Bestuur van de kerk H. Johannes' Onthoofding

Het beleid van de parochie berust bij het parochiebestuur en de parochievergadering, die telkens voor een periode van vier jaren worden benoemd door de Bisschop. Daarna kan een herbenoeming van vier jaren plaats vinden.

Het parochiebestuur is het verantwoordelijk bestuurscollege in onze parochie in allerlei zaken. Het heeft tot taak om de parochiŽle financiŽn goed te beheren. Het bereidt de parochievergaderingen voor, coŲrdineert de verschillende activiteiten en schept voorwaarden waardoor het parochiewerk kan worden uitgevoerd.

Het parochiebestuur vergadert eenmaal per maand.

De parochievergadering heeft een adviserende taak. Deze overlegt over vragen en wensen die leven in de parochie en zoekt antwoord op deze vragen en wensen. De parochievergadering vergadert zes ŗ zeven maal per jaar.

Kerkbestuur:

Voorzitter: Pastor G.M. Verbakel 073 - 532 12 15
Vice-voorzitter: Dhr. H.J.M. (Herman) Roelofs 073 - 532  25 65
Secretaris:    
Penningmeester: Dhr. G. (Guy) van Mackelenbergh 073 - 532 27 66
Lid: Mw. M. (Mia) van Rooij 073 - 532 30 77

De leden van het bestuur zijn ook lid van de parochievergadering.

Pastoraatsgroep:

De Pastoraatsgroep bestaat uit een groepje parochiemedewerk(st)ers die samen met de Pastor de pastorale zorg in de parochie behartigen. Uiteraard is het de pastor die deze groep trekt. De groep heeft tot taak andere groepen te inspireren, te begeleiden en te activeren. De taken worden binnen de groep verdeeld naar ieders deskundigheid, talenten en beschikbaarheid. De Pastoraatsgroep komt iedere donderdagmorgen bijeen.

Pastor G.M Verbakel 073 - 532 12 15
Mw. A. van der Biezen - Kusters 073 - 532 41 29
Mw. A. van Krieken 073 - 532 32 43

Parochievergadering

Mw. A. (Annie) van Helvoirt - van Sleeuwen 073 - 532 32 23
Dhr. W. J. (Wim) van der Linden 073 - 532 15 88
Mw. L.L.M. (Leny) van Zutphen - van der Rijt 073 - 532 35 29
Mw. L.A.M. (Betsy) van den Hanenberg - van der Bruggen 073 - 532 36 13
Mw. Yvonne van Ieperen - v.d. Voort 073 - 532 20 48
Dhr. J.L.C. (Jan) Kappen 073 - 532 20 62