Terug

DIENSTVERLENING

Administratie:                                                    

Mw. R. Zwanenberg en Dhr. H. Roelofs verrichten diverse administratieve werkzaamheden, o.a.:
- vrijwilligersadministratie
- mutaties van kerkledenbestand
- financiële administratie van de kerkbijdrage
- automatisering van het kerkledenbestand en het invoeren van mutaties.
- kerkhofadministratie

Schoonmaakgroep:                                           

Het schoonhouden van de kerk is een steeds weer terugkerend werk dat met veel ijver door een aantal dames wordt uitgevoerd.

Contactpersoon:
Mw. G. Wagemans-Langens                     (073) 532 24 34
Groenstraat 4a
5391 KJ  NULAND

Onderhoud liturgische kleding:      

Mw. C.P. Westerlaken-van Bergen           (073) 532 15 15
Groenstraat 2
5391 KJ  NULAND

Onderhoud kerkgebouw en pastorie:            

Contactpersoon:
Dhr. H.J.M. Roelofs                                  (073) 532 25 65
Singel 9
5391 KD  NULAND

Onderhoud Tuin-Bos-Kerkhof:                        

Jan Heijmans                                              (073) 532 01 09
Pelgrimstraat 21
5391 BL  NULAND

Frans van Nistelrooij                                  (073) 532 20 04
Wolfdijk 3A
5391 KG  NULAND

Antoon van Nuland                                   (073) 521 30 50
Kruisstraat 58
5249 PA  ROSMALEN

Piet Roovers                                              (073) 532 17 24
Hoogstraat 32
5391 BZ  NULAND

Dhr. A.W. Westerlaken                             (073) 532 16 90
Kerkstraat 46
5391 AA  NULAND 

Beheerder Mariakapel:

De heer F.H. Swanenberg                         (073) 532 55 64
Korte Kerkstraat 3
5392 CC  NULAND                                         

Beheerder museum:                                           

Contactpersoon:
Dhr. Fr. van Nistelrooij                             (073) 532 20 04
Wolfdijk 3a
5391 KG  NULAND

Kerststal:                                                            
Contactpersoon:

Dhr. E. van Hövell                                    (073) 532 12 58
IJzerkampen 25
5391 AH  NULAND

Kerkversiering:                                                

Contactpersonen:
Mw. G. Leeijen-van Zantvoort                  (073) 532 32 00
Schotsheuvel 6
5391 KK  NULAND

Mw. M. Kappen-van Druenen                   (073) 532 20 62
Akkerstraat 1
5391 BA  NULAND