is opgenomen in De Klepel
Contactpersoon:

Mw. Désirée Stofmeel - Arts
  (073) 532 12 15

 

Website Parochie Nuland
Contactpersoon:
Dhr. F.H.M. van Nistelrooij  (073) 532 25 72
Pelgrimstraat 24
5391 BM Nuland

Parochiële berichtgeving via Radio Vladeracken
Contactpersoon:
Mw. Désirée Stofmeel - Arts

Het Bisdomblad
Redactieadres:  (073) 612 54 88
Postbus 1333  fax. (073) 613 68 50
5200 BJ 's-Hertogenbosch

De Roerom
Redactieadres:  (073) 521 82 06
Postbus 45
5240 AA Rosmalen

Kerktelefoon
Indien u niet meer in staat bent om regelmatig de diensten bij te ownen, bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de kerktelefoon.
Vereist is dat u een telefoonaansluiting heeft.

Contactpersoon:
Dhr. H.J.M. Roelofs   (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD Nuland