Terug

Financiën en Tarieven van Diensten

Financiële Commissie

Deze commissie regelt de dagelijkse financiële gang van zaken en de parochiebijdrage. In januari wordt, tegelijk met de landelijke kerkbalans, in onze parochie de actie voor de parochiebijdrage gehouden.

De parochiebijdrage is het financiële fundament van de parochie. De opbrengst komt ten goede aan onze eigen parochie.

Indien elke huishouding jaarlijks minimaal deelneemt voor een bedrag ad € 72,00 of maandelijks € 6,00 is het mogelijk om ook in de toekomst de parochie van de H. Johannes ‘Onthoofding voort te laten bestaan. Zodat we vanaf onze geboorte, tot onze dood, in onze eigen vertrouwde omgeving kunnen worden bijgestaan.

Voor alle vragen op financieel gebied kan men zich wenden tot de financiële commissie/actie Kerkbalans.

Dhr. H.J.M. Roelofs      (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD  NULAND

Dhr. M.Th. Zwanenberg  (073) 532 27 20
Achtersteweg 4a
5392 CG  NULAND

Financieel beheerder van het kerkhof

Dhr. H.J.M. Roelofs  (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD  NULAND

Betalingen
Deze kunnen geschieden via:


Rabobank: NL51 RABO 0137 5012 93
ten name van: R.K. Parochiebestuur Johannes ‘Onthoofding’

of

ING:  NL67 INGB 0001 1178 06
ten name van: R.K. Parochie Johannes ‘Onthoofding’

Tarieven 2021

De tarieven vanaf  01-01-2021 zijn:

Stipendium (misintentie)     €  12,00
Uitvaart en absoute   € 475,00
Uitvaart en crematie   € 510,00
Avondwake en absoute        € 280,00
Avondwake en crematie   € 300,00
Avondwake    € 250,00
Absoute   €   50,00
Rouwkapel   €   60,00 per nacht
Grafrechten / Urnenmuur   € 960,00 voor 20 jaar
Verlengen Grafrechten / Urnenmuur   € 480,00 voor 10 jaar
Bijzetting grafrechten en urnenmuur   € 960,00  voor 20 jaar
De gezamenlijke looptijd wordt dan maximaal 30 jaar    

Voor een kindergraf is het tarief de helft

   
     
Grafdelven nieuw dubbeldiep graf   € 300,00
Grafdelven bijzetting   € 200,00
     
De dienst kan via een livestream uitgezonden worden zodat men deze thuis via internet kan volgen.    
     
Eucharistieviering bij:    
Jubileum (vrije gift/adviesbijdrage)   € 200,00
Huwelijk   € 350,00
      
Doopsel  (vrije gift/adviesbijdrage)   €   50,00
Als u gebruikmaakt van deze diensten van de parochie en u hebt de afgelopen 3 jaar niet meegedaan met de actie Kerkbalans, gelieve u deze bedragen met 50,- te verhogen.
Adviesbijdrage Kerkbalans:   €   72,00 per jaar of € 6,00 per maand

 

Ongevallenverzekering:

Voor alle vrijwilligers heeft de parochie een ongevallenverzekering afgesloten.

Inlichtingen hierover bij: 

Dhr. H.J.M. Roelofs                                  (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD  NULAND