Terug

Diaconie

Hierin ligt de belangrijkste taak van de Christenen:
Het helpen van de ander door concrete hulp, maar ook door zich open te stellen voor de grote maatschappelijke problemen, deze te signaleren en te helpen ombuigen in de richting van een vreedzame en een leefbare wereld.

Missie - Ontwikkeling - Vrede (M.O.V.)

Contactpersoon:
Mw. P.Roelofs - Langens (073) 532 25 65

Singel 9

5391 KD Nuland