Terug

Catechese, een leerproces . . .  
Catechese, een leerproces heeft te maken met het beleven van ons geloof. Ons geloof is een gekregen geloof.
We hebben het doorgekregen van onze Ouders.

In de catechese wordt de boodschap van Christus doorverteld, doorgegeven, voorgeleefd. Het blijft een groeiproces.
In de beleving van ons geloof zetten we steeds stappen. Het is goed om bij die stappen elkaar op te zoeken om te leren.
Onze parochie kent die leermomenten bij de voorbereiding op de sacramenten.


Werkgroep Catechese

Contactpersoon:

Vacature

Doopwerkgroep
Contactpersoon:

Mw. D.M.S. Stofmeel
(073) 532 39 29

5391 AA Nuland

Werkgroep Eerste Communie
Contactpersoon:Werkgroep Vormsel
Contactpersoon:

Mw. H.E. Pelders - de Veer (073) 532 38 11

Zomerdijk 21
5391 BT Nuland

Huwelijksvoorbereiding
Contactpersoon:

Pastor G.M. Verbakel ( (073) 532 12 15

Kerkstraat 30
5391 EG Nuland

Overleg school / parochie
Minstens twee maal per jaar is er een overleg tussen school, parochie en de districtscatecheet om alle gezamenlijke belangen en zorgen te bespreken, zoals b.v.:
- de identiteit van de school
- het schoolwerkplan
- de relatie: school / parochie
- de catecheseprojecten